Razmišljanje “Pročišćenje, život Božji u nama i poslanje u ime Božje”

26.10.2019. 

StefaniaCaterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav:Predraga braćo i sestre, našerazmišljanje danas ima naslov „Pročišćenje, život Božji u nama i poslanje u ime Božje“.

Zadnji put razmišljali smo o temi našeg spasonosnog sudjelovanja kao svećeničkog naroda. Nadamo se da ste dobro razumjeli, to nije poruka nekevidjelice,nego su to kršćanski korijeni, korijeni Crkve kada je sav narod živio sudjelujući u Kristovoj žrtvi i živjeli su u zajedništvu koje je Duh Sveti stvorio među vjernicima. Ovo je vrlo važno jer se Sveti Mihael obraća svima onima koji se osjećaju dijelom Crkve Isusa Krista svega svemira, također i ovdje na Zemlji, i onima koji se žele pridružiti, jer Crkva, ona koja je od početka, mora se preporoditi, posjećena odozgo, iz misli Božje u ovim vremenima kako bi dostigla svoju punu zrelost.

Naše razmišljanje večeras započinje od velikih događaja, najvećih od onih kojih se sjećamo – kojih se sjećamo? Sjećamo se dolaska Isusa Krista iz Starog zavjeta. Događaji su veći jer sažimaju stvaranje, otkupljenje i dovode do ispunjenja. Ondadogađaji su slavni dolazak Isusa Krista, uzdizanje vjernika u Isusu Kristu u dimenziju novog stvaranja, gdje se život prelijeva i više nema ni suza, boli ni smrti, već punina života.

Onda u tom smislu moramo shvatiti također i ovu  temu pročišćenja koja je važna i nužna  i trebala bi nas voditi u bezgrešan život po Mariji, u cjelovit život u Bogu.Poslušajmo riječi svetog Mihaela.[1]

Znate, iz Starog Zavjeta, da se Izraelski narod  uvijek čistio prije velikih događaja.[2]Događaji koji vas očekuju  puno su veći od onih tadašnjih, stoga ovaj narod treba biti spreman i pročišćen. Zato vas pozivam kao pojedince i kao narod da se oslobodite svega što vas još tlači: strahova, sumnji, tjeskoba, negodovanja, nesuglasica itd. Svatko od vas zna od čega se treba svući, ali sada također i narod  treba  otjerati od sebe sve tmine.

Od sada i ubuduće,  više se neće tolerirati u Božjem narodu nesuglasice, podjele i licemjerja. Vaše da treba biti da. Tko sije kukolj u ovom narodu  bit će stavljen na stranu. Stoga vas pozivam da iskreno pogledate u vašu nutrinu, te da isto tako  pogledate što ne funkcionira među vama. Postoje također i grijesi jednog naroda, ne samo jednog pojedinca. Međutim, ako svatko pobijedi tamu u sebi, uništit će  također i tmine naroda i Zemlje. Dok pobjeđujete zlo u vama, pobjeđujete ga i oko vas, u narodu i u svijetu. Tako u vašem pročišćenju, prihvaćenom s ljubavlju i radošću, uništit  ćete tragedije čovječanstva.“

Kako se osjećate kad čujete riječ “pročišćenje”? Kad idete na more sviđa vam se ući u more, pod tuš, kad je vruće, to je normalno. Kada zazivate Isusa Krista Spasitelja, kako to da postoji strah od svlačenja od zla, pranja, pročišćenja? Mi kažemo Isus Krist, Otkupitelj, Spasitelj, ma možemo primijeniti spasenje u nama ako se očistimo od zla na spontani način, kao što kad se ustanemo, mi se peremo, kad odlazimo u krevet peremo se. Trebala bi biti prisutna svijest u svakomu od nas o ovom pročišćenju. Pročišćenje je ozdravljenje; istina je, potpuno ozdravljenje bit će na kraju vremena, ali ako smo mi usmjereni prema slavnom Kristovom dolasku, prema uglavljenju u Kristusvega svemira i prihvatimo to ozbiljno, mi se  već kroz takav stav čistimo i oslobađamo se tjeskobe, brige, napetosti, svih patologija koje su u našoj nutrini.

