Očitujte moju  slavu

 3. kolovoza 2017- Svetkovina Boga Oca[1]

 Poruka Boga Oca

Očitujte moju  slavu

„Predraga djeco,

želim vam prije svega reći da vas ljubim, jer ova izjava je ključ za cjelokupni vaš život. Kad vas ja ne bih ljubio, ne biste bili ovdje; bez moje ljubavi niti ne biste postojali. Stvorio sam vas iz ljubavi, ne iz interesa, ne da bi želio nešto od vas.  Stvorio sam vas iz beskrajne ljubavi koju sam utisnuo u vas i na moju slavu. Moja ljubav u vama je moja slava i želim da sve više blistate u ovoj slavi.

 Dječice, moje očinstvo širi se na cijeli svemir i pred  mojim očinstvom sve se mora podložiti: nebo, Zemlja, svi planeti, pa i pakao. Moje očinstvo je snaga koja obuhvaća sve, ispunjava sve, dovodi do postojanja ono što nije, i drži na životu ono jest. JA SAM ONAJ KOJI JESAM. JA SAM ŽIVOT. Život izvire iz mene i k meni se vraća. Vraća se k meni u vječnost ne da bi se ugasio, te da ga više nema, nego da bi zauvijek postojao i blistao  iznad svega, čak i iznad smrti.

Draga moja djeco, zahvaljujem  vam što me želite častiti, i to ne samo ustima, nego i srcem. Moj Sin vam je rekao da ja tražim klanjatelje u duhu i istini[2]. Želio bih da svi vi budete moji istinski klanjatelji. Kada mi se klanjate, klanjate se mom životu koji pulsira u cijeli svemir te postajete dionici tog istog neraspadljivog života. Iz mog života izvire ljubav, ona istinska, koja ne ranjava, ne izdaje, nikada ne napušta te živi vječno. Moja ljubav je vječna i živi za vječnost.

Koje je najveće očitovanje moje ljubavi? Znate dobro: to je moj Sin Isus. U Njemu ste vidjeli moju ljubav koja je postala tijelom i umrla je za vas. Raspeto tijelo Isusovo je najveći znak moje ljubavi. Nisam vas kaznio nakon istočnog grijeha, iako sam mogao to učiniti. Poslao sam moga Sina da uzme na sebe vaš veliki grijeh i oslobodio sam vas. U Njemu sam vas oslobodio od svakog nespokoja, od osjećaja krivnje i od vaših strahova. Ako se čvrsto sjedinite s mojim Sinom, bit ćete oslobođeni od one ljubavi koju vam svijet nudi, ljubavi koja kvari i ubija, zavodi i vara i koja nije ljubav. Istinska  ljubav je samo u meni a ja sam u mom Sinu i moj Sin je u vama, u sili Duha Svetog kojeg vam neprestano dajem u Isusovo ime.

Dao sam vam jednu savršenu i ne pokvarenu majku: istinsku Kćer, istinsku Zaručnicu i istinsku Majku Božju. Želio bih da i vi budete takve, kćeri moje: istinske kćeri, istinske zaručnice i majke. Marija je savršena Majka jer je u potpunosti prihvatila moje očinstvo. Tako i vi postajete istinski očevi i majke ako u potpunosti prihvaćate moje očinstvo koje sadrži u  sebi klicu života; očevi i majke koji daju život svijetu jer očituju  ONOGA KOJI JE ŽIVOT.

Dječice, povijest čovječanstva ide prema kraju. Ne plašite se poradi toga. Nemojte misliti na neku katastrofu, nego bolje razmišljajte o životu koji ide prema svojoj punini. Ja moram dovesti do savršenstva moje djelo, moram to učiniti i učinit ću. Učinit ću to još jednom preko moga Sina Isusa Krista u Duhu Svetom. Povest ću svakoga od vas i cijelo čovječanstvo do punine. Govorim o onom čovječanstvu koje je odabralo moju ljubav. Nažalost, ima puno djece koja odbacuju moju ljubav i ja ne mogu ništa učiniti za njih, ne stoga što nemam moć, nego jer poštujem slobodu svakoga. Ja ne namećem moju ljubav niti moje spasenje, ništa vam ne namećem. Uvijek sam ovdje i čekam vas na vratima moje kuće, ali ako vi  prođete pokraj što mogu učiniti za vas?

Danas tražim od svakoga od vas i sveg ovog naroda, kojeg ljubim i neprestano blagoslivljam, da očituje moju slavu. Očitujte slavu djece Božje u Sinu  i u Duhu Svetom, slavu djece Božje u Presvetom Trojstvu. Svijet samo ovo čeka, sve ostalo ne vrijedi. Ako budete ovo činili, nosit ćete svijetu sve što mu je potrebno jer ja sam SVE; no ako ne nosite moju ljubav koja je slavna, vidljiva, svemoguća, čemu služe vaša djela? To su djela kao i sva druga. Tražim od vas da očitujete svijetu moju slavu. To možete činiti samo prihvaćajući potpuno Isusa Krista, darujući Mu život i stavljajući se njemu na raspolaganje svom vašom snagom, svom vašom dušom i sa svim vašim mislima. Tako će Isus djelovati u vama po mojoj volji i darovat će vam Duha Svetog.

Čini li vam se to tako velikom stvari, djeco? A ipak je tako jednostavno. Zamislite jedan cvijet koji se otvara suncu; ne čini ništa drugo osim što se otvara suncu, i sunce sve čini; daje mu rasti i procvjetati. Tako je za vas. Stoga položite vaš život u moje ruke, po Isusu Kristu. Dajte mi sve i ja ću vam dati sve, sve ono što vam je potrebno u vašem životu i u životu svijeta, po vama.

Ja vas šaljem u svijet, dječice. Kao što sam poslao moga Sina, tako moj Sin šalje vas. Idite i objavljujte svoj vašoj braći da postoji jedan Otac na nebu, jedan Otac koji ljubi, spašava i uskrsava jer je sposoban vratiti u život čak i one koji nemaju više života. Podsjećajte se uvijek da ste nositelji života, stoga darujte život, ne vaše riječi niti vaša velika djela, niti vaše pobožnosti. Nosite život! Darovao sam vam ga u obilju i sada želim da zablista u vama i preko vas za vječnost.

Bit ću uvijek uz vas, prethodit ću vas i pratiti. Poput sunca bit ću u vama, sjat ću za vas a vi ćete sjati za mene. Nikada se ne bojte jer ja ću uvijek biti ruka koja vas podržava, pa i u životnim kušnjama i nevoljama. Nikada vas neću ostaviti jer sam Otac koji ne ostavlja svoju djecu. I ako se osjetite krhki, znajte da vas baš tada najviše ljubim. Kao što jedan otac ne zapušta krhko dijete, naprotiv, prigiba se još više nad njim da bi mu pritekao u pomoć, tako i ja činim s vama.

Imajte vjere, dječice! Imajte vjere u mene i u moga Sina, imajte vjere u Duha Svetog. Proglasite svijetu silu Presvetog Trojstva.

Blagoslivljam vas u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga“.

[1] Narod Fondacije odlučio je slaviti svake godine , na dan 07.kolovoza, svetkovinu Bogu Ocu. Danas , 03. kolovoza bila je ranije  proslava da bi se omogućilo sudjelovanje narodu , okupljenom na susretu u Kući- Svetištu u Ghedi.

[2] Usp. Iv 4, 23-24