Razmišljanje “Portali Crkve Isusa Krista svega svemira”

12.09.2019. 

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, zadnji put smo govorili o Crkvi Isusa Krista svega svemira, posljednjem sredstvu spasenja. Sada želimo ući u sve veće razumijevanje ovog sredstva spasenja, kako ono funkcionira.

Zadnji put rekli smo da narod ne može ostati kao jedna masa ljudi, već se mora gibati naprijed u jednom redu, jer u Bogu je sve u redu i On prenosi red u svakome od nas i među nama. Svi njegovi propisi razvijaju ovaj red, ovaj sklad.

Rečeno nam je također i da je planet Zemlja, posljednji scenarij događaja, i upravo ove godine je započela evangelizacija Zemlje i uvijek si postavljamo pitanje što ova evangelizacija znači. Nekoliko puta je naglašeno da se Zemlja sama ne može spasiti, niti Crkva na Zemlji koja je zatvorena u jednom geocentrizmu. Ima potrebu za  anđelima, vjernom braćom, svecima, Crkvom  svega  svemira, da se u ovom zajedništvu izrazi sve dobro što Bog čini, ona snaga koja pobjeđuje zlo. Čitav svemir je zahvaćen, sada također i cijela Zemlja kako bi izrekla da  ili ne Bogu, da Isusu Kristu ili Luciferu. Milosti će snažno djelovati tako da će svatko biti  prokušan da bi dao odgovor.

Temeljno sredstvo koje Crkva svega svemira na Zemlji ima su tri temeljne točke na Zemlji u kojima će snažno djelovati milost: to su Jeruzalem, Rim i Međugorje. Te smo točke nazvali našim portalima. Onda danas govorimo o portalima Crkve Isusa Krista svega svemira.

Ovi portali nisu izraz znanstvene fantastike poput zvjezdanih prolaza, zvjezdanih vrata. Trebamo ići na početak. S 2013. godinom započelo je trojstveno djelovanje u cijelom svemiru i izrazilo se u visokom svemiru, u srednjem, u niskom svemiru, sada će se izraziti svom snagom na Zemlji. Objasnili smo da Bog zadržava za sebe tri apsolutne prerogative: stvaranje, otkupljenje i posvećenje.  Sa posvećenjem Bogu Ocu ušli smo u jednu snažnu akciju koja nas vodi u novo stvaranje, u kojoj će Otac izvršiti djelo stvaranja, ispunit će ono što je njegova misao od početka.

S vremenom Isus Krist, Otkupitelj, sabire sve da bi bilo uglavljeno u Njemu, u Njemu koji je blago sve mudrosti, inteligencije i znanja Božjeg  i vodi sve do podloženosti  Ocu, volji Očevoj i on će se podložiti Ocu. Duh Sveti posvećuje i donosi život u ovoj trojstvenoj akciji gdje na poseban način pripisujemo Ocu stvaranje, Sinu otkupljenje, Duhu posvećenje, no njihovo djelovanje je u skladu. Sve što čini jedna osoba dio je sve tri osobe.

Onda ova trojstvena sila će se izraziti također i na Zemlji i zahvatit  će sve ljude i zahvatit će također ​​sva stvorenja. Pokrenut će čitavo Mistično Tijelo Kristovo, sva njegova sredstva jer Bog djeluje na redovan način preko i sa svojim stvorenjima.

Portal je izraz djelovanja trojstvenog vira koji progresivno prihvaća, privlači sve dobro, sve one koji su raspoloživi, dobre volje, biti uglavljeni u Isusa Krista i podloženi volji Očevoj u sili ​​Duha Svetoga. Portal sadrži primarnu, čistu energiju, obilnu za svakog od nas, za cjelokupno čovječanstvo. Možete pitati: “Gdje je ta energija, želimo crpsti iz nje.” U nama je!

Danas čitamo u Poslanici Kološanima Svetog Pavla kako pozdravlja braću, Kološane riječima “sveti i ljubljeni od Boga”[1] Što znači “sveti”? Sveti je izraz Božje punine, cjelovitosti života u Bogu jer smo stvoreni na sliku Božju i Bog nas je stvorio cjelovite i ljubio nas je. Stvorio nas je zato što nas je ljubio, jer smo mi izraz njegove ljubavi, a gdje je ta ljubav? U Isusu Kristu koji se spustio do korijena čovječanstva, sve do ponora,sve do podzemlja u  svakome od nas, u cijeloj Zemlji, svemu svemiru kako bi sve vratio Ocu. A u nama je ta klica svetosti koja je cjelovitost života u Bogu, tu je prisutna  Božja ljubav koja nas neprekidno želi hraniti. Nužno je naše sudjelovanje koje dostiže vrhunac u čistoj ljubavi prema Bogu i gdje se također stvara sklad s drugima u sveopćem zajedništvu.

