Razmišljanje „Definitivna podjela čovječanstva“

31.08.2019.

 Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, mjesec kolovoz je gotov. Početkom kolovoza posvetili smo se Bogu Ocu, posvetili smo Zemlju i čitavo čovječanstvo Zemlje i, posljedično, zajedno s Crkvom svega svemira posvetili smo Ocu čitav svemir. Isus je bio onaj koji ga je posvetio u svojoj Crkvi i sa svojom Crkvom.

To je bio samo jedan početak. Mi smo ušli u jedan hod. Bilo bi pogrešno misliti da smo se posvetili i to je dosta. Bio bi to samo jedan obred. To je jedan hod koji nas vodi do visokih vrhunaca, do savršene podloženosti ljubavi Boga Oca po Isusu Kristu.

U posveti od 4. kolovoza, Isus je  bio onaj koji je prikazao sebe za Zemlju, za cjelokupno čovječanstvo na Zemlji, svemiru, prije svega za svoju Crkvu svega svemira, kako bi u sebe uglavio čitav svemir i predao ga Bogu Ocu te podložio sve neprijatelje sebi; kao posljednji neprijatelj, kako kaže sveti Pavao, bit će podložena smrt. I to označava ulazak u novo stvaranje.

Mi trebamo proći različite teme koje smo razvili i koje ćemo razvijati, također  i u ovom kontekstu, duboke za  našu  vjeru, ali koje u nama postaju pulsirajuće poput Božjeg  Zakona koji nas preobražava, koji nas vodi naprijed do toga da budemo podvrgnuti zakonima čistog Duha, sposobnima ući u novo stvaranje.

Naslov ovog razmišljanja je “Definitivna podjela čovječanstva”. Govorili smo vam o etapama podjele, posebno u ovom stoljeću. 9. rujna 2011, podjela koju je izvršio Sveti Mihael, zatim  10. rujna još finija podjela koju je izvršio Sveti Mihael. Potom je cijela Zemlja pozvana 2012. da se odluči, usmjeriti   prema milosti koju je Bog davao čovječanstvu Zemlje.

Sada, u 2019., od nas se traži da se podložimo Očevoj volji i da podložimo cijelu Zemlju i sve ljude. Iz ovog podlaganja rađa se  jasna i definitivna podjela koja označava početak starog vremena i starog stvaranja i novog vremena i novog stvaranja. Sve to ćemo razviti idući  naprijed.

Što je uzrok ovoj podjeli? Čitamo poslanicu Hebrejima ovaj odlomak predviđen za 22-u nedjelju  ciklus C: “Nego, vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisućama anđela, svečanom skupu, Crkvi prvorođenaca zapisanih na nebu, Bogu, sucu sviju, dusima savršenih pravednika i posredniku novog Saveza – Isusu.“. Razlog podjele je zato što će čovječanstvo, i cjelokupno stvorenje, biti dovedeno da stoji licem u lice pred  Bogom, bez izgovora, bez obrana, bez bjegova. Duboka podjela unutar nas je u duhu. Uzrok je s jedne strane savršena ljubav Oca koji nas ljubi, koji ljubi dobre i zle i ta će ljubav u ovim vremenima biti djelotvorna i doticat će sve one koji su  odgovorni, odlučni i one koji odaberu njegovu ljubav. Neće nikoga ostaviti samog.

S druge strane, uzrok ove podjele je čovjekov odabir, čovjekova sloboda da bira dobro i zlo. Prema ovom odabiru ljubav Božja djelovat će u onima koji ga prihvaćaju, povest će ih do savršenstva i povest će ih u novo stvaranje. Tko odbije Božju ljubav, bit će ostavljen sam poradi slobodnog odabira kojeg je napravio.