Ovdje su stavljene dvije vrlo važne točke. Jedna točka je da se svaki pojedinactreba pročistiti, potom zajednica, jedno zajedništvo treba biti pročišćeno da bi pojedinci brže mogli ići naprijed. Pogledajte situaciju na Zemlji, gdje jedan posto ljudi drži više od svih ljudi na Zemlji i tamo se rađa lukavost, rađa se korupcija i tada onaj posljednji siromahmože biti pokvaren kao onaj prvi unutra, ako se ne odluči pročistiti iznutra, izliječiti se. Naravno, to zahtjeva jednu hrabrostza onog posljednjeg, za pojedinca da nadvlada sve prepreke unutra, no u tom slučaju  mi trebamo ući u Božju providnost, iskusiti providnost Božju koja nas hrani tako da mi možemo prevladati ovu našu zatvorenost  i ne dopustiti da nas povuku  moćnici  i prepotentni  koji su na Zemlji.

Često se kršćanske zajednice okupljaju s unutarnjim napetostima, borbama, zavistima, ljubomorama, ambicijama,a zašto? Oni se udružuju kako bi živjeli tako, preživjeli, i onda sudjeluju u sakramentima i ne obnavljaju se. Ako se naprotiv,svatko pokrene u ovom smjeru obnove  pomoću sakramenata i čitava zajednica odluči živjeti obnovljeno, i ne ovisiti samo o obredima, navikama, tradicijama, pripadnosti religiji, u dušama će se probuditi željada se  mistično sjedine s Kristom, živim Kristom i u tom zajedništvu pojedinci ozdravljaju, ozdravlja zajednica.

Ovo naglašavam jer govorimo o Crkvi Isusa Krista svega svemira, gdje cijeli svemir sada gleda na Zemlju da bi joj pomogao, želi pomoći Zemlji – svemir koji je odlučio živjeti mističnojedinstvo s Kristom, brzo marširati prema uglavljenjuu Kristu. Sada je na nama da se ne zadovoljimorecitacijama, nego jednim čistim, bezgrešnim sudjelovanjem u Kristovoj Žrtvi.

Sad ćete se pitati hoće li doći kušnje. Da, doći će, ali kažem vam da je čovječanstvo Zemlje već sada usko u kušnji. Kušnje Božjeg naroda bit će suptilne, duboke, bit će to jedna borba između vašeg duha i duha svijeta. Ovo će biti velika kušnja za narod: srušiti neprijateljske sile, uništiti djelovanje zla, pobijediti zlo sa dobrim. Stoga se od vas traži da budete čisti; ne kažem savršeni, jer nitko od vas to nije, čak niti  ja to nisam jer i  vi i ja smo stvorenja. Od vas se radije traži da budete iskreni, otvoreni, velikodušni, spremni napustiti svoja gledišta te prihvatiti novost života. Spremni dopustiti se isprazniti od  vaših  ideja i projekcija kako biste prihvatili  snagu, ljubav, mudrost i dobrotu Božju.“

Drugo pitanje koje postavljam je kako se osjećate kadaste kušani? Možete odabrati, primiti milost ukušnji, jer sve kušnje koje Bog dopušta,također i one u kojima smo kušani duhom svijeta, dopuštada mi možemo rasti, napredovati, uzdići se. Isus Krist je prihvatio kušnju i velikodušno je prošao kroz sve nevolje koje je jedna ljudska duša doživjela od istočnog grijeha; izašao je cjelovit, uskrsnuo. Ovo je Vazmeni prolazak koji mi  prolazimo kroz svesakramenate počevši od krštenja, na poseban način kroz Euharistiju, onda, sve naše kušnje uronjene u Euharistiju s čistom željom da nas kušnje čiste, uzdižu, obogaćuju nas , ojačavaju nas i mi uništavamo zlo u nama i to  zlo se svlači; uništavamozlo za one koji su slabi, jer se naš duh širi i tjera zlo oko nas.

Ovo  pročišćenje iznutra je temeljno, jer pročišćeni iznutra postajemo poput jednog prozirnog zrcala, u kojem možemo vidjeti Božje djelo i naša vjera postaje prosvijetljena. Duh Sveti može prodrijeti u nas, djelovati slobodno, i Duh Sveti u našem duhu, preko našeg života, tjera duh ovoga svijeta i mi smo graditelji Crkve Isusa Krista svega svemira jer tjeramo zlo iz svijeta i pobjeđujemo bitku na Zemlji u korist cjelokupnog čovječanstva, barem onog čovječanstva koje odabire Isusa Krista i odabire vječni život.

