Razmišljanje “Jedno jedino stado s jednim jedinim Pastirom”

03.02.2018

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, za naše razmišljanje danas sam uzeo naslov, Isusove riječi iz Evanđelja po Ivanu, poglavlje 10, 16: “Jedno jedino stado s jednim jedinim Pastirom”. Želim da dobro razumijemo hod koji nas očekuje, barem znakove koji nam pomažu napredovati u hodu kako bismo dosegli ostvarenje, obećanja Gospodina Isusa od kada je bio najavljen od proroka i došao među nas.

Iza nas su božićni blagdani i dobro se sjećamo, kako nas je Gospodin posjetio i dao nam vrlo jake smjernice za ovu godinu,[1] što ukazuje da će ova godina biti godina događaja, velikih milosti i to sve zahtijeva naš trud. Uskoro ćemo započeti Korizmu koja se nastavlja u Uskrsnom vremenu i pokušat ćemo intenzivno prolaziti kroz to vrijeme. Želim da svi možete sudjelovati tako da sav narod bude sjedinjen u razmišljanju, u uzdizanju duha k Bogu, u molitvi, u prikazanju samih sebe i traženju milosti.

Duboko iskustvo koje smo proživjeli u ovim godinama, koje vodi u uglavljenje u Kristu sveg svemira, zagrljaj je Božji koji se očituje u evangelizaciji sveg svemira, kako nam je rečeno od Svetog Mihaela[2], još nedostaje Zemlja. Dakle, ovaj zagrljaj mora biti produžen. Što je taj zagrljaj? To je trojstvena sila, gdje je u središtu evangelizacije Jedini Bog, Trojedini Bog, i Majka Božja, savršeno sjedinjena s Presvetim Trojstvom, stoga Kraljica Neba i Zemlje. Živeći usmjereni prema Trojedinom Bogu preko Bezgrešnog Srca Marijina, ulazeći sve dublje u ovaj odnos s Bogom preko Bezgrešne Majke, mi sve više ulazimo u jednu višu dimenziju, i trojstvena sila nas sve više zahvaća.

Prođimo kroz neke odlomke Isusove poruke od 7-og siječnja, gdje On ističe da evangelizacija Zemlje treba početi, ali ne evangelizacija Zemlje na bilo koji način, nego evangelizacija Zemlje koja mora primiti trojstvenu silu u svjetlu slavnog očitovanja Isusa Krista, Gospodina Isusa Krista. Poslušajmo ovaj odlomak.

Danas započinje vaše poslanje, to jest evangelizacija Zemlje. Započinje na dan u kojem se spominjete moga Krštenja, s kojim sam ja sam započeo svoje veliko javno očitovanje i svoje poslanje. Također je i vaše poslanje istodobno očitovanje pred cjelokupnim čovječanstvom Zemlje i svemira.

Evangelizacija Zemlje je više nego ikad nužna jer ću se na ovaj planet vratiti i očitovat ću se u slavi. Stoga će evangelizacija Zemlje zaključiti pripremu za moj dolazak.

Vjerna braća providjela su evangelizaciju preostalog niskog svemira i vi ste im se pridružili s molitvom i žrtvom. Sada se treba dogoditi suprotno: vi trebate krenuti u poslanje, a braća će vam se pridružiti na način koji ću smatrati nužnim za vas.“

Tko nas šalje evangelizirati? Isus Krist nas šalje u Očevo ime u sili Duha Svetoga. Onda prva točka koja trebamo shvatiti za evangelizaciju Zemlje jest prihvaćanje života Trojedinog Boga, da se ovaj život spusti u nas kao što je ušao u utrobu Presvete Majke. Posljedica je logična: ovaj se život mora očitovati u Crkvi Božjoj koja pripada Isusu Kristu na Zemlji zajedno s Crkvom sveg svemira. Onda to znači prihvatiti, živjeti i očitovati.

Iznova, Isus naglašava što znači prihvatiti.

Prava evangelizacija je očitovanje sile Duha Svetoga. On će djelovati u vama, stoga ne polazite od vas samih nego polazite od mene. Ja sam onaj koji će evangelizirati Zemlju preko vas, baš kao što sam evangelizirao niski svemir preko vjerne braće. Ja ću djelovati, a vi ćete biti moja sredstva; ne pasivna sredstva bez vlastite volje nego poučljiva sredstva otvorena i željna da mi služe.”

Tada će Isus Krist djelovati u nama, bit će prisutan. Mi kršćani spominjemo se svjedočanstva Evanđelista, osobito Lukina svjedočanstva u Djelima Apostolskim, kako je Isus Krist u sili ​​Duha Svetoga djelovao preko Apostola. Njegovo očitovanje u ovim vremenima još će se više povećati, još će se više osjećati jer dovodi do ostvarenja sva obećanja koja su dana Njemu. Stoga je vrlo važno razumjeti da se od nas traži jedna sve uzdignutija duhovnost kako bi stajali u Duhu Svetom sa Isusom Kristom i po Njemu, s Ocem. Isus Krist je Poglavar Crkve i boravi među nama, boravi s nama te želi da cijelo Tijelo, njegovo Mistično Tijelo bude mistično sjedinjeno s Njim te da bude s Njim.

