Razmišljanje “Novi put je već otvoren”

06.04.2019. 

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, sretna vam svima nedjelja.

Zadnji put smo razvijali temu: obraćenje, put životne radosti. Nadamo se da ste svi vi sudjelovali u ovoj radosti i da se u vama probudila želja za sve većom radošću, a time i jedan sve jači život, sve  čvršći.

Danas želimo govoriti o temi “Novi put je već otvoren”. To je zapravo na tragu današnje Liturgije. Prorok Izaija u prvom čitanju[1] podsjeća Izraelce kako su bili oslobođeni ropstva u Egiptu, izvedeni preko Crvenog Mora i sve do obećane Zemlje. Sada su u tom trenutku bili u babilonskom ropstvu, i prorok je najavio ponovno otvaranje Božjeg puta, novog puta. Bog govori: “Ja stvaram sve novo”, i otvorio se ovaj put za  Izraelski narod. Mali ostatak se vratio u svoju zemlju. Ali to je znak svih ropstava koja smo si sami donijeli preko naše pobune, preko naših grijeha i svaki put Božje djelovanje bilo je ponovno otvaranje puta.

Evanđelje[2] nas navodi da shvatimo da je put našeg duha definitivno otvoren. Sveti Ivan donosi epizodu žene koja se nalazi u očevidnom preljubu. Htjeli su je kamenovati i izazivali su ​​Isusa, kušajući ga da li da ju  kamenuju ili ne. On je šutio i pisao, kao što smo čuli, po zemlji. Nakon njihovog inzistiranja On je odgovorio: “Tko je od vas bez grijeha neka prvi baci kamen”. Svi su pobjegli. “Nitko te ne osudi?” upitao je Isus ženu. „Nitko.” “Ni ja te ne osuđujem. Idi i nemoj više griješiti“.

Za nas je izuzetno važno da ovaj put prolazi kroz čovjekovo srce, kroz čovjekov duh, po Duhu Svetom kojeg nam je dao Isus Krist. Zahvaljujući njegovoj Muci i Smrti, put se otvara u nama ako sudjelujemo u njegovom životu, ali potrebno je sudjelovati. Ali kako sudjelovati? Isus nije napustio Mariju iz Magdale, išao je ispred svih otvoriti put, ali ona Ga je slijedila i došla je prva do groba i vidjela Ga uskrsloga.

U tom smislu predstavljeno je drugo čitanje Svetog Pavla apostola[3], koji je proživio taj otvoreni put u sebi, promijenio se, dostigao uskrsnuće duha i, kao što smo čuli, usmjeren prema dosezanju punine Njegove snage i sudjelovanju u Njegovim patnjama. U tom smislu želim ukazati na naš zadatak, naš odgovor mora biti vjeran  do kraja da bi došli do uskrsnuća u nama, onda Duh Sveti može djelovati u nama kao u Svetom Pavlu da nas učini sudionicima u Kristovim patnjama, to znači, istinskim svjedocima koji su pobjednici u suočavanju sa zlom i grijehom.

Mi se nalazimo, kao što smo već nekoliko puta rekli, u završnoj fazi pripreme za slavni Kristov dolazak, onda naše propovijedanje ide u tom smjeru da nas probudi do kraja. U tom smislu razvit ćemo Gospinu poruku od 13. srpnja 2017. koja ima nekoliko točaka jedne prekrasne kateheze koja nas priprema u ovom tjednu koji prethodi nedjelji Cvjetnice.

U prvom dijelu Gospa naglašava, da postoji Zlo velikim slovom, kozmičko, no mi možemo sudjelovati u ovom zlu preko grijeha. Postoji zlo oko nas, duh čovječanstva, svijeta. Sotona nas kuša, neprestano napada, ne ostavlja nas slobodnima. Bog nudi pomoć, sredstva da nas oslobodi ako mi želimo sudjelovati. I na kraju Gospa razvija našu odgovornost za evangelizaciju Zemlje. Prođimo kroz te faze i koristimo ovaj tekst u ovom tjednu  kako bi naš duh, poput svetog Pavla, došao do te točke uskrsnuća.

„Moja draga djeco,

danas vam želim reći da BOG POBJEĐUJE ZLO U VAMA I OKO VAS.

