Razmišljanje “Zašto portali Crkve Isusa Krista svega svemira”

21.09.2019. 

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, nakon posljednjeg razmišljanja koje smo imali zajedno, normalno je da si neke osobe postave pitanje: „Zašto portali?“, Onda to je tema današnjeg razmišljanja.

Prvo se pitamo kako se ovi portali uključuju u povijest spasenja. Ako pratimo povijest spasenja nakon istočnog grijeha, Bog neprestano pita: “Adame, gdje si?”, neprestano se približava čovjeku i na progresivan način mu objavljuje puninu života. Taj je hod trajao mnogo tisućljeća i Bog je teško mogao proširiti spoznaju života i predstaviti je čovjeku.

Mnoge smo stvari objasnili od početka, ali vrlo je važno da je Bog uvijek odabirao određene osobe sposobne prihvatiti život i očitovati taj život preko tih osoba. Od početka svi poznajemo lik Noe, lik Abrahama, patrijarha, Mojsija, proroka itd., i došli  smo do punine vremena s prvim dolaskom Isusa Krista kada je objavio život onakav kakav je u Bogu.

Potpuna  objava od strane Isusa Krista bit će ostvarena samo u uglavljenju  u Njega čitavog svemira, to znači da svi oni koji žele živjeti u skladu s Božjom slikom, savršenom slikom nevidljivog Boga Isusa Krista, moraju biti podloženi Njemu u Duhu Svetom. Tada će to biti definitivno očitovanje i ostvarenje  sa drugim dolaskom Isusa Krista koji će nas automatski povesti u novo stvaranje, kao što kaže Biblija. Isus ne želi biti u centru pažnje, njegova je pažnja Bog Otac i onda, uglavljeni u Njemu, On se podlaže Bogu Ocu i sve ulazi u zakone čistoga Duha koji su prisutni u  vječnosti.

Isus je u svojoj Crkvi nastavio pratiti čovječanstvo, prenoseći ove istine čovječanstvu preko Crkve. Oduvijek je želio da Crkva u potpunosti poslužuje ovaj nauk koji je On dao te živeći pogura prema potpunom ostvarenju plana spasenja koji je pokazao Isus.

Mi smo vam objavili ono što nam je Bog dao na izvanredan način za ova vremena, za Crkvu, za cjelokupno čovječanstvo. Nismo ništa sakrili od onog što bi vam moglo biti korisno. Dakle, Bog nam je govorio i ne možemo reći da se nije čuo njegov glas na Zemlji preko raznih glasova, raznih proroka.

Došli smo do toga da vam govorimo o portalima u kojima se na poseban način snažno izražava djelovanje Trojedinog Boga i vrlo je važno da zajedno čitamo programske točke koje je Bog dao preko svetog Mihaela nakon Velikog Jubileja dolaska Isusa Krista na Zemlju. Poslušajmo. Ako smo ih slušali, ako smo meditirali o njima, danas će nam govoriti puno više.

2000. godina je bila prag preko kojeg je Bog uveo svoj narod na Zemlji u posljednju fazu plana uglavljenja svega u Kristu. Bog je tražio od Crkve na Zemlji jedan kvalitativni skok kako bi ušla u novost vremena, ostavljajući za sobom pogreške i nevjernosti iz prošlosti. Bog će za taj prijelaz udijeliti kršćanima mnoge milosti. Bog je očekivao jednu veliku otvorenost novostima vremena, osobito od katoličke hijerarhije. O odgovoru Crkve je ovisio kvalitativni skok cijelog čovječanstva, osobito onog u niskom svemiru, koje je upravo od Crkve čekalo navještaj spasenja. S godinom 2000. je započela faza koja neposredno prethodi Kristovom slavnom dolasku.

 

U danima prije Velikog Jubileja, Sveti Mihovil je po Božjem nalogu sišao u pakao da Luciferu i njegovoj vojsci obznani smjerove Božanskog djelovanja u nadolazećim godinama i granicu koju je Bog postavio djelovanju pakla.

