Razmišljanje “Uzdići se po Kristu, s Kristom i u Kristu”

25.05.2019.

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, naša tema danas ima naslov “Uzdići se s Kristom, po Kristu  i u Kristu”. U posljednje vrijeme govorili smo o uranjanju  u trojstveni vir, sudjelujući u milosti koja je prisutna u trojstvenom viru, no  sada se zapućujemo  prema uzdizanju u trojstveni vir, jer pred nama je svetkovina Uzašašća, svetkovina Duhova i nakon Duhova, svetkovina Presvetog Trojstva.

Svi ste primili poruku[1] koju smo primili u kući u Međugorju gdje smo doveli sve one koji prianjaju uz ove  programe te žele biti uzdignuti. Primili ste poruku u kojoj je centralna tema vjera u Boga, vjera u Krista koja pokreće onu silu koja je prisutna u nama. Ako nema vjere, ta se sila ne pokreće. Ova sila može premještati planine.

Ovu vjeru možemo imati živu jer nam je darovan dar  Duha Svetoga. Ova vjera može činiti velika čudesa, no najveće čudo je naš potpuni život u Bogu i na kraju ova vjera u Sina Božjeg dovest će nas  do toga da pripremimo put za njegov dolazak i On se želi, preko nas, objaviti  svijetu: JA JESAM.

Lako, razmišljajući o temi vjere, čak i kao što je  predstavljeno u poruci- no prepuštam vama da razmišljate o ovoj poruci- lako se zauzima stav vjere  kao neke formule, kao neke koncentracije, traženja načina da se uzme ovu silu, da se  upravlja ovom snagom. To nije put. Put je biti otvoreni u vjeri u Isusa Krista, prihvatiti djelovanje Presvetog Trojstva koje prolazi preko Sina u Duhu Svetom.

Vjera se ne iscrpljuje sudjelovanjem u nekom obredu, molitvi. Vjera znači prigrliti ovu dinamiku Kristova života u odnosu s Ocem u Duhu Svetom. Ako je  ne prihvatimo na ovaj način i ne razumijemo ovu vjeru na taj način, nećemo moći postići cilj koji je Isus pokazao. Koji je cilj? Cilj je naznačen u Liturgiji pete vazmene nedjelje, godine C. Isus, koji je već izdan od Jude, uzvikne: „Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti![2] To je bio trenutak izdaje apostola. Isus, nevin,biva pribijen na Križ.

 To je obavezan prolazak za svakoga od nas da bismo bili bezgrešni, cjeloviti  u vjeri: sudjelovali u Isusovom životu.  Male izdaje, male ili velike kušnje, naš duh pobjeđuje i zahvaća našu dušu, naše tijelo u ovoj pobjedi uskrsnuća Kristova te nas  uzdiže. Ako popustimo  u svakoj kušnji, nedostaje nam ova snaga i sudjelovanje u Kristovu životu nije potpuno.

Ovo što smo pročitali u Evanđelju po Ivanu, poglavlje 13, označava sav hod do Duhova i u svem hodu do Duhova Isus označava put kako moramo sudjelovati u njegovu životu, u njegovu hodu da bismo bili  ispunjeni Duhom Svetim, da bismo bili uzdignuti k Ocu. Ne može se primiti dar Duha Svetoga ako nismo sjedinjeni s Isusom Kristom i sjedinjeni s Očevom voljom.

Možemo proći kroz neke stvari koje je Isus rekao apostolima počevši od današnjeg Evanđelja.[3]„Ostanite u meni. Ako me tko ljubi, on će čuvati moju riječ i moj će ga Otac ljubiti, i mi ćemo doći k njemu i boravit ćemo s njim.“ Po čistoj, bezgrešnoj, cjelovitoj ljubavi, mi smo otvoreni da Presveto Trojstvo prebiva u nama, djeluje u nama. „Tko mene ne ljubi, ne čuva mojih riječi. Riječ koju vi slušate nije moja, nego od Oca koji me posla. “

Ove  nas riječi stavljaju u jedan stav ulaska u Isusov nauk te da uđemo u njegov život. U 15. poglavlju Ivan govori u prispodobi: “Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar.  Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese.” Naša otvorenost treba biti prema Ocu po Sinu, Onom koji nas je stvorio. „ Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni.“ Prebivati u Kristu u svoj dinamici njegova života, to nam daje jednu vitalnost.