Dakle trojstveni vir se izražava preko  portala koji se nalaze u cijelom svemiru, na svim planetima. Istakao sam da na Zemlji postoje tri i ovaj vir privlači i, ali istodobno i odbija. U ovaj vir u ovaj portal, Lucifer, srećom, ne može ući. Može pokušati spriječiti, držati van. Ovaj vir privlači sve one koji su dobre volje. Bog nikada ne reže, nego daje svakome mogućnost, potom im progresivno otkriva grijeh jer se trebaju odreći tog grijeha, duha zla. Daje im milost da naprave korak naprijed. Ako se čovjek ne želi promijeniti a želi ući unutra, odbijen je. Ne zato što ga Bog odbija nego jer je čovjek napravio odabir i ne može uzeti u posjed Kraljevstvo Božje. U Kraljevstvo Božje ne ulazi ništa nečisto.

Kroz ove portale Crkva Božja se spušta te se uzdiže Crkva sa Zemlje i iz cijelog svemira kako bi dosegla puninu u novom stvaranju. U trojstvenom viru je prisutno djelovanje Presvetog Trojstva, ali tu je sadržana svetost  Crkve svih vremena, svih pravednika, onda se ova velika sila giba i nitko se ne može oduprijeti toj sili, i tko god želi sudjelovati, ući u hod bit će privučen  Božjom ljubavlju. Ovo zahvaća sve: anđele, svece, žive ljude i sva stvorenja, jer to je duhovna energija i, ujedno, fizička, koja treba zahvatiti sve stvoreno.

Tko su poslužitelji ovih portala? Poslužitelji ovih portala su izvanredna sredstva s kojima je sjedinjeno cijelo Mistično Tijelo Kristovo i, naravno, u svetištima koja su predviđena biti ovi portali, postoje i drugi redovni poslužitelji koji se trude sudjelovati u ovoj milosti. Na kraju cijela Crkva, svi oni koji se pridružuju programima koje  nose ovi portali, sudjelovat će u hranjenju ovog vira u  portalu, tako da Crkva koja silazi s neba bude prihvaćena i da se Crkva sa Zemlje uzdiže.

Postavlja se pitanje: ma kako u to možemo biti sigurni da to djeluje, da je to istina? Postoje li u Svetom Pismu tragovi? Mi također želimo argumente. Poslušajmo Svetog Rafaela koji nam govori.

Stefania Caterina: To je jedna poruka od 22 lipnja 2008.[2]

Čovjek koji odluči živjeti s Bogom i sudjelovati u njegovom djelu spasenja, prima «ključ» za ulazak u duboki smisao Svetoga Pisma. Prima ga od Kristove misli, koja djeluje u čovjekovom duhu, koji sam sebe prikazuje Ocu. Isus Krist je Mudrost Božja; ako se darivate njemu, on se dariva vama i darivajući vam samoga sebe, dariva vam božansku mudrost koja je u njemu.

Koji je duboki smisao Svetoga Pisma? Onaj po kojem otkrivate Božji plan za cijelo čovječanstvo, plan slave koji se ispunja po uglavljenju svega u Kristu.“

Otac Tomislav: Ovaj odgovor koji nam daje Sveti Rafael je ključ da se mi zaputimo. Ako se ne zaputimo nećemo doći do dubokog smisla Svetog Pisma. Sva Božja sredstva, uključujući  Arkanđele, mogu pokazati put. Na nama je da pravimo korake. 

Bog vam je dao Sveto Pismo i ključ za pristup njemu; želi da shvatite vaše podrijetlo i vašu sudbinu; ipak ništa ne možete razumjeti bez Isusa Krista. Bez njega se zaustavljate na doslovnom smislu, kako se mnogima događa. Iz Evanđelja znate da je Isus otvorio pamet učenicima iz Emausa da bi razumjeli Pisma i Očev plan ostvaren po smrti i uskrsnuću Sina[3]. Potrebno je da i vama Gospodin otvori pamet. To se događa ako se prikazujete Isusu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu, i sjedinjujete se s njim. Naime, sjedinjenje s Kristom otvara vrata djelovanju Duha Svetoga koji vas vodi istini i otvara vaš duh za spoznaju Boga i njegove riječi.

Prije čitanja Biblije, molite Duha Svetoga da vas uvede u dubinu onoga što ćete čitati. Tako ćete primijetiti da će svaka riječ, i ako ćete je često iščitavati, svaki put poprimiti nove i neočekivane aspekte za vaš život i poslanje. Pomoći ćete samima sebi i drugima, jer Biblija je proročka knjiga koja sadrži tragove svega što je bilo, što jest i što će biti.

