Razmišljanje „Živo i aktualno sudjelovanje u nebeskoj Liturgiji”

21. rujna 2017.

Stefania Caterina i O. Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, danas je blagdan Svetog Mateja apostola, evanđeliste; škola je počela, praznici su završili, vraća se na posao, i također i mi se zapućujemo u tom smjeru kako bismo se pripremili za novu liturgijsku godinu i novu godinu koja za nas koji pratimo ove programe uvijek donosi novost.

Tematika koja će objediniti sve teme koje ćemo razvijati je „Živo i aktualno sudjelovanje u nebeskoj Liturgiji“. O tomu  smo govorili nekoliko puta, sada je za nas izuzetno važno živo ući, kako bi naše sudjelovanje u nebeskoj Liturgiji bilo živo i aktivno.  Gospodinova obećanja napreduju u ostvarenju onog što je obećao. Trojstvena sila, kako smo vam objašnjavali, napreduje u cijelom svemiru.

Sudjelovanje u nebeskoj Liturgiji podrazumijeva dvije stvari: jedna stvar je uranjanje s onima koji sudjeluju u nebeskoj Liturgiji, tko predvodi nebesku Liturgiju a to su Arkanđeli kojih ćemo se spominjati  29. u mjesecu;[1] uranjanje zajedno s njima, i cijelim Mističnim Tijelom Kristovim u otajstvo Božjeg života, no u isto vrijeme, sudjelovanje  u akciji ove Liturgije; subjekti, sredstva koja sudjeluju pred prijestoljem Božjim su Arkanđeli, sveci,pravednici, izvanredna sredstva koja nam je Bog dao,te čovječanstva vjerna Bogu. Akcija koja se pokreće iz ovog  slavljenja Liturgije utiskuje  trojstvenu silu u cijeli  svemir te utiskuje i u nas  na Zemlji no danas prije svega u vjeri, nadi i ljubavi. Želimo vam onda pojasniti nužnost da novi narod  živo i djelotvorno sudjeluje u nebeskoj Liturgiji i u cjelokupnoj  trojstvenoj akciji koja prolazi preko sredstava koja je  Bog uzeo i  koristi se njima.

Poslušajmo odlomak iz „Svemir i njegovi stanovnici[2], koji se odnosi na Božje djelovanje preko Arkanđela.

Stefania Caterina: odlomak je uzet sa 194 -195 stranice.

Anđeli uvijek pripremaju put, naviještaju čovječanstvu najvažnije događaje prije nego se dogode. Bog nikada ne ostavlja ljude same pred velikim događajima koji su također velika otajstva nedokučive božanske mudrosti. Anđeli su poslani kako bi ljudi shvatili ono što se dogodilo ili ono što se treba dogoditi. Ponekad su poslani pojedincima u svjetlu njihovog poslanja, kako se npr. dogodilo Mariji koju je posjetio Arkanđeo Gabrijel. U drugim prilikama se pojavljuju pred više osoba zajedno, kao u slučaju pastira. U drugim se slučajevima pak pojavljuju pred čitavim narodom da mu pomognu u određenom pothvatu, kao što se dogodilo Izraelskom narodu tijekom bijega iz Egipta.

No danas je postojanje anđela upitno čak i kršćanima. Uz to ide i krajnja racionalnost koja vodi vaše razmišljanje. Nevjerica i racionalnost su velika prepreka očitovanju anđela, koji poštuju vašu slobodu kao što čini i Bog. I upravo vaša sloboda ograničava djelovanje anđela, sa za vas vrlo negativnim posljedicama. Bog ne dopušta da anđeli djeluju u potpunosti ako ih ne želite kraj sebe i tako se ludo lišavate njihove velike i dragocjene pomoći. Demoni, pak, nesmetano djeluju na Zemlji, služeći se upravo nevjericom i racionalnošću ljudi: kada u ime razuma niječete postojanje đavla, odustajete od borbe s njim i on vas ismijava; kada mislite da ste pametni, upravo tada bivate prevareni. Anđeli poštuju vašu slobodu i udaljuju se od vas ako ne želite vjerovati da postoje. Demoni vas, naprotiv, uopće ne poštuju; čekaju da niječete njihovo postojanje kako bi vas udarili iz potaje. Dobro razmislite: ne bi li za vas bilo bolje okružiti se anđelima nego li demonima?

