Posveta Zemlje Bogu Ocu

 

 

O Bože Oče,
Bože beskrajne i savršene dobrote,
kao udovi Crkve Isusa Krista svega svemira, njegova Mističnog Tijela, prisutnog na Zemlji,
posvećujemo se tebi,
sjedinjeni u Duhu Svetome
i prikazani Isusu Kristu po Bezgrešnom Srcu Marijinu.

U dramatičnom povijesnom trenutku kroz koji prolazi naš planet,
kako bi Zemlja i sav svemir
bili uglavljeni u Isusa Krista
i uvedeni u novo stvaranje,
utječemo se tebi s molitvom našega Spasitelja:

„Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga
da Sin proslavi tebe
i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom
dade život vječni svima koje si mu dao.
A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga,
i koga si poslao – Isusa Krista.
Ja tebe proslavih na Zemlji
dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti.
A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe
onom slavom koju imadoh kod tebe prije negoli je svijeta bilo.” (Iv 17, 1-5)

Posvećujemo se tvojoj volji
da živimo po nauku tvoga Sina,
vođeni Duhom Svetim,
i tako stigli do novog stvaranja.

Oprosti nam, dobri Oče,
privuci nas k sebi,
odijeli nas oda Zla i sačuvaj nas od propasti,
čuvaj nas, po svome Sinu, u Duhu Svetome.

Oprosti sve grijehe Zemlje,
izliječi ovo čovječanstvo i sva stvorenja našeg planeta.

Ispuni svoja obećanja, objavljena prorocima:
Neka se zauvijek ostvari tvoje Kraljevstvo,
naviješteno i stečeno Žrtvom tvoga Sina
kojoj se također i mi pridružujemo.

Dođi Kraljevstvo tvoje,
neka ti zahvaljuju ljudi i stvorenja,
vječnom hvalom,
služeći jedni drugima
i poštujući zakone čistoga Duha,
po tvojoj volji.
Amen