Razmišljanje “Prikazanje Isusa u Hramu”

02.02.2019.

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, sretna vam svima svetkovina, svetkovina čišćenja, svetkovina Isusovog prikazanja od strane Presvete Marije i Svetog Josipa, i u ovoj svetkovini  se očitovala svjetlost Boga Isusa Krista, Božja istina.

Kao što smo rekli, u ovoj smo godini na poseban način pozvani sudjelovati u svetkovinama zajedno sa svom Crkvom svemira, sa svecima, anđelima, braćom vjernom Bogu, svim vjernicima u Isusu Kristu u svem svemiru. Čuli smo da se Crkva cijelog svemira pozicionirala, skoncentrirana je  na Zemlju. Sva ljubav svemira usmjerena  je sada prema Zemlji, prema vjernicima Zemlje i sada je vrijeme da se vjernici Zemlje pozicioniraju, da se prikažu u Božjem Hramu, ispovjede svoju vjeru i daju istinito  svjedočanstvo cjelokupnom  čovječanstvu, i u tome će nam  pomoći braća i sestre cijelog svemira, živi i pokojni.

Ovo pozicioniranje svih onih koji vjeruju u Isusa Krista, u Trojedinog Boga i vjeruju u život u svem svemiru je temeljno. Od nas se ne traži ništa drugo osim da ispovjedimo ono što je Crkva riječima navijestila kroz  ovih dvadeset stoljeća, ali da proglasimo u zajedništvu sa cijelim svemirom.

Slavimo dan čišćenja. Na početku ove godine Sveti Mihael nam je rekao da započinje veliko pročišćenje Zemlje i započinje od onih koji vjeruju u Isusa Krista.

Sveti Luka govori o njihovom čišćenju: “Kad se po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, Marija i Josip poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu — kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! — i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića.“[1] I kako je očišćena Marija, koja je bezgrešna? Ona je bezgrešna  u svjetlu prikazanja  Gospodinova,  u svjetlu njegove smrti,  njegova uskrsnuća. U hramu ona je prikazala Sina kao žrtvu. Zamislite vi majke, žene, što znači ući u crkvu i prikazati djecu da u potpunosti pripadaju Bogu, bez ikakvog interesa za svoju djecu. Ono što je  normalno među vjernom braćom u svemiru, i događa se od trenutka začeća, a očituje se već u djetinjstvu da su djeca prikazana Bogu, za Boga, da ne pripadaju roditeljima, već pripadaju Bogu da ih Bog vodi.

Marija je ujedno i Majka Crkve i danas okuplja svu djecu Božju oko sebe, sve vjernike kako bi ih prikazala Bogu ali svu odraslu djecu koja govore: ja na bezuvjetan način želim pripadati  Trojedinom Bogu po Isusu Kristu. Za mene će Bog biti u središtu moga života. Ja prikazujem moju djecu, prikazujem čovječanstvo Zemlje zajedno sa nevoljama koje proživljava kako bi bilo privučeno, kako bi bile privučene sve osobe dobre volje, te služile živom i pravom Bogu.

Danas je dan u kojem možemo biti pročišćeni kao Marija ako želimo, i Crkva govori o njezinu čišćenju, o njezinu hodu prema novom stvaranju, prema očitovanju Isusa Krista. Ali naša odluka u ovoj  godini mora biti istinita, duboka, konkretna, odlučujuća kako bi snažno svjetlo Presvetog Trojstva obasjalo Crkvu, Crkvu koja želi pripadati Trojedinom Bogu; Crkvu koja je sjedinjena sa svim sinovima Božjim u cijelom svemiru, živim i pokojnim, kako  bi formirala njegovo proslavljeno Tijelo. Onda možete razumjeti da samo preko Marijina Bezgrešnog Srca Crkva može biti spremna prihvatiti Isusa Krista, prikazati ga Bogu Ocu kao jedino sredstvo pomirenja s Trojedinim Bogom; Crkva koja mora ukloniti iz sebe sve manipulacije, sve grijehe te prikazati također i svoje slabosti da bi bila pročišćena, uzdignuta u trojstveni život; Crkva koja u potpunosti mora biti animirana trojstvenom ljubavlju u Duhu Svetom.

Prvo čitanje proroka Malahije nam govori: „Evo šaljem glasnika da put preda mnom pripravi. I doći će iznenada u Hram svoj Gospodin koga vi tražite i Anđeo Saveza koga žudite. Evo ga, dolazi već govori Gospodin nad Vojskama.“ [2] Tko je taj glasnik? Rekli smo da je preteča drugog dolaska Isusa Krista Sveti Mihael. Ali Sveti Mihael, sa svojim četama, priprema cijelu Crkvu svemira, onda cijela Crkva svemira treba postati jedan glasnik, treba  biti jedna pulsirajuća jezgra trojstvenog života koja stavlja u krizu svaki duh zla i ne samo da ga stavlja u krizu, nego ga slabi i izbacuje iz čovječanstva. To je zadaća Crkve svega svemira.