Vrlo je važno vidjeti ovaj unutarnji prolazak koji neće biti samo unutarnji, već će se i izvana očitovati kao jasna i definitivna podjela, naravno  progresivna, jer se inače Božja obećanja neće ispuniti. U svemu tome ući ćemo u kozmičku borbu između Duha Isusa Krista koji objavljuje Oca i objavljuje ovu ljubav, komunicira ovu ljubav čovječanstvu i duha Sotone, Lucifera koji se protivi Isusu Kristu. Kao što je Isus rekao u svojoj poruci od 3. kolovoza ove godine[1], bit će to borba između Života i smrti koja je Luciferov plod, Sotonin.  Naravno, Život će pobijediti u onima koji ga odaberu.

Ovog puta želio bih se više zadržati  na aspektu onih koji odbacuju Božju ljubav, što se događa i što će se dogoditi u čovječanstvu Zemlje koje  odbacuje ljubav Božju. Poslušajmo što je Bog Otac rekao.

Stefania Caterina: Poruka od 4. kolovoza 2019.[2]

„Govorim vama sa Zemlje koji ste me odbacili i koji ne prihvaćate moje zakone ljubavi, pravde i milosrđa: od sada i u buduće živite kako želite! Živite po svojim zakonima. Ali kažem vam da ćete imati teške dane, jer više nećete iskusiti ni moju ljubav, ni moje milosrđe ni moju pravdu. Morat ćete se zadovoljiti svojom ljubavlju, svojom pravdom, svojim milosrđem koje je jednako nuli. Ja vas sve ljubim i uvijek sam vas spreman dočekati, ali sve dok me odbijate ne mogu učiniti ništa drugo za vas, nego potvrditi vas u vašim odabirima; ja poštujem vašu slobodu. Želite ići sami? Idite sami! Sada je sva moja pažnja usmjerena na ponizne, čiste u srcu, nevine; na sve one koji su prezreni, stavljeni po strani, nevidljivi. Moja jadna djeca koja se rađaju i umiru a da nitko to ne  primijeti! To više neće biti ovako: okrenut ću se onim posljednjim i, preko mog naroda, spasit ću ih.

Kažem i vama, moćnicima na  Zemlji: nemojte misliti da vas ne vidim. Pronićem vaša srca. Vidim da u sebi nemate ni ljubavi, ni pravde, ni dobrote. Tražite samo svoju slavu, ali kažem vam da će se vaša slava promijeniti u ništavilo, jer tražite ništavilo i ostat ćete u ništavilu. Oni koji žele živjeti sami bez mene, umrijet će sami. Također i to je moja pravda: svima dopuštam da žive u skladu sa svojim slobodnim i svjesnim odabirom.“

Što će se dogoditi u osobama koje odbacuju Božju ljubav na kraju vremena, u vremenima koja će ovu Očevu ljubav progresivno aktualizirati ? Dogodit će se ono što se dogodilo  s Adamom i Evom kada su  otkrili da su goli. Pali su u prazninu. Jedno  stvorenje stvoreno na sliku Božju, da bude u skladnom odnosu s Bogom i da ima puninu života u sebi, lišilo se prisutnosti Božje ljubavi u sebi i ostalo je samo, u samoći, ostaje prazno u sebi. No prazan čovjek je poput prazne vreće, ne stoji. Usmjerava se prema nekom savezniku i postoji jedan surogat za život, Lucifer, koji nudi svoje darove kako bi držao tog čovjeka praznim, ali ispunjava ga pokvarenošću koja ga prije ili kasnije uništava  jer Lucifer mrzi čovjeka. Mrzi čovjeka na poseban način jer u njemu vidi sliku Božju. U čovjeku koji ide prema novom stvaranju vidi svoj  promašaj.

Onda u tom duhu i u svima onima koji taj duh prihvaćaju rađa se beznađe, opravdanje, borba, borba protiv života. Onda ovo označava ova vremena gdje će dobro i zlo dostići vrhunac. Dobro u nama, u svem narodu koji hodi prema novom stvaranju i prihvaća ljubav Boga Oca koja se očituje u Duhu Svetom po  Sinu Isusu Kristu, dostići će vrhunac u novom stvaranju, u uskrsnuću kada bude označen kraj smrti, pokvarenosti. Tko odluči živjeti bez Boga svakim danom, otkrivat će sve više svoj promašaj  i pokrenut će se pobuna, optuživanje Boga,protiv Boga, okrivljavanje Boga, okrivljavanje njegovih sinova i ovo će se zlo podići  protiv života Božjeg.

