Ja sam ovdje, ja sam vaš Otac

Poruka Boga Oca od 4. kolovoza, 2019.

Ja sam ovdje, ja sam vaš Otac

 

“Predraga djeco,

s radošću sam ovdje među vama da vam kažem da vas ljubim. Danas,  u vama, među vama i preko vas, ostvaruju se moja obećanja. Obećanja dana ocima vašim o novom čovječanstvu, otkupljenom; obećanja proroka. Napokon se oživotvoruje  nada mnogih svetaca koji su bili među vama. Obrisane su suze pravednika kroz povijest, koji su se nadali vidjeti ono što vi danas gledate.[1] Ostvaruju se moja obećanja jer sada na Zemlji postoji narod koji pripada meni. Konačno, tu je Crkva svega svemira koju je moj Sin utemeljio: živa, pulsirajuća, sveta, cjelovita, koja traži samo moju volju.

Budite svjesni činjenice da ja ostvarujem svoja obećanja u vama, bez obzira na  vaše granice, grijehe, nesigurnosti, bolesti. Ja sam veći od svih vas, veći sam od vaših srdaca, želja, bolesti, jer “moji su putovi iznad vaših putova i moje misli su iznad vaših misli”, kao što sam rekao preko proroka.[2]

Ono što ćete danas učiniti je nešto jako veliko.[3] Ne samo zato što se posvećujete meni i posvećujete mi  ovaj prekrasan planet koji sam vam dao: lijep, koji je stvoren baš za vas a koji je danas uništen kao što vidite, jer vi danas uspostavljate sa mnom neopozivi savez. Savez je ovaj: “Vi ćete biti moj narod, a ja ću biti vaš Bog.“[4] Preko moga Sina Isusa, u Duhu Svetom, uvest ću vas u obećanu zemlju, novi Jeruzalem, tj. novo  stvaranje, koje je od vječnosti pripremljeno za vas i za one koji su me ljubili i služili mi tijekom stoljeća.

To znači da od danas i ubuduće definitivno pripadate meni i ja stavljam svoj pečat na vas. To je pečat vječnosti, pravde, ljubavi, vjernosti, milosrđa; pečat mojih zakona koje sam zapisao u vašim srcima. Sve ovo, djeco, obvezuje vas da budete vjerni, ne samo poradi vas samih nego i poradi  svega onog dijela čovječanstva koje uzdiše, trpi i čeka na jedan znak od mene, preko mojeg naroda.

Znajte da novo stvaranje započinje od mojeg naroda, na Zemlji kao i u drugim dijelovima svemira. Ja ne radim ništa bez mog naroda. Nisam Bog koje je ljubomoran na svoju moć, nego sam odabrao  podijeliti svoju slavu s anđelima i s ljudima. Odabrao sam podijeliti je i sa drugim stvorenjima, jer priroda je ogledalo moje slave. U stvari, sva stvorenja očituju moju slavu, snagu i dobrotu i jako mi je žao što to niste razumjeli. Jako mi je žao što Zemlja – koja vam je dala hranu, vodu, zdravlje, radost – i sva stvorenja koja je nastanjuju, biva iskorištena od čovjeka sa Zemlje samo poradi dobitka. Vi ne radite tako, jer ste braća i sestre svih stvorenja: životinja, biljaka, vode, zraka, zemlje itd. jer  ste svi stvoreni iz moje dobrote. Zato vas molim da u vašim kućama sve stvoreno pronađe pravo mjesto; da se zajedno s vama životinje, biljke, sve do posljednje  niti trave, osjećaju sigurno, a ne da osjećaju prijetnju da će biti rastrgani poradi žeđi za dobitkom.

Nitko od vas neće ući sam u stvaranje, nego ćete ući zajedno s ostalim stvorenjima, nemojte to zaboraviti. Stvorenje optužuje čovjeka na Zemlji da ga je izdao, iskoristio, ponizio, opustošio. Ne treba  biti tako za vas. Danas uspostavljate savez također sa stvorenjem i budite za to odgovorni. Također i za to  ću tražiti od vas račun. Stoga postupajte dobro prema svom planetu tamo gdje se nalazite, jer taj dio stvorenja oko vas zauvijek vam je povjeren i s vama će ući u novo stvaranje.

Vidite, dječice, kako stoje stvari na Zemlji. Čovjek me ne traži, ne želi me, ne poznaje me, odbija me. Zbog toga sam želio jedan drugi narod i stvorio sam jedno novo čovječanstvo. Kroz stoljeća budio sam svece, proroke, pravednike, ali sada se u vama ostvaruje  moje obećanje jednog novog naroda: vi ste moj novi narod i ja sam vaš Bog. Moj Sin će vas voditi, Duh Sveti će vas posvetiti, a ja ću vas zaštititi. Uklonit ću od vas  otrovne korijene jer ništa nečisto ne smije ući u moj narod. Lucifer i sva njegova pratnja više neće živjeti s vama. Imat ćete kušnje i poteškoće, jer ćete osjećati mržnju neprijatelja, ali više nećete imati nikakve veze sa zlom: ja ću vas odvojiti od zla jednom zauvijek, jer ste moj narod.

