Razmišljanje “Lice Crkve Kristove u cijelom svemiru”

Stefania Caterina i O. Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, tema našeg današnjeg razmišljanja je „Lice Crkve Kristove u cijelom svemiru.” Često, razmišljajući o svemiru  i svemu  onom što se giba u svemiru, imamo iskrivljene slike o onom  što Gospodin čini u svemiru. Naime vrlo je važno da mi poznajemo lice Crkve Kristove u cijelom svemiru te da to lice zasja na našim licima, u našem ponašanju.

U posljednjoj poruci koju smo vam poslali – bila je to poruka dana  Stefaniji 14. listopada ove godine[1] – Isus govori: „Danas je jedan izuzetno važan dan za vas jer započinje vrijeme žetve. Sve ono što je Božji narod posijao kroz tisućljeća, ne samo na Zemlji nego u cijelom svemiru, sada treba biti sabrano i spremljeno u žitnice Božje(…) Vaša vjerna braća skoro su završila evangelizaciju niskog svemira(…) Sada je vrijeme da također i na Zemlji bude nošena ova ista sila, jer sinovi Božji su obmanuti na Zemlji, također i od lažnih pastira koji se predstavljaju kao janjci, a u stvari su vukovi(…)  Došlo je vrijeme da istinska Crkva na Zemlji, moja Crkva iziđe u svjetlost i započne djelovati svom snagom, mudrošću i ljubavlju koju ću joj ja dati. Otac to želi i, u moje ime, Duh Sveti će se snažno spustiti na Božji narod u cijelom svemiru, kako bi započelo veliko sabiranje plodova.“

 I mi želimo razmišljati o licu Crkve cijelog svemira uključujući i  Zemlju, želimo razmišljati o toj  sili koju Trojedini Bog koristi u svoj djeci koja žele biti dio mističnog Tijela Kristova. Izabrali smo neke stranice koje su mnogi od vas pročitali u knjizi „Svemir i njegovi  stanovnici”, str 284-285, gdje nam upravo Duh Sveti objašnjava ove važne unutarnje korake da bismo razumjeli ovo Božje djelovanje u Crkvi Kristovoj u cijelom svemiru.

„Bog prosvjetljuje svakog čovjeka, milost poput povjetarca prolazi pored svakoga i nosi mu Božji glas, njegova svjetlost svakoga obasjava. Lažac je onaj koji kaže da Bog ne postoji i da ga se ne može osjetiti. Uvijek možete osjetiti Duha Svetoga u sebi ako imate mrvicu dobre volje. On djeluje tako da vas podsjeća da ste djeca Božja i usmjerava prema Spasitelju, Isusu Kristu. Nažalost, niste uvijek spremni prihvatiti Duha Svetoga i poslušati ga. Kad biste pak znali prihvatiti njegovu zraku svjetlosti, koja vas uvijek miluje, mogli biste započeti jedan proces preobrazbe čitavog vašeg bića, pod uvjetom da ste iskreni i odlučni da se mijenjate.

Ako je tako, potreban vam je još jedan ključan korak: prikazati sebe Bogu i dopustiti mu da djeluje u vama. Ako prikazujete život Bogu i želite se uskladiti s njegovim zakonima, Isus Krist započinje u vama svoje djelo Otkupitelja: najprije vas čisti od zla i oprašta vam, potom vas povjerava svojoj Majci, Blaženoj Djevici Mariji.

Predanje Mariji je vrlo važno: kao što se svaki čovjek, po zakonu prirode, rađa po tijelu jedne majke, tako se, po zakonu milosti, u duhu ponovno rađa od jedne Majke. Dobro shvatite ovo: ako se ne rodite ponovo iz utrobe One koja je rodila Bogočovjeka, nećete doći do punine, bit ćete slabi na vašem putu. Riskirali biste ne doći do cilja kad vas Isus ne bi povjerio Gospi. Međutim, potrebno je i vaše osobno predanje Mariji: i vi morate učiniti vaš dio, predajući svoj život s povjerenjem u njene ruke. Majka zna što vam treba, njezino Srce kuca u skladu sa Srcem njezinog Sina Isusa. Vaša sveta Majka je sva čista i pokazuje vam put čistoće; moćna je i štiti vas od zla; ona vas kao Majka prima i razumije kada trpite. Nježno vas poziva kada griješite, ali vas nikada ne ranjava, jer je najnježnija Majka.

Blaženu Djevicu Mariju, Božje remek djelo, Isus vam je darovao pod križem kao Majku da vas prati na putu svetosti i povratka Bogu; neće vas ostaviti dok ne budete sigurni u rukama Božjim. Nemojte ni vi nju ostaviti, ako želite da vaše posvećenje bude lakše i brže.