U Psalmu 42. u jednom prizoru u kojem psalmista  predstavlja izvor i njegove slapove on kaže: “Bezdan doziva bezdan”. Što to znači? To znači da život koji teče, komunicira se, ispunjava druge, ali tamo gdje nema izvora života biva predstavljen jedan surogat života, jedan izvor koji vara. Ja bih to nazvao Bezdan s velikim slovom, gdje čovječanstvo završava u bezdanu,  u paklu u kojem definitivno odbacuje Božju ljubav.

Ove teme nisu izmišljene teme i Sveto pismo svjedoči o tome. Prva poslanica Solunjanima, u prvom poglavlju govori o gnjevu koji će se očitovati, ili u nekoj drugoj  predaji govori o osudi koja je već blizu. Prikazano je s jednim  pitanjem: Tko će nas spasiti od ovoga? Ovdje nam je dao objašnjenje Sveti Rafael, rekavši da se u tom kontekstu treba vidjeti kako slavno Gospodinovo očitovanje treba doći da bi se definitivno spasila Zemlja i čovječanstvo koje želi živjeti s Bogom Ocem, jer čovječanstvo, zahvaćeno duhom demona, duhom svijeta bilo bi nadvladano kada  Sin Božji ne bi došao u svoj sili i poveo ga sa sobom da bi ga vratio Ocu.

Evo, ovo obilježava ova vremena kroz koja idemo u više navrata, sa velikom pažnjom. Gospa nam je govorila: “Vrlo teška vremena i slavna vremena za sinove Božje”. Isus je također govorio o teškim vremenima, ali kada Bog govori, kada Arkanđeli govore o tim teškim vremenima, oni govore s pedagogijom ljubavi kako bi sinove Božje naučili gledati, promatrati, shvaćati, razumjeti, te biti usmjereni prema Božjoj ljubavi, prema putu  spasenja.

Još jedna činjenica koju je istaknuo  Sveti Rafael da je zadnje sredstvo spasenja koje je dano Zemlji: sveopće zajedništvo, sveopća Crkva. Bila su vam dana uzvišena sredstva, izvanredna, redovna, ali sve redovno treba ući u savršenost. O tome ćemo govoriti kasnije jer Crkva svega svemira nije neka izmišljotina, nije neko veličanje: to je jedna stvarnost koja ide zajedno sa svojim Spasiteljem da bi otkupio sve i podložio sve one koji su dobre volje Bogu Ocu.

Mislim da svi možemo primijetiti ovu uznemirenost na Zemlji, poteškoću da se osobe razumiju. Govorimo o međunarodnoj politici, gdje se ne razumiju, ne vode svjetski rat, jer se svi boje da će sve eksplodirati. Promatramo u svakodnevnom životu osobe  koji nisu u stanju živjeti istinsko zajedništvo; vidimo  nespokoj u ovom vremenu. Evo, naš poziv je da budemo podloženi ljubavi Božjoj te da gledamo u  slavna vremena, ono što je Bog pripremio i trudimo se živjeti tako da svi budu raspoloživi prihvatiti ljubav Božju, barem da u dimenziji čistoga Duha mogu razumjeti, prihvatiti ove Zakone čistoga Duha i biti povedeni u novo stvaranje.

Pozivam vas,  potrudite se hoditi jer samo hod u vjeri vas preobražava i vodi u novo stvaranje.

I ja vas blagoslivljam, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Poruka pod naslovom „Na Zemlji započinje novo stvaranje“, objavljena na stranici http://www.premanovomstvaranju.org

[2] Usp. Poruka pod naslovom „Ja sam ovdje, ja sam vaš Otac“, objavljena na našoj stranici.