Što trebate napraviti? Trebate se čvrsto usidriti u tri stupa koja su vam dana: prikazanje života Bogu po Bezgrešnom Srcu Marijinu, jedno iskreno, velikodušno, potpuno prikazanje; cjelovitost u mislima, u riječima, u djelima; zajedništvo među vama i sa svim narodom u svemiru, s izvanrednim i redovnim sredstvima koja djeluju u ovom vremenu.

Vi ste jedno moćno redovno sredstvo na Zemlji i zato vas pozivam da se oslobodite svega što vas još priječi da u potpunosti vršite svoje poslanje. Bog će vam dati snage da nadvladate svaku kušnju i vi ćete se iznutra preporoditi. Preporoditi se iznutra znači i roditi se odozgo, iz jedne misli koja je iznad vas, misli Kristove koja dolazi odozgo, ali koja se želi utjeloviti u vama. Postoji misao jednog naroda, i ne samo misao pojedinaca i ja vas molim da misao Kristova može živjeti u vama, među vama i, preko vas, u svijetu.“

Postavljam vam treće pitanje: kako se osjećate kada Bog traži od vas da se prikažete s Kristom? Bez prikazanja Isusu Kristu po Bezgrešnoj Majci Mariji ne dolazite do punine i čovječanstvo koje želi ući u novo stvaranje neće doseći puninu. To ćete lako shvatiti ako se sjetite da je centar Zakona i svih proroka ljubav, ljubiti Boga svim srcem, ljubiti samog sebe tom ljubavlju Božjom i ljubiti bližnjega kao sebe samoga. [3] I kako je ljubio Isus Krist? Prikazao je samog sebe i ponioje ljudsku narav do punine života. Ostao je u Euharistiji kao zajedništvo života Božjega za svakoga od nas. Nema drugog putapo kojem se možemo pročistiti, uzdignuti, biti prepuni života. Također i mi svi smo kušani, međutim možemo biti pobjednici u svim kušnjama.Svi ćemo također umrijeti, ali možemo uskrsnuti ako budemo s Kristom i sve to obogaćuje cijelu Crkvu.Dobro zapamtite da se iz Žrtve Kristove izlio Duh Sveti. Preko naše potpune  žrtve naš život postaje prepun života Božjeg, evo našegposlanja.

Bog nam je pritekao u pomoć dajući nam Bezgrešnu Majku koja nas rađa, priprema nas da budemo živi udovi Mističnog Tijela Kristova. Bez nje ne  možemo postići  ovu puninu, našom snagom, s našimsiromašnim molitvama. Onda s ovetočke gledišta lako je razumjeti bezuvjetno prikazanje našeg života Bogu po Isusu Kristu po Presvetoj Mariji. Iz tog prikazanjau nama se rađa Božja ljubav koja zauzima sav prostor u nama i osjećamo se ljubljeno, oprošteno, spašeno, izliječeno i iz te ljubavi počinjemo rađati druge, ulazimo u zdravo, prozirno zajedništvo, spasonosno. Vrlo je važno shvatiti je li naše prikazanje po Bezgrešnom Srcu Marijinu bezuvjetno, slobodno iznutra, čisto iznutra,tada nas svaka kušnja uzdiže, svaki križ nas uzdiže i mi smo u stanju uzdizati patnje naše braće u cijelom svijetu i u cijelom svemiru da bi bili spašeni.

Ako mi nismo otvoreni prikazati se, sudjelovati u Kristovoj žrtvi, mi ne možemo biti mistično sjedinjeni s Njim.Tada nažalost ostajemo vezani za vjersku organizaciju, obavljamo tradicionalne obrede, itd., Itd. ali kad dođu kušnje uzrokuju u namazloću, pasivnost, pobunu, postajemo neosjetljivi, ne primjećujemo što Bog čini u ovim vremenima  u cijelom svemiru i ostajemo zatvoreni u sebe.

Gospodin nam je je dao put kojim trebamo nastaviti, slijediti ga, da živimo u skladu s tri stupa Kraljevstva Božjega: prikazanje Isusu po Bezgrešnom Srcu Marijinu, cjelovit odgovor po Bezgrešnom Srcu Marijinu i zajedništvo u svem svemiru. Polazeći od toga vrlo je važno razumjeti da naše zajedništvo, mistično jedinstvo s Kristom automatski priprema slavni Kristov dolazak. Ako mi ne sudjelujemo u Kristovoj žrtvi prikazujući sebejer naše patnje, naše molitve, želje trebaju biti spasonosne, trebaju biti sjedinjene s Kristom koji ide prema Ocu, inače, se ne uzdižemo i ne otvaramo put drugima, ne pripremamo slavni Kristov dolazak.Naprotiv, Crkva Isusa Krista svega svemira je pozvana ubrzati vremena, skratiti vremena za čovječanstvo.

