Razmišljanje „Novo svećeništvo – Njegova služba u Crkvi Isusa Krista sveg svemira”

28.04.2018

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i  sestre, tema ovog dana je „Novo svećeništvo – Njegova služba u Crkvi Isusa Krista sveg svemira.”  Zadnji put govorili smo o novom svećeništvu bilo o općem svećeništvu, bilo o svećeništvu svećenika poslužitelja – ministra. Danas želimo razvijati ovu temu koja govori o svećeničkoj službi u Crkvi Isusa Krista sveg svemira. U ovu službu su uključeni Arkanđeli, anđeli, sveti, vjerna braća, uključeni su i svećenici sa Zemlje, te sa svih planeta gdje postoje svećeničke zajednice.

Koja je karakteristika ovog svećeništva? Jer ovo svećeništvo ne može biti pojedinačno, individualističko, zatvoreno na jednom planetu, zatvoreno u jednoj dimenziji, mora obuhvatiti sve. Počnimo onda od početka, od stvaranja anđela i njihovog svećeništva.

Stefania Caterina: Uzet ćemo neke odlomke iz knjige „Svemir i njegovi stanovnici.”[1]

Bog je stvorio prije svega duhovnu dimenziju, u koju je stavio čiste duhove, odnosno anđele. Bog ih je stvorio na svoju sliku i priliku; kod anđela, slika i prilika Božja se očituje kroz svjetlost i snagu[2]. Oni su doista uzvišena bića, velikog sjaja i uzvišene snage, sposobni savršeno izvršavati Božje zapovijedi.

Bog je htio da anđeli budu SVEĆENICI Svevišnjega, tj. oni koji će vječno obavljati službu Nebeske Liturgije, promatrajući Božje lice, zahvaljujući njemu i prikazujući mu cjelokupno stvorenje, kako bi bilo sve ljepše i skladnije. Obdareni velikom inteligencijom i poznavanjem zakona svemira, oni bi bili u mogućnosti djelovati u stvorenom svijetu i provoditi Božje zamisli, kroz zadatke koji su im dodijeljeni. Oni su bili neposredni suradnici Stvoritelja, koji im je pokazivao svoje planove i želje“.[3]

Otac Tomislav: Zapitajmo se onda: koje su karakteristike svećeništva anđela koji su za nas  jedan primjer i model prema kojem se trebamo usmjeriti i sudjelovati.

Prva karakteristika je jedinstvo svećenika anđela, dakle svih anđela u Kristovom svećeništvu. Lucifer se pobunio kad je Bog htio stvoriti čovjeka na njegovu sliku. U ovoj pobuni odvojio se od Boga. Sveti  Mihael i anđeli vjerni Bogu ostali su s Bogom i potpuno su sjedinjeni sa Kristovim svećeništvom koje je savršena slika nevidljivog Boga.

Ovo  zajedništvo  drži sve anđele sjedinjene  u istom duhu, Kristovom Duhu, u Duhu Božjem. Ovo zajedništvo drži anđele skladnima u Bogu. Među njima vlada zajedništvo, zajedništvo u komplementarnosti jer nisu svi anđeli isti i ne pripadaju istim dimenzijama.

Njihov odnos s Bogom je kontemplacija, znači uranjati se  u Duhu da bi dotaknuli, primili Božje djelovanje u svojoj dubini, djelovanje koje se izražava kao život u anđelima, i u  isto vrijeme kao njihova služba. Kontemplacija vodi anđele u spoznaju čistih Zakona  Duha  Svetoga,  i u isto vrijeme  u znanost,  što znači vidjeti sve te Zakone zajedno, kako funkcioniraju i kako međusobno djeluju, a iz kontemplacije primaju moć odmah izvršiti ono što Bog želi. I tako oni vrše svoju službu prvenstveno u dimenziji duha djelujući na duh svih ljudi.

Iz ovog  temeljnog  stava u njima se rađa zahvalnost, zahvala, hvala Bogu i, kao posljedica toga, stavljajući u praksu ono što Bog želi, pomažu stvorenjima, osobito ljudima, da oni mogu vršiti svoju svećeničku službu.

„Božji plan stvaranja čovjeka kao uzvišenog bića, sposobnog surađivati u punom zajedništvu s anđelima nije se promijenio nakon Luciferovog pada. Bog je stvorio muškarca i ženu na svoju sliku i priliku. Stvorio ih je besmrtnima, obdario velikom inteligencijom i ljepotom, kao i sposobnošću da upoznaju Boga i izaberu dobro.

Muškarac i žena u Božjem planu su trebali biti međusobno sjedinjeni, ne samo zbog rađanja njihovog potomstva nego i da bi primili Božji život i prenijeli ga na sva stvorenja utjelovljujući tako Božje OČINSTVO i MAJČINSTVO i čineći ga vidljivim.