Ima jedan drugi korak: očitovanje Isusa Krista bit će ne samo u njegovoj osobi, bit će to očitovanje također u udovima Mističnog Tijela Kristova. Očitovat će se pobjednička sredstva pobjedničke Crkve, sveti, anđeli, također i vjerna braća. Očitovat će se svako sredstvo koje služi Bogu, htjeli ga ili ne htjeli prihvatiti; uzvišena sredstva, izvanredna koja nam je Bog dao za ovo vrijeme. Ako kršćani ovo ne razumiju, oni ne mogu razumjeti Crkvu, zatvaraju se u jednu ljušturu Zemlje, a Crkva cijelog svemira i Raja za njih je jedna tajna i mogu samo nagađati. No ova Crkva koja se spušta, kako kaže Otkrivenje, spušta se s neba[3], mora se sjediniti s Crkvom koja doista prihvaća Isusa Krista na Zemlji.

U tom smislu, sva sredstva u Božjim rukama, sve komponente Mističnog Tijela Kristova trebaju biti očitovane. Također i mi kršćani na Zemlji moramo očitovati sav polog koji je stoji u nama od Isusa Krista, sav polog koji je koncentriran u vazmenom otajstvu. Ovdje moramo istaknuti ono što je Isus naglasio u poruci prošlog 7. siječnja: važnost i obveza prolaska preko Bezgrešnog Srca Marijina. Poslušajmo.

“Sve se to mora dogoditi da se ja mogu vratiti na Zemlju. Sveti Mihael i njegove čete će vas prethoditi jer on je preteča, no postoji još nešto važnije u ovom vremenu što morate razumjeti, a to je posveta Bezgrešnom Srcu moje Majke. Ona je nezamjenjiv i neophodan dio u mozaiku spasenja.

Mnogi su sveci kroz stoljeća tvrdili da sam ja prvi put na Zemlju došao preko Marije te da ću se preko Marije vratiti drugi put. To je istina i bit će tako. Stoga, u ovom vremenu, sav Božji narod je pozvan na potpuno posvećenje Bezgrešnom Srcu moje Majke. Neću doći na Zemlju prije nego što njezino Bezgrešno Srce trijumfira u mom narodu. Trijumf Bezgrešnog Srca moje Majke neophodan je uvod u moj dolazak. Prije dolaska vjerne braće, nužno je da trijumfira u vama Srce moje Majke.“

Puno puta smo razmišljali o ovom argumentu i razmišljat ćemo idući naprijed. Koliko više napredujemo u dubini, morat ćemo otkrivati mnoge dimenzije koje su važne za nas prolazeći preko Bezgrešnog Srca Marijina.

Želim istaknuti neke stvari: trijumf Bezgrešnog Srca Marijina nije neka nejasna stvar. Trijumf Bezgrešnog Srca Marijina ima dvije razine, jedna razina: preko nje mi možemo biti uzdignuti u bezgrešan život, cjelovit u Bogu, bez kojega ne možemo ući u novo stvaranje. Dakle, ovo je vrijeme u kojem slijedimo ovaj put, sve više se uzdižući u Bezgrešno Srce Marijino. Bezgrešni, cjeloviti u Mariji mi možemo komunicirati sa živim i pravim Bogom po njezinom Srcu, kako kaže Isus: “Moja majka i ja smo jedno, jedno srce”. Druga razina: kada mi uđemo u Bezgrešno Srce Marijino, kad sav narod uđe u Srce uz pomoć svih sredstava, cijelog Mističnog Tijela Kristova, onda je to uzdignuće u novo stvaranje. Onako kako je Ona uznesena na nebo, u duši i u tijelu, tako će cjelokupno čovječanstvo koje pripada Isusu Kristu biti s Njom uzdignuto. Gdje bude naša Majka, bit ćemo također i mi.

Promotrite dobro ovu točku! Danas čovjek gleda samo na Zemlju, na žalost i kršćani, da prežive. Malo je viđen ovaj aspekt Gospodinovog uzašašća, uznesenja Marijinog na nebo. Ova vremena su vremena koja pripremaju cijelo mistično Tijelo Kristovo u cijelom svemiru na ovo uzdignuće. 10. ožujka 2014., Sveti Josip nam je rekao: “Marija je put prema zajedništvu s Bogom. Svrha je zajedništvo s Bogom”.[4] Razumijete li? Preko Nje mi dolazimo do Gospodina Isusa, ispunjeni Duhom Svetim, i s Njom, koja je na nebesima, po njezinom Sinu Isusu Kristu, bit ćemo uzdignuti k Ocu.

