Razmišljanje “Sudjelovanje čovječanstva u Gospinim ukazanjima ” – 3. dio

29.11.2018

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, danas smo započeli devetnicu u čast Bezgrešne.  Želim da svi vi koji slušate ova razmišljanja, naše poruke, budete sjedinjeni sa svima nama u slavljenju ove devetnice i posveti Bezgrešnoj, na dan Bezgrešne te posveti svega svemira Njezinom Bezgrešnom Srcu.

Za sve nas je jako važno zajedno ići ovim putem, iako smo fizički udaljeni, no ako smo u Bezgrešnom Srcu Marijinu sposobni smo primiti milosti ovog vremena te prolaziti putovima koje je Gospodin pokazao.

Govorili smo vam o općoj temi: „Uglavljenje u Kristu svega svemira“, govorili smo također o obilnim milostima u prošlom stoljeću i u prolasku prema Trećem tisućljeću. Na poseban način te su milosti izražene kroz velika ukazanja Presvete Majke Marije u Fatimi i u Međugorju. Istodobno su se podigle protivne sile, luciferske u niskom svemiru, osobito na Zemlji; čovječanstvu Zemlje prijetio je Drugi svjetski rat, u osamdesetim godinama nuklearni rat. Onda nit vodilja uglavljenja u Isusu Kristu svega svemira, u isto vrijeme, je nit vodilja Antikrista, opozicije svih onih koji ne podnose Isusa Krista i uglavljenje u Njega.

Posljednja dva razmišljanja govorili smo o Međugorju. U ovaj  svjetski scenarij Bog je uključio jednu figuru koju vi znate, jako dobro poznajete: Ivan Pavao II. Poznato je da je on bio posvećen Presvetoj Mariji s geslom „Totus Tuus” i čitavom čovječanstvu poznato je da je on prešao u Treće tisućljeće, prag Trećeg tisućljeća, otvorio vrata jubileja u Vatikanu kako bi uveo kršćanstvo u Treće tisućljeće. Međutim, malo je poznato, nekolicini da on je otvorio unutarnji put u srcima kršćana na Zemlji da se uzdignu u  sveopće zajedništvo te budu  usmjereni prema  Bezgrešnom Srcu Marijinu,  Kristu koji dolazi, kako je i navješteno, Proslavljenom Kristu.

Evo, stoga, želim da posebno možemo vidjeti tri važna trenutka u ovom prolasku  Pape Ivana Pavla II. Prvi korak je uključivanje Zemlje u Crkvu svega svemira. Drugi je korak poziv kršćanima Zemlje, za  uživanje u spasenju, koje  je donio Isus Krist, moraju sudjelovati u sveopćem zajedništvu. Treći je korak  da Gospa nas vodi k Isusu. Ivan Pavao ju je nazvao “Euharistijska žena”. Ja nazivam Papu u ovom trećem koraku koji ćemo  vidjeti „Euharistijski Papa” i otvorio se unutarnji put za milost uglavljenja u Kristu svega svemira, i na tom putu možemo također razumjeti događaje iz trećeg tisućljeća.

Kao što znate, Gospa je u Fatimi željela da Papa  zajedno sa svim biskupima posveti Rusiju i čovječanstvo Bezgrešnom Srcu Marijinu. Ivan Pavao II je to učinio dva puta, prvi put u Fatimi 13. svibnja 1982 osobno, i to nije bilo dovoljno, nije bilo milo Isusu i Gospi jer  nisu sudjelovali Biskupi; mnogi Biskupi nisu željeli ovu posvetu. Potom je Papa 25. ožujka 1984 posvetio Crkvu, čovječanstvo uključujući cijeli svemir, cijelo Mistično Tijelo Kristovo, uključujući također cijeli kozmos.  Poslušajmo.

Stefania Caterina: Uzet ćemo neke odlomke iz knjige „Svemir i njegovi stanovnici“[1], na 302 stranici i dalje.

Ivan Pavao II je još jednom naišao na protivljenja mnogih biskupa. Međutim, imao je veličanstveno nadahnuće: ako se Crkva na Zemlji kroz osobe mnogih biskupa pokazivala podijeljenom i nepovjerljivom prema činu posvete Mariji, taj čin će biti izvršen u zajedništvu s Crkvom, Mističnim Tijelom Kristovim.

