Tri velika portala na Zemlji Crkve Isusa Krista svega svemira

Uvod

Govorili smo vam o Crkvi Isusa Krista svega svemira kao o posljednjem sredstvu spasenja za ovo čovječanstvo. U toj Crkvi na Zemlji izrazit će se trojstvena sila. To će se posebno događati preko tri mjesta, odabrana od Boga:

1) Jeruzalem, u Bazilici Svetog  Groba;

2) Rim, u Bazilici Svetog Petra;

3) Međugorje, u Kući – svetištu Lica Marijina, koje pripada Crkvi Isusa Krista svega svemira.

Trojstveno djelovanje odvijat će se harmonično na ova tri mjesta, iako će svatko od njih zadržavati svoju originalnost i raznolikost milosti. Preko ova tri mjesta, bit će zahvaćena u Božje djelovanje sva svetišta, svi vjernici u Isusa Krista prisutni na Zemlji, sva stvorenja i cjelokupno čovječanstvo ovog planeta.

Svi će biti pozvani na odabir  između Isusa Krista i Lucifera. Ovisno o njihovim odlukama, neki će krenuti na put preobrazbe da bi stigli do novog stvaranja, po Isusu Kristu, a drugi će slijediti Lucifera i završiti u propasti.

Tri mjesta o kojima govorimo pokazana  su nam kao tri velika portala na Zemlji. Oni su mjesta posebne trojstvene milosti. Nemaju nikakve veze sa “zvjezdanim vratima“, odnosno portalima o kojima govori znanstvena fantastika. U tri velika portala na Zemlji izražavaju se i provode svi programi uglavljenja u Isusu Kristu svega svemira. Preko njih zapućujemo se prema novom stvaranju. Svaki planet u svemiru ima svoje portale, međusobno povezane pod vodstvom Presvetog Trojstva.

 Sada ćemo se kratko zadržati na tri glavna portala na Zemlji.

1) Jeruzalem – Bazilika Svetog Groba

Isus Krist, Sin Božji, spustio  se u niski svemir, gdje se nalazi Zemlja, i ovdje se utjelovio, u Izraelskom narodu.  Svojim prikazanjem  Ocu, u sili ​​Duha Svetoga, pobijedio je Lucifera.  Uskrsnuvši iz mrtvih, pobijedio je smrt i uzašao na nebo. Tako je otvorio put prema Bogu Ocu, prolazeći kroz guste tmine koje su obuhvaćale niski  svemir.[1] Sjedi  s desne Ocu, prikazuje  se i moli za cijeli svemir. On zagovara za naše grijehe, kao što nas podsjeća sveti Ivan apostol: “… Ako netko sagriješi, mi imamo zagovornika kod Oca: Isusa Krista, pravednika“[2]

U punini vremena, Isus Krist će se vratiti na Zemlju u slavi kako bi ostvario naum spasenja. Isus je otvorio ovaj portal i utemeljio Crkvu na Zemlji. Apostoli i prvi Kristovi učenici, okupljeni oko Presvete  Marije, primili su dar Duha Svetog, obećanog  od  Oca, kako bi svjedočili  i nastavili djelo Spasitelja svojim životom.

U ovim vremenima započinje jedno snažno ubrzanje prema ispunjenju Spasiteljevih obećanja. Djelo Isusa Krista bit će pulsirajuće, opipljivo i snažno će se izraziti preko vjernika kako bi  se očitovalo u njima. Sve će to pripremiti Božji narod za Kristov slavni dolazak.

2) Rim – Bazilika Svetog Petra, središte kršćanstva

Sveti Petar i Pavao prolili su svoju krv u Rimu, dajući najviše svjedočanstvo za osobu i djelo Isusa Krista. Tako je Evanđelje propovijedano svim poganima.

Prema kršćanskoj tradiciji, na ostacima Apostola sagrađena je Bazilika Svetog Petra. Postala je katedra Svetog Petra, točka orijentir za cijelu katoličku Crkvu i mjesto simbol cijelog kršćanstva.