Otac Tomislav: Za nas je  izuzetno važno razmišljati o ovom tekstu. Osobe su obično sklone ispitivati iz radoznalosti, ili znati što će biti, kako će biti, kako činiti, kako ne činiti,…Ako mi ne dopustimo Božjim sredstvima, kao što su anđeli da otvaraju put događajima – događaji su u nama i izvan nas – mi ništa nećemo razumjeti. Onda, kako je važno probuditi naš odnos s Arkanđelima, s anđelima, izuzetno važno, jer svakako su nas kroz cijelu povijest spasenja prethodili, prethodili su mnoge svece. Nije slučajno da se Sveti Franjo povukao na La Vernu postiti četrdeset dana u čast Svetog Mihaela kako bi osjetio njegovu prisutnost, njegovo vodstvo i njegovu zaštitu.

Stefania Caterina: Mogu reći da se u mojim iskustvima dogodilo nešto slično u smislu da svaki put kada je Gospodin htio napraviti neki preokret u mom životu, također i glede objava, kada ih je htio proširiti, ili svakako da napravim jedan korak naprijed,  anđeli su se uvijek prvi pojavljivali kako bi mi otvorili put. Ovo sam na poseban način govorila u mojoj knjizi „Preko Velike Barijere“[3], u 1998 kada je Gospodin započinjao malo po malo otvarati ovu širu viziju njegova plana uglavljenja u Kristu svega stvorenog. Upravo u devetnici Svetih Arkanđela predstavili su se jedan po jedan Sveti Mihael, Sveti Gabrijel[4], itd, svatko je govorio o svom udjelu, svom iskustvu, svom blagoslovu ali svi su me usmjeravali prema nečemu što se tek trebalo otvoriti, i doista brzo nakon toga započele su šire objave o životu u svemiru i svemu što ste čitali kroz sve ove godine. Dakle, mogu reći da se ovo događalo u mom životu, da svaki put kada se nešto otvaralo, anđeli su to prethodili njihovom molitvom, njihovim blagoslovom, njihovim pojašnjenjima i sa puno strpljivosti jer treba reći da su anđeli također i vrlo strpljivi s ljudima jer poznaju našu razinu, znaju gdje se nalazimo no ipak se spuštaju na našu razinu da bi nam pojasnili, da bi nam pomogli razumjeti, i znate da je i ovaj narod bio potpomognut od Arkanđela.

Otac Tomislav: Ja želim nadodati moje svećeničko iskustvo. Ja sam svećenik, sjedinjen sam sa sedam velikih Arkanđela, na poseban način sa Svetim Rafaelom. Što sam iskusio? Iskusio sam  da je on vođa i pratitelj, vođa u smislu da uvijek otvara put u tajnu i mi možemo prolaziti taj put, no ipak je i pratitelj. Ne ide dalje od onog što smo mi spremni činiti, tada prati, čeka, prikazuje se, moli, no ipak ne utječe na naše odabire.

Ovo je izuzetno važno razumjeti za nas svećenike. S jedne strane trebamo otvarati put našim prikazanjem, našom molitvom. Ako mi ne otvaramo , naše propovijedanje je prazno. Naš duh treba napredovati, treba ići dalje. U isto vrijeme mi pratimo osobe, ne možemo na njih utjecati, možemo se prikazati, moliti, ljubiti i čekati kako ne bismo vršili nasilje na slobodu.

Jedan drugi vrlo važan aspekt koji želim reći: mi svećenici na Zemlji često se autonomno ponašamo. Anđeli su za nas malo daleki, nestvarni, kao neka apstrakcija u vjeri, no izuzetno je važno bilo za svećenika, bilo za svakog vjernika poštivati ovaj princip jedinstva u različitosti. Jedan anđeo, Arkanđeo je drugačiji od nas, ima vrlo jaku sliku Božju u sebi, no njegova narav je drugačija, naša narav je drugačija  i trebamo stvarati među nama povjerenje, ljubav, privlačnost jedni prema drugima da bi išli prema Isusu Kristu i preko Isusa Krista u Duhu Svetom bili sjedinjeni s Ocem. Ne možemo se osjećati autonomni, „Isus Krist je došao na Zemlju, dao nam je sve“,…kao da anđeli ne postoje. Nećemo moći razumjeti tajne ako ne prihvatimo ovu braću koja su čisti duhovi, koja kontempliraju Trojstvo.