Po mističnomjedinstvu s Kristom formira se Crkva Isusa Krista svega svemira, na temelju ova tri stupa. Ako se ne sudjeluje u Kraljevstvu Božjem već sada preko ova tri stupa, osobe se zadovolje pripadnošću nekoj religiji, strukturi i obredima. Tada se obavljaju obredi krštenja izvana svečani, za prvu pričest, za potvrdu, da ne kažem za svadbu, i sve se raspadne. Ako nema mističnog jedinstva s Kristom, ne bivaprosvijetljeno, ne biva izliječeno, zajedništvo ne donosi ozdravljenje.

Naše poslanje je ući u Crkvu Isusa Krista svega svemira koja je Mistično Tijelo Kristovo.U ovoj Crkvi ne može se sudjelovati preko sudjelovanja u obredu. Obred bi trebao biti jedan oblik koji nas uvodi i vodi u mistično jedinstvo s Kristom, znači, u živi odnos s Isusom Kristom, djelotvorni. Tko ovo ne odabere, ne može pripadati Crkvi Isusa Krista svega svemira. Bio bi to jedan teret umjesto promoviranjasvega svemira. Onda Crkva Isusa Krista, svi članovi pozvani su napravitijedan izbor za pročišćenje, uzdignuće; to je poslanjeuništavanja zla na Zemlji i u svemiru.Uništiti znači pobijediti, pobijediti kušnje, uzdići se.

Ako smo ovako otvoreni, ondaćemo iskusiti ovu trojstvenu silu u nama, kao što kaže Sveti Mihael. Bit  ćemo pročišćeni iznutra i pročišćeni odozgo, bit ćemo ispunjeni Božjom misli, to znači da ćemo u isto vrijeme razumjeti ono što je Isus Krist utemeljio. Koji su temelji Crkve Isusa Krista? Biti živi udoviMističnog Tijela Kristova,u mističnomjedinstvu s Kristom. Vidimo hod Apostola koji su morali proći ovo pročišćenje kako bi formirali Apostolski zbor u Crkvi, prvu jezgru ovog zajedništva s Presvetom Marijom, s prvim učenicima. I preko ovog zauzimanja  stava formira se Mistično Tijelo Kristovo i cijeli svemir mora postati Mistično Tijelo Kristovo, sve što se  podlaže Zakonima čistog Duha po Isusu Kristu. I to  je Crkva Isusa Krista svega svemira.

Sredstva  su vam poznata. Koja su to? Presveta Marija, Sveti Josip; tu su anđeli i sveci koji su čisti duhovi te nisu uvjetovani materijom; tu su vjerna braća, vjerni od početka koji su najbliži čistim duhovima od svih nas. Potom je Bog odabrao ljude s drugih planeta, također i sa Zemlje, stvorio je ovo zajedništvo da povratiovo redovno sredstvo, Crkvu Božju, ali Crkva Božja kao redovno sredstvobiva obnovljena sjedinjujući se s onom Crkvom koja silazi s neba, koja očituje ono što je Isus Krist utemeljio i, istodobno, nosi bez prestanka, do ostvarenja sve što su obećanja Isusa Krista u svemiru.

Onda u tom smislu pozvani smo biti pročišćeni, obnovljeni poradi našesreće. Naše pročišćenje uklanja sve patologije u nama. Makar trebali i nešto pretrpjeti u nama je plod radosti, mira, velikodušnosti, svega onog  što sveti Pavao ističe kao plodove Duha Svetoga.[4]Gibajmo se onda u tom smjeru ne čekajući da budemo preplavljeni događajima koji će se zbiti jer Gospodin neće zakasniti, dovest će do ispunjenja kako je planirao, jer Zemlja ne može ostati u ovom stanju.

I ja vas blagoslivljam kako bi vas Duh Sveti uputio, vodio, zaštitio, branio tako da budete ispunjeni snagom Duha Svetoga da uništite svako zlo koje dodirnete u svijetu i tako udaljite zlo sa Zemlje, iz svemira, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Poruka Svetog Mihaela Arkanđela od 29. rujna 2019 pod naslovom „Smjernice za ovo vrijeme“, objavljena nawww.premanovomstvaranju.org

[2]Usp. Izl. 19, 10-11

[3]Usp. Mt 22, 36-39; Mk 12,33

[4]Usp. Gal 5, 22