Razmišljanje “Čuti Božji glas i biti Božji glas“

11.05.2019.

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i  sestre, prošli put, prošle subote smo razmišljali o tome  “Kako crpsti iz trojstvene sile.“ Danas će naša tema biti “Čuti Božji glas i biti Božji glas”.

Božji glas nije neki ljudski zvuk, niti nešto što se lako može uočiti u nekoj površnoj lokuciji, u nekoj projekciji, u nekoj viziji. Božji glas sadrži život, komunicira život; čisti Zakoni Duha Svetoga savršeni su zakoni života.

Danas želimo razmišljati o čitanjima četvrte Vazmene nedjelje[1] i, istodobno, razmišljati o Gospinim riječima koje nam je uputila 13. svibnja 2017.[2]  koje možete pronaći u knjizi “Život nije život bez Boga”, na kraju knjige.

Što nam govore čitanja? Kroz povijest spasenja poznat nam je jedan tragičan trenutak kada se čovječanstvo Zemlje zatvorilo Božjem glasu, misleći da je dovoljno samo sebi. Nakon čega je otkrilo razočaranje Luciferovih obećanja i bježalo je od Božjeg glasa, imalo je strah od tog glasa. Slušalo je Luciferov glas i pribjegavalo demonima, idolima kad mu je trebala pomoć. Kada je na Zemlji započelo snažno Božje djelovanje, isto tako na progresivan način, kada se čuo glas Božji među pravednicima, započeo je rat između pravednih i nepravednih, od Kajina i Abela sve do našeg vremena. Bog je govorio, kao što dobro znate, preko proroka iz Starog Zavjeta i u Isusu Kristu dao je savršenu riječ, ispunjenu silom Duha Svetoga i ispunjenu ljubavlju Boga Oca koja nas zahvaća da crpimo iz trojstvene sile, ako prihvatimo taj glas i živimo u skladu s tim glasom.

Čitanje iz današnjeg Evanđelja je jasno: “Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za mnom.“ Što to znači? Kada ste slabi, krhki, kad ste tužni, potišteni i vi čujete jedan  glas koji vas ljubi, koji vas ljubi na poseban način, taj glas budi u vama život. To je iskustvo svakog od nas i tada se život komunicira, no Božji glas je savršen i može ispuniti cijelo naše biće. Božji glas utiskuje jedan savršeni, vječni život  u nas i kada ga mi prihvatimo mi uskrsavamo, ako želimo živjeti.

Isus kaže da nas nitko ne može ugrabiti iz njegovih ruku, naravno, ako smo darovani Njemu, u njegovim rukama. Ako držimo nas same  i prilagođavamo se našem glasu bez uspoređivanja našeg glasa s onim jasnim glasom, punim života koji će se očitovati na kraju vremena kao Jedini glas koji drži sva stvorenja, onda, ako se ne predamo Kristu, On nas ne može zaštititi.

On kaže da nas nitko ne može ugrabiti iz Očevih ruku. Ako se mi predamo Isusu Kristu, predani smo Ocu i trojstvena sila i Duh Sveti teku u nama. To je zakon života, i mi vjernici, ako vjerujemo u taj glas koji će biti sve jasniji u nama i  ako želimo napredovati, bit ćemo ispunjeni puninom života koja silazi s neba.

Ovaj glas može biti odbačen. Prvo čitanje govori o odbacivanju glasa od apostola, glasa Evanđelja od strane naroda koji je bio pripremljen da bi prihvatio Isusa Krista, od Židova. I apostoli su bili progonjeni. Pogani su se radovali i apostoli, progonjeni, radovali su se. Svatko od nas je u stanju zatvoriti uši. Naša sebičnost, egocentrizam zatvara nas,  a mi smo pozvani u ovom vremenu slušati jasni Božji glas.

U drugom čitanju koje nas vodi do Otkrivenja vidimo pred Božjim prijestoljem, prema viđenju Svetog Ivana, izabrane koji su dosegli puninu, odjeveni u bijele haljine kontempliraju Božje lice i služe mu poput anđela. Kako to da su oni došli do te razine neposredne spoznaje poput anđela? Jesu li bili privilegirani? Ne. Čuli su Božji glas u nevoljama, u progonima, u teškoćama, u njihovoj krhkosti i prihvatili  su taj glas te postali taj glas za čovječanstvo. Pazimo! Mi se opravdavamo: “zbunjeni smo, ne znamo, ne možemo”. To su opravdanja! Ovaj glas je ušao u nas do točke da je platio za nas, nevina žrtva Isus Krist sve je platio za nas, za sve naše dugove iznutra, i mi možemo čuti glas života u svim kušnjama, u svim teškoćama, glas koji nam daje život.

Nakon smrti i uskrsnuća Isusa Krista, apostoli, sveci, Crkva nastavili su nositi taj glas. U mračnim, teškim trenucima, kada je čovječanstvo zatvorilo uši prema Bogu, Gospa se ukazala u svakom  opasnom trenutku. Danas se želimo spomenuti Gospe Fatimske koja je preko Stefanije htjela reći ono što nije mogla reći u Fatimi, ono što nije mogla reći u Međugorju. Evo pročitat ćemo jedan dio iz te poruke od 13. svibnja 2017.