Božje djelovanje će se očitovati kroz vrlo jasne smjernice:

1) snažno ubrzanje plana uglavljenja u Kristu, preko postupnog otkrivanja stvarnosti prisutnih i djelotvornih u svemiru;

2) sve veće duhovno uzdizanje Božjeg naroda u cijelom svemiru, preko posvećenja i svetosti mnogih članova samog naroda;

3) postupno prevladavanje struktura i sustava, koji djeluju na Zemlji kao i u drugim dijelovima svemira, koji sprječavaju direktan odnos između čovjeka i Boga;

4) snažno djelovanje Mističnog Tijela Kristovog u cijelom svemiru, koje se suprotstavlja sotonskoj pokvarenosti;

5) posebna zaštita Blažene Djevice Marije, Svetog Josipa i sedam velikih Arkanđela koju Bog udjeljuje svome narodu, posebno posvećenima izabranim za posebna poslanja;

6) sve prodornije djelovanje Duha Svetoga u dušama živih i pokojnih kako bi se čovječanstvo čitavog svemira pripremilo za slavni Kristov dolazak.

Sveti Mihovil je naredio Luciferu da se dobro čuva stavljanja prepreka pred izabrane duše i pred njegov vjerni narod. Neće se tolerirati djelovanja demona preko granice koju je Bog postavio.“[1]

Divno je znati da je Bog poslao Svetog Mihaela da otkrije svoj plan. Divno je jer je Bog svjetlost i ovu svjetlost očituje također i  Luciferu. Također  i Lucifer može biti podložen  Bogu ako želi, to je Bog.  Vidite onda,Bog će i dalje očitovati svoje svjetlo, ali ne može prisiliti nikoga od nas ako mi nismo spremni raspoloživi promijeniti naš život.

Nakon ovog navještaja, Lucifer se suprotstavio tom Božjem planu i znate da su se mnogi postavili protiv tog Božjeg plana. Službena Crkva nije uzela u obzir ovaj  Božji plan. Godine 2004. Bog je postavio izvanredna sredstva – anđele, vjernu braću, Centralnu Jezgru – kako bi išao dalje s  Božjim planom i učinio one stvari koje je Crkva na Zemlji trebala učiniti. Od tog trenutka Crkva na Zemlji kao referentnu točku ima tri izvanredna sredstva na čelu sa Svetim Mihaelom Arkanđelom. Papa više nije referentna točka za ovaj program. Vrlo je važno ovako gledati na stvari kako bi se znali usmjeriti.

Početkom 2013. godine započela je evangelizacija srednjeg svemira i potom evangelizacije niskog svemira. U ovoj smo godini došli do evangelizacije Zemlje i u taj kontekst možemo smjestiti portale i njihovu funkciju, gdje se izražava Crkva koja se sjedinjuje sa cijelim svemirom kako bi nosila naprijed Božje programe.

Od početka 2013. godine vjerna braća krenula su sa evangelizacijom svemira na čelu sa Alfa Kentaurom. Ostatak  vjernika u Krista na Zemlji pridružio se toj braći molitvom, prikazanjem, bratskom ljubavlju. Malo po malo oko  šest živih članova Centralne Jezgre na Zemlji formirale su se jezgre nositeljice u portalima. Oko nas dvoje koji vam govorimo da smo usko povezani s ukazanjima Kraljice mira u Međugorju, posljednjim ukazanjima na Zemlji, u temeljnoj jezgri kroz zadnje godine Gospodin je formirao službe za narod, da narod bude praćen u ovom hodu poradi sudjelovanja u trojstvenoj akciji u cijelom svemiru, a također i na Zemlji.

U 2018. godini proglasili smo postojanje Crkve Isusa Krista svega svemira. U 2019. godini objavili smo postojanje Crkve Isusa Krista svega svemira na Zemlji. Posvetili smo Zemlju Bogu Ocu zajedno s našom braćom iz svega svemira. Isus je izvršio ovu posvetu u ovoj Crkvi, preko ove  Crkve. Sada On ide podložiti cijeli svemir Bogu Ocu, zakonima života koji su u Bogu.

Zašto onda portali? Crkva iz cijelog svemira nije se mogla spustiti na Zemlju, tamo gdje nema vjernika ili gdje su površni vjernici, neraspoloživi primiti ovo djelovanje. Kroz sve ove godine Bog je pripremio mali ostatak na Zemlji. Ovaj mali ostatak na Zemlji sjedinio se s Crkvom svega svemira i formirao jednu jedinu Crkvu te sudjeluje u trojstvenom djelovanju kako bi se svi oni koji su dobre volje mogli pridružiti, kako bi mogli sudjelovati i krenuti naprijed.

