Poruka Majke čovječanstva od 13. svibnja 2018. Stefaniji Caterini

„Moja draga djeco,

danas vam želim reći da se ŽIVOT RAĐA U TRENUTKU ZAČEĆA, kada vas Bog stvara. Od tada započinje divno otajstvo života. U Božjim očima vi ste već potpuna stvorenja od prvog trenutka kada se počnete razvijati u majčinoj utrobi. Vaše tijelo mora pratiti faze rasta, no duh i duša su vječni i odmah funkcioniraju. Kada ne bi bilo tako, embrij bi bio samo jedan „grumen mesa“, kao što mnogi od vas, nažalost, misle i iz toga se rađa teški grijeh pobačaja. Oni se varaju, jer smatraju da čovjek postaje čovjekom samo kad je sposoban razmišljati vlastitim mozgom. Mozak je, međutim, jedan organ kojemu je potrebno vrijeme za razvoj; vaša se misao, naprotiv, formirala u duhu i duši od prvog trenutka života i čeka samo da se očituje izvana. To se događa čim se vaš mozak malo razvio i sposoban je primiti poticaje koje mu duša prenosi, koja ih potom prima od duha. Objasnio sam vam da u čovječjem duhu djeluje Duh Sveti koji vas održava na životu fizički i duhovno. Od trenutka začeća i tijekom cijelog zemaljskog života, Duh Sveti vam prenosi život preko svojih poticaja. Oni sadrže sve genetske, biološke i kemijske informacije o funkcioniranju tijela; prenose vam isto tako LJUBAV, INTELIGENCIJU I SNAGU Božju, koje vas čine stvorenjima sposobnim živjeti i djelovati na sliku i priliku Božju.

Znanstvenici na Zemlji nikada vam to nisu objasnili jer oni to ne poznaju niti ne razumiju. Njihova se znanost temelji na promatranju fizičkih fenomena, iz kojih izvode hipoteze, teorije i zakone. Ono što se ne može dokazati za njih ne postoji. Tako čovjekov život postaje neki fenomen koji treba promatrati, a ne otajstvo koje treba istraživati u svjetlu vjere. Istina je da je život sastavljen također od fizikalnih zakona i pojava koje se trebaju promatrati, no nije sav život u tome: osim fizičkog fenomena, u stvari, postoji ogroman prostor duha u kojem djeluju duhovni zakoni koji upravljaju cjelokupnim stvorenjem te određuju fenomene. Ako se ovo ne razumije, nikada se ne dolazi do otkrivanja stvarnih uzroka koji su u temelju svakog fizičkog i duhovnog događaja. Ovo je razlog poradi kojeg liječnici i znanstvenici na Zemlji ne uspijevaju riješiti i izliječiti mnoge probleme i patologije ovog čovječanstva: većina od njih ne prihvaća tajnu stvaranja i postojanja Boga Stvoritelja. Ne poznaju zakone duha i to pred njihovim očima zatvara prostor otajstva, jer Bog daruje svoju mudrost poniznima i onima koji ga traže. Bez Njega, mudrost ostaje ljudska, djelomična i ograničena. Kada bi znanost tražila pomoć od Boga, mogla bi riješiti mnoge probleme.

Rekla sam vam da počinjete razmišljati već od trenutka začeća. Stoga ste također u mogućnosti odabrati: čim ste stvoreni, nalazite se licem u lice sa Trojedinim Bogom, vašim Stvoriteljem. On od vas traži da odlučite hoćete li ljubiti i služiti Njemu ili Luciferu; želite li živjeti prikazani Njemu ili pak sebičnim životom; prihvaćate li ili ne, Isusa Krista kao Sina Božjeg i Spasitelja. I to je najsvečaniji i najodlučniji trenutak vašeg života, usporediv samo s onim koji ćete doživjeti nakon smrti, kada se iznova nađete licem u lice s Bogom, ovaj put poradi polaganja računa za dar života i kako ste ga koristili.

Zašto Bog od vas traži da odaberete u trenutku stvaranja? Stoga jer je tako napravio i sa vašim praroditeljima i tako radi sa svakim čovjekom, darujući svakome mogućnost korištenja svoje slobode dok još nije zaražen životnim iskustvima. Bog ne stvara grešnike nego ljude slobodne; grijeh je uvijek jedan odabir pojedinca. Zašto se od vas traži da prihvatite Isusa Krista? Stoga jer samo preko Njega upoznajete Oca, primate Duha Svetog i istrgnuti ste iz vlasti đavla.

Ako čovjek u trenutku začeća odabere Boga, dobiva jedno poslanje koje će se razvijati tijekom zemaljskog života; ako odabere Lucifera, njegov će život biti usmjeren prema zlu. Ako ne odabere niti Boga niti Lucifera, kako se često događa, njegov život će biti neizvjestan i kolebljiv. U svim će slučajevima čovjek biti slobodan promijeniti svoje odabire tijekom života, jer je uvijek slobodan. Bog ne napušta nikoga i daje svima svjetlo da razumiju, kroz životna iskustva i kušnje, kako ispraviti pogrešne odabire. Vaš Stvoritelj vam nikad ne prestaje pokazivati pravi put i to čini na mnogo načina. Oprašta svakomu koji se pokaje i želi promijeniti svoj život. U Bogu uvijek postoji nada za sve, čak i za najvećeg grešnika. Nikada to ne zaboravite.

Život na Zemlji stavlja na kušnju vaše odabire; stoga, nije dovoljan da Bogu u trenutku začeća da biste postali sveti u njegovim očima; potrebno je obnavljati ovaj da svaki dan i u potpunoj slobodi. Kušnje,doista, mogu ojačati vaš početni, da, ali i oslabiti ga ako ne ustrajete u vjeri. Stoga je Isus rekao da uvijek molite da ne upadnete u napast.[1]

Iz odabira u trenutku začeća proizlaze važne posljedice za čovjeka. Prva i najizravnija od svega je njegovo mjesto u svemiru, to jest, pripadnost ovom ili onom čovječanstvu. Od početnog odabira ovisi i sjećanje na Boga i traganje za istinom; sposobnost suočavanja sa životnim kušnjama; dubina misli; dosezanje punog identiteta i autonomije; ljudski i duhovni razvoj; sreća. To su delikatni i duboki aspekti koje vam želim malo po malo objašnjavati, tako da ih možete dobro razumjeti, jer su važni za vaš život.

Zapitat ćete se zašto se ne sjećate vašeg odabira u trenutku začeća. Stoga jer Bog nije želio uvjetovati vašu slobodu, niti da postanete fatalisti ili se okrivljavate za napravljeni odabir. Iako je početni izbor ključan za usmjerenje vašeg života, to ne znači da ste zauvijek robovi tog odabira. Bog vas je stvorio za slobodu i život u Bogu nikada nije statičan, nego je u neprekidnom razvoju i jako je dinamičan.

Za sada se ovdje zaustavljam i pozivam vas da razmislite o vašem životu i vašim postupcima. Nije važno znati koji je bio vaš odabir u trenutku začeća, važno je ono što danas odlučite kako biste promijenili vaš život na bolje. Dječice, prihvatite Božju pomoć, dopustite Njemu da vas vodi. Prihvatite moga Sina Isusa Krista, umrlog i uskrslog da vas otkupi od vaših grijeha. Započnite s Njim jedan novi život, zaštićen od zla koje želi degradirati i učiniti nesretnim vaš život.

Ja sam uvijek s vama i blagoslivljam vas u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.”

[1] Usp. Mt 26, 41; Mk 14,38