Razmišljanje “Epohalni prolazak”

Stefania Caterina i O. Tomislav Vlašić

 

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, nalazimo se u prelasku iz 2017-e u 2018-u godinu. Podudara se puno velikih glasova koji se uzdižu sa Zemlje, svemira iz raznih točki gledišta, u nekim stvarima koje se odnose na ovaj prolazak. Nazivaju ga “epohalnim prolaskom” i slažu se da će čovječanstvo Zemlje proći kroz pročišćenje, kroz patnje  te da će se uzdići u jednu višu dimenziju. Stoga smo i mi ovo naše razmišljanje nazvali  “Epohalni prolazak”. Mi se uključujemo u ove glasove s naše točke gledišta. Objasnili smo vam mnoge stvari i isto tako ćemo vam objasniti ovaj prolazak.

Govorili smo vam u knjizi „Svemir i njegovi stanovnici” [1]o ljudskoj povijesti od nastanka svemira, podrijetlu čovječanstva, anđela, i ukratko smo opisali ili bolje, Duh Sveti je opisao ovu povijest. Osobito je bila konkretizirana  dinamičnost dobra i zla u dvadesetom stoljeću, gdje je izraženo Božje djelovanje  na poseban način kroz Gospina ukazanja u Fatimi te je izraženo lucifersko djelovanje preko njegovih saveznika, Konfederacije svjetlosti.

Posljednja faza, o kojoj smo vam govorili, faza je neposredne pripreme za slavni Kristov dolazak. Govorimo o tome. Ključ za razumijevanje ovoga odlomka u dvije godine je Bog Otac, Prva Osoba Presvetog Trojstva u kojem sve tajne bivaju shvaćene, obasjane; bez Njega ne razumijemo početak i kraj, niti njegov hod.

Prošle smo Ga godine htjeli slaviti na poseban način, kako nas je uputio Njegov Sin 7. kolovoza. Ljubili smo Ga, zazivali, želeći Ga upoznati, klanjati Mu se, služiti Mu, a On nam je govorio[2]. Poslušajmo.

„ Dječice, moje očinstvo širi se na cijeli svemir i pred  mojim očinstvom sve se mora podložiti: nebo, Zemlja, svi planeti, pa i pakao. Moje očinstvo je snaga koja obuhvaća sve, ispunjava sve, dovodi do postojanja ono što nije, i drži na životu ono jest

JA SAM ONAJ KOJI JESAM. JA SAM ŽIVOT. Život izvire iz mene i k meni se vraća. Vraća se k meni u vječnost ne da bi se ugasio, te da ga više nema, nego da bi zauvijek postojao i blistao  iznad svega, čak i iznad smrti.“

Naš odnos prema Bogu Ocu i njegov odnos prema nama prije svega je tajna ljubavi. Stvorio nas je iz ljubavi, podržava nas svojom ljubavlju i svojom ljubavlju nas želi povesti u ostvarenje našeg života, u našu sudbinu. S naše strane je tajna primanja ove ljubavi, da uzvratimo na ovu ljubav sa zahvalnošću, klanjanjem, hvalospjevom i molitvom. On se proslavlja promovirajući život, ne samo nas ljudi nego svih stvorenja.

„Dječice, povijest čovječanstva ide prema kraju. Ne plašite se poradi toga. Nemojte misliti na neku katastrofu, nego bolje razmišljajte o životu koji ide prema svojoj punini. Ja moram dovesti do savršenstva moje djelo, moram to učiniti i učinit ću. Učinit ću to još jednom preko moga Sina Isusa Krista u Duhu Svetom. Povest ću svakoga od vas i cijelo čovječanstvo do punine. Govorim o onom čovječanstvu koje je odabralo moju ljubav.“

Upravo poradi ove ljubavi o kojoj govorimo, savršene ljubavi koja je u Bogu, Bog se želi očitovati. Očituje se u mjeri  u kojoj Ga mi želimo primiti, očituje se u osobama koje Ga primaju. Cjelokupno njegovo djelovanje je jedna suradnja sa anđelima, s ljudima, uzvišenim bićima, slobodnim za nošenje naprijed stvaranje cijelog svemira.