Mistično Tijelo Kristovo se ne odnosi samo na Crkvu na Zemlji nego obuhvaća i druge stvarnosti: anđele, svece, duše u čistilištu, čovječanstva vjerna Bogu. Crkva ne Zemlji je dio Mističnog Tijela na čelu koje je Krist, njezina Glava. Papa je to dobro znao i znao je da će Bog rado prihvatiti posvetu u zajedništvu sa stvarnošću cijelog svemira. Ondje gdje su kršćani Zemlje i biskupi propustili sudjelovati, uključit će se drugi.

Majka Božja, koja je znala za ljubav svoga sina Pape, silno se obradovala zbog tog čina koji je pokrenuo snagu univerzalnog zajedništva: anđeli, sveci, duše iz čistilišta i čovječanstva vjerna Bogu započeli su neprestanu molitvu Bogu da posveta bude primljena kao čin zadovoljštine i podložnosti Zemlje i kao priznanje posredničke moći Bezgrešnog Srca Marijina. Njihova molitva se sjedinila s molitvom Pape, biskupa koji su željeli posvetu i mnogih vjernika na Zemlji, u traženju da čovječanstvo na Zemlji bude pošteđeno ogromne tragedije nuklearnog rata. I Bog je primio jednodušnu molitvu Mističnog Tijela Kristovog.“

Otac Tomislav: Ovo posvećenje svijeta i svega  svemira nije bila neka privatna pobožnost jedne osobe, niti jednog  Pape, nego duboki izraz potrebe da cjelokupno čovječanstvo svemira bude  vezano uz Bezgrešno Srce Marijino, uz Bezgrešnu Majku, bezgrešnu još od trenutka začeća i savršeno sjedinjenu sa Sinom.

Naglašena je otkupiteljska snaga koja prolazi preko Marijinog prikazanja s kojim se sjedinjuje cjelokupno Mistično Tijelo Kristovo te bolje usmjerava vjernike prema Gospinim ukazanjima da  prijeđu ovaj prag te idu  dalje od jedne male posvete,pobožnosti da idu u Bezgrešno Srce Marijino sjedinjeni sa cijelim svemirom. Ova posveta koju je izvršio Ivan Pavao II uključila je  sve Biskupe, uključila je sve koji vjeruju u  Mariju, u Isusa Krista na Zemlji i u svemiru, u Crkvu  Isusa Krista svega  svemira. Ovo je jedan korak prema otvorenosti koji će nas zaštititi i štiti nas u ovom tisućljeću.

Druga točka je jedan apel nama koji danas  živimo i  vidimo mnoge problematike u Crkvi, u čovječanstvu te ne vidimo put  izlaza. Put je naše jedinstvo u molitvi, u prikazanju sa Crkvom svega svemira.

Crkvi na Zemlji je potrebno zajedništvo s Mističnim Tijelom Kristovim koje djeluje u cijelom svemiru. Zato Bog želi da budete u zajedništvu sa svim članovima Mističnog Tijela; želi da prihvaćate i ljubite anđele, svece, vašu braću iz svemira koja vjerno služe Bogu i ljube vas. Svaka vaša molitva dobiva jednu drugačiju snagu ako je učinjena u zajedništvu sa svim članovima Mističnog Tijela. To je univerzalno zajedništvo, koje je šire i uzvišenije u odnosu na ono s drugim vjernicima na Zemlji koje, uostalom, nije u potpunosti zaživjelo. Zajedništvo među kršćanima je, naime, jedna slaba točka, jer su međusobno podijeljeni. Ali trebalo bi biti snažna točka. Zato vam je potrebno uteći se pomoći drugih snaga koje nadilaze Zemlju.

Crkva na Zemlji rođena je na prvu Pedesetnicu. Vidjeli smo kroz povijest da cijela Crkva nije u potpunosti sudjelovala u milosti Pedesetnice, nije se u potpunosti sjedinjavala u  Duhu Svetom. Mi smo došli do jednog hoda  kozmičke Pedesetnice, gdje trebamo prijeći prag novog stvaranja, u koje ne može ući ništa prljavo, samo ono  što je vođeno  čistim Duhom. Onda je izuzetno važno vidjeti ovaj unutarnji prolazak bez obzira na mnoge stvari koje se manifestiraju u Crkvi, lijepe, dobre; vrlo je važno proći ovim putem kako bismo razumjeli događaje ovog vremena i dali istinsko svjetlo događajima s kojima se susrećemo.