Zlo, djeco, nije neki apstraktan princip, nego je jedan duh stvoren od Boga, no koji se pobunio protiv Boga. Ime mu je Lucifer, i on je demon od kojeg je nastalo i crpi snagu svako zlo. Oko Lucifera postoje tisuće drugih demona koji djeluju po njegovim naredbama; siju mržnju i zbunjenost u dušama, bude zavist i svađe, navode na grijeh protiv Boga i protiv bližnjeg. Svi demoni zajedno s njihovim djelima čine Zlo, s velikim početnim slovom, koje neprestano djeluje u svemiru i koje svaki čovjek susreće na svom putu.

Ako se čovjek otvori Zlu te prima negativne poticaje, on griješi i kvari se. To je grijeh: ponašanje koje se rađa od čovjekova slobodnog i svjesnog prihvaćanja onog što je u suprotnosti s Bogom. Grešnik zna da je počinio grijeh i djeluje s nepoštenom nakanom.“

Dakle, postoji zlo, postoji Bog koji želi spasiti i mi se ovih dana pitamo što smo izabrali, što iznova želimo  izabrati. Izbor zla prouzrokuje smrt, i ovu smrt mi živimo u našoj nutrini, možemo je vidjeti oko nas. To je slobodan izbor u duhu, slobodan od zla. Čovjek ne može živjeti bez duha. Udaljuje  se od Božjeg Duha, te pribjegava duhu zla. To je grijeh. Grijeh se rađa slobodnim izborom.

Mi smo naviknuti  ispitivati ​​savjest prema propisima i to je ispravno, ali nije dovoljno. Postoji jedan dublji grijeh, naš stav u duhu. Ako je naš duh uronjen u duh zla, to je onda teški grijeh, do te mjere, kako kaže Evanđelje, neoprostiv  jer je napravljen izbor u duhu za zlo. Svaki teški grijeh teži k tome, ali i laki  grijesi.

Gospa od nas traži da razlikujemo grijeh od  krhkosti. To je izuzetno važno u ovoj fazi.

„Nikad ne smijete brkati grijeh sa svojim ljudskim slabostima. Često griješite jer ste slabi i površni; no ako priznate vaše pogreške, pokajete se i molite Boga za pomoć, možete popraviti vaše pogreške. Bog razumije vašu krhkost i ispravlja je lako, ako to želite.“

To je izuzetno važno jer mi smo neprijatelji nas samih kada krivimo našu krhkost, našu slabost i to je sotonina akcija vrlo, vrlo rafinirana, loša, a mi je ne vidimo. Izuzetno  je važno napraviti ovo unutarnje razlikovanje poradi jasnoće našeg duha. Bog nas ne osuđuje poradi naše krhkosti ali s druge strane pazimo: naša krhkost može biti tako ne liječena da nam daje jednu djetinjastu vjeru, površnu vjeru, jednu lošu osobu koja nas može formirati čak i u licemjernu osobu. Naše slabosti potrebno je  uroniti u Boga, tražiti pomoć od Boga te prikazati krhkost. Tada sve naše slabosti postaju Kristove proslavljene rane. Naš sadržaj duha, cijelo naše biće ispunjeno je u  našoj mjeri Božjeg života. Tada jednostavna osoba eliminira grijeh iz sebe, zatvorena je za zlo koje ju zahvaća te u slabosti pobjeđuje zlo kako kaže Sveti Pavao u njegovim iskustvima. Stoga je vrlo važno imati jasnoću u nama. Ako mi nemamo jasnoću, ne možemo čak niti predstaviti svoj grijeh Bogu, ne možemo se mijenjati i ne možemo biti ozdravljeni.

Sada neka  naša pozornost bude  usmjerena na grijeh čovječanstva, na kolektivni grijeh, na grijeh svijeta, na duh svijeta. Poslušajmo.

„Kad mnogi ljudi griješe i namjerno ignoriraju Boga, kao što se na žalost događa na Zemlji, grijeh se množi i tvori jedan oblak koji zahvaća cjelokupno čovječanstvo; to je slično jednoj mreži koja zarobljava duše i pritišće ih. To je duh svijeta koji tlači djecu Božju i koji je danas moćan na Zemlji. Iz tog duha nastaju pogrešne ideje, dvosmisleno ponašanje i izopačena moda koji usmjeravaju živote mnogih ljudi. Đavao hrani duh svijeta nudeći ljudima zle ponude i navodeći ih na grijeh.