„Danas tražim od svakoga od vas i sveg ovog naroda, kojeg ljubim i neprestano blagoslivljam, da očituje moju slavu. Očitujte slavu djece Božje u Sinu  i u Duhu Svetom, slavu djece Božje u Presvetom Trojstvu. Svijet samo ovo čeka, sve ostalo ne vrijedi. Ako budete ovo činili, nosit ćete svijetu sve što mu je potrebno jer ja sam SVE; no ako ne nosite moju ljubav koja je slavna, vidljiva, svemoguća, čemu služe vaša djela? To su djela kao i sva druga. Tražim od vas da očitujete svijetu moju slavu. To možete činiti samo prihvaćajući potpuno Isusa Krista, darujući Mu život i stavljajući se njemu na raspolaganje svom vašom snagom, svom vašom dušom i sa svim vašim mislima. Tako će Isus djelovati u vama po mojoj volji i darovat će vam Duha Svetog.

Čini li vam se to tako velikom stvari, djeco? A ipak je tako jednostavno. Zamislite jedan cvijet koji se otvara suncu; ne čini ništa drugo osim što se otvara suncu, i sunce sve čini; daje mu rasti i procvjetati. Tako je za vas. Stoga položite vaš život u moje ruke, po Isusu Kristu. Dajte mi sve i ja ću vam dati sve, sve ono što vam je potrebno u vašem životu i u životu svijeta, po vama.“

Očeva Ljubav, njegov život pulsira u svakom stvorenju, osobito je izražena u anđelima, u ljudima. Bog Otac želi promicati ovaj život u svakom od nas u najvećem stupnju tako da će svatko od nas i svi zajedno doći do punine. Kada kaže: “Očitujte moju slavu“, također kaže: “Otkrivajte svojim životom Trojedinog Boga“. Govori se malo, poznaje se još manje, malo se živi po zakonima Presvetoga Trojstva, no mi smo u fazi snažnog trojstvenog djelovanja koje zahvaća cijeli svemir. Bog Otac se obraća jednom narodu koji Ga sluša na Zemlji i želi voditi ovaj narod do Crkve Isusa Krista cijelog svemira, jer je sav svemir predodređen uglaviti se u Kristu i živjeti u životu Duha Svetoga po Isusu Kristu s Ocem. Tijekom stoljeća, dvadeset stoljeća Crkva na Zemlji, nije se uspjela pripojiti Crkvi cijelog svemira, unatoč molitvama sveopćeg zajedništva, svih svetih, svih anđela, itd.itd. Ostala je geocentrična i nije se otvorila. Sada je trenutak kada će trojstveno pulsiranje biti jako i djelovat će u svima onima koji žele biti zahvaćeni. Prije svega će pulsirati u anđelima, u svetima, u ljudima kako bi zahvatilo sve što živi i sve stvorenje.

U tom smislu vrlo je važno da imate jedan kronološki pogled:

  • Od 2004-e godine, kada je Bog formirao Centralnu Jezgru te priključio Centralnoj Jezgri kao izvanredna sredstva anđele, vjernu braću zaštićenu od Presvete Majke Marije i od Svetog Josipa, njegova očinstva u Bogu, cijeli svemir je privučen ovoj Centralnoj Jezgri i Crkva na Zemlji je usmjerena prema Crkvi na Nebu koja se spušta iz Božjega krila kakva je očitovana od Isusa Krista. Ova crkva cijelog svemira predodređena je uzdići se i  ući u novo stvaranje.
  • U 2012-oj, dobro nam je znano da je to bio odlučujući izbor čovječanstva.
  • U 2013-oj godini, evangelizacija od strane vjerne braće uz pomoć mnogih svetaca koji su molili i mole, uz pomoć anđela, s molitvama cijele Kristove Crkve, evangelizacija je prošla kroz srednji svemir i evangelizirala ga.
  • Od 2016. do ove godine niski svemir je bio evangeliziran. Nakon evangelizacije niskog svemira predviđena je jedna moćna evangelizacija Zemlje. Kao što vam je rečeno, evangelizacija niskog svemira završava na Bogojavljenje 6. siječnja 2018. Sva pažnja trojstvenog djelovanja usmjerava se prema Zemlji.