Želim preći na jedno drugo sredstvo, na vjernu braću koja su u svemiru. Također i oni živo sudjeluju u nebeskoj Liturgiji i živo sudjeluju u skladu s anđelima, noseći jednu trojstvenu akciju u cijeli svemir. Također i s njima  trebamo imati ovaj živi odnos, pun kršćanske ljubavi.

Stefania Caterina: Evo, Otac Tomislav je napomenuo vjernu braću. U stvari, oni su uvijek, od početka njihove povijesti, imali ovaj duboki odnos s anđelima, jedan odnos velike i otvorene suradnje: anđeli djeluju na razini duha a vjerna braća na razini materije, tijela ipak uvijek u ovom skladu. Anđeli, dakle, oduvijek surađuju i sudjeluju zajedno s vjernim čovječanstvima u upravljanju visokim svemirom, i svim onim što je bilo povjereno vjernim čovječanstvima.

Arkanđeli, anđeli aktivno su sudjelovali u velikim događajima povijesti spasenja, najprije u velikim događajima povijesti Izraela[5], potom svi događaji vezani uz utjelovljenje[6], Isusovu smrt i uskrsnuće, vidjeli su uključenje anđela. Znate dobro navještaj pastirima[7], Gecemanski vrt,[8] potom navještaj dan ženama nakon uskrsnuća[9] i tako dalje. Ako gledate Evanđelje, možete vidjeti upravo ovo aktivno sudjelovanje anđela.

Što se danas događa? Danas se događa da je u tijeku evangelizacija niskog svemira, još jednom anđeli prethode, prethode ulazak vjerne braće, prethode njihov fizički dolazak jer pripremaju put, pripremaju put u dušama, pripremaju najprikladnije uvjete da bi potom vjerna braća mogla ući u niski svemir te ići na planete koje su zainteresirane za evangelizaciju.

Danas možemo reći da je suradnja anđela sve šira jer se prostire također i na čovječanstva srednjeg svemira, koja znate da su obraćena već duže vrijeme i sudjeluju s anđelima, no anđeli su na primjer prisutni također i u Čistilištu jer često silaze; silaze ne samo utješiti duše nego i pomoći im pripremiti se za njihov hod pročišćenja. Stoga su anđeli uz cijeli Božji narod koji je u formaciji u cijelom svemiru i, naravno u skladu su sa svim svetima koji s anđelima vrše ovu snažnu akciju molitve i prikazanja.

Otac Tomislav: Danas naime slavimo svetkovinu Svetog Mateja i spominjemo se riječi Svetog Pavla koji kaže:“ Jedno tijelo i jedan duh, kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima![10] U svima, obuhvaća cijeli svemir, svete, anđele, vjernu braću, također i Čistilište. Dakle odavde želim započeti s vama u ovoj godini živjeti živo sudjelovanje u zajedništvu sa svima kako bi upoznali Očevo lice kojem nas vodi Duh Sveti po Isusu Kristu.

Mi, na Zemlji, ne možemo doseći cjelovitost našeg života, puninu zajedništva s našim bližnjim unatoč milostima koje smo primili po Isusu Kristu bez ovog sjedinjenja sa Mističnim Tijelom Kristovim, i ovo zajedništvo svih članova Božjeg naroda danas napreduje u cijelom svemiru. Kada se svi sjedine u istom duhu, u istoj vjeri, u istoj nadi, u istoj ljubavi, ući ćemo u novo stvaranje.

