Razmišljanje “Posveta Duhu Svetom”

09.11.2019.

StefaniaCaterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav:Predraga braćo i sestre, zadnji put smo govorili o našem zajedništvu u Duhu Svetom sa svetima, s dušama u Čistilištu i slavili smo zajedno sa svetima, zajedno molili za naše pokojne. Tom se prigodom Gospa predstavila kao Majka životnih i govorila nam je, a mi vam šaljemo poruku koju nam je dala.[1]

Danas govorimo o “Posveti Duhu Svetom”, godini posvećenoj Duhu Svetom i želimo razumjeti što znači ta želja koju je Sveti Mihael izrazio u programu za ova vremena.[2]

Moramo se vratiti na početak našeg hoda koji smo naznačili kroz naše knjige, kroz naše poruke. Isus nas je vratio na Duha Svetog, ako se sjećate 2011., i cijela 2013. godina bila je pod vodstvom Duha Svetoga i Duh Sveti nas je vodio k Isusu na putu prikazanja Isusu po Bezgrešnom Srcu Marijinu. Tako se formirala Crkva svega Svemira, isto tako i  Crkva svega Svemira na Zemlji se sjedinila s Isusom Kristom, a Isus nas je posvetio Ocu. Dobro se sjećamo 3. kolovoza ove godine i Otac je zapečatio neopozivi savez s nama, ostatkom svog naroda.

Ovo je okvir. Sada se nalazimo na prekretnici u kojoj nas posvećenje Duhu Svetom vodi u ovo iskustvo apostola nakon što su prošli Muku, koje je uskrsli Kristokupio i primili su  Duha Svetoga zajedno s učenicima, s Presvetom Marijom da bi bili poslanite nastavili djelo Otkupitelja.

Upravo ova godina posvete Duhu Svetomu izražava onu funkciju Duha Svetoga koji nosi život Očev, po Sinu, svemu stvorenju i ove godine Bog želi uložiti u svoj narod silu Duha Svetoga, trojstvenu silu kako bi  narod sudjelovao u događajima otkupljenja.O tome ćemogovoriti idući naprijed u hodu u predstojećoj godini.

Što znači posvećenje Duhu Svetomu? Podrazumijeva naše posvećenje  da  živimo sveto, posvećujući se djelu Trojedinog Boga, a to znači sudjelovanje u djelu Trojedinog Boga, u Crkvi koja se stavlja na raspolaganje djelu Presvetog Trojstva.

Poslušajmo što nam govori Sveti Mihael pozivajući nas da se posvećujemo Duhu Svetom.[3]

  • Treća točka, koja kompletira ono što je do sada rečeno, je ovo: Gospodin želi da ovi zadnji mjeseci u godini i cijela naredna godina budu posvećeni Duhu Svetom.

Zazivajte Duha Svetog, prikažite se potpuno Njemu. Častite ga, blagoslivljajte ga, naviještajte njegovu veličinu među vama, u vama. Samo će vas Duh Sveti dovesti u stanje da možete razumjeti  događaje i sudjelovati u njima. Događaji će započeti i bit će veliki, ali bit će jako suptilni.

Većina čovječanstva neće ih primijetiti, ali vi ih trebate vidjeti. Oni će vam proći ispred očiju, razumjet ćete ih i nosit ćete ih pred Boga. Zato imate potrebu za Duhom Svetim.

Zamislite da se nalazite u nekoj mračnoj sobi, punoj dima: ne možete disati, ne vidite ništa. Sada zamislite da netko uđe u sobu i otvori veliki prozor kroz koji ulaze svjetlost i čisti zrak. Ovo Duh Sveti vrši u vama: otvara vas za svjetlost i čistoću duha.“

Što konkretno u ovom kontekstu znači posvećenje Duhu Svetom?  Sveti Ivan u Otkrivenju nekoliko puta govori: “Duh Sveti me je zaposjeo”. Posvetiti se Duhu Svetom znači dopustiti Duhu Svetomu da nas zaposjedne, ne u smislu da nas učini robovima, već u smislu da nas učini živim, životnim. Duh Sveti koji nosi Očev život po Sinu utiskuje u nas taj vječni život i Zakone vječnog života.