Danas se Zemlja nalazi u teškoj situaciji, jer je većina čovječanstva izgubila svoj put prema pravom Bogu. Međutim, ako ljubite Boga i priznajete moga Sina Isusa kao jedinoga Gospodina i Spasitelja, ne trebate se ničega bojati. Isus je došao na Zemlju suočiti se sa Zlom i pobijediti ga jednom zauvijek. Ako ga prihvatite kao svoga Spasitelja, On će snažno djelovati u vama i zlo vam neće moći naškoditi.

Ako danas Zlo slobodno djeluje na Zemlji, to je stoga jer previše ljudi ignorira i odbacuje moga Sina Isusa, jedinoga koji može objaviti pravoga Boga; jedinoga koji se zna suprotstaviti đavlu i pobijediti ga. Nažalost, Otkupljenje koje je Isus izvršio u korist svih ljudi nije prihvaćeno od svih ljudi. Mnogi nastavljaju činiti teške grijehe, privučeni demonskim obmanama koji obećavaju prividnu sreću i lažnu slobodu. Tako se duh svijeta jača, raste iz dana u dan i vidite posljedice toga.“

U ovoj situaciji u svijetu lako je biti pesimističan, ali mi kršćani moramo podići glavu. Isus pobjeđuje zlo, ono zlo koje vidimo oko nas i povest će nas u novo stvaranje. To je njegovo obećanje. Da bismo podigli našu glavu, imali jasnu nadu, trebamo preokrenuti naše vrijednosti i staviti Isusa Krista u centar, biti otvoreni njegovom Duhu. Zašto je duh svijeta jači? Stoga što je Duh Sveti u kršćanima jako slab i ovako razdijeljeni ovdje na Zemlji, ne možemo se suočiti s njim. Zato je Bog pribjegao Crkvi svega svemira, uzvišenim sredstvima, izvanrednim koja zahvaćaju sve one koji su spremni sudjelovati u ovoj Crkvi kako bi crpili trojstvenu silu i suprotstavili se zlu. Čeka nas borba, ali ne može biti drugačije. Isus se suočio sa borbom i osvojio je. Pobijedit ćemo i mi ako se odlučimo.

„Znate, dječice, da đavao neumorno radi i svi vi, bez izuzetka, izloženi ste napastima. Što je napast? To je neprestano djelovanje Zla koje pokušava ući u vaš život, služeći se vašim mislima i vašim osjećajima. Bog dopušta napasti, da se vi ojačate u borbi protiv đavla, ali vas nikada ne ostavlja same u napasti, uvijek vam pokazuje izlaz. Tako, svaki put kad u sebi pobijedite Zlo, vi se sve više posvećujete i tako možete pomoći drugima prevladati napasti.

Dječice, posvetite mi svoja osjetila i svoje misli! Ja ću ih čuvati u čistoći, i prikazat ću ih Bogu. Uđite u sigurnost moga Bezgrešnog Srca koje nikada nije upoznalo Zlo, kako bi vas zaštitilo od grijeha. Neprestano ću vas prikazivati svome Sinu i zagovarat ću za sve vas sve dok vas Duh Sveti ne ispuni svojim darovima. Tako ćete biti cjelovita, prava djeca Božja koja časte Oca, vjeruju u Sina te slušaju glas Duha Svetoga.“

U toj borbi mi nismo sami, tu je Majka Božja s nama, tu je Sveti Josip, tu je Crkva svega svemira, svi su s nama. Osobito cijela Kristova Crkva posvećena je Majci, stoga ovih gotovo četrdeset godina prisutnosti Gospe u Međugorju nije slučajno, ona je među nama i mi moramo željeti biti u njenom Srcu. Što to znači? Preko njezinog Srca željeti u potpunosti pripadati Isusu, tako da ona sila koju Ona ima u njezinom Srcu može isto tako preći na nas, na svakoga pojedinačno i na sve zajedno. I samo na taj način mi se možemo suprotstaviti zlu, inače ćemo ostati krhki, izloženi. Posvetimo se Bezgrešnom Srcu Marijinu.