Isusovo djelovanje vas vodi Ocu. Što to znači? Znači da po Isusu upoznajete Oca, da ga po njemu ljubite, da vam on otkriva ljubav kojom vas Otac ljubi. Kada shvatite i osjetite živom Očevu ljubav u vama nova ste stvorenja i ništa vam ne može naškoditi, čak ni smrt. U rukama ste Očevim iz kojih vas nitko ne može istrgnuti, kao što je sam Isus rekao (Iv 10,29).

Vidite, dakle, da Bog nijednom čovjeku ne priječi da se približi dobru, štoviše, nastoji sve privući k sebi. Tako i vi trebate činiti, ako ste djeca Božja: ne sudite, ne osuđujte, molite za sve pa i za zle i za one koji vam se takvima čine. Molite za sve one koji vam se protive i koji zagorčavaju vaš život i nećete se zbog toga pokajati (Mt 5,43-48). Bog će pustiti na vas kišu blagoslova tako obilnu da ćete mu zahvaljivati svu vječnost. Promjena svijeta započinje tamo gdje čovjek mijenja samoga sebe i ponaša se kao dijete Božje. Ne zaboravite to!

Govorim i vama koji ste počinili zlo, koji si ne uspijevate oprostiti i kojima ljudi ne opraštaju: približite se Bogu koji vas ljubi i uvijek prašta. Počnite živjeti za njega i on će biti uz vas; učinit će vas novim stvorenjima, učinit će vas svojim suradnicima.

Na kraju govorim vama, Iluminati, i vama koji ste robovi Luciferovi: i za vas postoji izlaz, ali se morate ozbiljno potruditi korjenito promijeniti vaše razmišljanje i vaše postojanje i popraviti učinjeno zlo. Bog će vam pomoći, ali vas ne može zamijeniti; zato se odlučite za Boga i put će se i pred vama otvoriti.“

Ovaj tekst koji nam je Duh Sveti diktirao poziva nas da se spustimo u našu nutrinu, u našu intimu, u naše unutarnje svetište, gdje je prisutan naš duh da bismo razumjeli ono što je Božje i i njegovo djelovanje u našem duhu od kojeg  se kasnije rađa cjelokupan naš život, naše postojanje.

Čuli smo da nas Bog prosvjetljuje, uz nas je i bili bismo lažljivci govoreći: “Nema Boga, ne poznajem Ga”; mogu Ga ne poznavati poradi moje krivnje, poradi krivnje drugih. Također i tamo, Duh Sveti, neprestano budi našu memoriju i pokazuje put da možemo postati djeca Božja po Sinu Božjem. Onda, ako smo mi dobre volje i želimo doseći lice djece Božje, pozvani smo prikazati život Isusu kako bi nas preobražavao, čistio nas, opraštao nam i ozdravljao nas.

Duh Sveti govori da: “Isusovo djelovanje vas vodi Ocu. Znači da po Isusu upoznajete Oca, da ga po njemu ljubite, da vam on otkriva ljubav kojom vas Otac ljubi “. Tada smo slobodni  primiti ovu ljubav. Ljubav Oca, Sina, Duha Svetoga nije neka ravnodušna stvar u nama,  to je trojstveno djelovanje kojemu se nitko ne može suprotstaviti. Sile zla ne mogu spriječiti ovo djelovanje u nama ako smo mi prikazani Isusu. Dakle, spoznavajući ovu Božju ljubav, ljubeći ovu ljubav, mi ulazimo  u tu ljubav, Božji život teče u nama. U rukama ste Očevim iz kojih vas nitko ne može istrgnuti, kao što je sam Isus rekao. ” To je djelovanje Presvetog Trojstva u nama, to slijedi Crkva Božja u cijelom svemiru koja kontemplira lice Božje u zajedništvu sa sedam velikih Arkanđela, sa svetima, vjernom  braćom i isto tako i mi želimo sudjelovati.

Postoji još jedna vrlo važna točka koja se lako preskače također i u Crkvi, u teologiji: odbacuje se Gospa, ili u najmanju ruku  nije nužna. Duh Sveti je jasan da kako se rađa jedno dijete u utrobi majke u prirodnom tijeku, tako se u tijeku milosti rađa  svako dijete Božje od Majke Božje i tvrdi: „Dobro shvatite ovo: ako se ne rodite ponovo iz utrobe One koja je rodila Bogočovjeka, nećete doći do punine, bit ćete slabi na vašem putu. Riskirali biste ne doći do cilja kad vas Isus ne bi povjerio Gospi.“

Crkva naziva  Mariju „Majkom Crkve, Kraljicom”, no to nije neka pjesnička forma i kada se Gospa ukazuje kao u Međugorju i ostaje više od trideset šest godina, Crkva Ju ne prihvaća, ne razumije. Nije sigurno došla da bi davala sedam dana neku porukicu  i onda pobjegla. U ovim vremenima koja pripremaju slavni Kristov dolazak, Ona ostaje s nama i prati nas prema novom stvaranju.

