Započinje vrijeme sabiranja plodova

“Predraga braćo i sestre. Svi smo slavili stogodišnjicu Gospinih ukazanja u Fatimi, i našli smo se u Njezinom duhu koji nas vodi  Isusu  Kristu.

Drugi dan od  zaključenja obljetnice Gospinih ukazanja u Fatimi Isus je govorio Stefaniji Caterini. Sadržaj dodiruje točke koje zaokupljaju pameti onih koji vjeruju  u Krista, ali i vjernike općenito i sve ljude dobre volje. Naš je zadatak prenijeti vam ovu poruku kako bi svatko od vas napravio vlastiti izbor, zauzeo vlastitu poziciju, vlastitu suradnju s Isusom Kristom ili protiv Isusa Krista.

Mi nastavljamo moliti za vas,  ne davati puno komentara. Svatko od vas će shvatiti, bit će  vođen Duhom Svetim kako se sjediniti s Isusom  Kristom i kako Mu pomoći u ovom djelu kao što su Mu pomagali i svi apostoli utjeloviti božansku istinu i voditi prema novom stvaranju.

Ja vas blagoslivljam da se na vas spusti Duh Božji, Duh Isusa Krista obećan od  Oca, kako bi vas  Duh Sveti uvodio  u svu istinu, vodio vas i štitio, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga “

                                                                                                                                                                                                                                                         Otac Tomislav Vlašić

 

 

Međugorje, 14. listopad 2017

Isusova poruka

“Predraga djeco,

blagoslivljam vas i zahvaljujem vam za hod koji smo zajedno napravili kroz ove godine. Vi ste pripremili ovaj dan, hodili ste i otvorili nove putove na Zemlji. Vi niste potpuno svjesni onog što ste učinili kroz ove godine, ili bolje, onog što sam ja učinio preko vas. Otvorio sam jedan novi put na Zemlji, onaj koji je trebao biti otvoren od početka Crkve a koji vodi u novo stvaranje.

Danas je jedan izuzetno važan dan za vas jer započinje vrijeme žetve. Sve ono što je Božji narod posijao kroz tisućljeća, ne samo na Zemlji nego u cijelom svemiru, sada treba biti sabrano i spremljeno u žitnice Božje[1]. Šaljem vas sabirati sve što je bilo posijano[2]. Ja ću biti među vama kako bih sabirao s vama molitve, žrtve, suze i ljubav svih sinova Božjih koji nemaju glasa, koji su zgaženi i okovani. Vrijeme je da ih ja oslobodim! Učinit ću to preko mog naroda, na Zemlji i u niskom svemiru.

Vaša vjerna braća skoro su završila evangelizaciju niskog svemira. Oslobodila su mnoge zatvorenike i uklonila mnogu tamu  iz očiju i srdaca sinova Božjih. Sada je vrijeme da također i na Zemlji bude nošena ova ista sila, jer sinovi Božji su obmanuti na Zemlji, također i od lažnih pastira koji se predstavljaju kao janjci, a u stvari su vukovi. Djeca Božja na Zemlji se nalaze u još težoj situaciji u odnosu na onu u niskom svemiru. Zapravo neprijateljska obmana je prošla također i preko jednog dijela Crkve koja se predstavila kao moja Crkva, ali to nije. Došlo je vrijeme da istinska Crkva na Zemlji, moja Crkva iziđe u svjetlost i započne djelovati svom snagom, mudrošću i ljubavlju koju ću joj ja dati. Otac to želi i, u moje ime, Duh Sveti će se snažno spustiti na Božji narod u cijelom svemiru, kako bi započelo veliko sabiranje plodova.

 

Kao što znate, Zemlja je jedan jako težak scenarij. Ovdje djeluju Antikrist i Lažni Prorok, čije se djelovanje širi na cijeli niski svemir. Antikrist i Lažni Prorok, u ime Luciferovo, žele spriječiti ljude upoznati pravoga Boga, žele izbrisati iz srdaca ljudi moje ime, kako bi se izgubilo sjećanje na spasenje i na Spasitelja. Vi ćete, međutim, vidjeti da svaki put kad se Antikrist i Lažni Prorok budu trudili da se zaboravi moje ime, moj će ga narod još jače uzvikivati. Bit će to jedna bitka, jedna velika borba između duhova, koja će služiti da se jednom zauvijek razdjele svjetlo i tama, sinovi Božji od Luciferovih sinova. Tako ćete pripremiti moj povratak. Ja ću doći u svoj mojoj slavi da bi učinio definitivnim sve što moj narod bude ostvario. Kada govorim o mom narodu, mislim također i na moju Majku, Svetog Josipa, sve svete u Raju, vjerna čovječanstva i također duše u Čistilištu koje mi se daruju. To je velika Božja sila koja će djelovati. Također i vi koji živite i djelujete na Zemlji, očitovat ćete moje ime.

