RAZMIŠLJANJE – BOG LJUBI I PRAŠTA

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

06.03.2019

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, pozdravljam sve članove Fondacije, pozdravljam sve vas koji pratite naše programe putem stranice i sve vas koji ste se pridružili ovom hodu.

Govorili smo o slavlju svetkovina koje moramo živjeti u ovoj godini na poseban način u jedinstvu s cijelim svemirom. Danas započinjemo jedno dugo slavlje, od Čiste Srijede sve do Duhova. Proći ćemo kroz Korizmu koja je bolna točka za čovječanstvo koje Bog želi, preko svoga Sina u Duhu Svetom, uzdići i osposobiti da se vratimo Njemu podloženi Zakonima čistoga  Duha koji nas preobražava u nova stvorenja, potpuno nova uvedena u novo stvaranje.

Dakle, u ovom razdoblju kroz koje ćemo prolaziti, pozivam vas da budete sjedinjeni u duhu, u Duhu Svetom te da idete ovim putem duhovne kvalitete koja je nužna za naš susret sa cijelim svemirom, pošto je naše sveopće zajedništvo predviđeno za jedan skok u kvaliteti. Pozivam vas također da prođete kroz Korizmu s ovim aspektom jedne velike kvalitete.

Za danas sam predvidio jednu poruku od Gospe, Majke čovječanstva od 13. travnja 2017. pod naslovom “Bog ljubi i prašta” koja nas uvodi u ovo vrijeme. Ja sada ne želim govoriti o Korizmi, vama je poznat korizmeni hod, no želim vam dati tri istaknute točke našeg programa, a to su:

  1. Prihvaćanje Božje ljubavi, što znači biti sposobni prihvatiti svu Božju ljubav;
  2. Biti pomireni s Bogom u ljubavi;
  3. Aktivno sudjelovati u Božjoj ljubavi da bismo se preobrazili te postali sredstva za preobrazbu čovječanstva.

Poslušajmo onda, najprije Gospine riječi, prvi dio poruke.

„Moja draga djeco,

danas vam želim reći da BOG LJUBI I PRAŠTA. Ljubi vas takve kakvi jeste kao što jedan otac ljubi svoje dijete iako je krhko ili nezahvalno. Bog vas ljubi poradi onog što jeste, a ne poradi onog što imate niti onog što činite. Mio mu je vaš trud za Njega i vaša dobra djela, ali vas također ljubi kada niste sposobni djelovati, grli vas u svoj vašoj slabosti i podržava vas svojom ljubavlju. Malo vas je koji razumijete njegovu ljubav, ipak On vas nastavlja ljubiti, uvijek i svakako, u ovom životu i nakon njega. On vam je Otac za vječnost. Uvijek vas traži da bi vam došao u susret u svakoj vašoj samoći.

Molim vas da ozbiljno započnete vjerovati u Božju ljubav za vas te da dopustite da vas On ljubi. Dječice, zašto vam je tako teško dopustiti da vas Bog ljubi? Zašto se toliko bojite otvoriti Njemu i darovati Mu život? Pozivam vas da položite vašu egzistenciju u njegove ruke s potpunim povjerenjem, dopuštajući da Gospodin upravlja vašim koracima. Tada ćete vidjeti kako vaš život cvijeta i ništa vam više neće zadavati strah, pa niti smrt.“

To je lijepo čuti, teško je provesti u djelo za čovjeka na Zemlji, jer je čovjek na Zemlji stvorio različite ljubavi. On je otvoren tolikim stvarima koje ga ispunjavaju u ime ljubavi, stvorio je toliko bogova, idola, zatrpao je u sebi prolaz prema vječnoj ljubavi, prema ljubavi Božjoj, ali čovjek – i mi, vjernici, moramo znati barem teoretski – ne može biti ispunjen ničim drugo osim potpune, vječne ljubavi, koja nas nikada ne ostavlja i mi nanosimo štetu sami sebe samo kada izbjegavamo tu ljubav.

Dobro je na početku Korizme primijetiti Božja ljubav je Stvoriteljeva. On nas je stvorio, oblikovao, savršeno nas poznaje i savršeno podržava to stvorenje. Kao što smo čuli, Gospa nas prati kao  i Otac i ne prestaje nas ljubiti.

Božja ljubav isto tako je Otkupiteljeva. Kada mi  padnemo, kada se izgubimo, kada pravimo velike grijehe, tu je Bog koji otkupljuje, koji plaća za nas, koji nas podiže i daje nam priliku da uskrsnemo. Ovaj je aspekt malo viđen u ispovijedi, malo je viđen u našem odnosu s Bogom kroz vjerske prakse, ali ozdravljenje ne postoji ako se ne vratimo Bogu, ako ne uđemo u Zakone čistoga Duha koji savršeno upravljaju našim bićem. Mi koji govorimo o novom stvaranju moramo poznavati ovu istinu i usmjeriti se prema toj istini.

Treći aspekt Božje ljubavi je ljubav Duha Svetoga, Posvetitelja. Sve nevolje koje smo stvorili od istočnog grijeha i kasnije, sve patnje koje mi prinosimo  Bogu, otvaramo Bogu, On posvećuje. Preko tih patnja mi postajemo suotkupitelji, spašavamo se, postajemo  mili Bogu te možemo spasiti druge ako prikažemo sve patnje koje su dio čovječanstva Zemlje nakon istočnog grijeha.

Na kraju mi smo stvorenja koja se ne mogu ostvariti bez Stvoritelja. Pomirimo se s Bogom.                  Poslušajmo.

