Razmišljanje “Isus Krist nas vodi k Ocu”

25.07.2019.

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, u ovoj smo godini više puta govorili o evangelizaciji Zemlje. Među ovim temama, jedna od glavnih tema bila je proslava naših Svetkovina, naših blagdana zajedno sa cjelokupnom Crkvom svega svemira. Sada je pred nama proslava svetkovine Boga Oca, koju ćemo ovaj put slaviti u nedjelju, 4. kolovoza.

Za  proslavu ove godine Otac traži da posvetimo planet Zemlju, cjelokupno čovječanstvo i sva stvorenja. On želi čovječanstvu oprostiti mnoge grijehe, želi ga spasiti od katastrofa, želi čovječanstvo koje je raspoloživo  podložiti se  njegovoj volji, brzo povesti  prema  novom stvaranju. Želi preko ovog  čovječanstva koje želi biti podložno Ocu, isto tako privući sva stvorenja  jer, kao što smo navijestili, sva stvorenja zajedno s nama predviđena su biti preobražena u novom stvaranju.

Citirat ćemo jedan tekst posvete koji možete koristiti svakodnevno u ovim danima, posvećujući vas  i posvećujući druge. Isto tako ćemo vam dati jedan tekst koji vas na poseban način može pripremiti za ovu Svetkovinu, jednu Isusovu poruku.

Želim ponoviti da ova posveta nije neka pobožnost između ostalih pobožnostima. To je ona podložnost Ocu, volji Očevoj, čistom Duhu, zakonima čistoga Duha koji savršeno djeluju u Ocu kojemu je Sin podložan u Duhu Svetom. Onda svi oni koji žele ući u novo stvaranje, ući u ovo vrijeme u kojem Otac želi djelovati, pozvani su biti posvećeni, podloženi volji Očevoj.

Vi znate da je Sveti Petar bio nadahnut od Oca, prepoznao je Isusa ,Mesiju, i Sveti Petar je morao proći kroz Kristovu Muku, doći do točke podložnosti Zakonu čistoga Duha, slijediti Isusa, obavljati jednu službu na čelu Crkve, te povesti Crkvu da bude podložena  po Isusu Kristu u Duhu Svetom Ocu.

Svi smo se susreli sa mnogim sredstvima koja su nam govorila, koja su nam pomogla ići ovim putem: Gospom, njezinim ukazanjima, Svetim Mihaelom, sedam velikih Arkanđela, anđelima, svecima, vjernom braćom. U izvjesnom smislu svi oni se povlače, povlače se u Krista, komu pripada sva moć u svemiru kako bi se očitovao u slavi i oni djeluju za nas, dali su nam upute no ostavljaju nas da mi hodimo, inače nećemo doseći puninu.  Onda, ovo je faza čovječanstva u kojoj svi moramo biti podložni Ocu po Isusu Kristu i sve treba biti podloženo čistim Zakonima, najčišćim koji djeluju u Ocu.

Stoga je izuzetno važno da mi ovo razumijemo. Također i Crkva Isusa Krista svega svemira koja je sada prisutna na Zemlji i vjerujemo da su mnogi od vas odlučili pripadati ovoj Crkvi, treba djelovati u tom smjeru. Ovdje biva jako naglašeno naše prikazanje Isusu Kristu po Bezgrešnom Srcu Marijinu, tako da ulazimo u mistično jedinstvo s Kristom, gdje Krist djeluje u nama a mi kao suradnici, kao sveto, proročko, kraljevsko svećenstvo, uzdižemo sve situacije Zemlje i povjeravamo ih Bogu Ocu, da Bog Otac objavi svojoj djeci put kojim trebaju ići, te da  ostavi po strani one koji žele pripadati Luciferu. Tako se dolazi do definitivne podjele između onih koji žele slijediti Lucifera i onih koji žele slijediti Isusa Krista kako bi bili podložni Ocu.

Prepuštamo vas sada slušanju  Isusovih riječi koje nam je dao u jednoj poruci.

Isusova poruka  “Isus Krist nas vodi k Ocu” od  22. travnja 2007. uzeta iz knjige “Preko Velike Barijere” na stranici 35.

 

Vama je potreban stalan i izravan odnos s Ocem. Izravan, iako se mora zbivati po meni, kako je određeno. No to što se sve mora zbivati po meni ne znači da se kod mene morate zaustaviti. Ako po meni ne uspijete spoznati i ljubiti Oca, uvelike ograničavate moje djelo u sebi. Morate u mene vjerovati kao u Onoga kojega je poslao Otac, Svjedoka koji vam je na zemlju donio veliko svjedočanstvo o trojstvenome životu i objavio vam da je Bog Otac.

