Razmišljanje “Nepovratna prekretnica za čovječanstvo”

15.08.2019 – Svetkovina uznesenja  Presvete Marije na nebo

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, tema našeg današnjeg razmišljanja je “Nepovratna prekretnica za čovječanstvo”. Ovaj naslov uzet je iz poruke Boga Oca jer je s nama sklopio jedan nepovratan sporazum. Evo, pokušajmo razmišljati o tim riječima, zaputiti se tim putem.

Imali smo jednu veličanstvenu proslavu u posvećenju Zemlje Bogu Ocu zajedno s cjelokupnom Crkvom svega svemira. Zahvaljujem na svemu svima vama koji su bili prisutni i koji su mogli pobliže sudjelovati s nama. Hvala svima vama koji pratite poruke putem stranice i idete u ovom smjeru. Nastavite se svaki dan posvećivati te posvećivati sve stvoreno na Zemlji. Želim zahvaliti Bogu jer ova poruka također dolazi kao milost svima onima koji nisu ni  čuli za Isusa Krista, niti da se govori o ovim programima jer danas trojstveno djelovanje budi sve sinove Božje na Zemlji i u svemiru.

Danas slavimo još jednu veličanstvenu svetkovinu naše Majke koja je uznesena na nebo. Danas kao posljednje slavlje u svim našim slavljima, slavi cijeli svemir jer cijeli svemir prepoznaje Mariju Majku i Kraljicu svemira i vjeruje da je naša Majka bila uznesena na nebo duhom, dušom i tijelo.

Mi smo pozvani da dostići je. Cijelo naše biće je predviđeno da se uzdigne i dođe do naše Majke. Ovo je naša vjera i ovo posvećenje Bogu Ocu otvara nepovratan put onima koji žele postići taj cilj, ali je jednako tako nepovratno za one  koji su odlučili živjeti u skladu sa duhom Sotone, svijeta, zanemarujući ljubav Božju.

Kako možemo ići ovim putem da bismo sudjelovali u uzdignuću koje je Bog Otac predvidio u ovim vremenima, uzdignuću da bismo dosegli našu Majku u novom stvaranju? Crkva Mariju naziva novom Evom kao što Isusa Krista naziva novim Adamom. Presveta Marija u potpunosti je sudjelovala u trojstvenoj akciji. U njoj je savršeno ostvareno otkupljenje, počevši od njezina bezgrešnog začeća, do njezina uznesenja na nebo; koja je savršeno otvorena za djelovanje Duha Svetoga u trenutku začeća Isusa. Dala je svoj život, čovječanstvo Zemlje, svome Sinu koji ga je preuzeo na sebe, te je sudjelovala u djelovanju Duha Svetoga po  Sinu Otkupitelju u svim fazama otkupljenja, savršeno sjedinjena sa Sinom u Duhu Svetome i, kao takva, dosegla je svoga Sina u slavi. Ovo je naš hod po Bezgrešnoj Majci, jedna posveta njezinom Srcu da bismo mogli shvatiti sve poticaje Duha Svetoga, kako bismo bili vođeni od Njega te izrasli po  Isusu Kristu u nove ljude, cjelovite u Kristu da bi bili podloženi zakonima čistoga Duha pred Ocem.

Kao što već znate, govorili smo vam da je plan Majke Božje u Međugorskim ukazanjima pratiti Crkvu prema uglavljenju u Kristu svega svemira. Naša je Majka ostala u duhu među nama i prati nas u ovom hodu kako bismo se mi, cjeloviti u Duhu Svetom po Isusu Kristu, mogli pojaviti pred Ocem bezgrešni, neporočni. Majka svojom neprekidnom molitvom pred Božjim prijestoljem moli za svakog od nas, za cijelu Crkvu i to je najmoćnija sila koja nas prati prema Isusu Kristu.

Razgovarajmo o Isusu Kristu. Svi koji vjeruju u Isusa Krista znaju da se otkupljenje ostvaruje po Isusu Kristu, ali kakvo je sudjelovanje u životu Isusa Krista? Predlažem svima vama koji imate knjige koje smo napisali, osobito ovoga puta knjigu “2012 – Odlučujući izbor čovječanstva”. Upravo tamo 13. kolovoza 2012. Sveti Rafael govorio je pod  naslovom “Čovječanstvo na Zemlji treba se odlučiti“. Isto vrijedi i  danas, koraci su isti, no intenzitet milosti danas je veći, jači, nepovratan u usponu ili padu ako odbacimo milost.

U citiranoj poruci Sveti Rafael pokazuje put: a to je mistično jedinstvo s Kristom kao što se Presveta Marija u potpunosti sjedinila, mistično s Kristom. Onda naše sudjelovanje u Kristovom životu mora biti u Duhu Svetom, a ne u nekoj  organizacijskoj, formalnoj pripadnosti, da tako kažemo poznavanju Krista po tijelu, nego da Ga poznajemo po duhu. Poslušajmo Svetog Rafaela.

„Potrebno je upoznati Isusa Krista, u Duhu Svetom, koji pokreće sve u dušama i u cjelokupnom stvorenju,  kako bi to dovelo do istinske preobrazbe cijelog vašeg bića na sliku Kristovu. Ljudi sa Zemlje su, nažalost još jako daleko od svega toga.

