Poruka Majke čovječanstva od 13. veljače 2018. Stefaniji Caterini

„Moja draga djeco,

danas vam želim reći da je ŽIVOT U BOGU, ŽIVOT LJUBAVI I ZAJEDNIŠTVA. Vi ste plod ljubavi i zajedništva između Triju Osoba Presvetoga Trojstva, stoga ste predodređeni živjeti u ljubavi i zajedništvu s Bogom i među vama.

Trojedini Bog je na početku stvorio praroditelje; ne samo jednog muškarca i jednu ženu nego mnogobrojne muškarce i žene koji su formirali prvu jezgru čovječanstva. On je želio da se oni ljube istinskom ljubavlju te da se međusobno prihvaćaju kao braća i sestre, djeca istog Oca. Pozvao ih je da žive kao njegova ljubljena djeca, ispunjena čašću i dostojanstvom, kao čuvari stvorenja. Slobodni i besmrtni praroditelji živjeli su u Božjoj prisutnosti, uronjeni u prelijepu prirodu, koja je čovjeku bila prijateljski naklonjena.

Lucifer, izvor svega zla, zavidan poradi milosti koju je izgubio, pobunivši se protiv Stvoritelja, uvukao se između Boga i tih prvih ljudi da ih zavede i pokvari. Obećao je praroditeljima da će ih učiniti moćnijim od Boga i dobar dio njih dopustio se prevariti, pobunivši se protiv Boga. To je istočni grijeh počinjen na početku ljudskog života. On se uvukao u stvorenje rađajući smrt, patnju i bolesti. Istočni grijeh pokvario je također i prirodu i međusobno razdijelio sazviježđa i planete.

Nisu se svi praroditelji pobunili protiv Stvoritelja, i mnogi od njih nikada nisu počinili istočni grijeh. Ostali su vjerni Bogu i njegovim zakonima. Od njih su se rodila slobodna i razvijena čovječanstva, koja se gibaju u svemiru služeći Bogu i slabijoj braći. Naprotiv, praroditelji vašeg čovječanstva pobunili su se protiv Boga, do te mjere da su stvorili pravi vlastiti savez s Luciferom. Vaše je čovječanstvo postalo krhko, pokvareno i Božji neprijatelj.

Nakon smrti, najteža posljedica istočnog grijeha bila je podjela među sinovima Božjim. Još i danas ljudi su raspršeni u beskraju svemira i žive u vrlo različitim uvjetima: neki su na planetima odvojeni beskrajnim udaljenostima, drugi su na planetima koji su u međusobnom sukobu; neki su još uvijek izolirani i u neznanju, poput vas, o postojanju druge braće u svemiru. Samo čovječanstva koja su ostala vjerna Bogu sačuvala su zajedništvo među njima i žive na planetima koji su međusobno blizu i dostupni jedni drugima.

Moj Sin Isus bio je poslan od Oca, u sili Duha Svetoga, na Zemlju, planet najudaljeniji od Boga, da bi popravio grijeh tolikih praroditelja te povratio savez sa Stvoriteljem. Uzeo je na sebe grijeh praroditelja, smrt i patnju, plod toga grijeha, te ih je pobijedio svojom Žrtvom i potpunom poslušnošću Ocu. Isus je umro i uskrsnuo na Zemlji za sve ljude svemira. On je iznova otvorio put prema Bogu i zajedništvu među svim sinovima Božjim. Oni koji su vjerovali i koji vjeruju mome Sinu Isusu predodređeni su postati dio novog čovječanstva. Ono će biti sabrano sa svih planeta i živjet će u novom stvaranju, na kraju vremena.

Kratko sam s vama prošla kroz povijest vašeg podrijetla da bih vam pomogla bolje razumjeti veličinu vašeg kršćanskog hoda. Otkupljenje koje je izvršio Isus ne ograničava se samo na Zemlju, već obuhvaća cijeli svemir. Dakle, vi ste dio jednog veličanstvenog nauma ljubavi i sveopćeg zajedništva, onog nauma koji je istočni grijeh uprljao, no nije ga uništio. Zapravo, Bog Otac će povratiti svojoj djeci njihovu prvobitnu ljepotu i njihovo dostojanstvo, preko svoga Sina Isusa Krista i u sili Duha Svetoga, na kraju vremena. Sada ste u hodu i ja sam ovdje da vam pomognem razumjeti i da hodam s vama.

Iz ove pripovijesti možete vidjeti kako je istočni grijeh raskinuo bratsko zajedništvo među prvim ljudima. No to se odnosi također i na vas danas: grijesi koje počinite u vašem životu, udaljuju vas od Boga i raskidaju veze ljubavi s drugim ljudima. Da, djeco moja, grijeh je pobuna protiv Boga i njegovih zakona. On u sebi uvijek nosi gorku posljedicu sebičnosti, ravnodušnosti i mržnje koji kopaju duboke distance među ljudskim bićima. Grijeh je princip svake pokvarenosti te je limfa koja hrani smrt, fizičku ili egzistencijalnu. Zemlja je puna grijeha, stoga se ljudi sve više mrze.

Čuvajte se grijeha, djeco, nemojte se buniti protiv Boga i živite u međusobnom miru! Ako ljubite Boga i položite vaše živote u njegove ruke, spoznat ćete njegovu volju. Ako budete vršili njegovu volju bit ćete sigurni od Zla i njegovih prijevara koje zavode svijet.

Podignite pogled, djeco, i razmislite o tome koliko braće i sestara živi u svemiru. Osjećajte se u zajedništvu s njima. Imate braću vjernu Bogu, čistu i snažnu, koja vas neizmjerno ljube; mole za vas i čekaju da vas susretnu kada Bog to bude želio. Imate braću koja pate poput vas i poput vas vjeruju u Boga i nadaju se u Njemu; sjedinite vaše molitve i vaše žrtve s njima i uzdignite zajedno s njima svaku vašu patnju prema Bogu.

Znajte da Bog poziva svoju djecu u ovom vremenu, kako bi formirao novo čovječanstvo i već postoji jedan narod koji živi u svemiru prema Božjim zakonima. On sve više raste. Sjedinite se s ovim narodom i osjetit ćete veličinu sveopćeg zajedništva! Nije važno ako zasad ne možete vidjeti i znati sve, jer vam je Bog dao Duha Svetoga koji djeluje u vama i dat će vam spoznati ono što vam je potrebno. Vaš je duh inteligentan i posjeduje jedan pogled koji je daleko nadmoćniji od teleskopa. Vaš unutarnji pogled je oštrovidan po vjeri: oni koji vjeruju vide ono što drugi ne vide. Stoga ne činite kao ljudi bez vjere koji žele razumjeti sve prije nego li što povjeruju i ne dolaze do ničega. Vjerujte i razumjet ćete.

Ja sam vam blizu da vam pomognem razumjeti što vam je potrebno. Imajte povjerenja u Boga i moju ljubav kao Majke. Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”