Biblija ima tragove, ima siguran put. Siguran put koji nas vodi u ovaj portal je prikazanje našeg života Isusu po Bezgrešnoj Majci tako se Isus može darovati nama samima. Onda, zazivati Duha Svetoga znači tražiti, željeti, ljubiti, ući u ovu spoznaju, prihvatiti ovu spoznaju, ovaj prolazak po Bezgrešnom Srcu Marijinu u Srce Isusovo kako bi s Isusom bili jedno.

«Ako nedostaje jedinstvo s Kristom, koje se ostvaruje po sudjelovanju u njegovoj smrti i uskrsnuću, Isus ne može potpuno djelovati u vama svojom mudrošću i svojom mišlju. Ponestane vam Božjeg znanja. Bog ima svoje znanje koje čovjek može primiti preko spoznaje Boga; znanje i spoznaja Boga idu zajedno. Ako nedostaje pristajanje uz život Kristov, nedostaje i Božje znanje, i Isus mora ograničiti svoje djelovanje u osobi jer poštuje slobodu svakoga.

Ako nedostaju znanje i mudrost Božja, čovjek nad Svetim Pismom promišlja svojom glavom i dolazi do drugačijih zaključaka od onih koje su napisane. (…) To se događa i u vaše vrijeme, svaki puta kada si ljudi utuve u glavu njihove interpretacije Pisma. Lišeni su znanja i spoznaje Boga, odvojeni od djelovanja Duha Svetoga, jer se ne darivaju potpuno Kristu.(…)  Misle da poznaju Božje planove, ali se varaju, savršeno citiraju Riječ, ali je ne žive, postavljaju se vođama i učiteljima drugih ali ostaju u neznanju.“  

U ovom vremenu se traži ovaj prolazak od čovječanstva i taj je prolazak obavezan, no moramo se gibati iznutra kako bismo ušli u zajedništvo, u mistično jedinstvo s Kristom kako bismo prolazili kroz portale i uzdigli se do Očeve volje, gdje je sve cjelovito, skladno, gdje ćemo imati puninu života.

Možemo se  isto tako pitati imamo li druge argumente koji nas vode do ovoga. Jedan od drugih argumenata je ako iskreno uđete u jedan portal i želite da vam Gospodin daruje milost, vi osjećate prisutnost te milosti. Svi smo to osjetili kad smo ušli u ove portale. Osjetili smo milosti u određenim velikim svetištima, no ovi portali su predodređeni privući sva svetišta, zahvatiti sva svetišta, sve molitvene skupine, sve jezgre, sve pojedince. Kako okupiti? Neke će osobe fizički sudjelovati, vršeći jedan hod. Druge osobe, većina, sudjelovat će u duhu.

Onda možete shvatiti što je Isus mislio 2012. godine kad nam je govorio o “Budućnosti moje Crkve[4] . Ovdje cijela Crkva postaje vođena Duhom Svetim po Isusu Kristu i sve se preporađa – pojedinci, jezgre – u ovoj spoznaji Boga, u znanosti o Bogu i sve ide prema novom stvaranju. Nije da se novo stvaranje spušta na čarobni način i mi ga čekamo. Novo stvaranje je već započelo u nama ako ste rekli da Isusu po Bezgrešnoj Majci Mariji, no moramo nastaviti i dopustiti da nas ova milost privuče, preobrazi u nova stvorenja.

Vidite onda, tko može sudjelovati? Svi će biti uključeni, također  i stvorenja, jer to će biti milost, duhovna energija i  s vremenom fizička koje će se izraziti u Crkvi Isusa Krista svega svemira koja će u zajedništvu sa svim članovima svega svemira izraziti svoju snagu u trojstvenom viru.

Vidite onda jedan veličanstven plan Božji da spasi. Bez ove nade mi smo u praznini. Sve naše ljudske inicijative mogu doprinijeti samo zajedništvu s trojstvenim djelovanjem koje će progresivno djelovati u skladu s našim prianjanjem da bi bilo kompletirano u punini vremena kako Bog predviđa.

Vidite onda gdje smo smješteni s posvetom Bogu Ocu ove godine i kako trebamo živjeti tu posvetu, želeći, moleći, posvećujući se njegovoj volji u kojoj savršeno djeluju svi Zakoni života, zakoni čistoga Duha. Imajte hrabrosti odlučiti se i slijediti ovaj program, i mi ćemo vas pratiti i trudit ćemo se pratiti vas, ali ne možemo ponavljati sve što smo napisali i pružili vam kao sredstvo za čitanje, razumijevanje i sudjelovanje. Gibajte se brzo da ne bude kasno.

U ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Kol 1,1-8

[2] Usp. knjiga „Ispisati povijest – Svezak 1 – U Božjoj misli“, na 44-45 stranici

[3] Usp. Lk 24, 13-34

[4] Usp. Isusova poruka od 08.rujna 2011 pod naslovom „Budućnost mog naroda“ objavljena na http://www.premanovomstvaranju.org