Možemo koristiti jednu drugu sliku: čista Božja ljubav prodire u nas i budi u nama, pročišćava našu ljubav da ova ljubav postane jedno, potpuno jednote da ova Božja ljubav upravlja cijelim našim bićem. Iz ove čiste ljubavi mi smo rođeni, otkupljeni i bivamo posvećeni.I to znači posvećenje, biti uronjeni u Duha Svetoga, uronjeni u Zakone Duha Svetoga, ući u život snažno vođen Duhom Svetim, život snažno vođen, upravljan Presvetim Trojstvom.

Dok sveti Ivan govori: “Duh me je zaposjeo”, ovo iskustvo su živjeli Sveti Pavao, đakon Filip, kako Pisma govore, proroci Starog Zavjeta. To su posebne milosti, ali redovna milost je predviđena za svakoga od nas tako da nas ovaj vječni život prožima i Zakoni čistog Duha nas vode.

Onda štovati Duha Svetog, osjetiti njegovu prisutnost, komunicirati njegovu prisutnost, to znači  biti vođeni Duhom Svetim i istodobno se Duh Sveti očituje preko nas, na koji način? Papa Benedikt XVInapisao je da je dolaskom Isusa Krista prva Crkva izopćila poganski svijet snagom Duha Svetoga. Mi se nalazimo u vremenu pripreme za slavni Gospodinov dolazak. Crkva Isusa Krista svega Svemira ima zadatak izopćiti poganstvo iz Svemira, eliminirati iz sebe svaku sjenu duha Sotone, duha svijeta, marginalizirajući ga i bacajući ga u sumporno jezero. To je poslanje Crkve u koju će biti uloženo snagom Duha Svetoga mnogo više nego na početku, nakon prve Pedesetnice i tako, posvećeni Duhu Svetom u jednostavnosti, s predanošću da razumijemo, da shvatimo, budemo informirani, zazivati ga da nas vodi. Ova godina mora teći u tom smjeru da bismo bili dionici njegova djela po Isusu Kristu.

„Imate potrebu za Duhom Svetim. Zemlja ima potrebu. Vapite Duhu Svetom da se spusti na ovo čovječanstvo i ozdravi  rane malenih  i siromašnih; one su poput Lazarovih rana[4] koje nitko ne želi vidjeti. No vi naprotiv, ne okrećite lice od rana ovog čovječanstva. Promatrajte ono što se događa na Zemlji, iako vam to može smetati, čak i ako je ponekad lakše okrenuti se na drugu stranu. Više nije vrijeme za skretanje pogleda, jer Božji narod je poslan liječiti gubu ovog čovječanstva i vama se  ne smiju gaditi njegove rane. Gledajte ih, prikazujte ih, liječite ih.“

Onda, naše posvećenje je nužnodase djelo Duha Svetoga pokrenepreko Crkvesvega Svemira, preko svakoga od nas.

Vraćam vam pozornost na ono što smo napisali u prvom svesku “Ispisati povijest”[5], da je ljudska povijest zapisana u dušama i biva ispisana preko duša. Ako Božja misao prodire u nas, ako njegova ljubav prodire u nas i mi je prihvaćamo, ta se sila izražava preko nas.Bilo da spavamo ili da smo budni, ta sila djeluje u nama. Mi smo poput jedne snažne relikvije, sinovi smo Božji u kojima prebiva Duh Sveti, ali on se izražava preko našihpogleda, preko naših očiju, preko naše misli, preko naših želja koje donosimopred Boga.

Potom se ovdje spominjemo prve točke koju je sveti Mihael želio naglasiti: naše svećeništvo treba funkcionirati. Svećenici su Božjasredstva, ne mislim samo na svećenike poslužitelje, nego na sav svećenički narod koji gleda, promatrasinove Božje na Zemlji kao što očevi i majke gledaju svoju djecu, prosuđuju ih, prinose njihovevapaje, njihove boli, patnje, suze, one situacije koje je na Zemlji nemoguće riješiti i danas imamo mnoštvo situacija koje više nije moguće riješiti na Zemlji. I naš jezadatak prikazati sve, prikazati sve gubavce, gubavce u duhu, sve ranjene, sve rane koje niti liječnici, psiholozi, psihijatri ne mogu ukloniti, izliječiti.