Isus kaže u poruci da će Gospa u svome trijumfu okupiti sve narode koji pripadaju Isusu Kristu, sve sinove Božje. Sjetite se da se Majka predstavila Stefaniji s porukama koje je započela prošle godine pod naslovom: ” Ja sam Majka čovječanstva “. Cjelokupno čovječanstvo mora biti otkupljeno i doneseno Isusu Kristu po njezinom zagovoru, po njezinoj bezgrešnosti. To je Božji naum, ekonomija spasenja. Može se diskutirati koliko se želite, ali to je put.

Postoji jedna druga praktična, pedagoška, ​​pastoralna točka. Ušli smo u vrijeme kada svi kršćani, svi koji žele pripadati Bogu, moraju proći od znakova do pravog zajedništva s Majkom Božjom. Tko se zatvori u vlastita iskustva, pa i mistična, zavarava samog sebe. Sva iskustva, čak i izvanredna, služe da nas dovedu do susreta s Majkom i Kraljicom, da uđemo s njom u jednu sinovsku vezu i preko Nje susretnemo Trojedinog Boga kojeg Ona neumorno naviješta. Neka se nitko ne zavarava da poznaje Boga ako poznaje svu teologiju, sve teorije, sve uredbe. Majka rađa Božji život i uči nas ući u odnos s izvorom spasenja i u izvor našeg života.

Već neko vrijeme, desetljeće, kako ste zapazili osobito u knjizi “Svemir i njegovi stanovnici”, pa i u svemu što nam je Isus objašnjavao, govorio je da će svi moćnici na Zemlji, u svemiru i svi autoriteti malo po malo propadati. Na kraju će propasti Lažni Prorok, propast će Antikrist. Kako će propasti? Propast će jer Lucifer, koji je zlo sam po sebi, kvari i svoga izabranika kvari. I on koji je mrzio čovjeka od početka i pokvario ga, i on zna da povjerava moć pokvarenom čovjeku koji će mu se suprotstaviti i ispraznit će se jedan i drugi i bit će to jedan slom svih autoriteta, onih političkih, društvenih, pa čak i vjerskih koji misle da mogu bez Boga i koji stavljaju sebe u centar. Evo, poslušajmo Isusove riječi.

Iz evanđelja po Ivanu, 10 – o poglavlje 11 – i redak

„Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik – koji nije pastir i nije vlasnik ovaca – kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni: najamnik je i nije mu do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje, kao što mene poznaje Otac i ja poznajem Oca i život svoj polažem za ovce. Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem i glas će moj čuti i bit će jedno stado,jedan pastir.“

Mnogo je osoba koje žrtvuju svoje živote da ih unište, žrtvuju svoje živote da zbune druge i kad kažu da prikazuju život, prikazuju same sebe, no Isus prikazuje božanski život, vječni život za nas i žrtvuje sve interese. U svom tijelu žrtvovao je sve ljudske interese da bi izrazio svoj život u Duhu Svetom s Ocem. Tko ne djeluje s Njim, tko se ne podloži savršeno Njemu, bit će stavljen na stranu jer narod treba imati Pastira koji vodi sa sigurnošću. Vidite, nalazimo se u vremenima kada nas Duh Sveti vodi prema jednom jedinom Pastiru i mi ćemo biti jedno jedino stado u cijelom svemiru, Crkva Isusa Krista sveg svemira. Istinska Crkva Kristova ne može biti razlomljena, podijeljena.

Dobro je da svi držite pogled na ovom putu, da vam sva djela, molitve, prinosi i žrtve pomognu napredovati na ovom putu tako da budete potpuno podložni Isusu Kristu, svi, mali i veliki, da Gospodin privuče sav narod i sav narod postane njegovo Mistično Tijelo. Ove stvari nisu apstraktne. Kroz događaje koji se ostvaruju u ovoj godini, vi možete razumjeti, razlikovati i biti usmjereni prema Jedinom Svećeniku, Velikom Svećeniku i Kralju svemira koji nas vodi k Bogu Ocu u Duhu Svetom.

I ja vas blagoslivljam da se trojstvena sila spusti na sve vas, da sva Božja sredstva koja su na raspolaganju Bogu budu blizu vama; anđeli, sveti, vjerna braća i da svi mi živimo u Kristu jedno za drugo kao što svi udovi Mističnog Tijela Kristova žive za isto tijelo, u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Isusova poruka od 07. siječnja pod naslovom „Posveta Bezgrešno Srcu Marijinu“, objavljena na http://premanovomstvaranju.org

[2] Usp. Poruka Svetog Mihaela Arkanđela od 06. siječnja 2018 pod naslovom „Evangelizacija Zemlje“, objavljena na http://premanovomstvaranju.org

[3] Usp. Otk. 3,12

[4] Poruka Svetog Josipa pod naslovom „Biti u zajedništvu s Bogom“, objavljena na http://www.premanovomstvaranju.org