Muškarac i žena bili bi oboje SVEĆENICI: međusobno sjedinjeni prikazivali bi Bogu sva stvorenja kao kanali života i blagoslova za svako stvorenje i slavili bi zajedno s anđelima jednu vječnu liturgiju hvale Stvoritelju.

Bog nije stvorio samo jednog muškarca i jednu ženu. Stvorio je različite parove koji su tvorili jedan mali narod, prvu jezgru čovječanstva. Bog je izrazio želju da žive u miru rađajući svoje potomke kako bi ih darovali njemu, da budu u skladu s anđelima, njihovom braćom i suradnicima. Nadasve je tražio od njih da mu ostanu vjerni birajući uvijek dobro i da ne traže upoznati Zlo, odnosno Sotonu[4] jer ako bi ga tražili upoznati upali bi u njegovu zamku.“[5]

Kao što smo primijetili, kod stvaranja čovjeka, čovjek je bio u dimenziji duha sa jednim  tijelom, no jednim drugim tijelom; čovjek je bio inteligentan, lijep, sposoban razlikovati, sposoban provesti sve zakone Duha Svetoga. To je dimenzija u kojoj se nalazilo čovječanstvo prije istočnog grijeha i sve je bilo ugroženo nakon istočnog grijeha. Naime, nakon istočnog grijeha, mi moramo imati pred nama ove karakteristike svećeništva anđela i moramo vidjeti što moramo ispraviti u našoj svećeničkoj službi.

Danas smo stavljeni u jednu situaciju u kojoj svaki svećenik i svaki sljedbenik Isusa Krista, svaki vjernik, treba živjeti svoje uzdignuće u zajedništvu s anđelima. Mi ne možemo biti uzdignuti odvojeni od ovih sredstava, moćnih svećenika koji kontempliraju Boga, prodiru u Duhu Svetom i djeluju brzo.  Ovdje je problem svećeništva koje je odvojeno od anđela, unatoč jasnom nauku da bi Liturgijsko slavlje na Zemlji trebalo biti sudjelovanje u Nebeskoj liturgiji.

Nakon istočnog grijeha za nas je neophodno uzdignuće da bismo bili podloženi Zakonima čistoga Duha, kako je predviđeno u našem stvaranju u zajedništvu s anđelima.

Ističe se jedna istina da je čovjek stvoren na sliku Božju, muškarac  i žena kao jedno. Muškarac i žena su svećenici, sjedinjeni.  Istočni grijeh je razdvojio muškarca i ženu. To svakodnevno vidimo pred našim očima u stvarnosti i život postaje težak, jedan konflikt: “Imam potrebu za ljubavlju i odbijamo  je “. Čovječanstvo Zemlje preko prikazanja po Bezgrešnom Srcu Marijinu, preko njezina Srca prikazanog  Isusu Kristu liječi ovaj lom, no trebali bi također i parovi izliječiti ovaj  lom, ako žele živjeti brak u Kristu koji je savršena slika nevidljivog Boga. Mi imamo primjer: Majku Isusa Krista, Presvetu Mariju, uzdignutu s Njim,  jer je kao žena sa ove  Zemlje u potpunosti  sudjelovala u Kristovoj žrtvi i poradi toga je postala Majka čovječanstva. Imamo primjer Svetog Josipa koji je sudjelovao u Božjem naumu u Bezgrešnoj Djevici Mariji. I on je, s njegovim darivanjem, ušao u očinstvo u Bogu, te je naš otac u vjeri. Ovaj  put je put  koja nas vodi u uzdignuće.

Danas, kao što znate, u različitim ispovijestima vjere u Crkvi govori se  o svećeništvu žene, o đakonatu žene. Sve su to ideološke, hijerarhijske potrebe. Svi znamo koja je karakteristika muškarca i žene, a prva karakteristika je njihovo jedinstvo u Bogu. U tom  jedinstvu u Bogu, narav žene i muškaraca se nalaze na pravom mjestu, u skladu i ne dolazi do natjecanja  između njih. Mačizam i feminizam jednako su opasni. Bog želi izliječiti ovaj lom u čovječanstvu, i na poseban način pozivamo zaručnike, nove parove da ulaze u ovaj duh te da budu sjedinjeni u Kristovom Duhu kako bi prije svega uzdizali njihovu djecu. No  i oni koji su posvećeni na poseban način Bogu neka gledaju na primjer Bezgrešne Djevice, na primjer Svetog Josipa.

Za nas je izuzetno važno sada biti svjesni da je svećenička služba u Crkvi Isusa Krista u svemiru u posljednjoj fazi pripreme za slavni Kristov dolazak.  I svećeništvo na Zemlji, ono koje sudjeluje u Crkvi Isusa Krista sveg  svemira , ne može biti neko  svećeništvo zatvoreno na Zemlju, zatvoreno u obrede, nego treba ući u zajedništvo  s anđelima, s Arkanđelima, s vjernom braćom, ući u zajedništvo sa svim novim svećenicima. I postoje novi svećenici u svem svemiru gdje god postoje kršćanske zajednice.