Prisutnost Duha Svetoga koji daje život,preko nas ozdravlja. Ovdje se ne radi o karizmama, posebnim milostima koje se daju određenim osobama, određenim službama, već se radi o našem životu, životnom koji prenosi ovo djelovanje Duha Svetoga koje nitko ne može zaustaviti, kao što nitko ne može zakloniti sunce i njegove zrake kad je nebo vedro.

Želio bih zaključiti ovo razmišljanje s vama s jednim osvrtom na svetkovinu Krista Kralja.Poslušajte riječi Svetog Mihaela.

„Ovo je sve za sada, braćo i sestre. Imat ćete svu neophodnu pomoć.  Bog je predvidio velike milosti za vas, zato budite spremni prihvatiti ih. Sve će biti dobro jer u Bogu je sve dobro. U Bogu je uvijek sve dobro, nikada se ne trebate  plašiti. Živite u vjeri, u nadi, u ljubavi. Bog vam povjerava puno djece: ljubite ih, brinite se za njih, blagoslivljajte ih.

Ja sam vam blizu i blagoslivljam vas zajedno sa svim Arkanđelima i anđelima, izvanrednim sredstvima i narodom svega  svemira. Primite Božji blagoslov, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga .“

Imate sve na raspolaganju, sve milosti, prihvatite ih. Ali kako se prihvaćaju ove milosti? Evo, s ovom mišlju želim predstaviti Svetkovinu Krista Kralja u ovoj godini: apostoli su primili Duha Svetoga nakon što su prošli Muku i Uskrsnuće s Isusom, svukli su se od sebe i prionuli su uz život uskrslog Krista i Duh Sveti se spustio na njih svom silom. U ovom vremenu nema drugognačina osim slobodnog prikazanjau ljubavi prema  Isusu, Kralju svemira po Bezgrešnom Srcu  Marijinu, da budemo privučeni od  Njega, dovedeni do uskrsnuća koje nam daje snagu da nadvladamo prepreke, pobijedimo smrt, pobijedimo Sotonu; uđemo u dimenziju vječnog života već ovdje na Zemlji, da bismo procvjetali, bili ostvareni u novomstvaranju.

Prepuštam onda svima vama, da u ova dva tjedna, molite Duha Svetog nad vama, nad svima onima koji su dobre volje osobito na Zemlji, ali i u cijelom Svemiru kako bi Duh Sveti mogao probuditi, voditi i nositi prema Isusu Kristu. A oni koji odluče sudjelovati u djelu Krista, Kraljasvega Svemira preko prikazanjapo BezgrešnomSrcu Marijinu, u ovoj će godini primiti posebne milosti kako bi sudjelovali u događajima koji se već odvijaju i koji će se očitovati na Zemljida bismo dali odgovor Bogu i očitovali Božje djelo, djelo otkupljenja cjelokupnog čovječanstva.

Mi vas pratimo  molitvom, ali nitko vas ne može zamijeniti u odabiru za sudjelovanje u djelu Krista, KraljaSvemira.

I neka se Duh Sveti spusti na vas i vodi vas u ovim danima prema Isusu Kristu kako je vodio Presvetu Mariju prema Njemu koja je postala Majka čovječanstva, Majka životnih, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Poruka Presvete Marije od 01. studenog 2019 pod naslovom „ Zajedništvo životnih“

[2]Usp. Poruka Svetog Mihaela Arkanđela od 29 rujna 2019 pod naslovom „ Smjernice za ovo vrijeme“, objavljena na www. premanovomstvaranju.org

[3]Vidi prethodnu notu

[4]Usp. Lk  16,19-31

[5]Usp. „Ispisati povijest – svezak I – U Božjoj misli“, izdanje Luci dell’ Esodo ( Svjetlo izlaska)