„Približava se Uskrs i vi ćete se spominjati smrti i uskrsnuća moga Sina Isusa. Djeco moja, ne dopustite da se vazmene svetkovine svedu na slavlja u buci svijeta. Potrudite se razumjeti ono što je Isus učinio za vas. Tražite od Boga svjetlost kako bi iskusili snagu njegova oproštenja. Da, djeco, Isus je umro i uskrsnuo da bi zadobili oproštenje svojih grijeha. Predlažem vam da iskreno pogledate situacije grijeha u kojima ste se našli ili se nalazite, te da razmišljate o tome kako je Isus umro da bi vam dao mogućnost da iz njih iziđete jednom za uvijek. Zahvalite Mu za to i usmjerite vaš pogled prema Njemu.“

Naše pomirenje s Bogom mora se dogoditi u Kristovoj ljubavi. Bog Otac je poslao svoga Sina, žrtvovao ga je u nama da bi ljubav Božja ušla sve do čovjekovih dubina, otvorio je put čovjeku te  dao čovjeku priliku da iskusi Božju ljubav, da pravi Bog, Trojedini Bog  nije neki idol koji nas vara, nego komunicira samog sebe i uvijek pronalazi put do našeg srca.

Gospa ne želi da mi gledamo na naše probleme kako bismo se okrenuli prema problemima, nego da vidimo mogućnost da možemo uskrsnuti, te da  čovječanstvo može uskrsnuti te dopustiti da nas ljubav, koja je jedini lijek, izliječi od mnogih razočaranja, mnogih osjećaja krivnje itd. itd

Korizma je jedno vrijeme kada su svi kršćani pozvani na ispovijed, ali neće nas spasiti obred. Pozvani smo, kroz vršenje  ispovijedi, pokajati se jer smo pogazili Božju ljubav u nama, jer smo uvrijedili Boga koji je ljubav i tražimo oprost i tražimo dar ljubavi da bi ta ljubav mogla uskrsnuti u nama. To je nužno da bi ova Korizma donijela mnogo plodova za nas i za čovječanstvo.

„Grijeh postoji, dječice, nije to neki nestvarni koncept nego surova stvarnost koja vam krade život i radost. Začetnik grijeha je Sotona, onaj koji mrzi djecu Božju. Isus ga je umrijevši i uskrsnuvši, pobijedio. Ako vi darujete svoj život mome Sinu, njegova pobjeda nad zlom bit će vaša pobjeda, jer ćete biti jedno s Isusom. Bog vam uvijek oprašta ako želite njegovo oproštenje, ali vi morate nastojat ispraviti vaš život, kako oproštenje od Boga ne bi ostao izolirani čin, već da vas uvede u unutarnju preobrazbu. Trudite se to razumjeti i molite da biste imali svjetlo. Život na Zemlji je jedno dugo hodočašće prema vječnosti; odaberite Boga kao vašeg suputnika i put više neće biti tako naporan. Pokušajte biti sretni.

Molim za vas i blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“

Današnje čovječanstvo ne vidi grijeh, zaustavlja se na riječi “oprosti”, i mnogi sudionici u sakramentu ispovijedi ne vide dubinu zla u grijehu: grijehu koji nas boli, koji nas udaljava od Boga, koji nas odvodi od Boga, od izvora života i čini nas slabima i zato smo privučeni duhom svijeta koji je pun interesa; svi programi se stvaraju na temelju interesa i ugovora o nekoj ljubavi, jednoj  sebičnoj ljubavi,egocentričnoj,  jednoj ljudskoj ljubavi.

Isus je platio za naše grijehe i otvorio nam je put, no mi možemo uskrsnuti samo sudjelujući u njegovu životu Uskrsloga. Stoga Gospa od nas traži da darujemo naš život Bogu. Darovati život Bogu ne znači izgubiti život, to znači položiti ga u ruke Onoga koji nas je stvorio, koji nas savršeno poznaje; položiti ga u ruke Sina Božjega koji savršeno zna gdje smo pogriješili, gdje su kvarovi u nama; uroniti naš život u Duha Svetoga koji je čista ljubav, koja dolazi od Oca i Sina, koji liječi naše rane u našim dubinama.

Vidite, naš hod u ovoj Korizmi želi nas dovesti do toga da budemo pobjednici u nama samima, pobjednici također i u našem odnosu prema svijetu kojemu moramo nositi Božju ljubav i istinu o Bogu i to je naša evangelizacija.

Sve skupa vas pozivam, kako sam rekao na početku, da nastavite u zajedništvu u Duhu Svetom kako bih mogao prikazati sve vaše molitve, sve vaše želje i želim da vaše želje budu takve da pronađete onaj duboki odnos s Bogom koji se od nas traži danas u Evanđelju[1] da u našoj intimi pronađemo jedan odnos s Bogom Ocem a to će se dogoditi samo preko uskrsnuća, uzašašća kada nas Duh Sveti potpuno, savršeno  zahvati, u dimenziji novog stvaranja. Cijeli svemir čeka odgovor ovog malog ostatka na Zemlji koji prianja uz život Isusa Krista te želi sudjelovati u njegovoj ljubavi kako bi je očitovao drugima.

I ja vas sve skupa blagoslivljam i svi mi u našim Kućama, u našim Svetištima, pratimo vas svaki dan kako biste mogli napredovati na ovom putu kršćanske kvalitete da biste došli do dubokog, intimnog odnosa s Bogom, te uskrsnuli s Njime, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Evanđelje od Čiste Srijede: Mt 6, 1-6.16-18