„Mržnja Lucifera i njegovih sljedbenika prema Papi i Crkvi sve je više rasla. Mediji i sotonisti sa Zemlje i iz niskog svemira, u službi Konfederacije svjetlosti, primili su zapovijed da intenziviraju njihovo djelovanje protiv Pape. Ivan Pavao je bio na udaru na razne načine i započelo je njegovo lagano i neizbježno fizičko propadanje. No njegov duh je bio sve jači i nije se dao slomiti.

 

Ivan Pavao II je shvatio da ga mrze i dobro je znao tko ga je mrzio; ali je dragovoljno prikazao Bogu svoje mučeništvo. Tražio je od Gospodina da mu ne oduzme patnje nego da ih primi kao zadovoljštinu za grijehe Crkve i da bi Božji narod mogao biti spreman ući u novo tisućljeće koje je već bilo na vratima. Iako je fizički mnogo trpio, njegov odnos s Gospodinom i Blaženom Djevicom Marijom bio je sve intenzivniji i sve dublji. Lucifer i njegovi prijatelji su se vješto uvukli u Rimsku Kuriju te se radovali sve vidljivijoj fizičkoj slabosti Pape i mislili su je iskoristiti da vode Crkvu na svoj način, ali bili su u krivu. Kao i obično nisu računali na Boga koji nikada ne napušta svoju vjernu djecu i u pravo vrijeme pokazuje u njima svoju snagu.“

Papa je u svom pontifikatu slijedio u svom hodu nit vodilju koja je vodila k Isusu Kristu, do uglavljenja u Isusu Kristu svega svemira preko Bezgrešnog Srca Marijina. U ovom posljednjem tekstu susrećemo euharistijskog Papu, u njemu je Euharistija bila živa Euharistija, ovaj prolazak koji očekuje svakoga od nas i cjelokupno  čovječanstvo, koje želi biti uglavljeno u Kristu. Koji  je prolazak? Mi neizbježno u našoj granici kao posljedici istočnog grijeha dolazimo do točke da se nađemo pred zidom  i Lucifer misli da je tamo završeno, no tko je prikazan Kristu pobjeđuje smrt, pobjeđuje Sotonu, probija zid i otvara put drugima. Nema sada drugog puta za čovječanstvo da izađe iz ove problematike  te krene prema slavnom očitovanju Gospodinovu, prema novom stvaranju, osim kroz ovaj unutarnji prolazak da svatko od nas postane živa Euharistija sudjelujući ako je moguće potpuno po Bezgrešnom Srcu Marijinu u otkupljenju. Tada sve naše boli, poteškoće koje živimo, pa i naša smrt postižu spasenje i svatko od nas postaje suotkupitelj preko  Bezgrešnog Srca Marijina. Ovo je naglasila Teologija Ivana Pavla II podcrtavajući  spasiteljsku bol u svom apostolskom pismu “Salvifici doloris” koja pobjeđuje zlo u  kozmosu. Koristio je upravo tu riječ “pobjeđuje kozmičke sile”, ovo prikazanje našeg života preko Bezgrešnog Srca Marijina.

Prolazak  Ivana Pavla II iz ovog života u život vječni, blaženi bio je prolazak  između 2004. i 2005. godine, umro je 2005. godine, upravo u vrijeme kada je Bog formirao Centralnu Jezgru, i ne slučajno, pozvao je njega  da bude član Centralne Jezgre.

Za nas koji idemo ovim putem vrlo je važno imati ovu sliku jer ako ne čitamo ove događaje koji prolaze unutar duha ne možemo razumjeti povijest i ove događaje koji nas očekuju. Onda pozivam još jednom također sve nas: idimo kroz ovu devetnicu, tako da u Marijinu Bezgrešnom Srcu, budemo pročišćeni i prikazani  na njezine nakane  za Crkvu na Zemlji, i oni koji su spremni, voljni biti uglavljeni u Isusu Kristu, proći do novog stvaranja da se mogu uključiti  u ovaj program cijelog svemira, program koji je na snazi ​​u Crkvi Isusa Krista cijelog svemira.

I ja vas blagoslivljam i pratim u ovim danima i štitim vas od svakog zla, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Izdanje „Markras“