U tom smislu vrlo je važno da se novi narod i novi svećenici  podsjećaju na nužnost ulaska u ovaj svećenički sklad u cijelom svemiru; na čelu sedam velikih Arkanđela svih anđela i sveg Mističnog Tijela Kristova je Sveti Mihael.

U Centralnoj Jezgri  sedam velikih Arkanđela na čelu su svake grupe te pokrivaju jednu dimenziju čovjekova života i stvorenja, tako je cjelokupno stvorenje pokriveno preko sedam velikih Arkanđela koji čuvaju sedam darova Duha Svetoga u dušama. Dakle, nužno je  naše zajedništvo s njima koje se odvija u zajedništvu sa Centralnom Jezgrom u kojoj su prisutni  svećenici, predstavnici planeta, muškarci i žene uvijek u parovima, bilo oženjeni ili neoženjeni.

Za nas je također važno gledati svećeništvo braće koja su od početka ostala vjerna Bogu. Njihovo svećeništvo je izuzetno uzdignuto i oni ne čine ništa izvan podložnosti sedam velikih Arkanđela. Tako se živi zajedništvo u komplementarnosti, u različitosti. Tako se svi novi svećenici u svemiru sjedinjuju sa svećenicima koji su vjerni Bogu i podlažu se  sedam velikih Arkanđela.

U tom svjetlu isto tako svaki vjernik  preko novog svećenika, na primjer  na Zemlji, uključuje se u ovo jedinstvo, u ovaj sklad svemira, jer lako je vidjeti da uglavljenje u Kristu ne može biti preko sebičnih svećenika, egocentričnih, zatvorenih u vlastite narode, zatvorenih u planete, nego moraju ući u one Zakone čistoga Duha ili barem biti podložni pristupiti toj  dimenziji po milosti.

Ako ovako promatramo, vidimo da zajedništvo u svem svemiru prolazi kroz zajedništvo svećenika sveg svemira, anđela i ljudi, ljudi mislim reći na muškarce i na žene. Bez ovog svećeničkog zajedništva u svemiru narod se ne uzdiže.  S druge strane u ovim vremenima svi članovi novog naroda i oni koji se žele pridružiti neka ulaze u svijest  da trebaju izabrati i biti uzdignuti  iznutra po Bezgrešnom Srcu Marijinu, te uzdići Kristu grijeh, pokvarenost, dobro i zlo; dobro to shvaćamo, zlo da bude ozdravljeno u tim osobama, izbačeno zlo iz tih osoba koje izabiru Isusa Krista na definitivan način.

Tada sav narod postaje svećenički i sjedinjen sa svih planeta zajedno sa svim Arkanđelima, anđelima te uzdiže hvalu  Bogu, zahvalnost, kontemplira u Duhu Svetom Zakone čistoga Duha, uzdiže se, prima spoznaju, silu i giba se  u cijelom svemiru.

Jasno je da moramo biti spremni na ovu novost biti uzdignuti i ovdje se nitko ne može staviti na stranu, niti pripadati Crkvi Isusa Krista sveg  svemira formalno, nego prianjajući uz  Duh koji animira sav novi  narod u Crkvi Isusa Krista sveg svemira. I možete razumjeti koja sila se oslobađa iz Presvetog Trojstva preko jedne Crkve koja tako živi sjedinjena u svem svemiru, sjedinjena da bi se uzdigla, uzdigla se proslavljenom Kristu koji dolazi i sigurno će doći.

 U ovom danu ja vas blagoslivljam da Duh Sveti  u vama probudi želje da budete uzdignuti, da uzdižete prije svega ono što vas opterećuje, boli, što  boli čovječanstvo, da se pritisnuto čovječanstvo može uzdići; molite Gospodina da uzdigne vaše želje, vaše misli do točke da postanete nova stvorenja već u jednom hodu prema novom stvaranju. Tako će sav Božji narod, zajedno sa svećenicima, sa vjernicima brzo marširati prema novom stvaranju, u ime Oca i  Sina i Duha Svetoga.

[1] Izdanje „ Markras“

[2] Usp. “Preko Velike Barijere” Izd. Luci dell’Esodo, pogl. 3., str. 65.

[3] Usp. „Svemir i njegovi stanovnici“, drugi dio, prvo poglavlje, 37 str.

[4] Bilo nam je protumačeno da se ime Sotona ne odnosi toliko na određenog duha, nego na duha zla općenito i na sve paklene sile zajedno, među kojima su nebrojeni demoni, od kojih svaki ima svoje ime. Stoga, kada govorimo o Sotoni mislimo na sve paklene sile zajedno.

[5] Usp. „Svemir i njegovi stanovnici“, Drugi dio, drugo poglavlje, na 41 str.