Ja sam Majka Crkve

Gospina poruka, 24. lipnja, 2019., Rođenje Sv. Ivana Krstitelja i uočnica obljetnice Gospinih ukazanja u Međugorju

 

Ja sam Majka Crkve

 

“Predraga djeco,

s velikom radošću vam naviještam da se danas ostvaruje jedan vrlo važan dio moga plana, kojeg sam htjela donijeti u Međugorju. Plan koji se u potpunosti uključuje u program uglavljenja u Kristu svega svemira.

Zato me je Gospodin poslao u Međugorje: kako bih formirala novi narod koji će, preko moga Srca, biti jedinstven u cijelom svemiru. Preko župe i službene Crkve na Zemlji htjela sam formirati jednu obnovljenu i moćnu Crkvu, sjedinjenu s narodom koji je već prisutan u svemiru. No, kao što dobro znate, tako nije bilo.

Vjerna čovječanstva dugo su čekala odluke službene Crkve na Zemlji. Moje Srce je isto tako mnogo trpjelo u očekivanju jednog da koje nikad nije stiglo. Službena Crkva na Zemlji je jednostavno trebala priznati moja ukazanja u Međugorju te poučljivo slijediti moj nauk. Tako bi se za kratko vrijeme savršeno sjedinila sa svim vjernim čovječanstvima iz svemira i od tamo bi se rodila jedna izuzetno jaka Crkva, sposobna nositi navještaj spasenja svemu svemiru.

Tako nije bilo, no dobro znate da Svemogući Bog nikada ne mijenja svoje namjere. Može mijenjati oruđa i sredstva, ali ne mijenja svoje ciljeve koji su vječni, nedokučivi i nezaustavljivi. Stoga se danas, preko vas, ostvaruje ovaj plan: na Zemlji živi jedan narod koji vjeruje u prisutnost druge braće u svemiru, s kojom želi živjeti u jedinstvu, kako bi formirali istinsku i moćnu Crkvu Isusa Krista, koja je jedina u stanju suprotstaviti se silama zla.

Dječice, Crkva Isusa Krista svega svemira mora imati karakteristike moga Srca: treba biti Majka. Zapravo moje prvo poslanje je biti Majkom Božjom, Majkom Božje djece i Majkom Crkve svoga Sina. Stoga je ova Crkva majka, jer neprestano rađa Božju djecu, rađa ih za život. Moje Bezgrešno Srce izlijeva svoju bezgrešnost na Božji narod, koji stoga mora biti bezgrešan. Crkva Isusa Krista je dakle, majka i bezgrešna je. Ona je misionarska Crkva koja neprestano i snažno naviješta Kraljevstvo Božje.

Dječice, ne dajte se prevariti onim što nažalost čujete iz usta velikih predstavnika službene Crkve: oni vam govore o “Crkvi koja izlazi, Crkvi poput poljske bolnice“. To nije tako. Poslanje Crkve jest to da neprestano rađa Božju djecu za život Presvetoga Trojstva. To ih čini cjelovitim, slobodnim, sposobnim izabrati dobro i odbaciti zlo, da bi susreli svako dijete Božje kako bi mu dali život.

Sada je vrijeme da ova Crkva, koja je sjedinjena s onom koja je u svemiru, nosi svoj navještaj svojim životom; vlastitom doktrinom, vlastitom liturgijom i vlastitim sakramentima, sa svim onim što je primila kroz ove godine. Sve to formira zaista veliki polog vjere, nade i ljubavi.

Ne kažem vam da nećete imati protivština jer Luciferova mržnja prema Crkvi Isusa Krista svega svemira je velika, no Božja ljubav prema vama je puno veća. Također i moja ljubav prema vama je puno veća i zahvalna sam vam na svemu što ste napravili kroz ove godine.

Vaše će kuće stvarno biti svetišta. One će privući čovječanstvo dobre volje koje će moći vidjeti drugu Crkvu, moći će vidjeti ono što još nije vidjelo na Zemlji. Ja želim da ova Crkva bude siromašna, tj. da ne bude bogata s puno novca i sredstava, već bogata i moćna u vjeri, u nadi, u ljubavi, u nauku i čudesima, u svemu onom što će vam Bog dopustiti da izvršite jer vrijeme istječe, djeco moja. Bog mora djelovati da bi spasio Zemlju od onog dijela čovječanstva koje želi uništiti sve i svakoga.

Dakle, ohrabrite se. Ja sam uz vas i pratim vas na svim putovima koje ćete odabrati. Znajte da će vam Gospodin uvijek pomoći da izaberete pravi put jer ste njegova Crkva, vi ste njegova ljubljena djeca i Bog vas nikada neće napustiti, isto tako niti ja.

Blagoslivljam, zajedno sa Svetim Josipom, sve vas i ovu Crkvu koja će preko vas biti utemeljena na Zemlji. Dobro zapamtite da ste vi oni na kojima Bog utemeljuje ovu Crkvu, koja je savršeno sjedinjena sa Svetim Petrom, s apostolima, sa svim Božjim sredstvima. Danas, na ovoj Zemlji, vi ste oni na kojima Bog utemeljuje Crkvu Isusa Krista svega svemira. Budite svjesni veličine i odgovornosti, ali budite isto tako radosni jer vas je Bog izabrao. Kada Bog odabire, on odabire iz ljubavi i da bi vas ispunio svojom ljubavlju.

Blagoslivljam vas, blagoslivljam cijelu Fondaciju, vaše kuće, sav narod koji će se ujediniti oko vas. Blagoslivljam vaše nakane i sve putove kojima ćete prolaziti zajedno sa mnom, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga “.