Poruka Majke čovječanstva od 13. lipnja 2018. Stefaniji Caterini

„Moja draga djeco,

danas vam želim reći da se ŽIVOT UTJELOVLJUJE U VREMENU I U PROSTORU. Vaš život nije nešto apstraktno, plod niza slučajnih okolnosti. On proizlazi iz ljubavi i iz misli Trojedinog Boga. Život svakog čovjeka je poput veličanstvenog stabla: polaže svoje korijene u vječnost, cvijeta i donosi plod u vremenu, kako bi nakraju iznova bio presađen u vječnost, gdje će boraviti dovijeka. Vaš Stvoritelj, kao jedan mudar vrtlar, zna gdje treba smjestiti svako stablo, ali isto tako stablo mora napraviti svoj dio i objasnit ću vam zašto.

Govorila sam vam o trenutku u kojem ste stvoreni: to je temeljni trenutak u kojem stojite pred Bogom i trebate slobodno odabrati hoćete li darovati život njemu ili đavlu. Bog vam pomaže da odlučite pokazujući vam, kao u jednom filmu, život koji ćete živjeti i gdje ćete ga živjeti, ovisno o vašem izboru. Daje vam upoznati njegov plan s vama, križeve s kojima ćete se susresti na putu, događaje koje ćete živjeti sve do smrti. Bog nikada od vas ne traži da se odlučite bez da vam prvo udijeli svoje svjetlo da to učinite.

Isto će se dogoditi u trenutku smrti: Bog će vam pokazati, kao u nekom filmu, život koji ste proživjeli kako bi vam pružio priliku da se pokajete ako ste sagriješili; također i tada ćete morati odlučiti hoćete li ili ne prihvatiti Božju pomoć. O smrti ću vam kasnije govoriti.

Vratimo se na trenutak vašeg stvaranja: vi ste pred Bogom i slobodni ste prihvatiti ili ne plan i poslanje koje vam je Bog pripremio i koje vam je pokazao. Također i Lucifer, sa Božjim dopuštenjem, stoji pred vama i iskušava vas svojim lažnim obećanjima; kao što je napravio sa praroditeljima, tako radi sa svakim od vas. Morate odabrati između istine Božje i Luciferove laži. U tom trenutku Bog Otac vam pokazuje svoga Sina Isusa Krista kao Put, Istinu i Život[1] i, u ime Sina, obećava vam dar Duha Svetoga.[2] Na vama je da prepoznate Isusa Krista kao Boga i Spasitelja ili da ga zanijećete.[3] Svatko od vas je stvoren slobodan i inteligentan i u slobodi treba prihvatiti Božju ljubav i vodstvo. Vaš Stvoritelj vas ljubi i poštuje u vašoj slobodi, stoga ste uvijek vi oni koji odlučuju između dobra i zla.

Ovisno o vašem odgovoru, bit ćete predodređeni za ovaj ili onaj planet. Tko prihvati Presveto Trojstvo i prihvati svoje poslanje, živjet će među čovječanstvima vjernim Bogu u visokom svemiru, gdje će moći ostvariti ono što Bog od njega traži. Tko odbaci Boga, ide među buntovna čovječanstva niskog svemira. Tko ostane neodlučan, ali ne u neprijateljstvu prema Bogu i pokaže malo dobre volje, ide među čovječanstva srednjeg svemira. Ovdje će primiti pomoć od braće vjerne Bogu kako bi bio ojačan u svojoj odluci. Tko je neodlučan, ali hladan i tvrd prema Stvoritelju, također i on će završiti među buntovnicima niskog svemira.

Ovo je opće pravilo, no postoje mnoge iznimke, jer je Božja milost došla u susret i najbuntovnijoj djeci. Tako je tijekom povijesti Bog dopustio mnogim dušama koje su ga prihvatile u trenutku stvaranja, da se utjelove i na pobunjenim planetima. Ovi veliki i velikodušni ljudi prihvatili su Isusa Krista i slobodno su slijedili njegove korake. Žrtvovali su se, odričući se života na prekrasnim planetima i među svetim čovječanstvima. Posred izopačenih ljudi i neprijateljskih prema Bogu živjeli su jednim svetim životom i u molitvi, često plaćajući jako visoku cijenu sve do prolijevanja vlastite krvi.

To je jasno vidljivo na Zemlji, najbuntovnijem planetu, smještenom u niskom svemiru, čiji su praroditelji ušli u savez s Luciferom. Ovdje se moj Sin utjelovio i darovao samoga sebe za spasenje svih ljudi u svemiru. Nakon njega, mnogi drugi su hodali ovim planetom, darujući se mome Sinu Isusu za spasenje braće. Sveci, mučenici i proroci živjeli su i žive među vama, često nepoznati, ismijani i progonjeni. Kao cvjetovi su iznikli iz blata Zemlje, tako udaljene od Boga i gotovo su uvijek bili gaženi. Ipak, njihov je život bio nedvosmisleno svjedočanstvo Božje ljubavi, koja se izlijevala na dobre i zle po Isusu Kristu.

Dječice, također i među vama koji čitate ove riječi, postoje muškarci i žene koji su se ponizno i hrabro darovali Bogu. Znajte da vas Isus nježno ljubi i nikad vas ne ostavlja same. Darovao vas je meni da vas zaštitim u mom Bezgrešnom Srcu i želim vas danas privući k sebi. Moja ruka vas miluje i podržava vas, uvijek vam pokazuje put koji vodi k Isusu. Molim vas dopustite mi da vas vodim!

Znajte da Trojedini Bog okuplja svoju djecu u „Crkvi Isusa Krista sveg svemira“. Ova će Crkva sve više izranjati i zablistat će kao jedna zvijezda koja ljudima pokazuje put spasenja. Svi ste pozvani biti dio nje, preko vašeg iskrenog darivanja Presvetom Trojstvu, po mome Srcu. Nisu vam potrebna velika djela ili lijepe riječi; niti neka velika znanost ili profinjena teologija da biste bili dio ove Crkve o kojoj vam govorim. Dovoljno je da budete istinska Božja djeca te da živite kao istinska djeca Božja.

Molim za vas i pratim vas u hodu, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“

[1] Usp. Iv 14,6

[2] Usp. Iv 14,26

[3] Usp. Kol 1,15; Heb 1,1-3