Razmišljanje “Veličina kršćanskog poziva”

17.02.2018

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, tema našeg razmišljanja je “Veličina kršćanskoga poziva”. Ušli smo u korizmu, ova korizma je obogaćena čitavom Liturgijom. Ovaj narod je također obogaćen milostima koje su nam dane, objašnjenjima, gdje ide Crkva Kristova, u kojem smjeru ide evangelizacija Zemlje, priprema slavnoga Kristova dolaska. Majka čovječanstva je s nama da nas vodi, i doista želim da možemo ući u ovu Korizmu preko njezinih riječi koje je rekla Stefaniji.

Ove teme koje nas obogaćuju, prate nas cijelo vrijeme Korizme, Vazmeno vrijeme,i mi ćemo pokušati intenzivno hodati  sve do Presvetog Trojstva odakle je sve počelo, gdje se sve vraća, i vrlo je važno da uđemo u ovaj hod.

Nit  vodilja  Gospine poruke je  “Život u Bogu je jedan život u ljubavi i zajedništvu[1] objašnjava početke čovječanstva kada  su cijelo čovječanstvo i svemir osjećali ovu ljubav, ovaj sklad; potom grijeh, najprije Luciferov, potom oni koji su se sjedinili s njim, anđeli i ljudi, između ostalog i čovječanstvo Zemlje koje je sklopilo savez s Luciferom. To je provociralo dvije velike patnje: prva je čovjekova smrt, druga je raspršivanje ljudskog roda, podjela, no ljubav i zajedništvo koje je uvijek bilo prisutno u Bogu neumorno su  nastavili pratiti čovječanstvo ,također i grešno čovječanstvo, i Bog Otac poslao je svoga Sina da preuzme grijeh čovječanstva cijelog svemira na sebe te da iznova otvori put povratka u ljubav Božju i sveopće zajedništvo.

Nakon ovog kratkog uvoda od strane Gospe, ona se obratila nama koji vjerujemo u ove programe.

Kratko sam s vama prošla kroz  povijest vašeg podrijetla da bih vam pomogla  bolje razumjeti veličinu vašeg kršćanskog hoda. Otkupljenje koje je izvršio Isus ne ograničava se samo na Zemlju, već obuhvaća cijeli svemir. Dakle, vi ste dio jednog  veličanstvenog nauma ljubavi i sveopćeg zajedništva,onog nauma koji je istočni grijeh umrljao, no nije uništio. Zapravo, Bog Otac će povratiti svojoj djeci njihovu prvobitnu ljepotu i njihovo dostojanstvo, preko svoga Sina Isusa Krista i u sili Duha Svetoga, na kraju vremena. Sada ste u hodu  i ja sam ovdje da vam pomognem razumjeti i hoditi s vama.

Ovdje su prisutni neki elementi koji nas neizbježno prate na ovom putu. “ Vi ste dio jednog  veličanstvenog nauma ljubavi i sveopćeg zajedništva“, o kojem smo govorili i pratit ćemo vas  na putu naprijed kako bismo razumjeli program  Crkve Isusa Krista sveg  svemira.

Među  nama kao hodočasnica je Gospa jer ona je  Majka i uzvišeni  član Crkve, i ona boravi među nama. Sa svom  snagom koju joj je darovao Trojedini Bog, prati nas. Postoji sveopće zajedništvo koje mora biti sve više pojašnjeno u našoj nutrini, međutim sve ove teme usmjerene su prema nama, kako ste čuli, nama kršćanima, nama koji vjerujemo u ovaj plan. Isus je iznova otvorio put, sada moramo ući u našu akciju. Ovo je evangelizacija Zemlje.

Naš hod uvijek prati Isusove stope, onako kako ga poznajemo, kako je  predstavljen u Liturgiji Korizme, Vazmenog vremena, međutim kao što znamo i kako nam je  često bilo pojašnjeno, ne zaustavlja se  na Veliki petak, nego nastavlja s uskrslim Kristom, nadodajem, s Kristom uznesenim na nebo. Mi smo predodređeni uzdignuti se i živjeti s Njim u novom stvaranju.

Podignite pogled, djeco, i razmislite o tome koliko braće i sestara živi u svemiru. Osjećajte se u zajedništvu s njima. Imate braću vjernu Bogu, čistu i snažnu, koja vas neizmjerno ljube; mole za vas i čekaju da vas susretnu  kada Bog to bude želio. Imate braću koja pate poput vas i poput vas vjeruju u Boga i nadaju se u Njemu; sjedinite vaše molitve i vaše žrtve s njima i uzdignite zajedno s njima svaku vašu patnju prema Bogu.

U ovim riječima, Gospa naglašava zajedništvo s braćom vjernom Bogu, u sili  koja prolazi preko njih, ali dodiruje i jedan argument koji pripada nama. Dodiruje argument patnje mnogih sinova i nas koji živimo na Zemlji, u niskom svemiru. Ovo je točka našeg razmišljanja za Korizmu. Isus Krist se utjelovio, preuzeo je na sebe naše grijehe, teret grijeha čovječanstva, otvorio je  put za nas, ali kako je Božji naum od početka -Bog je ljubav u zajedništvu- želio je da čovječanstvo zajedno s anđelima podijeli upravljanje, sudjeluje u upravljanju sveg svemira. U tom smislu čovječanstva vjerna Bogu, kao i druga čovječanstva koja su bila evangelizirana u svemiru, svi imaju oči uprte u nas.

Kao što znate, Bog se obratio moćnicima Zemlje, ali i papi. Tražio je da se navijesti da u svemiru postoji život, da postoje vjerna braća. Sve do sada nismo čuli glas. Sada je na narodu koji vjeruju da bude ovaj glas zajedno sa Gospinim  glasom koji će govoriti i dalje, govorit će sve dok njezin plan ne bude ostvaren. Ali kako mi možemo govoriti? Možemo biti sjedinjeni s Majkom koja je savršeno sjedinjena sa Kristovom Žrtvom, i stoga  je uzvišena Majka, preko nje biva preporođen ljudski rod, ali jednako tako bi trebala biti i cijela Kristova Crkva. Nitko se ne može izuzeti. Isus je došao uzeti grijeh i posljedice grijeha na sebe, ali nas ne može otkupiti bez našeg sudjelovanja, bez naše volje. Bog ne vrši nasilje.

Crkva je trebala nastaviti Kristovo djelo uzdižući Njemu  sve patnje, pomažući čovječanstvu da bude izliječeno od smrtne rane.  Naš zadatak, i zadatak onih koji vjeruju u ovaj plan, jest biti sjedinjeni sa svim sinovima Božjim u svemiru, naravno, također i s onima koji su u Nebu, u Čistilištu, na Zemlji, prikazujući jednu jedinu  žrtvu Bogu ugodnu sjedinjujući preko Bezgrešnog Srca Marijinog  s Kristom sve koji se prikazuju u svakom slavlju Svete Mise. S ovim stavom, sjedinjeni sa Bezgrešnim Srcem Marijinim, mi ćemo prikazati sve ono što nas tlači, mi ćemo prikazati sve što tlači ovo čovječanstvo i moramo shvatiti jednu stvar: prije svega, svima nam je poznato da na Zemlji postoji  patnja. Čovjek može napredovati tehnički, znanstveno, ali kao što vidimo, patnja je posvuda, pojavljuje se  svaki oblik ropstva u novim oblicima.

Patnja ne prikazana Isusu Kristu je jedna razarajuća sila, nazadna, onda čovječanstvo, umjesto da napreduje, ulazi u svaki oblik patologije  koja razara. Pred našim očima, jasno je da je cijela Zemlja u jednoj napetosti, svi  se boje  da će eksplodirati poradi napetosti, mržnje, prestiža, sebičnosti. Nažalost, u ovu zamku ušli su mnogi sinovi Božji kojima je potrebna pomoć. Naime,  Crkva bi trebala biti ovo sredstvo koji im pomaže uzdići se  Kristu.

