Razmišljanje “Novo svećeništvo”

21.04.2018

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, danas govorimo o “novom svećeništvu“. Govorili smo o novom svećeništvu, dali vam također i poruke, koje se odnose na 2011, 2012 godinu kada je Isus objašnjavao preko Stefanie što je novo svećeništvo. Sada razmišljajmo imajući pred očima Crkvu Isusa Krista sveg svemira. Nalazimo se u vremenu trijumfa Bezgrešnog Srca Marijina. Sve ovo  daje novi naglasak na ovu  tematiku. Želimo proći s vama, pa i vidjeti one stvari koje je Isus govorio te dati prave naglaske u ovom vremenu kako bi se svatko od vas mogao bolje usmjeriti.

Kada govorimo o novom svećeništvu, to je jedino svećeništvo koje je dano Apostolima te je živjelo u Crkvi kroz tisućljeća. Novost stoji u tome što se nalazimo u novom vremenu u kojem moramo dati nove odgovore i Božji narod, sav Božji narod mora napraviti jedan skok u kvaliteti kako bi išao prema proslavljenom  susretu.

Novo svećeništvo se rađa iz novog naroda, od kršćana koji ozbiljno i bezuvjetno shvaćaju da pripadaju Isusu Kristu, sve dok  njegova obećanja ne budu ostvarena u svima nama. Poslušajmo.

U stvari, svaki vjernik pojedinačno je svećenik koji se prikazuje Ocu, sjedinjujući se s mojom žrtvom. Tako čineći uglavljuje u mene, sve što postoji i što ga okružuje; to znači uglaviti u mene sve stvoreno. Moj će narod biti svećenički, jer će svaki pripadnik trebati živjeti svoje svećeništvo do kraja. Živjet će ga na novi način, otvoren mome Duhu, kao što se nikada do sada nije vidjelo, jer ću sve činiti novo.[1]

Koja je temeljna novost u novom svećeništvu? Novi svećenici i sav novi narod pozvani su ući  u mistično  jedinstvo s Kristom. Samo na taj način se može sjediniti s Njim proslavljenim koji se očituje čovječanstvu.

Obilježje novog svećenstva također se sastoji u jednoj novoj kvaliteti. U Crkvi je s pravom rečeno da svećenik djeluje u osobi Krista, no to više ne može biti jedna formula. Svaki svećenik  jednom  novom kvalitetom, u  jednom mističnom jedinstvu s Kristom, pravi skok u kvaliteti. Ne može se spasiti samo pomoću formula i obreda. On kao osoba mora u potpunosti prionuti uz Krista,  isto tako i narod. Novost, druga novost je da svećenici  i sav  narod marširaju prema novom stvaranju te moraju biti novi.

„Oni koji više budu htjeli ostati pasivni, koji budu imali strah od novosti ovog vremena, oni koji se budu držali za staro koje je predodređeno nestati, koji ne budu znali ostaviti svoje sebične interese, bit će stavljeni po strani. „Stari“ narod će biti podijeljen od onog novog. Nijedan „stari“ svećenik neće posluživat novi narod koji sa svoje strane neće više prihvaćati „stare“ svećenike. Novo vino bit će konačno stavljeno u nove posude.[2]

Koju metodu  koristi Gospodin da podijeli stari narod od novog naroda? Moramo razumjeti mi kršćani: sve što je pokvareno mora završiti. Novi narod  je onaj narod koji želi biti preobražen te živeći svoje  krštenje, umirući sebi, ostavljajući sve ono što je kroz tisućljeća nakon istočnog grijeha ostavilo  tragove i zapreke u nama; biti spreman marširati kao Židovi iz Egipta u obećanu zemlju. Novi narod  su osobe koje  žele biti nove te očitovati ovu  novost cijelom svemiru. Ova novost se traži u ovom vremenu i nitko tko želi ući u novo stvaranje ne može je izbjeći.

