Poruka Majke čovječanstva od 13. rujna 2018. Stefaniji Caterini

„Moja draga djeco,

danas vam želim reći da je VAŠ ŽIVOT OBLIKOVAN IZ BOŽJE MISLI. Iz dana u dan, iz godine u godinu, misao usmjerava vaše postojanje, jer preko misli vi razumijete smisao života, iskustava i osjećaja. Ne govorim o mnogim mislima koje dolaze i odlaze iz vašeg uma, nego o misli sa velikim slovom, onoj koja se rađa u dubinama vašeg duha. Ova misao određuje temeljni stav u vama s kojim dolazite pred Boga, pred vas same i pred druge. Iz ovog stava se usmjerava vaše postojanje.

U trenutku u kojem vas Bog stvara, utiskuje u vas veliki titraj života koji sadrži također sposobnost razmišljanja. Ne zaboravite da ste stvoreni na sliku i priliku Božju; kao što Bog misli i upravlja svemirom preko misli, tako i vi mislite i mislima upravljate vašim životom.

Već sam vam govorila o vašem odabiru u trenutku začeća. Ako ste u tom trenutku odlučili ljubiti i služiti Bogu, vaša će misao biti duboka; ako niste izabrali ništa, ostajući neodlučni, vaša će misao biti slaba i površna; na kraju, ako ste odbacili Boga odabirući zlo, vaša će misao biti razarajuća za vas i za druge.

To se događa stoga jer je dubina vaše misli proporcionalna dubini vašeg odnosa s Bogom: duboka misao je ona koja se ukorjenjuje u dubini vjere. Ako ste sjedinjeni s Ocem po mom Sinu Isusu, Duh Sveti djeluje u vama i komunicira vam potpuno novi način razmišljanja. Poučava vas misliti prema zakonima Božjim, u skladu s naukom Evanđelja i to mijenja vaš život. Tako učite suočavati se sa situacijama i kušnjama po božanskoj inteligenciji koja pripada pravim sinovima Božjim.

Preko iskustava zemaljskog života, možete potvrditi ili promijeniti odabir napravljen u trenutku začeća jer ste slobodni. Svaki dan ste pozvani birati između dobra i zla, između Božje istine te laži Lucifera i svijeta. To je trajni izazov koji vam pomaže rasti a misao je ona koja vas usmjerava u izborima. Ako ste sjedinjeni sa Presvetim Trojstvom imat ćete jednu uzdignutu misao, jaku, dinamičnu, neprestano hranjenu i ojačanu po djelovanju milosti. U suprotnom slučaju, bit ćete izgubljeni i bez prave mudrosti.

Djeco moja, većina ljudi na Zemlji je daleko od Boga. Ljudska misao se formira na temelju poticaja koji dolaze izvana, odnosno iz misli koja dominira u svijetu. Čovjek postaje nesposoban shvatiti božanske poticaje u svome duhu, oslanja se na mode, na mišljenja drugih, prati primjer mnogih idola prisutnih u svijetu. Tako je misao čovječanstva površna, slaba i pokvarena, a rezultate imate pred očima. Mladi su oni koji najviše trpe, jer se lakše dopuštaju privući od misli svijeta te ne uspijevaju usmjeriti njihove živote, jer nemaju jednu konstruktivnu misao.

Mnogi vjeruju da posjeduju jednu uzdignutu misao jer racionalno shvaćaju stvari, jer su dugo proučavali, ili zato što su lukavi i postigli su uspjeh. Miješaju misao s racionalnošću, sa ljudskom logikom, sa svjetovnom mudrošću. Misao o kojoj vam govorim, međutim, nema nikakve veze s ljudskom znanosti. Ona proizlazi iz djelovanja Duha Svetoga koji neprekidno daje svoje poticaje vašem duhu koji ih prenosi duši koja ih svojim intelektom obrađuje i prenosi u mozak. Što ste vi više cjeloviti i darovani Bogu, više ćete moći primati poticaje Duha Svetoga, razumijevati ih i primijeniti u praksi. Tako je vaš život vođen od Boga i usmjeren prema dobru; vaša je misao pozitivna i konkretna te vi širite mir i sklad oko sebe, postajete pomoć drugima.

Molim vas djeco moja, da darujete vaš život Presvetom Trojstvu, po mome Srcu. Ja vam mogu pomoći da dosegnete jednu uzvišenu misao, jer sam vaša Majka i želim vam samo dobro. Dopustite mi da vas vodim i ja ću vas dovesti do Srca moga Sina u kojem se nalazi prava mudrost, jer On je Mudrost Božja koja se utjelovila za vas.

Uz vas sam na putu života i blagoslivljam vas u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.“