Vrijeme života

29.06.2018

Predraga braćo i sestre,

danas vam donosimo poruku Boga Oca. To je jedna stranica ispunjena sadržajem koja izražava značenje njegova života u nama i odgovornost koju imamo prema tom životu, za nas same i za cijeli svemir. U ovome se izražava služba Kristove Crkve, koja vodi čovječanstvo da se podloži zakonima Života, sve dok svako stvorenje ne bude izliječeno.

Ne zaboravljamo riječi koje nam je Bog Otac uputio 24. veljače 2010. godine: “Kršćanstvo nije jedna religija, nego je preobrazba života. Kršćanin je novo stvorenje. Vaše iskreno darivanje mome Sinu izravno vas uključuje u snagu trojstvenog vrtloga, gdje bivate neprestano preporađani.“

U istoj poruci, Bog Otac još tvrdi: “Postajete nova stvorenja samo ako primate u sebe moj život; svi drugi pokušaji da se promijenite izvan mene, osuđeni su na propast.“ [1]

Crkva Isusa Krista svega svemira zahvaća sve, također i Zemlju, u ovom procesu preobrazbe u kojem smo svi mi pozvani sudjelovati.

Želimo vam ugodno čitanje, pozdravljamo vas i blagoslivljamo.

Međugorje, 20. svibnja 2018. – Svetkovina Duhova

 

Poruka Boga Oca – Vrijeme života

 

 “Moja draga djeco, moja Crkvo,

blagoslivljam vas i sve vas grlim. Zahvaljujem vam na hodu koji ste napravili i za odluku koju ste donijeli da budete Crkva Isusa Krista svega svemira, koja pripada Presvetom Trojstvu.

Djeco moja, ja sam vam darovao život i život je vaše najveće blago. Započinje za vas i za cjelokupno čovječanstvo svemira jedno novo vrijeme: vrijeme života. Smrt će biti izbačena iz svega stvorenja. Ja ću učiniti sve novo, preko moga Sina Isusa Krista u Duhu Svetomu.

Crkva Isusa Krista u svemiru se spustila s neba po mom Sinu Isusu, nastavlja se spuštati po njegovom Srcu. I još će se spustiti u svoj njezinoj sili na kraju vremena. Kada se moj Sin vrati na Zemlju, cijeli svemir će ga vidjeti. On će doći ubrati sve što Crkva bude posijala. Crkva sije život i život će cvjetati u svemu svemiru;  moj Sin će doći ubrati njezine plodove. Sve što bude pripadalo smrti, bit će ostavljeno sa Luciferom, gospodinom smrti. Vi, djeco pripadate nebu i ja sam vas predvidio od vječnosti za ovo vrijeme.

Sada očekujem od vas dvije stvari: prva je da smatrate vaš život kao jedan uzvišeni dar.  Ako ne cijenite vaš život kao jedan dar, ne možete sijati život. Također i ako trpite ili ste bolesni, život nastavlja biti jedan dar jer, po mom Sinu Isusu, svaki križ se pretvara u uskrsnuće i život trijumfira nad smrću. Stoga djeco, ljubite vaš život! U mjeri u kojoj budete ljubili život Božji u vama, taj će se život širiti preko vas, ne samo na Zemlji nego u svim dimenzijama svemira, jer u duhu nema granica. Tko može zaustaviti život? Tko može zaustaviti jednu rijeku koja teče prema moru? Vi ste jedna rijeka koja teče; izvire iz izvora i uranja se u more života.

Druga stvar koju očekujem od vas je da velikodušno darujete moj život svima onima koje ćete susresti. Nisu vam potrebne velike propovijedi niti velike riječi. Život nema potrebu za velikim sredstvima jer ima u sebi svu snagu da se potvrdi. Dovoljan je jedan osmijeh da se komunicira život, ali treba biti jedan iskren osmijeh. Život se rađa i prenosi se u iskrenosti. Uklonite od vas svako licemjerje i ova će Crkva biti snažna; moj će život počivati u svakomu od vas i među vama. To je Kraljevstvo Božje: život koji se potvrđuje iznad  smrti.

Ja vas šaljem sijati moj život. Mnogi će vas prihvatiti, mnogi drugi će vas odbaciti ali ne bojte se. Uspjeh se ne sastoji u velikim masama koje se obraćaju. Ne očekujem velike brojeve, no očekujem da moj život trijumfira. Oni koji vas odbacuju bit će suđeni od Boga. Vi ne osuđujte nikoga nego nastavljajte sijati život i život će procvjetati.

Blagoslivljam vas danas sa blagoslovom života, kako bi započelo vaše poslanje. Bili ste rođeni od ljubavi i predodređeni živjeti u ljubavi. Ljubav je život i život je ljubav. Idite i sijte moj život.

Blagoslivljam vas u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.“

[1] Usp. Stefania Caterina „Ispisati povijest – Svezak I“ na 107-108 str.