Novi svećenik će se roditi iz naroda i bit će od njega prepoznat. Bit će pomazan od mene od trenutka začeća. Otac mi je naredio da pomažem svećenike jer sam Veliki Svećenik. Od trenutka pomazanja Duh Sveti preuzima prostor i započinje djelovati u onom koji je bio pomazan: vodi ga, poučava i u isto vrijeme vodi i poučava narod u kojem će svećenik djelovati. Tako će se svećeničko pomazanje očitovati u svoj svojoj snazi u onom koji je izabran, ako taj isti prihvati dar svećeništva i, ako je odlučio dati mi svoj život za narod. Narod će, sa svoje strane, pratiti budućeg svećenika u njegovu rastu molitvom i prikazanjem. U pravom trenutku, Duh Sveti će učiniti vidljivim svoje djelovanje u toj osobi; narod će prepoznati svećeništvo, potvrdit će ga i postavit će novog svećenika u službu. Na taj način će svećenik i narod jednoglasno razumjeti volju Božju. Novo svećeništvo će biti dakle plod djelovanja Božjeg i zajedničkog odgovora svećenika i naroda. Sve će biti vođeno Duhom Svetim.“[3]

U ovim Isusovim riječima postoje neki novi elementi. Prije svega, nitko nam nije rekao što se događa u trenutku začeća. Mi  poznajemo samo sedam sakramenata, sudjelovanje  u sakramentima  no trenutak začeća, kao što smo objasnili u knjizi „Preko Velike Barijere[4] , trenutak je svjetlosti u kojem svatko od nas odabire služiti Bogu u njegovu naumu  u njegovoj misli te živjeti tu originalnost ili se pridružiti Luciferu.

Bog je predvidio  za narod razna sredstva, između ostalog i  svećenike za ovo vrijeme, a Isus nas je sve pomazao u trenutku začeća,  ne samo svećenike nego i sve koji smo odlučili živjeti po njegovoj misli, živjeti  našu originalnost i naše poslanje. To je velika novost. Bez prihvaćanja ove novosti ne možemo marširati naprijed , ne možemo prevladati neke stvari koje su nam dane  na racionalnoj razini, no nisu utisnule u nas  onu dinamiku pomazanja u  trenutku začeća, i čak što više  ne čine nas  sposobnim  ići prema toj novosti koja će se očitovati u trenutku slavnog Kristova očitovanja. Vidite onda da sav narod svaki pojedinac i svećenici su pomazani u njihovoj originalnosti. Tada se sav narod skladno rađa u ovom hodu, rađaju se novi svećenici, no rađa se i novi narod te nas prepoznaju u Duhu Svetom.

„Novi svećenik neće više imati potrebu za hijerarhijskom investiturom jer će prepoznavanje  doći odozdo, od samog naroda. Između ostalog biskup koji položi ruke na jednog kandidata u trenutku ređenja, trebao bi to činiti u ime Crkve, tj. naroda. Na žalost, on to često čini u ime strukture koja se zove Crkva. Novi svećenik će biti izričaj živog naroda, a ne neke strukture.“[5]

Također ovo je jako važno za razumjeti. Tko slavi Svetu Misu, tko slavi sakramente? Narod! Svećenik predvodi. Sav se narod treba preporoditi u Duhu Svetom zajedno sa svećenikom. Svećenik koji slavi on sve predvodi, narod slavi i naviješta smrt Gospodinovu i njegovu pobjedu, njegovo uskrsnuće. To je dinamičnost vjere koja treba zahvatiti bilo svećenika, bilo narod. Ovdje svećenik izranja kao jedan iz naroda, te su srušene  granice između klerika i laika, svi smo u Kristu. To je uvjet da svi idemo prema punini kada će se očitovati jedini Svećenik Isus Krist.

„Tako će novi narod hoditi prema novom stvaranju. Na kraju vremena, moje će svećeništvo ostati jedino u cijelom svemiru. Ja ću biti jedini Pastir u samo jednom neizmjernom narodu, koji će se sabrati sa svih strana svemira. Za sada, još uvijek je nužno prisustvo svećenika među vama. Ponavljam vam: doći će nova vremena, pripremljena za novi narod koji će slobodno disati, te iz kojeg će izroniti novi svećenici jaki u Duhu Svetom.“[6]

Narod  koji se prikazuje za novog svećenika izlijeva na njega Duha Svetoga kao što, s druge strane, novi svećenik izlijeva Duha Svetog na novi narod. Na kraju će ostati jedini svećenik Isus Krist, no sav cjelokupni narod, sav narod ulazi u svoju originalnost i u svoje  izvorno poslanje: svako od nas postaje Stvoriteljev suradnik po Isusu Kristu u Duhu Svetom u upravljanju svemirom, svim stvorenim. Ovdje se oslobađa po Isusu Kristu jedna savršenost Mističnog Tijela Kristova koje se s Njim sjedinjuje.

Ako kontempliramo ove  stvari, možemo dotaknuti veličinu  Božje misli i njegova plana. Prolaze sve formalnosti, izranja život u svemu onom što živimo i radimo. Snaga novog svećeništva biva  povećana jer će u novoj Crkvi biti u potpunosti sjedinjena sa svećeništvom sedam velikih Arkanđela i anđela, bit će sjedinjena s braćom, svećenicima vjerne braće iz svemira, i  svećenik sa Zemlje koji slavi smrt i uskrsnuće Kristovo sjedinjen s njima nosit će ovu silu kako bi pobijedili Antikrista i njegova Lažnog Proroka. Iz toga će se očitovati moć naroda i sav narod, u zajedništvu, dat će  nadu čitavom čovječanstvu, otvorit će novi put. Sve dok se ne dogodi ovo zajedništvo da postanemo Mistično Tijelo Kristovo, življeno među nama ne očekujući neko magično rješenje, ne možemo dati jak odgovor ovom čovječanstvu. Samo u jednom  potpunom zajedništvu u Isusu Kristu u Duhu Svetom možemo očitovati slavu Božju.

Neka vas ne iznenađuju ove stvari kada se radi o svećeničkom ređenju. Objasnili smo vam da Centralna Jezgra kompletira ono što je nedostajalo Apostolskom Zboru i nastavlja put apostolskog nasljeđa u novom narodu. Novi narod mora biti svjestan  toga. Iz zajedništva  novog naroda s novim svećeništvom ulazi u puninu.

Nakon  ovog razmišljanja  ovdje, traži  se od svih jedan konkretan odgovor: biti jedan novi narod, marširati prema novom stvaranju, kušati već plodove koje Bog daje i koje  je davao Židovima u hodu  u pustinji, davao je znakove, dao je proroka  Mojsija, davao je proroke kroz povijest i narod će imati sve, no pozvan je marširati prema novom stvaranju preko objave, očitovanja proslavljenog Gospodina.

I ja vas blagoslivljam ovom prigodom kada cijela Crkva slavi Dobrog Pastira[7] i moli za svećenike. Blagoslivljam sav narod kojemu ću još govoriti o njegovu poslanju. Blagoslivljam sve nove svećenike koji u sebi prepoznaju da su pozvani sudjelovati u ovoj novosti i posluživati tu novost. Blagoslivljam sve one koji dopuštaju biti probuđeni kako bi ušli  u novost, u ime Oca i  Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Usp. Isusova poruka od 08. rujna 2011, “Budućnost mog naroda“,  objavljena u knjizi „Prema novom stvaranju“, 2012, i u knjizi „2012 – Odlučujući izbor čovječanstva“, na 74-oj stranici te na http://www.premanovomstvaranju.org

 

[2] Isusov poruka od 5.travnja 2012, „ Novi svećenici za novi narod“, objavljena u knjizi „ 2012 – Odlučujući izbor čovječanstva“, na  97-oj stranici te na http://www.premanovomstvaranju.org

[3] Vidi nota 2

[4] Usp. trinaesto poglavlje „Mikrokozam- Čovjekovo začeće“ – na 223 stranici

[5] Vidi nota 2

[6] Vidi nota 2

[7] Četvrta vazmena nedjelja- Godina B, Evanđelje o Dobrom Pastiru: Iv 10, 11-18