“To sam vam govorio dok sam boravio s vama“,  kaže Isus u današnjem Evanđelju.  „Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.” Isus u poruci koju smo primili kaže: „Dao sam vam svoga Duha koji je snaga, ljubav i inteligencija. Po Duhu možete čuvati živom vašu vjeru i zajedno s njom otvoriti put za vas i za čovječanstvo.“ Isusova vidljiva prisutnost u njegovim riječima koju možemo čuti našim ušima, povlači se i ostavlja mjesto Duhu koji sjedinjuje  Oca i Sina. Darovan je svoj djeci i u Duhu Svetom, po Isusu Kristu, mi se uzdižemo k Ocu. Što znači uzdići se k Ocu? Imati puninu života.

Pripremamo se za slavljenje Uzašašća Isusovog, ali pozvani smo proći tim putem. „Čuli ste, rekoh vam: ’Odlazim i vraćam se k vama.’ Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu jer Otac je veći od mene. Kazao sam vam to sada, prije negoli se dogodi, da vjerujete kad se dogodi.« I Isus kaže: „Idem i vraćam se  da vas povedem”, i mi živimo u ovoj otvorenosti da će trojstvena sila biti izlivena na svakoga od nas, na sav narod, ako smo otvoreni ići ovim  putem, prihvatiti ovu  dinamiku koja je prisutna u Isusovom životu.

„Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.“  Sjećate se one poruke Svetog Josipa koju smo objavili u knjizi “Preko Velike Barijere” o djevičanskoj šutnji.[4] Neophodan je djevičanski mir u nama. Ako ne sačuvamo mir u nama koji nam daje Bog, nemiri ovoga svijeta nas pokreću kao jednu pivsku bocu. Iskoči čep, prospe se  pivo ili se razbije boca. S nama ljudima se tako događa. Sve se isprazni. U Božjem miru, za kojeg  Sveti Pavao kaže da je veza savršenstva, kao i ljubav, ljubav, je veza savršenstva, mi možemo primiti  tu Božju silu u nama, čvrsto stajati u Bogu i ne dopustiti duhu svijeta da nas ne baca na sve strane u ovoj pomutnji.

Ovaj Duh Božji, cjelovit i slobodan u nama, mi smo pozvani izlijevati na čovječanstvo. Što ćemo mi raditi na dan europskih izbora? Hoćemo li se staviti na stranu jedne  ili druge stranke? Pravo je vršiti  građansku dužnost, ali naš zadatak danas je izlijevati na sav narod Duh mira, Duh svjetlosti, Božje snage.  Svatko od nas mora biti jedan hram u kojem obiluje Božja milost i izlijeva se na druge, inače nismo na razini zadatka ovog vremena.

Isus u poruci kaže: premještati planine; premještati planine koje sprečavaju puninu života u dušama, prije svega u nama i oko nas. Ako mi živimo ukorijenjeni u Kristovom miru, da iznutra budemo sigurni da On drži situaciju Zemlje i cijelog svemira, mi prenosimo taj duh.

Vidjeli smo također pokret mladih koji se bore za spas zemlje, ali koje ideale nose mladi? Oni su sigurno  osobe dobre volje, no vi morate znati što najviše zagađuje ostatak Zemlje i život: mržnja, prljava i sebična ljubav. Odavde dolaze svi problemi. Ako mi ne izlijevamo Božju ljubav na druge oko nas, postajemo zabrinuti, nemirni.