Ne brinite se ako se osjećate maleni. Maleni su oni koji pobjeđuju, ne veliki. Vidjet ćete kako propadaju silnici, sve dok ne propane onaj koji se smatra najmoćnijim od svih, a  koji se od početka vremena borio protiv Boga: Lucifer, knez tame. Trebat će se prignuti pred novim narodom i iščeznut će iz stvorenja. Bit će ostavljen tamo gdje ga se nitko više neće sjećati.

Hrabro, narode moj! Znak koji nosite dat će vam snagu  biti vaš boj. Bit ćete progonjeni, ali ne mislite na progonstva onakva kakva ste poznavali sve do danas. Završilo je vrijeme u kojem sinovi tame zaustavljaju Božji narod. Imat ćete velike borbe u duhu i trebat ćete biti spremni suočiti se s njima, jer ću vam i u duhu slati duše koje traže spasenje. Preko vas, ću dotaknuti, ozdraviti i uskrsnuti mnoge duše. Stoga ne bojte se jer vi pripadate Nebu. I upravo stoga jer pripadate Nebu izazivate srđbu pakla; međutim, pakao vam se neće približiti da vas pobijedi, nego da bude pobijeđen.

 Dječice vrijeme je da svatko od vas napravi svoje odabire, jasne i definitivne, kako bi se pozicionirao na bojnom polju. Ne smije više biti oklijevanja, kompromisa ili licemjerja. Sada je trenutak jednog velikog, definitivnog pročišćenja za vas. Slabosti će uvijek biti prisutne, no nisu nikakav problem, jer ću ih ja lako nadvladati u vama. Istinski problem je kako koristite vašu slobodu: ako ju ne polažete u moje ruke, ako želite upravljati  sami vašim životom, vi ćete oslabiti i stavit ćete se na mjesto Božje. Tada  će se Lucifer igrati s vama jer ćete doći do toga da počinite isti njegov grijeh. Ostavite Bogu zadatak da vas vodi i da očituje da ste njegovi službenici i On će to učiniti. Ja ću uvijek biti s vama i vodit ću naprijed  moj narod preko Svetog Mihaela i drugih velikih Arkanđela, koji će sve više  pripremati Božji narod za njegovu bitku, i za njegovu pobjedu.Doći ću osloboditi vas zauvijek, doći će vas posjetiti vaša vjerna braća jer trebate biti s njima sjedinjeni. Stoga je važno da napravite vaše odabire, kako bi se razina vašeg duha podigla te tako možete susresti vjerna čovječanstva koja već žive u jednoj većoj svjetlosti.

Vodit ću vas, ne bojte se, imat ćete sve što budete trebali imati. Bdijte, trudite se čitati znakove vremena u svjetlu mudrosti koja dolazi od Duha Svetog a ne na temelju vaših emocija. Ostavite vaše emocije i uđite u mir Božji, koji vas otvara prema istinskoj mudrosti i jedinoj spoznaji istine. Ponavljam vam: JA SAM PUT, ISTINA I ŽIVOT. Ako budete imali mene, imat ćete sve. Ja želim boraviti s vama, sada je na vama da doista želite boraviti sa mnom. Znam da to želite, ipak imat ćete velike borbe i trebat ćete uvijek, u svakom trenutku, obnavljati vašu vjernost i vašu odluku da mi pripadate, po Srcu Bezgrešne Majke. Tako prikazani meni po Njoj, bezgrešni i u sveopćem zajedništvu, proći ćete sa mnom svaku kušnju i bit ćete jaki u Bogu, navijestit ćete svim narodima moje spasenje.

Blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.”

[1] Usp. Mt 13,30

[2] Usp. Iv 4,38