Danas je naime djelovanje Arkanđela, anđela jako prodorno, snažno,  u privlačenju svih onih koji su dobre volje da bi bili usmjereni prema Trojedinom Bogu ili odbili one koji se opiru i  ne žele Ga. To je jedno prodorno djelovanje u cijelom svemiru i ne može se odgoditi jer evangelizacija niskog svemira napreduje nakon čega je na redu Zemlja, mi na Zemlji. No ako mi danas ne želimo sudjelovati u ovoj akciji svih sredstava u svemiru, cijelom Mističnom Tijelu Kristovu, kako možemo živjeti Crkvu, tajnu Crkve  koja je Crkva Kristova u cijelom svemiru? Kako možemo biti jedan novi narod?

Pozvani smo živo i aktivno sudjelovati u Liturgiji, tako se  naša Liturgija preobražava, također i ono što živimo, cijeli život postaje jedna liturgija. Mi smo u našoj ljudskoj slabosti na Zemlji uvijek skloni delegirati nekoga da nam donese spasenje. Točno je da određene stvari mi sami ne možemo napraviti, bez anđela ne možemo, niti bez vjerne braće, no mi možemo sudjelovati, ući u zajedništvo u istom duhu i onda ono što nam je bilo rečeno: „ Niste gori od vjerne braće. Vi na Zemlji nosite jedan veliki teret poradi istočnog grijeha.“

Izuzetno je važno, da živimo našu Liturgiju u Vazmenom Prolasku u svakoj Svetoj Misi, u svakom koraku našeg života sjedinjeni sa Božjim sredstvima, anđelima, vjernom braćom, svetima, braćom i sestrama u Čistilištu. To čini od nas jedan narod koji hodi u kozmičkoj Pedesetnici, hodi u istom duhu.

Želim također napomenuti da evangelizacija niskog svemira napreduje, mi ćemo biti kušani, kušani u pozitivnom smislu i u negativnom smislu: u pozitivnom smislu bit će milosti koje nas privlače, no mogu nas privlačiti samo ako ima živi odgovor u sudjelovanju u ovoj milosti; u negativnom smislu da se ne mogu odgađati milosti za druga vremena. Ovdje je prisutna jedna izuzetno jaka  trojstvena akcija uglavljenja u Kristu cijelog svemira i ne možemo se igrati kao da nije ništa i promatrati nesreće na Zemlji i okrenuti se prema negativnim stvarima. Mi trebamo podići glavu: približilo se naše spasenje, te pokazati svima drugima ovo djelovanje duha u nama.

Sve vas onda pozivam da ozbiljno uzmete ovaj zadatak živog i djelotvornog sudjelovanja u nebeskoj Liturgiji da također i Zemlja bude zahvaćena; i ovo sudjelovanje neka pripremi događaje u nama da anđeli otvore za ove događaje i mi možemo napraviti jedan skok u kvaliteti, neka pripremi vanjske događaje na Zemlji, gdje se otvaraju prostori za jedno snažno Božje djelovanje privlačenja svoje djece da pozitivno rješavaju konflikte koji su prisutni na Zemlji.

Ja vas blagoslivljam da se Duh Sveti, Duh Očev, Sinov, spusti na vas i udijeli vam milosti ulaska u ovo živo sudjelovanje u nebeskoj Liturgiji s vašim životom kako bi prolazili kroz događaje u Božjoj svjetlosti, da pripremate događaje koje Bog priprema, ostvaruje, da budete u stanju prihvatiti ih, razumjeti i proći kroz njih. Blagoslivljam vas da vaše sudjelovanje ubrza  Trijumf Bezgrešnog Srca Marijina, uglavljenje u Kristu cijelog svemira zajedno sa svim svetima, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. 29.rujan Svetkovina Svetih Arkanđela

[2] Izdanje „Markras“

[3] Izdanje „Markas“

[4] Usp „Preko Velike Barijere“, pogl. 3. str 57-68

[5] Usp. Izl 3,2; 14, 19 23, 20-23; 32, 34;; 33,2

[6] Usp. Lk 1,26-38; Mt 1, 20-25

[7]Usp. Lk 2, 8-14

[8] Usp. Lk 22, 39-43

[9] Usp. Mt 28, 1-8; Lk 24, 22; Iv 20, 1-13

[10] Ef 4,4-6