Želim na početku naglasiti ono što je Gospa rekla, da Bog čvrsto drži u ruci sudbinu čovječanstva. Bog ima jedan plan za svakoga od nas, jedan siguran plan koji će biti ispunjen, ostvaren, a mi predlažemo naše ‘projektiće’ i idemo iz razočaranja u razočaranje. Molim vas, računajte  da Bog ima jedan plan sa svakim od nas, sa svima nama, uključujući sve naše krhkosti, sve naše slabosti i nemojte nuditi vaša opravdavanja i vaša skrivanja. Bog će vas voditi prema Njegovom planu.

Jedna druga Gospina izjava je: čovječanstvo može biti spašeno samo od pravoga Boga, i pravi Bog želi govoriti našim srcima i pravi Bog želi da mi budemo jedan pravi glas pred čovječanstvom.

Što je Gospa htjela reći u Fatimi, u Međugorju a što nije mogla reći? Pročitat ćemo jedan brzi sažetak.

„Ovo je navještaj koji sam nakanila donijeti zadnji put na Zemlji:

  • Čovječanstvo postoji u cijelom svemiru;
  • Cijelo čovječanstvo će morati odabrati između Isusa Krista i Lucifera. Samo po Isusu Kristu će moći stići do pravog Boga: Oca, Sina i Duha Svetoga;
  • Čovječanstvo koje je prihvatilo Isusa Krista, bit će sakupljeno sa svih planeta formirajući jedan narod, sjedinjen s mojim Sinom, Velikim Svećenikom. Biti će to skromni narod, ali jak u Bogu, koji više neće znati niti za razdaljine, niti za barijere.“

Ona je bezgrešna, u njezinom bezgrešnom Srcu, ako smo vjerni, možemo čuti onaj moćni glas Trojedinog Boga. Rekla nam je da ona nije neki kip, nego je jedna živa osoba među nama koja će podići glas pred čovječanstvom, pred moćnicima i prepotentnima kako bi spasila svoj narod ali traži od nas, u nama, među nama da ne vjerujemo duhu svijeta te da vjerujemo Bogu.

Djeco moja, ne oslanjajte se na moćnike ovoga svijeta! Pouzdajte se samo u Boga i u mene. Ja želim samo vaše dobro i povjeravam vas Bogu, jer je to istinsko dobro za vas. Također i vi trebate tako činiti: povjerite se Bogu i darujete se Njemu potpuno. Darujte mu sve i sve će vam se vratiti stostruko.

Druga jedna izjava koju je Gospa naglasila je: „Promaklo vam je da sam ja Kraljica neba i Zemlje i neću šutjeti i neću od nikoga tražiti dozvolu da kažem ono što mi je Bog povjerio“, i ona boravi među nama. I to je izuzetno moćna zaštita u ovom vremenu bez koje se ne možemo gibati naprijed.

„Obećajem vam, za ljubav koju mi nosite, da ću uvijek biti s vama. Gdje god bili, ja ću biti s vama. Bit ću uz vas u svim kušnjama, u radosti i u poteškoćama. Bit ću vaš glas pred Bogom, a vi budite moj glas pred ljudima. Bog, koji je vaš Otac, vas ljubi i želi vas da budete sretni i na sigurnom. Želi vas povesti u novo stvaranje, tako lijepo i čisto da ne možete niti zamisliti, ali koje vam je pripravljeno na kraju vremena.

Imajte vjere, dječice! Ja vas čekam u novom stvaranju, ali sam već ovdje s vama, hodam s vama putovima svijeta, putovima svakog čovjeka prema novom stvaranju.

Blagoslivljam vas sa svom svojom ljubavlju u ime Oca, i Sina, i Duha Svetoga.“

Gospa kaže: „Bit ću vaš glas pred Bogom, a vi ćete biti moj glas,“ ne samo pojedinačno. Jedan narod treba imati njezin glas, čist, bezgrešan, moćan. Samo tako će se trojstvena sila izražavati u svoj sili. Ovaj narod koji je prihvatio ove programe na Zemlji je malen, ali sa pravom, iskrenom  otvorenošću Bezgrešnom Srcu Marijinu, bit će otvoren Crkvi svega svemira i ova će se sila osjetiti među nama. Zaista ćemo razumjeti, okusiti kozmičku Pedesetnicu i ovaj će narod moći podići silan glas koji će Gospodin potvrditi znakovima i čudesima. Imajte hrabrosti čuti Božji glas i zatvorite vrata glasu duha svijeta i duha sebičnosti, egocentrizma, vaših malih planova.

I ja vas blagoslivljam da možete darovati vaš život Pastiru vaših duša, Isusu Kristu, te da vas On može prikazati u ruke Očeve kako biste bili ispunjeni silom Duha Svetoga. I mi vas svi pratimo molitvom, prikazanjem i blagoslovom, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

[1] Prvo čitanje: Dj 13,14.43-52; drugo čitanje: Dj 7,9.14b-17; Evanđelje: Iv 10, 27-30

[2] Usp. Gospina poruka pod naslovom: „Bit ću glas Božjih siromaha“, objavljena u knjizi „Život nije život bez Boga“, na  stranici 69