Morate s Ocem održavati vezu kakvu održavam ja. Tako je moralo biti od postanka: trebalo je da čovjek, stvoren na sliku Božju, održava neposrednu i potpunu vezu s Bogom kao Ocem. Grijeh je raskinuo tu vezu s Božjim očinstvom. Kao posljedica grijeha, nitko se više nije mogao pojaviti pred Ocem ni biti sposoban da ga hvali, da mu bude sinom. Ljudima okaljanima istočnim grijehom bilo je uskraćeno dostojanstvo djece, zasluživali su smrt. Ja sam to stanje popravio svojom mukom, smrću i uskrsnućem, pribavivši vam još jednu priliku da stignete do Oca i pred Njim se pojavite kao bezgrešna djeca, jer tko god uroni u moju krv bude opran.

Prikazanje vašega života meni po Srcu moje Majke je jedini ispravan put. Ja sam Put, Istina i Život, jer vam otkrivam život Oca. Ako ne shvatite koliko je nužno da živite održavajući po meni vezu s Ocem, sebi uskraćujete život. Makar se i nazivali kršćanima i obraćali mi se mnoštvom molitava, tako ne uspijevate sudjelovati u mojemu djelu. Ako vi sami ne proživljavate istinit odnos s Ocem, ne možete ljudima naviještati njegovo očinstvo.

U Sinu živi Otac, ali Otac stoji iznad mnom. Ja sam rekao da je Otac veći od svih,[1] pa ću i ja sâm zauvijek biti posvema podređen Ocu. I ja sam se morao sjediniti s Ocem. Bez njegove snage, ne bih mogao ispuniti djelo otkupljenja, premda sam i ja sâm Bog. Ni Duh Sveti ne može u punoj mjeri djelovati u vama ako ne proživljavate odnos s Ocem, jer je Duh prije svega Očev dar što prolazi preko mene.

Vidite kako je važno što život teče između Triju Osoba Presvetoga Trojstva! To se mora zbivati i u svakome od vas. Vašom dušom mora neprestano kolati ljubav prema Ocu, Sinu i Duhu Svetome. U vama treba živjeti Presveto Trojstvo. Ja nastavljam ljubiti i biti poslušan mome Ocu. Isto tako i Duh Sveti. Zajedno djelujemo da bismo objavili Oca, a Otac nas ljubi i šalje nas k vama. Vi morate postupiti na isti način: posve se podrediti Ocu, po Sinu, kako bi vam Otac, po Sinu, podario Duha Svetoga te da bi vas ovaj poveo k Sinu, a Sin k Ocu. Tako se u vama odvija trojstveni vir. Tako biste morali živjeti.

Otkrijte, ljubite i služite Oca po meni i u meni, snagom Duha Svetoga. Postavite Oca iznad svega, posvema mu se prepuštajući. On će učiniti sve što je potrebno da vi obavite njegovo djelo. Otac, naime, u svakome sinu i dalje ostvaruje ono što je ostvario u Sinu, kojemu je dao snagu, sredstva, moć da izvede otkupljenje. Tako čini svaki pripadnik Božjega naroda koji se poda Njemu, po Sinu, u Duhu Svetome.

Nijedna se tajna ne može rasvijetliti bez Oca. Od njega potječe svaka stvar. Otvoreno sam vam rekao da sâm ne mogu učiniti ništa te da sam svaku stvar koju činim vidio kako čini Otac.[2] Ove riječi ne kažem tek tako, nego su one istina i vrijede za svakoga od vas. Što biste mogli učiniti sami od sebe? Ja sam vam objavio što sam vidio da čini Otac te što sam i sâm naučio, premda sam Bog.[3] Pa ako sam ja, koji sam Bog, podređen Ocu, zašto mu ne biste bili podređeni vi koje je stvorio? Ako se ne prepustite Ocu iskazujući mu po meni posvemašnje povjerenje, nećete ga moći ni shvatiti niti ćete moći išta učiniti. Sve je u Ocu, u Njemu je bit života i vi ne možete ništa ako s Njim ne održavate vezu.

Morate biti sjedinjeni sa mnom, jer po meni se neprestano pročišćujete od zla i od grijeha, uranjajući u mene da biste se sveti i bezgrešni pojavili pred svojim Ocem. Bez mene je nemoguće doprijeti do Oca.

Blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.“

Prepuštamo vas ovim Isusovim riječima, ali ne samo to. Mi smo se prikazali i posvetili Ocu i već prikazujemo i posvećujemo Zemlju, sve ljude dobre volje i sva stvorenja u ovom razdoblju, na poseban način prije svetkovine Oca, i možemo predstaviti i prikazati također i vas, podložiti Ocu ako želite. On želi da Crkva Isusa Krista svega svemira na Zemlji živi sjedinjena, u sveopćem zajedništvu, prikazana Isusu po Bezgrešnoj Majci, da bi bila cjelovita i samo cjelovita će moći ući u novo stvaranje.

U našim kućama slavimo svečanu Misu u 9.00 sati, 4. kolovoza. Sjedinite se s nama i mi ćemo vas sve prikazati  Ocu po Isusu Kristu u Duhu Svetom.

Ja vas blagoslivljam u ime Crkve Isusa Krista svega svemira na Zemlji, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1]             Usp. Iv 10,29.

[2]             Usp. Iv 5,19.

[3]             Usp. Iv 15,15.