Naš zadatak u ovoj korizmi je da  našim molitvama, u našem klanjanju, u našem prikazanju, zajedno s Marijom molimo, i tražimo od  Isusa da preuzme  boli Zemlje, svemira, sve ono što razara čovječanstvo. Primili smo milost i kako rekoh oči sveg svemira gledaju na Zemlju. Poslušajte.

Znajte da Bog poziva svoju djecu u ovom vremenu,kako bi formirao novo čovječanstvo i već postoji jedan narod koji živi u svemiru prema Božjim zakonima. On sve više raste. Sjedinite se s ovim narodom i osjetit ćete veličinu sveopćeg zajedništva! Nije važno ako zasad ne možete vidjeti i znati sve, jer vam je Bog dao Duha Svetoga koji djeluje u vama i dat će vam spoznati  ono što vam je potrebno. Vaš je duh inteligentan i posjeduje jedan pogled koji je daleko nadmoćniji od teleskopa. Vaš unutarnji pogled je oštrovidan po vjeri: oni koji vjeruju vide ono što drugi ne vide. Stoga ne činite kao ljudi bez vjere koji žele razumjeti sve prije nego što povjeruju i ne dolaze ni do čega. Vjerujte i razumjet ćete.

Ja sam vam blizu  da vam pomognem razumjeti što vam je potrebno. Imajte povjerenja u Boga i moju ljubav kao Majke. Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga”.

Postoji vrlo važna točka u ovom odlomku. Mi smo primili milost na krštenju, svi kršćani primili su milost, ali nisu postigli ostvarenje. Nalazimo se u vremenu kada će sve milosti voditi do ostvarenja. Svi sinovi Božji moraju biti obuhvaćeni trojstvenom silom. Kada  svi oni koji su u trenutku začeća rekli da Bogu, budu dali potpuni odgovor svi ćemo biti povedeni prema ostvarenju, no to ostvarenje, kao što znate, dolazi  po velikodušnosti naroda koji želi pratiti. Kroz povijest mnogi pojedinci, a potom  i ostatak naroda podizali  su čovječanstvo. Sada se nalazimo u vremenu kada će trojstveno djelovanje biti sve moćnije, jer cijeli svemir koji pripada Isusu Kristu, svi ljudi u svemiru, u ovom trenutku su na raspolaganju Zemlji, kako bi čovječanstvo Zemlje  bilo potpomognuto prinositi patnju Isusu Kristu te da Isus Krist ozdravi Zemlju i cijeli svemir.

Ovo možemo ostvariti samo u sveopćem zajedništvu jer trojstvena svemogućnost će se izraziti u potpunosti samo kada  i zadnje Božje dijete bude sabrano i pripremljeno da  sudjeluje potpuno u planu Božje ljubavi u zajedništvu sa svima. Ovo je zakon koji upravlja Presvetim Trojstvom, to je zakon koji mora upravljati cijelim svemirom.

Dakle, u ovoj Korizmi mi  ćemo vas osobito pratiti s molitvama, s prikazanjem, pratit ćemo vas s razmišljanjima, ali sve vas molimo da sjedinite vaše patnje, molitve, klanjanje po Bezgrešnom Srcu Marijinu na jednu jedinu nakanu: da svi mi, koji želimo i svi oni koji su rekli da Bogu u trenutku začeća, budu probuđeni, povraćeni u krilo Očevo. To je milost ovih vremena, ne gubimo vrijeme. Što se više budemo trudili u tome, toliko će više čovječanstvo biti uzdignuto po  Gospinim stopama koja je kao stvorenje bila prva uzdignuta i prebiva u Presvetom Trojstvu.

I ja vas blagoslivljam da vi možete otkriti Gospu blizu vas, Majku i Kraljicu, da možete otkriti blizu vas Svetog Josipa koji vam pomaže i sve svete, sve anđele, sve sile koje djeluju u cijelom svemiru; da Zemlja bude zahvaćena ovom ljubavlju sveopćeg zajedništva te u isto vrijeme da dadne odgovor ljubavi za svu braću i sestre u svemiru, u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Poruka Majke čovječanstva od 13. veljače 2018 Stefaniji Caterini objavljena na http://www.premanovomstvaranju.org