Razmišljanje “Crkva Isusa Krista svega Svemira posljednje sredstvo spasenja”

05.09.2019. 

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, nastavljamo danas naš hod s temom “Crkva Isusa Krista svega svemira, posljednje  sredstvo spasenja”. Ovo smo naglasili citirajući Svetog  Rafaela u prošlom razmišljanju. Želimo ovo produbiti u širim crtama, da otvorimo jednu panoramu kako bismo mogli razviti druge aspekte Crkve Isusa Krista svega svemira na Zemlji, u kontekstu posvećenja Zemlje, čitavog čovječanstva i svih stvorenja Bogu Ocu.

Za nastavak ovog hoda  neophodna  je čvrsta odluka svake osobe i hod. Nisu dovoljne samo ideje, nije dovoljno čitanje, nije dovoljna neka površna molitva, nego hod da bi došli do postizanja cilja i, istodobno, kada se govori o Crkvi Isusa Krista svega svemira, također i zajedničkom hodu, jer smo predodređeni ući  u novo stvaranje u sklad s Bogom, sa samim sobom i s našim bližnjim, sa svim stvorenim, kako bismo upravljali  stvorenjem u suradnji s Trojedinim Bogom.

Svima je poznato da je Isus Krist utemeljio Crkvu kao svoje redovno sredstvo, u kojem djeluje. U ovom redovnom sredstvu kroz povijest je bilo mnogo izvanrednih sredstava, svaki je apostol  bio jedno izvanredno  sredstvo, svaki apostol predstavlja jedan temelj u Crkvi, Crkvi Nebeskog Jeruzalema, kako je opisano u Otkrivenju. Dakle redovno sredstvo je  Crkva, ali ova Crkva o kojoj govorimo je Crkva koja se spušta iz Srca Isusa Krista, dobrog Pastira, koji je uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu te očituje tu Crkvu koja treba postati definitivna da bi nas povela  u novo stvaranje, kao prikladno sredstvo za Isusa Krista koji prati čovječanstvo prema novom stvaranju. Na kraju je Isus rekao u poruci iz 2011 godine da je njegova Crkva  redovno sredstvo, ali istodobno ima potrebu za  izvanrednim sredstvima kako bi tu Crkvu podigao, izveo iz jedne zatvorenosti  u geocentrizam Zemlje, jer ona treba biti jedno sredstvo za podizanje  sinova Božjih  prema  Bogu  Ocu.

Kao što smo rekli Isus je govorio o Crkvi, o budućnosti Crkve, 2011. godine, govorio je o različitim sredstvima zatim je 2012. govorio Duh Sveti i vodio nas. Evo, u ovom trenutku, u zaključku njegove posljednje poruke iz 2012 godine[1], čut ćemo riječi Duha Svetog.

Sa Pedesetnicom je započelo moje djelo posvećenja Božjeg naroda, po Očevim i Sinovim željama koje su ujedno i moje. Moje djelovanje se neprestano nastavljalo sve do danas, kako bi dovelo narod Božji do bezuvjetnog izbora Isusa Krista i u njemu Oca. Na kraju ove godine, oni koji su se odlučili prikazati svoj život Bogu i sudjelovati u njegovu djelu uglavljenju svega u Kristu, bit će spremni za poslanje i formirat će jedan doista sveti narod. Taj će narod biti sastavljen od djece Božje u cijelom svemiru sjedinjene međusobno u istom duhu. Ovom početnom narodu, pripojit će se drugi narodi iz cijelog svemira i formirat će se jedno stado sabrano oko jedinog Pastira, Isusa Krista. Bog će se služiti tim narodom za ostvarenje njegovih životnih planova i za pobjedu nad Luciferovim kraljevstvom, kraljevstvom smrti.

Na kraju ove odlučujuće godine za čovječanstvo, ja ću ostvariti moje djelo posvećenja, kao što je i Otac ostvario djelo stvaranja i Sin djelo otkupljenja. Započet će novo Božje djelo; djelo Presvetog Trojstva, djelo novog stvaranja. Preko tog djela, Bog će dovesti stvorenje do njegove prave dimenzije, gdje će duh i materija biti u međusobnom skladu, i svaki će čovjek savršeno poznavati Boga i ostvarivati Božje želje. Anđeli i ljudi vjerni Bogu bit će ponovno u međusobnom zajedništvu, kao što je trebalo biti od početka i bit će uz Boga u njegovu djelu na korist cjelokupnog stvorenja.”

Svi znamo da je trojstvena sila zahvatila cijeli svemir, najprije visoki svemir, braću vjernu Bogu, zatim srednji svemir, potom dio niskog svemira osim Zemlje. S ovom godinom trojstvena sila je ušla na Zemlju kako bi formirala Crkvu koja pripada svemu svemiru. U tom pravcu možemo promatrati kao zajedničku nit sve poruke koje su nam dane u ovoj godini, te preko naših susreta, posebno ističemo poruku Gospe Majke čovječanstva na uočnicu ukazanja u Međugorju, 24. lipnja prošle godine, i potom Isusovu poruku od 03. kolovoza te poruku Boga Oca, od 04. kolovoza.

Ovdje je Duh Sveti naglasio do čega trebamo doći: novo stvaranje koje nije neka magična stvar, ne spušta se kao neka magična stvar, nego se radi o uzdizanju svakoga od nas, o preobrazbi svakoga od nas, oblikovanju svega svemira, također i materije. To je jedno istinsko sveopće rađanje, za koje slijede porođajni bolovi, ali slijedi i rođenje djece Božje u njihovoj cjelovitosti, u odnosu s Bogom, sa samim sobom, s bližnjim i sa svim stvorenjem. Onda to nije neka revolucionarna ideja Crkve kao što se događalo tisućljećima; rađale su se različite vjeroispovijesti koje su  međusobno ratovale, ali isto tako i u krilu katoličke Crkve, u kojoj  smo svi mi rođeni. Gledajući sada vidimo toliko podjela, toliko pokreta koji se bore, koji se ne razumiju, toliko ljudskih elemenata koji dominiraju duhom. Vidimo toliki nedostatak vođa koji vode prema novom stvaranju. Onda je za Boga postalo nužno poslati svoju Majku na Zemlju i formirati izvanredna sredstva kako bi pritekao u pomoć  čovječanstvu na Zemlji.

Bit će to postepeni proces i jako zahtjevan za Božji narod. Pred nama su mnogi događaji i bit će darovani veliki znakovi čovječanstvu. Sukob između Božjeg naroda i naroda tame bit će sve otvoreniji, sve do očitovanja Antikrista koji će označiti završnu fazu hoda prema novom stvaranju.

Preljubljena djeco, radujte se u Gospodinu! On će ostvariti u vama i preko vas svoja obećanja. Da, sve se ostvaruje jer je sve bilo svršeno.

Svršeno je! Sa sljedećom godinom se otvara nova stranica vaše povijesti, kao i one cijelog svemira. Bit će to stranica ispisana Božjim prstom i ljubavlju njegovih stvorenja.”

Ovo je završni dio poruke Duha Svetog na kraju 2012 godine. Kao što znamo u 2013-oj  godini je krenula evangelizacija srednjeg svemira, itd.itd. Za nas je sada jako važno razmišljati o Crkvi Isusa Krista svega svemira. Kako ćemo se gibati? Ne može se gibati u tom smjeru na neuredan način, nego na redovan način po zakonima koji su prisutni u Presvetom Trojstvu, inače trojstvena sila ne može djelovati u nama, ne može u nama razviti nova stvorenja.

Novo stvorenje koje smo krštenjem primili kao sjeme, kao početnu klicu, u mnogim se dušama sasušilo, sasušilo to sjeme. U mnogim je dušama malo raslo; također i kod većine kršćana ono je doseglo jedan  religijski oblik u skladu s mogućnostima stila na Zemlji. No danas se Crkva svega svemira na Zemlji mora gibati na tri redovna stupa. Rekli smo prikazanje života Isusu po Bezgrešnoj  Majci  Mariji. Bez tog prikazanja niti Duh Sveti nas ne može voditi. Cjelovitost. Što to znači? Da  svatko od nas bude savršeno podložen zakonima čistoga Duha. Je li moguće za nas na Zemlji biti podloženi čistom Duhu? Da, ako smo sposobni proći kroz patnje, kušnje, vjerni Bogu. To je smisao blaženstava, to je značenje Isusovih riječi: “Budite savršeni kao što je savršen moj Otac koji je na nebu” [2]. Ova će sila u ovom vremenu biti probuđena u svim sinovima Božjim, jer će sve besplatne milosti i sve milosti tijekom tisućljeća, kao plodovi hoda Božjeg naroda prema Bogu, biti darovane Crkvi Isusa Krista svega svemira koja ide prema novom  stvaranju.

Kao što je rekao  Otac u poruci od 4. kolovoza[3] , da će sva njegova ljubav biti za siromašne, za malene, za one posljednje i da ne može učiniti ništa s onim tko želi ostati zatvoren u svojoj ljubavi. Onda možemo doći do ove cjelovitosti do naše podloženosti  zakonima čistog Duha koji su rođeni od Oca i rađaju se od Oca, jer On jest, On nas rađa. Ovu cjelovitost možemo živjeti prihvaćajući sebe u Bogu, ne stvarajući osobu – da koristimo izraz Svetog Pavla “tjelesnu” od ovoga svijeta – gdje je svijet u centru, a Bog na periferiji. Onda, ako postoji cjelovitost u nama samima u odnosu s Bogom Ocem, automatski sve zapovijedi prema bližnjem nisu teške kao što kaže Sveti Ivan apostol[4], jer život teče i život se očituje. I sve ovo biva olakšano, zahvaljujući Bezgrešnoj Majci koja nas rađa, koja nas nosi kao što je Isusa nosila u svome krilu, nosi sve nas u svome Srcu. Tada se  odavde rađa sveopće zajedništvo.

Dakle, ovo je polazna točka da  Crkva Isusa Krista na Zemlji ne može biti neka neuredna masa ili u različitim tokovima, u različitim pokretima koji se suprotstavljaju; to ne može biti, niti ostati u određenim strukturama srednjovjekovnog mentaliteta, u prošlosti, jer je Bog  dao čovječanstvu  milost da može  ići put također unutar Crkve. Nije slučajno Bog stavio svece novijeg vremena u Centralnu Jezgru. Oni su sveci s mentalitetima koji su nam bliski, bliski čovječanstvu ovog vremena. Danas slavimo spomen na Svetu Tereziju iz Kalkute. Koliko je živa ova žena, ta Božja kći u Crkvi i u cjelokupnom čovječanstvu i Bog djeluje kroz ovu figuru na spomen Božjeg naroda. Dakle, narod  se treba gibati u jednom redu koji je Bog predvidio, sjedinjen s izvanrednim sredstvima kako bi se rodila redovna  sredstva za ovo vrijeme, gibati se u jezgrama gdje osobe izlaze iz sebe  i žive u jednoj izmjeni iskustava u trojstvenoj ljubavi.

Na Zemlji su predviđena tri portala. Mi ćemo razviti značenje našeg portala. Portali će biti obavezni prolazi za cjelokupno čovječanstvo na Zemlji. Oko ovih portala će se formirati narod, jer ona koja upravlja portalom je  Centralna Jezgra, a ostali koji služe u portalima sudjeluju u onome kako Centralna Jezgra upravlja. Sa svim portalima sva Svetišta svemira bit će povezana, također i na Zemlji duše će prolaziti kroz portale. U Bogu je sve uredno i ovaj narod, Božja Crkva svega svemira, treba krenuti uredno, raspoloživa iznutra nastaviti tim putem kako bi se u potpunosti sjedinila sa Crkvom svega svemira. I kao što je rečeno, nijedna sila se ne može oduprijeti tako sjedinjenoj Crkvi.

Bog želi da u ovoj godini, u kojoj smo se posvetili Ocu, ova Crkva bude formirana, da poprimi formu; da osobe pripadaju ovoj Crkvi s jednom odlukom, jednim odabirom, poznavajući programe, poznavajući Božje želje; da u ovoj godini ova Crkva bude spremna podržati izvanredna  sredstva u događajima koji će se odvijati na Zemlji, sudjelovati u trojstvenom djelovanju i očitovati slavu Božju onima koji Boga ne poznaju. Ovdje jasno, Duh Sveti govori u zaključku, kao što smo čitali: Preko tog djela, Bog će dovesti stvorenje do njegove prave dimenzije, gdje će duh i materija biti u međusobnom skladu, i svaki će čovjek savršeno poznavati Boga i ostvarivati Božje želje”. Na kraju, u nikome od nas ne može ostati niti jedna mrvica sebičnosti, egocentrizma. Govorit ćemo idući naprijed da će sav naš hod biti hod kojim će nas Bog gurnuti da se svučemo od svega, osim onog što On želi. Tko se ne dopusti svuči niti preko kušnja, Bog tu ne može ništa učiniti.

Onda ja vas blagoslivljam da svi vi koji se osjećate pridružiti Crkvi Isusa Krista svega svemira te uključiti u hod kako bi formirali  jednu vidljivu Crkvu koja očituje volju Očevu, po Sinu, u sili Duha Svetoga, budite blagoslovljeni, budite praćeni od ove Crkve svega svemira i ojačani, u ime Oca, Sina i Duha Svetog.

[1] http://www.premanovomstvaranju.org

[2] Usp. Mt 5,48

[3] Usp. poruka Bogu Ocu od 04. Kolovoza 2019 pod naslovom „Ja jesam, ja sam vaš Otac“, objavljenoj na http://www.premanovomstvaranju.org

[4] Usp. 1 Iv 5,3