Crkva u Rimu nastavila je rad Crkve u Jeruzalemu, noseći poruku Isusa Krista svim ljudima i narodima na Zemlji. Sada je ušla u vrijeme u kojem će biti prokušana, tako da se može odlučiti pridružiti Crkvi Isusa Krista prisutnoj u svemu svemiru. Tako će moći potpuno sudjelovati u djelu Presvetog Trojstva u ovom vremenu te izvršiti djelo otkupljenja Isusa Krista za spasenje čovječanstva i stvorenja na Zemlji. Trojstveno djelovanje nitko ne može zaustaviti; oni koji se tome usprotive ostat će po strani.

Sveti Petar i Pavao zajedno s prvim kršćanskim mučenicima u Rimu otvorili su ovaj portal. Današnji kršćani su pozvani, svojim životom, u potpunosti sudjelovati u zajedništvu s cjelokupnom Crkvom prisutnom u svemiru, pripremajući slavni Kristov dolazak.

3) Međugorje – Kuća-svetište Lica Marijinog, koje pripada Crkvi Isusa Krista svega svemira

Presveta Marija se ukazala u Međugorju u onima koja je sama definirala kao njezina posljednja ukazanja na Zemlji. Marija, potpuno novo stvorenje,nije se sama spustila s neba, već s anđelima, svecima, s braćom s drugih planeta, vjernim Bogu od početka, i sa svima  onima koji pripadaju Kristu, živima i mrtvima. Kao Majka Sina Božjeg i Majka Crkve, savršeno sjedinjena sa Sinom u Duhu Svetom, ona rađa svakog čovjeka koji sebe prepoznaje sinom  Božjim, vodeći ga Isusu Otkupitelju.

Presveta Marija, uznesena duhom i tijelom na nebo, spustila se na Zemlju kako bi pomogla čovječanstvu da se podigne prema novom stvaranju, nebeskom  Jeruzalemu.[3] Kao uzvišeni član Crkve, prati narod Božji u susret sa slavnim Gospodinom. Iza sebe ostavlja jedan trag svjetlosti, čiste i bezgrešne, koja označava budući put Crkve.

Majka Božja otvorila je ovaj portal po milosti. Podučavala  nas je i povjerila nam poruke koje je željela donijeti u Međugorje, preko šestero vidjelaca, ali su je u tome spriječili. Ta je poruka sadržana u objavama Stefanie Caterine te je  objavljena u knjizi “Život nije život bez Boga”[4].

Od samog početka svojih ukazanja u Međugorju, Kraljica Mira očitovala je želju da se ukaže na licu svakog vjernika. Sama je odabrala Kuću-svetište Lice Marijina, u kojoj se snažno osjeća njezino živo i aktivno prisustvo u korist Zemlje i svega svemira. Svi oni koji budu prihvatili Presvetu  Mariju kao Majku i Kraljicu svemira, izražavat će njezino lice i obasjavat će čovječanstvo.

Zaključak

Ovo je naše svjedočanstvo, koje je za nas od životnog značaja. Želimo ga donijeti svima vama kako bi bilo spasonosno i životno također i za vaš život.

Onima koji ljube Boga otkrivaju se Božje tajne. Tko se uzda u Onoga koji je  stvorio, otkupio i posvetio svemir, tko se poučljivo preda Njemu, pronaći će sigurnu i ljubljenu ruku koja će ga odvesti do punine života.

Na kraju, podsjećamo vas na poruku od 29. rujna ove godine pod nazivom “Smjernice za ovo vrijeme”, koju možete pronaći na ovoj  web stranici, u kojoj nam je Sveti Mihael Arkanđeo dao orijentaciju za vremena u kojima živimo, konkretno pokazujući hod koji treba izvršiti.

Pratimo vas našom molitvom i blagoslivljamo vas

                                            Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

  1. listopad 2019. – Blagdan Svetog Franje Asiškog

[1] Usp. Heb 4,14

[2] Usp. 1 Iv 2,1

[3] Usp. Otk 21,22

[4] „Život nije život bez Boga“ Izdanje Luci dell’Esodo ( Svjetlo Izlaska) 2018-2019