Očekujem od vas da u svakom trenutku budete svjesni da pripadate meni. Pečat koji danas stavljam na vaše čelo neka blista u svakom trenutku vašeg života, na svakom mjestu koje ćete posjetiti, gdje  budete prolazili. Nije potrebno da držite velike govore; moj će pečat govoriti sam za sebe jer ćete nositi moj život.

Zahvaljujem vam na hodu koji ste napravili sa mnom. Sada započinje jedan drugi, onaj  hod novog stvaranja. Ja sam vas odgajao poput dragocjenog stabla koje više ne utapa svoje korijene u ovo čovječanstvo, već u novo čovječanstvo i novo stvaranje. Vi ste jedan narod koji živi na Zemlji, ali ne pripada Zemlji niti duhu svijeta, već pripada meni. Ponašajte se tako: nemojte više imati ništa sa duhom svijeta, već nosite svugdje  moj Duh.

Govorim vama sa Zemlje koji ste me odbacili i koji ne prihvaćate moje zakone ljubavi, pravde i milosrđa: od sada i u buduće živite kako želite! Živite po svojim zakonima. Ali kažem vam da ćete imati teške dane, jer više nećete iskusiti ni moju ljubav, ni moje milosrđe ni moju pravdu. Morat ćete se zadovoljiti svojom ljubavlju, svojom pravdom, svojim milosrđem koje je jednako nuli. Ja vas sve ljubim i uvijek sam vas spreman dočekati, ali sve dok me odbijate ne mogu učiniti ništa drugo za vas, nego potvrditi vas u vašim odabirima; ja poštujem vašu slobodu. Želite ići sami? Idite sami! Sada je sva moja pažnja usmjerena na ponizne, čiste u srcu, nevine; na sve one koji su prezreni, stavljeni po strani, nevidljivi. Moja jadna djeca koja se rađaju i umiru a da nitko to ne  primijeti! To više neće biti ovako: okrenut ću se onim posljednjim i, preko mog naroda, spasit ću ih.

Kažem i vama, moćnicima na  Zemlji: nemojte misliti da vas ne vidim. Pronićem vaša srca. Vidim da u sebi nemate ni ljubavi, ni pravde, ni dobrote. Tražite samo svoju slavu, ali kažem vam da će se vaša slava promijeniti u ništavilo, jer tražite ništavilo i ostat ćete u ništavilu. Oni koji žele živjeti sami bez mene, umrijet će sami. Također i to je moja pravda: svima dopuštam da žive u skladu sa svojim slobodnim i svjesnim odabirom.

Ponavljam vam, međutim: nitko neće ostati sam među malenima, poniznima, nevinima, među onima koji trpe i koji me traže. Molitva, prikazanje i ljubav mog naroda od danas i u buduće dolazit će do  svih onih koji to čekaju; koji umiru bez da ih netko pomiluje; koji nestaju sa Zemlje a da ih nitko nikada nije primijetio. Ja nikoga ne zaboravljam i ljubim malene. Čak se i moj Sin učinio malenim poradi vas. Ljubim pravedne, siromašne, nevine, čiste srcem. Ljubim djecu, mlade i sve one koji imaju u sebi želju za pravim životom, ali ne znaju komu  se obratiti. Onda kažem vam: ja sam ovdje, ja sam vaš Otac i uvijek vas čekam na vratima moje kuće koja su uvijek otvorena. Ne mojte me proći jer ništa nećete naći izvan mene.

Dječice, Zemlja će upoznati  teška vremena. Sva mržnja koju je čovjek posijao vratit će se njemu. Već vidite da se priroda buni protiv čovjeka tiranina. Ali za vas neće biti tako. Nitko vas neće dotaknuti, ništa vas neće mučiti. Budite sretni s onim što danas živite. Smatrajte se sretnima što ste ovdje. Tko danas nije mogao biti ovdje, neće sigurno biti zaboravljen: moć ovog slavlja proširit će se na svu moju djecu na Zemlji i na sve one u svemiru. A moja Crkva prisutna u svemiru izlijevat će na vas milosti, jer ste jedan jedini narod.

Blagoslivljam vas i šaljem kao svjedoke mog života i moje ljubavi. Budite svjesni odgovornosti i veličine vašeg života i vašeg poziva.

Blagoslivljam vas, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga“.

[1] Usp. Lk 10, 23

[2] Usp. Iz 55, 8

[3] Odnosi se na posvetu Zemlje Bogu Ocu, koja će se izvršiti u nastavku Misnog slavlja

[4] Usp. Jer 11, 4