U Evanđelju Svetog Ivana, osobito u 15. poglavlju, Isus poziva nas da živimo u ljubavi. „Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj.“ Ljubav o kojoj govori Isus znači dati svoj život za bližnjeg. Nema veće ljubavi od ove. Kad jedna žena ima malo dijete koje pogriješi, unatoč pogreškama ona ga ispravlja s ljubavlju, na njega izlijeva ljubav. Ako izlije na njega gnjev, agresiju,ostaju rane, jer biva zahvaćena, gubi mir, gubi ljubav, gubi radost. Tako i mi možemo izgubiti ljubav, izgubiti radost koju nam Isus daje, izgubiti život razmišljajući o tragedijama, razmišljati o konfuznim stvarima koje su prisutne danas u društvu po cijeloj Zemlji. A Isus nas poziva da premještamo planine, da otvaramo put preko barijera koje su prisutne u  životima.

Samo ako ostanemo u Kristu, u njegovom odnosu s Ocem u Duhu Svetom koji je darovatelj života, mi ga možemo prelijevati drugima. I kako će se Isus na kraju očitovati? Kao što kaže u poruci: “JA JESAM”. U drugom slavnom dolasku on će se očitovati preko svoje djece, očitovat će se  kao potpuno ostvarenje Božjeg plana.

Vidite onda, vjera u Isusu Kristu je jedan hod. “Ja sam Put, Istina i Život”[5]. Ovih dana mi pravimo ovaj hod, inače je Uzašašće, silazak Duha Svetoga jedna romantična proslava, puna  emocija, osjećaja, senzacija što  sve može nestati u trenu, poput onog sjemena koje pada na stjenovito tlo, odmah se rađa i nakon nekog vremena presuši.[6] Ostati cjeloviti u Kristu znači da Duh Sveti može djelovati u nama u punini. Tada smo dovedeni u onaj odnos s Ocem po Sinu i mi smo uzdignuti iznad svih nemira koji mogu biti prisutni u nama, jer Isus nas je spasio, ali i oko nas jer On će se predstaviti kao Spasitelj ljudima  dobre volje.

Dakle, zaputimo se svi da bismo prolazili kroz ovo vrijeme, ove tjedne u jednom unutarnjem hodu, ne preskačući niti jednu riječ kojom nas Isus poučava, nego ostajući u riječi, primajući tu riječ tako da  bi u nama mogla donijeti mnogo plodova. Isus, glede vjere, jasno kaže: Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu jer Otac je veći od mene. Kazao sam vam to sada, prije negoli se dogodi, da vjerujete kad se dogodi. Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; da veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu. I što god zaištete u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu. Ako me što zaištete u moje ime, učinit ću.“ I Isus odlazi k Ocu poradi nas, da pripremi put u nama, pred nama. Ovisno o našoj otvorenosti, On će snagom Duha Svetoga djelovati u nama, donijet će obilan plod. Sve što sjedinjeni s Njim budemo tražili na slavu Očevu, za našu puninu života s Ocem bit će nam dano.

Blagoslivljam vas da možemo zajedno hodati ovim putem po Sinu Isusu Kristu kroz ovaj tjedan u kojem nas poučava ovom hodu i želi nas prikazati Ocu, tako da i mi budemo spremni biti prikazani da Otac izvrši Svoje djelo po Sinu i mi ga izvršimo u Duhu Svetom, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Isusova poruka od 18.svibnja 2019 pod naslovom „Snaga vjere“, objavljena na http://www.premanovomstvaranju.org

[2] Usp. Evanđelje 5-e vazmene nedjelje –Godina C: Iv 13, 31-33a.34-35

[3] Usp. Evanđelje 6-e vazmene nedjelje –Godina C: Iv 14, 23-29

[4] Usp. stranica 190; izdanje Luci dell’Esodo

[5] Iv 14,6

[6] Usp. Mt 13, 3-9