Portali nisu zatvorene sekte, nego  tamo djeluje snažno trojstvena akcija  i želi progresivno dovesti one koji žele doći do tog cilja, puninu obećanja Isusa Krista.

Ovaj mali ostatak, Crkva Isusa Krista svega svemira na Zemlji, nije neka šizma, ne. Živimo ono što je Crkva morala živjeti od početka i ono što je trebala nastaviti. Izvanredna sredstva dana su nam kao jedna posebna milost. Pomoć vjerne braće i Crkve  svega svemira jedna je milost za sve nas, ne samo za one koji hodaju, već i za sve ostale koji žele hodati i dostizati Kristova obećanja. Mi živimo za sve ljude dobre volje, za sva stvorenja. Onda nismo ni šizma ni neka sekta, nego živimo ono što je Crkva morala živjeti i ova  Crkva koja želi dostići puninu  u Kristu morat će to živjeti. Nema drugog puta.

Pozivamo također i vas na sudjelovanje. Uvijek se postavlja pitanje: “Kako možemo razumjeti, koji su nam znakovi dani?” Ja vam kažem iz svog iskustva tijekom ovih godina: objasnili smo vam, pojasnili više puta. Sada je izuzetno važno sudjelovati da bismo razumjeli. Poslušajmo Svetog Rafaela

Potrebno je da shvatite stvarnost, iako to za sada možete samo djelomično. Otkriti stvarnost je dio neposredne spoznaje Boga koja nije plod rasprava i teorija nego proizlazi iz življenja jedinstva s Bogom i s njegovom mišlju. Ako poznajete Boga, ne možete ne poznavati ono što je Bog stvorio, ono što postoji zahvaljujući njegovoj misli. Ako poznajete Boga sposobni ste komunicirati s vašim bližnjima i sa svakim stvorenjem. Na primjer, sv. Franjo Asiški je proniknuo stvarnost mišlju Kristovom do te točke da je smatrao svojom braćom sunce, mjesec, životinje i sva stvorenja. Otkrio je bit stvarnosti, to jest ljubav Božju. I vi ste pozvani otkriti krajnju bit stvarnosti, znati jasno razlikovati između Božje ljubavi i sotoninog djela da biste utjecali na stvarnost i očistili je pomoću vaše misli sjedinjene s Božjom.Na kraju vremena će misao Kristova nadvladati devijantnu Luciferovu misao. Cijela stvarnost će biti podložena Kristu da bi bila potpuno prožeta, podržana njegovom mišlju. Bit će to ne mala parnica, prava pravcata bitka jer će izazivati sve nasilniju reakciju snaga zla.“[2]

Pazite, onda! Milost koja je dana Zemlji i svaka milost nije nešto statično, zatvoreno u kanone, u pojmove teorija. Može se komunicirati onima koji žele promijeniti život. U ovom vremenu, sa portalima koji se otvaraju, trojstvena sila djelovat će svom snagom i dat će mogućnost onima koji žele ići, nastaviti da se brzo promijene. Ako krenete od unutarnjeg slušanja u svom duhu i podložite se Duhu Svetom, On će vas voditi i Trojstvena sila će vam dati sve milosti potrebne za hod ovim putom i vi ćete znati što je stvarnost u Bogu i u ovoj ćete stvarnosti otkriti smisao svog života.

Dakle, oni koji u ovom vremenu ostaju statični bit će kao da su se zaustavili u pustinji sami. Ovo vrijeme snažnom milošću, kao što smo čuli, obasjat će također i pakao, no odbacivanjem Boga, pakao će se zatvoriti u sebe. Ne riskirajmo ovu opasnost. Krenimo naprijed za nas i za cjelokupno čovječanstvo.

I ja vas blagoslivljam, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. knjiga „Ispisati povijest – Svezak II – Svemir i njegovi stanovnici, na stranici 309

[2] Usp. knjiga „Ispisati povijest – Svezak I – U Božjoj misli“, na stranici 55