Razmišljanje “Život nije život bez Boga“

24.01.2019

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, započnimo naš hod u ovoj godini, kao što smo to činili i prijašnjih godina, u ovoj godini, po mom mišljenju, u jednom većem intenzitetu. Mi smo vam pripremili knjigu “Život nije život bez Boga”[1] koju možete nabaviti; ja ću koristiti barem neke odlomke. Volio bih da vi pratite ovu knjigu, to su poruke Majke čovječanstva koje su nam davane kroz dvije godine, 2017. i 2018., i ta je formacija gotova. Sada ova formacija treba zaživjeti.

U tim je porukama ukratko sažeto, na jednostavan način, ono što je Gospa htjela reći čovječanstvu ove Zemlje i cjelokupnom čovječanstvu u ovim vremenima, kako je rekla, izuzetno teškim. Ove poruke vode do otajstva Boga i otajstva potpunog života, našeg života, onog što se u našem životu prema Božjem planu mora ostvariti u punini.

Evangelizacija Zemlje, koja je već najavljena prošle godine i sada dolazi u punoj snazi, je očitovanje  milosti koja nas vodi do otajstva pravog Boga i čini Crkvu Isusa Krista onim prostorom u kojem se Trojedini Bog očituje  cijelom svemiru.

Započnimo s prvom porukom od 13. veljače 2017. Vi ste je već čitali i sve poruke možete pronaći na web stranici[2] ,no nije dovoljno što ste pročitali. Mi sada krećemo od ove poruke i zapućujemo se  prema onome što je Gospa najavila u uputama kako bi nas dovela u stvarnost ovih vremena.

„ Moja draga djeco,

želim započeti jedan hod s vama kako bih vas vodila u ovim teškim vremenima. Dolazim među vas kao Majka čovječanstva da bih podigla svu svoju djecu. Vodit ću vas u Božje tajne jednostavnim riječima, kako bih vam pomogla razumjeti ono što Bog čini u stvorenju, u svakome od vas i oko vas.

Prva stvar koju vam želim reći je da BOG POSTOJI. Stvaran je i možete ga osjetiti živog u sebi ako ga tražite. Bog postoji za svakoga, ali iznad svega za one koji ga traže. Molim vas da tražite Boga u jednostavnosti, da ga osjetite živoga u vama i oko vas. Tada će vas On voditi. Uzet će vas za ruku i vodit će vaš život ako mu to dopustite. Isto tako i ja sam živa među vama; nisam neki kip, nego jedna živa osoba i želim vam govoriti kako bih vam pomogla pronaći živoga Boga.

Molim vas da o ovom započnete razmišljati i ozbiljno vjerovati da Bog postoji, da je živ i da neprestano radi za svakoga od vas, da je prisutan u svakoj okolnosti vašeg života i ako ga tražite s vjerom, On odgovara. Razmišljajte, a potom ćemo proslijediti dalje. Molim za vas i blagoslivljam vas u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.“

Vremena u kojima živimo su izuzetna; jednom je Gospa rekla “izuzetno teška i u isto vrijeme čudesna”; teška onima koji odbijaju Boga, onima koji ga ne traže, čudesna onima koji traže Boga.[3] Božja sila koja se koristi preko uzvišenih sredstava kao Marija, Majka i Kraljica svemira, Sveti Josip, preko  izvanrednih sredstava, redovnih, onda preko svakoga od nas koji je prihvatio ove programe u ovom vremenu, Božja sila djeluje na izniman način. Bog je dao Gospodinu Isusu Kristu, Otkupitelju, svu moć da izvrši svoje djelo, da  povrati cjelokupno čovječanstvo koje želi biti podloženo Zakonima čistoga Duha u novo stvaranje i nitko ga neće zaustaviti. I ovu izuzetnu snagu u ovom vremenu mi možemo tražiti, možemo dodirnuti i možemo doživjeti kako djeluje u nama i u cijelom svemiru na čudesan način.

Cijeli svemir je sada skoncentriran na Zemlju. Kao što znate, evangelizacija srednjeg, niskog svemira je gotova. Sada je cijelo Mistično Tijelo Kristovo skoncentrirano na Zemlju kako bi izrazilo Trojstvenu silu u korist svih onih koji traže Boga, žele ga, koji žele doseći obećanja Isusa Krista koja naravno  uključuju sva proroštva koja se odnose na Njega.