Pitamo se: je li bila mala evangelizacija od strane Crkve na Zemlji? Mi ne diskutiramo, ne kritiziramo, no evangelizacija mora biti dovedena u ovu dimenziju da svaki čovjek, svaki anđeo trebaju biti uronjeni u puninu djelovanja čistog Duha, tako da čovječanstvo dosegne novo stvaranje. Za nas je ovo razdoblje snažan prolazak prema novom stvaranju.

Božji narod na Zemlji bit će jako dotaknut i poguran da se uključi u Crkvu Isusa Krista cijelog svemira. Trojstveno djelovanje bit će osobito jako u duhu ljudi. Osobe će biti prokušane da bi izrekle jedan potpuni da Bogu ili jedan potpuni da Luciferu. Ne kažem da će sve biti ostvareno u idućoj godini, no bit će jako moćno djelovanje trojstvene sile. Već  u ovoj godini djelovanje Antikrista i Lažnog Proroka bilo je jako, no što se više pokrene  odgovor naroda na Zemlji, i ne više samo pojedinačni, nego sjedinjeni u istom Duhu Gospodnjem, toliko će više Lažni Prorok i Antikrist otvoreno izići i moraju se očitovati.

U ovom hodu, sva lica se trebaju očitovati u Očevom svjetlu,  lica anđela, svetih, ljudi, i onih koji s ljubavlju odaberu Boga, slobodno te se usmjere prema Njemu, bit će vođeni u sili Duha Svetoga po Isusu Kristu da budu preobraženi u  novog čovjeka, a tako i cjelokupno čovječanstvo. Čovječanstvo je predodređeno uzdići se prema zakonima čistoga Duha gdje materija neće prevladati, nego će duh svime upravljati. Tada će se u ovom hodu čovječanstvo uzdići.

Moramo se vratiti na ono što smo rekli: ključ čitanja povijesti, Boga Oca, Alfa i Omega; moramo nastaviti slaviti Njegovo ime, zazivati Njegovo ime, klanjati Mu se, željeti Ga upoznati po Isusu Kristu u Duhu Svetom i u idućoj godini da se još više objavljuju u Njemu sve tajne našeg života i tajne Božje u Duhu Svetom po Isusu Kristu, onda nema više vjerskih formalizama, ništa formalizmi, makar bili po  ljudskoj vjerskoj logici. Sve treba biti podloženo vodstvu Duha Svetoga, jer će nam biti dana milost, bit će nam dani  znakovi. U tom smislu se uključuju vjerna  braća da nam pomognu na način i u vrijeme u koje je Bog predvidio. U svakom slučaju, jedinstvena akcija cijele Crkve Isusa Krista cijelog svemira bit će jako djelotvorna u idućoj godini. Sve će to biti jedan progresivni hod prema odgovoru osoba. Bog je spreman i Bog se neće zaustaviti.

Kao što sam rekao, sva lica moraju biti očitovana. Prigodom  Svetkovine Majke Božje[3], sutra želim govoriti upravo o  licu Presvete Majke  koje trebamo vidjeti kako će se očitovati u sljedećoj godini i kako se mi, kao djeca Marijina,  moramo očitovati pred Njenim licem.

Zaključujem ovaj razmišljanje molitvom koju molimo svi zajedno:

Oče naš, koji jesi  na nebesima,

sveti se ime tvoje,

dođi kraljevstvo tvoje,

budi volja tvoja,

kako na nebu tako i na Zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas,

i otpusti nama duge naše

kako i mi otpuštamo dužnicima našim,

i ne zapusti nas u času napasti,

nego izbavi nas od zla.

 

Neka Gospodin blagoslovi sve vas, dobre i zle, da se ljubav Božja očituje svima, i svjetlost obasja sve, tako da svi mogu izabrati dobro i odbiti zlo, uzdići se čineći dobro i živjeti u skladu sa Zakonima čistoga Duha da bi se preobrazili, postali nova stvorenja, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen.

Do sutra.

[1] Izdanje „Markras“

[2] Usp. Poruka Boga Oca od 3.kolovoza 2017 pod naslovom „Očitujte moju slavu“, objavljena na http://www.premanovomstvaranju.org

[3] 01. Siječanj: Svetkovina Presvete Marije, Majke Božje