Crkva svega svemira, Arkanđeli, anđeli, vjerna braća, sveci započeli su jedno snažno djelovanje za Zemlju. Vjernici, pravi vjernici će osjetiti tu dobrobit. Tko  želi pružati  otpor, trpjet će, tko se  suprotstavi Trojedinom Bogu past će, bit će stavljen po strani. To je pročišćenje koje će nas odvesti u novo stvaranje, u vječni život za kojim čeznemo, želimo duboko u sebi, no  moramo isklijati poput proljeća, slobodni, odlučni živjeti jednim novim životom i svjedočiti novi život.

Mi smo naviknuti vidjeti Blaženu Djevicu Mariju koja prikazuje Sina i u tome što se događa u Majci koja prikazuje Sina, potpuno sjedinjena sa Sinom u njegovoj žrtvi, postoji jedan tihi svjedok kojeg mi zaboravljamo: Sveti Josip. On nije Isusov otac po krvi, nego on je u Mariji prihvatio Sina Božjega. Kao što je Marija Bezgrešna, čista, tako se i on čisto pridružuje njezinoj Bezgrešnosti; zajedno s njom prihvaća Onoga koji pročišćava Zemlju i cijeli svemir. U tom činu koji nije indiferentan za jednog čovjeka, prihvatiti jednu ženu koja nosi dijete u svojoj utrobi, a Sveti Josip ga je prihvatio kao svoje, i tada je Gospa, Presveta Marija, postala njegova zaručnica. Ovo je primjer za svakoga od nas kako se  može približiti Isusu Kristu preko Bezgrešne Majke Marije.

I što je onda naša evangelizacija Zemlje? Prije svega, to je ovo naše prikazanje u hramu Božjem kao što se prikazala Presveta Majka, Sveti Josip, sjedinjena u prikazanju sa Kristom i čuli ste što se dogodilo: pravednici iz Starog zavjeta su prosvijetljeni: Sveti Šimun, Ana. Mnogi, mnogi će biti prosvijetljeni na Zemlji u Crkvi, izvan Crkve, u mnogim religijama, u mnogim ideologijama. Ako Crkva cijelog svemira, govorim o onom dijelu Crkve na Zemlji koja se pridružuje Crkvi Isusa Krista svega svemira, ako ova Crkva živi ovo prikazanje svaki put kada uđe u hram, u vlastiti hram unutar sebe, u duši, u hramu u kojem je prisutan  euharistijski Isus Krist, svjetlo će obasjati cijeli svemir. Samo noseći ovu dinamičnost svjetlosti naše riječi, naši obredi, naše geste će nositi svjetlo.

Postoji još jedan aspekt koji nam predstavlja poslanica Hebrejima: Isus se učinio sličnim nama ljudima.[3] Sin Božji je suosjećao, sve je podijelio s nama i pobijedio je smrt u nama, smrt, izvor straha, izvor očaja, izvor jedne praznine. Smrt u onima koji ne vjeruju ostavlja potpunu prazninu u čovjeku i ta praznina je korijen svih naših nevolja. Onda narod  Isusa Krista u Crkvi svega svemira treba postati sličan Kristu, sličan Gospi. Mi se već nalazimo u nevolji i ove  nevolje se sve više očituju. Božji narod mora prihvatiti te  nevolje i prikazati posljedice tih nevolja Bogu, darovati se Bogu da Isus Krist jedini Posrednik, jedini Spasitelj može izliječiti čovječanstvo. Tako će Crkva postati njegovo Mistično Tijelo, a ne Crkva koja objavljuje istine koje su istinite, no ponašanje je upitno; Crkva koja prihvaća Isusa Krista u njegovoj dinamici Otkupitelja u vlastitom tijelu, u vlastitom zajedništvu, tako da je Crkva u Euharistiji živa poput Isusa Krista koji je prošao iz smrti u život. Neka svako  slavlje ima ovaj učinak u svakome od nas i u korist cjelokupnog čovječanstva.

Ovo je istina i cijeli svemir je očekuje od Zemlje, od vjernika Zemlje. Onda, tko god čuje ove riječi, neka se pozicionira i krene zajedno sa svima onima koji su izabrali pripadati Crkvi Isusa Krista svega svemira kako bi otvorili put slavnom Kristovom dolasku, kojeg ova svetkovina  naglašava u ulaznoj Pjesmi[4] slavno očitovanje Krista. Ako ovo ne uzmemo u obzir na Zemlji, u Crkvi sve postaje plitko. Onda hrabro svi oni koji vjeruju i idimo zajedno kroz ovu godinu, sjedinimo se u ovom prikazanju i ojačamo ovo jedinstvo da ovo jedinstvo među nama u Duhu Svetom sjedinjuje Crkvu svega svemira, sve sinove Božje i kada to bude ostvareno preko Bezgrešnog Srca Marijina u Duhu Svetom po Isusu Kristu, tada smo spremni ući u novo stvaranje.

I ja vas blagoslivljam da ova svetkovina obasja svakoga od vas kako biste bili raspoloživi velikodušno živjeti, svjedočiti spasenje, prikazivati  sve one koji su dobre volje kako bi bili obasjani, dovedeni u Kristovo svjetlo. Ja vas blagoslivljam da ovo svjetlo svakim danom sve više obasjava cijelu Zemlju i cijeli svemir, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Lk 2,22-40

[2] Usp. Mal 3, 1-4

[3] Usp. Heb 2, 14-18

[4] Usp. Ps 47(48), 10-11