Onda možete shvatiti što to znači, kakav žar osjeća Presveta Majka u svom Srcu, naša Majka kako bi došla do svakoga od nas. Rekla nam je u poruci da ona nije neki kip, ona je živa i Bog je živ i mi ga možemo dotaknuti i možemo se zaputiti s Njom prema  živome Bogu; s kojim žarom mole svi sveci, hvale Boga i rade za nas. Kolike molitve i vapaji iz Čistilišta, vapaji pravednika sa Zemlje koji se uzdižu prema Bogu, sve biva privučeno pred prijestolje Božje te preliveno na one koji žele napredovati prema punini života koju nam svijet ne nudi.

U isto vrijeme, također i sve zlo je koncentrirano na Zemlju iz niskog svemira i cijeli svemir i ono što vidimo na Zemlji Lucifer, Antikrist i Lažni Prorok rade svoj posao. Ako imamo otvorene oči vjere, vidjet ćemo što se događa na Zemlji, jer dok se Trojedini Bog očituje sa svom silom kako bi zahvatio sinove Božje, očituje se i slabost i ludilo Lucifera, njegovih sljedbenika koji će sprječavati ovaj hod prema novom stvaranju.

Kako se ponašati u svemu ovome? Rečeno nam je, Sveti Rafael nam je rekao da će u ovoj godini cijeli svemir na poseban način sudjelovati u našim svetkovinama. Dakle, tamo gdje postoje svećenici koji služe Trojedinom Bogu i vode prema Isusu Kristu, do ispunjenja njegovih obećanja, tamo će djelovati sva  Božja  sredstva. Sva  Božja sila će se  očitovati, ali naravno, ta sila može biti prihvaćena samo ovisno o našem odgovoru, o našoj pripremi. Bog više ne želi vidjeti svoje vjernike djetinjaste koji samo traže zagrljaje, pa potom darove, nego on želi da njegova djeca rastu i dostignu svoju puninu. Stoga je naše sudjelovanje iznimno važno. Kako? Evo, da živimo naše svetkovine, da se pripremamo  za naše svetkovine iznutra, ulazimo u  novi način molitve. Koji novi način? Ma prisutan je jedan način molitve, recitiranja, ponavljanja, ponavljanja a da se ne mijenja život, no potrebno je  ostaviti ovaj način molitve, jedan način molitve u kojem se ne susrećemo sa živim Bogom, pravim, onakvim kakav se očitovao u Isusu Kristu na Zemlji gdje su ga mase doticale, doživljavale njegovu moć i prepoznavale u Njemu Otkupitelja. Danas je vrijeme kada se kršćani trebaju ovome otvoriti i to iskusiti. Nije više vrijeme za vas, za nas za davanje mnogih uputa: radite tako, radite ovako, … morate započeti kao odrasle osobe tražiti Boga, truditi se pronaći živoga Boga i pronaći vaš život koji živi u Bogu, preobražen, uzdignut.

Ovaj prolazak, kao što smo vam pokazivali i ponavljali, uvijek prolazi kroz Bezgrešno Srce Marijino, zajedno sa Svetim Josipom, plamenog Srca kako bismo se mistično sjedinili s Kristom. Neće se više moći ostati ravnodušni, površni kršćani. Vrijeme to neće dopustiti: ili ovdje ili tamo jer Bog želi istrgnuti svoje sinove neprijatelju.

Ovo je vrlo važno, vidjeti našu odgovornost. Postoje mnogi kršćani bez Duha Kristovog. Sveti Pavao kaže: „Tko nema Duha Kristovog, ne pripada Mu“.[4] Kristov Duh oživljava, ozdravlja, kao što ćemo čuti u Gospinoj poruci kad kaže: “Posvećujuća milost, djelovanje Duha Svetoga vodi prema Isusu koji ozdravlja”[5]. Sila Duha Svetoga, koju je Otac želio, uskrisila je Isusa Krista iz smrti. Ova sila uskrsava svakoga od nas. Dakle,  s ulaskom ove sile cijelog svemira, trojstvene sile, neće se  moći ostati ravnodušni.