Izvanredna sredstva za ovo vrijeme, tj.anđeli, Centralna Jezgra i braća iz svemira vjerna Bogu pozvani su već sada živjeti u mističnom jedinstvu s Kristom i stajati licem u lice s Bogom te posjedovati neposrednu spoznaju[1]. Svi ostali trebaju slijediti isti hod. Ne može se živjeti novost ovog vremena, bez iskrenog prianjanja uz Duh Isusa Krista. Ovo bi se trebalo dogoditi u svakoj jezgri: ako svaki član jezgre i svi zajedno žive sjedinjeni u s Duhom Isusa Krista i prikazuju se Bogu po Srcu bezgrešne Majke, započinju jedan hod koji sigurno vodi u nove dimenzije duha. U suprotnom ako nema autentičnog sjedinjenja s Kristom, hod postaje jako težak.“

Moramo se zaustaviti na ovom mjestu. Svi smo pozvani na neposrednu spoznaju Boga, na intelektualno gledanje, da budemo podloženi Zakonima čistog Duha. Nažalost, na Zemlji prevladava pripadnost vjerskim organizacijama koje ne osiguravaju puno sudjelovanje u životu živoga Boga. Sada je vrijeme, sa posvetom Ocu, da naše odluke budu nepovratne, jedan nepovratan odabir da možemo ući u jednu spoznaju koja dolazi od Duha Svetoga, da Zakoni Duha Svetoga sve više ispunjavaju naše biće i preobražavaju nas, pripremaju za ulazak u novo stvaranje.

„Jezgrama na Zemlji, puno je teže u odnosu na one s drugih planeta. Zaista se trebaju svući od mnogih nadgradnja kojima je ispunjena Zemlja. Na poseban način, kršćani na Zemlji nose na sebi težinu crkvenih organizacija koje sadrže ne malo ljudskih propisa. Braća s drugih planeta, koja su prihvatila Isusa Krista, slobodna su od tih organizacija i hode puno brže jer su manje otežani. Jako je teško svući se od nadgradnji. To često uzrokuje strašne osjećaje krivnje, zbog toga što osobe ne uspijevaju razlikovati na pravi način i poistovjećuju ljudske propise s onim Božanskim. Upravo je u tome drama ljudi na Zemlji!“

Svi vidimo da su u svim religijama ostale mnoge tisućljetne navike, u odjeći, u načinima slavljenja, u načinima klanjanja Bogu. Organizacija je nužna, ali treba pratiti duh i treba  zaštititi ovo uzdignuće.

Govorili  smo  vam o hodu prema novosti. Ako se dobro sjećate, Bog je Otac također je govorio o novosti. Govorio je da njegov Sin nije uspostavio jednu novu religiju, nego je pozvao na  ovu novost i čujemo također i Evanđelje u kojem Isus govori samarijanki: Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini.“[2] To ne oduzima organizaciju, ali ovo je žarište unutarnjeg hoda, u kojem se razvija ova kreativnost, potencijal koji je u Bogu, a koji se ugasilo u čovjeku na Zemlji.

Isto tako u porukama koje ste primili ističe se  kako se Zemlja nalazi u vrlo opasnoj situaciji. Također ova situacija zazavala je,  preko sinova Božjih,  jednu intervenciju Boga Oca na Zemlji i ta intervencija je izvršena i ona će nas na  nepovratan način povesti prema novom stvaranju.

Izuzetno je važno da vjernici, posebno oni koji žele pripadati Crkvi Isusa Krista svega svemira koja je već prisutna na Zemlji, da preko svećenika, posebno novih svećenika, preko jezgra koje su hodu, budu potpomognuti ići ovim putem kako bi se oslobodili od unutarnjih lanaca navika, gdje se određene navike, tradicije poistovjećuju s voljom Božjom. Ovo su vrlo osjetljivi, suptilni prolasci i svi molimo Boga za nove generacije da se probude, da ne budu opterećene određenim formalnostima. Svi se molimo za nove svećenike da ih  Gospodin pošalje kako bi pratili  njegov narod.

Želimo vam da budete hrabri ići u  jednostavnosti, poniznosti, slični našoj Presvetoj Majci, pažljivi prema poticajima Duha Svetoga, koji su neprekidni, posebno u ovo vrijeme; da budete hrabri svući ovu ljusku koja nas porobljava iznutra; hrabri izbjeći sve što nam duh ovoga svijeta želi nametnuti u različitim oblicima prazne ili formalne religioznosti. Pozivamo vas da razmišljate o ovim porukama, da nepovratno razmislite i odlučite živjeti ovaj hod, prepuštajući se vodstvu  Boga Oca. Mi ćemo moliti  za vas i trudit  ćemo se ići  naprijed, pomoći vam iz ove propovjedaonice, koliko je moguće iz daljine, hod koji trebate vršiti, ali sigurno puno bolje ste potpomognuti ako možete sudjelovati na slavljima gdje se osjeća, gdje je opipljivo djelovanje  Crkve svega svemira.

Ja vas sve blagoslivljam kako biste mogli nastaviti u ovom uzdignuću  koje vodi u preobrazbu vašeg bića, vaših odnosa na Zemlji, u cijelom svemiru te da posveta volji Očevoj bude obnavljana  u vama svaki dan kroz svaku molitvu, kroz svaki sakrament, kroz svaku kušnju, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. „Ispisati povijest – Svezak 1, U Božjoj misli” pogl. 5

[2] Usp. Iv 4, 23