Kao što Bog djeluje u nama s trojstvenom silom, tako Marija predstavlja Majku u kojoj  se odvija ovaj proces začeća i rasta sve do dosezanja zrelosti, stoga  je Ona u Svemogućem Bogu, čista, bezgrešna, prenosi našoj duši tu ljubav Božju jer djeluje skupa sa svojim Sinom Isusom. Dakle nitko ne može imati izgovor da ne može primiti tu ljubav.

 „Neće vas ostaviti dok ne budete sigurni u rukama Božjim ”. Kao što nas Isus vodi k Ocu, njegovoj ljubavi, tako u jedinstvu s Isusom, Gospa vodi svakoga od nas. Ova točka nije jasna u dušama, u kršćanima. Trojedini Bog je aktivan u nama, Majka i Kraljica je aktivna u nama, ne pojavljuje se kao neka ikona,kao neka sličica koja se povlači, nego je živa u nama. I sada kada govorimo o trojstvenoj sili koja će zahvatiti i Zemlju bit će također Majka i Kraljica među nama  ona  koja će nositi ovu silu. Na svakome je od nas da primimo ovu silu Božju koja ne djeluje kao neka sila koja pritišće, nego kao jedna sila koja obnavlja, uvijek poštivajući našu slobodu. Tako će čovječanstvo cijelog svemira biti dovedeno do jednog raskrižja, odabira: život Božji po Mariji ili odabir propasti.

 Ako smo shvatili ove stvari, možemo isto tako shvatiti da je lice Crkve u cijelom svemiru lice Trojedinog Boga; kako Tri božanske Osobe djeluju jednodušno tako i djeca Božja trebaju biti u istom duhu i ti nas zakoni vode u novo stvaranje. Naša Presveta Majka i Kraljica je već ušla u Presveto Trojstvo ali nas prati kao Majka jer majka, prava majka ne zaboravlja djecu niti nakon smrti nego ih prati.

Onda za nas je jako važno razumjeti da je djelovanje Božje jako konkretno, blisko nama i mi ga možemo primati i izražavati preko nas pravo lice Božje Crkve Kristove iz cijelog svemira jer će sva djeca Božja, iz cijelog svemira, biti sabrana u istu obitelj i bit će ukućani Božji  kako kaže Sveti Pavao.[2]

Vidite, dakle, da Bog nijednom čovjeku ne priječi da se približi dobru, štoviše, nastoji sve privući k sebi. Tako i vi trebate činiti, ako ste djeca Božja: ne sudite, ne osuđujte, molite za sve pa i za zle i za one koji vam se takvima čine. Molite za sve one koji vam se protive i koji zagorčavaju vaš život i nećete se zbog toga pokajati. Bog će pustiti na vas kišu blagoslova.“

Znak da smo mi primili trojstveno djelovanje u nama, i da nas je to djelovanje dovelo do zrelosti, je kada smo mi spremni djelovati jednodušno s Bogom po Mariji. Crkva u cijelom svemiru želi biti slična svojoj Majci i u njezinom Srcu se klanjati Trojedinom Bogu. Sada nadolaze vremena kada sva ova sila biva izražena također i na Zemlji u onoj djeci koja ju žele primiti, pomoći izgubljenima, smetenima, robovima sistema, ljudskih interpretacija.

U ovoj večeri mi, s našim slavljem, posvećujemo sva mjesta na Zemlji, u svemiru gdje se susreću djeca Božja koja traže pravo lice Božje, posvećujemo sva svetišta Presvetoj Mariji. Pozivamo vas da sudjelujete u tom i započnete očitovati pravo lice Crkve bez svađe, bez beskorisnih diskusija, bez negiranja pravog lica Božjeg. Probudimo se svi jer milost će nam biti darovana i bit će silna za cjelokupno čovječanstvo kako bi povela čovječanstvo prema spasenju, jer postoji jedan jedini Spasitelj u cijelom svemiru, Isus Krist.

I ja vas blagoslivljam u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Isusova poruka od 14. Listopada 2017. pod naslovom „Započinje vrijeme sabiranja plodova“ objavljena na http://premanovomstvaranju.org  24.listopada 2017.

[2] Usp. Ef 2, 19-20