Izbacite iz vaše nutrine Lažnog Proroka, lažna proroštva.  Danas postoje mnoga lažna proroštva i bit će ih sve više kako bi zavela onaj dio čovječanstva koji se ne želi odlučiti za pravoga Boga. Danas mnogi govore: Lažni Prorok je ovaj, Lažni Prorok je onaj. Lako je ukazati na drugoga, no ovo ukazivanje na drugoga, u isto vrijeme, znači sakriti unutar sebe jednog lažnog proroka. Naš prvi zadatak je da se oslobodimo laži iznutra, da budemo jedan narod uronjen u istinu i Bog će očitovati Lažnog Proroka. Svjetlo istine u narodu Crkve Isusa Krista svega svemira stavit će u krizu sve lažno.

Izbacite iz vaše nutrine  također i Antikrista. Kao što sam rekao: “Tko nema Duha Kristovog ne pripada Mu” znači da je on antikristov. Postoji jedan lažni proročki duh koji uvijek pokazuje da je  kriv Sotona, kriv Lucifer, kriv Lažni Prorok kako bi sakrio probleme unutar sebe. Naš je zadatak otvoriti se Trojstvenoj sili da nas ona preplavi milošću te da ta milost stavi u krizu ono što želi živjeti bez Boga, no ne može imati puninu života, bez Boga. I ne brinimo se kako ćemo okriviti Lucifera, Antikrista, Lažnog Proroka, potrudimo se uskrsnuti iznutra i Bog će sve stvari očitovati onakvima kakve jesu.

S ovim uputama želio bih da možete otvoriti svoj život i kršćanski način života kako bi Trojstvena sila, koja obično prolazi kroz Mistično Tijelo Kristovo, bila snažno izlivena na vas te preko vas izlivena na druge. I tako će Bog potvrditi svoju živu i djelotvornu prisutnost u svojoj Crkvi kao na početku, kako nam svjedoče Djela Apostolska, apostolske Poslanice. Bog je čudesno pratio svoju Crkvu, činit će to i danas, još snažnije, ali to će činiti kako bi potvrdio one koji žele doći do novog stvaranja, usmjeriti ih i dovesti ih u puninu.

Vratimo se onda našoj poruci da iskreno tražimo Boga. Evo, ja  predlažem da svi mi u ovom razdoblju do našeg sljedećeg razmišljanja tražimo Boga, tražimo Boga kako bismo ga pronašli u situacijama našeg života, naše politike, na našem društvenom polju, u svemu onom što danas vidimo; zazivajmo Ga da se snažno očituje. Ne fiksirajmo više  oči niti  na vidioce. Usredotočimo se na živu Gospu u nama koja želi biti živa u nama, želi nas pratiti  i djelovati među nama. Što to znači? Pokušajte zamisliti da se možete uroniti u Gospino Srce i osjetiti ono što Ona živi u Trojstvu. To bi za nas bilo jedno novo stvaranje, no to će nam se dati, mi samo moramo progresivno napredovati i Ona će nas voditi Trojedinom Bogu.

Vidite da moramo promijeniti način na koji gledamo i ne čekati da nam lažni proroci kažu: evo ga ovdje, eno ga ondje, on je, nije on, … Ovo je vrijeme u kojem narod, Crkva Isusa Krista svega svemira treba zasjati,  razumjeti događaje, zračiti svjetlo tako da događaje mogu razumjeti  oni koji ih žele razumjeti.

I ja vas blagoslivljam i mi zajedno sa svim uzvišenim, izvanrednim, također i sa redovnim sredstvima. Blagoslivljamo vas i pratimo vas u ovom razdoblju, tako da vi možete ući u istinsko traženje Boga, u jednu istinsku promjenu vašeg života koja se nudi kao ozdravljenje, kao otkupljenje, kao preobrazba, kao put koji vas vodi u puninu, u novo stvaranje; neka se Duh Sveti spusti na vas i vodi vas, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Izdanje Luci dell’Esodo (Svjetlo Izlaska)

[2] http://www.premanovomstvaranju.org

[3] Usp. poruka Duha Svetog od 12.prosinca 2012 pod naslovom „Svršeno je“, i Gospina poruka od 14 rujna 2012 pod naslovom „Moć Križa“, obje objavljene na stranici http://www.premanovomstvaranju.org

[4] Usp. Rim 8,9

[5] Usp. poruka Majke čovječanstva od 13 listopada 2017 pod naslovom „Bog posvećuje vaš život“.