Sami ne možete pobijediti Zlo, ni jedan čovjek to ne bi mogao učiniti bez intervencije Trojedinog Boga. Ostavite dakle Bogu mogućnost da slobodno djeluje u vama, polažući svoj život u njegove ruke. Tako ćete uvijek biti pobjednici nad Zlom, jer ćete u svakoj kušnji doživjeti Isusovu pobjedu. Njegova smrt i uskrsnuće djelovat će u vama, komunicirat će vam svetost, čiji će se plodovi prenositi na okolinu koja vas okružuje i na cjelokupno čovječanstvo. Svetost djece Božje je najmoćnije oružje protiv pakla. Uz vašu svetost Bog pobjeđuje zlo u vama i oko vas. Tamo gdje živi jedan Svetac zemlja cvjeta i raduju se stvorenja pred Božjom prisutnošću koji živi u tom svecu.

Stoga vas pozivam na svetost, koja nije ljudsko djelo, nego je to Božje djelo. Ona se budi u dubini onih koji vjeruju i potpuno i ponizno se prepuštaju božanskom djelovanju. Svetost ne zahtijeva velika djela, nego zahtijeva vjeru i pouzdano predanje. Velika djela vrši Gospodin u vama; na čovjeku je da vjeruje i prepušta djelovanje Svevišnjem, kako sam ja učinila.

Budite jednostavni, djeco moja, budite ponizni i dopustite da vas Bog preobražava iz dana u dan. Onda će izroniti prava slika, ona koju je Bog utisnuo u vas, a ne ona koju biste vi sami ili drugi htjeli vidjeti. Tako ćete biti radost Božja i djeca Božja. Zlo će vas doticati, ali vas neće moći nadvladati.

Ja sam vaša majka i ljubim vas. Želim vas sve sa mnom u novom stvaranju, tamo gdje Zlo i grijeh neće ući. Hodam s vama i blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. “

Stigli smo do posljednjeg dijela Gospine poruke koju sam nazvao “Evangelizacija”. Možemo je nazvati naša odgovornost za spasenje, možemo je nazvati: pozvani smo pobijediti, trijumfirati, učiniti da trijumfira Bezgrešno Srce Marijino i Presveto Srce Kristovo. Pozvani smo izlijevati svetost na Zemlju, na ljude, na sve stvoreno i svetost pobjeđuje zlo. Pred Duhom Svetim bježi duh zla i pred Duhom Svetim koji biva izliven na Zemlju zaštićeni su pravednici, zaštićeni su krhki, izliječeni su, ozdravljeni.

Kao što je vidljivo iz ove poruke, svi smo mi važni, ali nitko od nas nije dovoljan. Svi moramo biti sjedinjeni po  Isusu Kristu u Duhu Svetom s Ocem kako bismo pobijedili. Svetost nije nešto herojsko, nego je jednostavno: pripadati Bogu da bismo bili cjeloviti znači biti cjeloviti u Božjem životu i to je nužno za svakoga od nas jer nitko ne može ući u novo stvaranje ako nije cjelovit, bezgrešan. I onda nosimo odgovornost za svakoga, čak i za posljednju dušu. Bez ove odgovornosti ne možemo primiti poslanje u novom stvaranju zajedno sa Stvoriteljem, Spasiteljem, Posvetiteljem, da upravljamo cijelim svemirom.

Pozivam vas da prolazite kroz ovaj tjedan, da prolazite ovo vrijeme sa jednom željom da se ovako uzdižete, da sudjelujete u Kristovom djelu. Kristovo djelo nije vidljivo na televiziji, nije vidljivo u spektaklima. Otkrit ćete ga unutar sebe. Jamčim vam da je vrlo moćno i da će dovesti čovječanstvo koje želi ući u novo stvaranje u ostvarenje koje je Bog obećao na svoju slavu i na našu slavu.

Ja vas blagoslivljam kako bi riječi Presvete Majke, Božje riječi koje smo pročitali u Liturgiji bile ispunjene snagom Duha Svetoga i svatko od vas pojedinačno i svi zajedno, jezgre, sav narod neka se nađe u Duhu Svetom i započne sa ovim poslanjem  pobjeđivati zlo, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. 5-a Korizmena nedjelja – Godina C,  prvo čitanje: Iz 43, 16-21

[2] Usp. 5-a Korizmena nedjelja – Godina C,  Evanđelje: Iv 8,1-11

[3] Usp. 5-a Korizmena nedjelja – Godina C, drugo čitanje Fil 3,8-14