„Probudimo se u Duhu Svetom” – uočnica za Duhove

Razmišljanje

Stefania Caterina i O. Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, mi smo u bdijenju uoči Duhova. Naša tema je „Probudimo se u Duhu Svetom”.

Zadnji put smo razmišljali i uokvirili smo događaje u svemiru. Majka Božja, Majka naša je među nama u ovim događajima. U ovom slavlju bdijenja za Duhove želimo se otvoriti događajima koje Duh Sveti budi u nama, u cijelom svemiru.

Želim da možemo probuditi našu memoriju i dopustiti Duhu Svetom da probudi našu memoriju na ono što se dogodilo prije godinu dana na dan Pedesetnice, 15. svibnja 2016. godine, veliki navještaj Duha Svetoga o kozmičkoj  Pedesetnici. Uzet ćemo određene odlomke za naše razmišljanje iz te poruke[1], da bi ih produbili kako bi nas pripremili za sutrašnju Misu, i želim da ovo bdijenje i sutrašnja Misa budu naša proslava zajedno sa cijelim svemirom.

„Predraga moja djeco, narode moj,

danas vas želim blagosloviti i zahvatiti vas mojom svjetlošću. Oganj moje ljubavi neka se spusti na vas kako se spustio na prvu Pedesetnicu u rađajućoj Crkvi. Moj oganj, ako je prihvaćen iz vaših srdaca, postaje svjetlost a svjetlost prosvjetljuje svaku tamu, postaje spoznaja Boga, autentična, duboka i istinita.

Moj je zadatak uvesti vas u puninu istine, prema onom što Otac želi, i što je Sin omogućio preko svoje žrtve za vas. Moj zadatak je obasjati vas u dubinama i odozgo; moje je djelovanje neprestano kako bi vas poveo upoznati Onoga koji je Put, Istina i Život. Ja živim za Oca, za Sina i s njima živim za naš narod; naš, jer je narod Oca, Sina, i Duha Svetog.[2]

Vrlo je važno otvoriti naša srca. Oganj Duha Svetog teži spustiti se u naše dubine te osvijetliti svaku tajnu. Ovaj oganj  spušta se odozgo, kako govori ova poruka, i spušta se u naše dubine odozgo; nitko ne može zamijeniti Duha Svetog u vođenju jedne duše. On je onaj koji se spušta odozgo, po Isusu Kristu, i nitko ne može osvijetliti naše dubine. Mogu biti održani lijepi govori, lijepi citati, lijepi primjeri, ali nitko ne može probuditi naše dubine, nijedan čovjek, nijedno stvorenje ako ne Duh Sveti.

Pazimo na jednu stvar: ne polazimo sa našim željama, našim nakanama, našim planovima. Sve nas to opterećuje; položimo sve u ruke Isusa Krista koji je naš Spasitelj i Otkupitelj. Uđimo u šutnju da Duh Sveti u nama probudi želje i probudi onu nadu o kojoj danas slušamo u poslanici Svetog Pavla Rimljanima[3]. Sve stvorenje, ali i mi krštenici, vjernici u Isusa Krista, u jednom smo procesu uzdisanja u nadi uskrsnuća našeg tijela i ovi uzdisaji podrazumijevaju da ne znamo kako doseći tu fazu našeg otkupljenja. Ali Duh Sveti, koji daje nadu u nama i uzdiše u nama, proniče nas i poznaje sve Božje planove, vrši naime jednu duboku molitvu u kojoj mi moramo sudjelovati, da nas On vodi po Isusu Kristu u razumijevanje Božjeg nauma, Božje volje za nas. Ovo je polazna točka u našoj molitvi, u našem probuđenju u Duhu Svetom.

Prvo djelo Duha Svetog je usmjeriti nas prema Sinu Božjem Isusu Kristu, Gospodaru svemira koji upravlja svime u nama i u svemiru i uzdiže nas u Duhu Svetom k Ocu. Onda, u ovoj otvorenosti u Duhu Svetom mi upoznajemo same sebe, spoznajemo sve tajne u nama i spoznat ćemo sve tajne u svemiru i sve ono što je stvarnost u Bogu te tajna za nas postat će svjetlo; za sinove tame bit će tama.

Nastavimo i napravimo jedna korak naprijed u čitanju poruke Duha Svetoga.

„Važno je da vi razumijete težinu ovog vremena: Zemlja se nalazi u preteškim uvjetima, ali također i Crkva koja je  nažalost u mnogim svojim predstavnicima izgubila put Pedesetnice. Vi međutim, niste protiv Crkve, nego  ste jedna nova iskra, jaka, snažna u Crkvi Božjoj.  Crkva Božja treba biti samo jedna, ona koja služi Kristu, ona koja časti Oca, koja je vođena od mene, i koja živi za slavu Presvetog Trojstva i na dobrobit svih ljudi dobre volje.

Ponavljam vam: niste izvan Crkve, nego jeste „Crkva“; nema uistinu druge Crkve osim ove: jedan jednostavan narod, ponizan, koji ljubi Isusa, koji živi njegov nauk po njegovim zakonima, u bratskom zajedništvu i u svetosti života na sliku Presvete Marije, vaše Majke. To je Crkva, sve ostalo su strukture, koje vam sada nisu potrebne, i neće vam više biti potrebne.

Ponavljam  vam da  ste jedan jedini narod u cijelom svemiru te da niste više mali ostatak na Zemlji, već onaj dio naroda u svemiru koji živi na Zemlji. Nema više razlike između vas i vjernih čovječanstava, između vas i onih u svemiru koji žive za njihova Gospodina Isusa. Vi ste dio jednog jedinog naroda, onog u svemiru sviđalo se to ili ne.“

Ozbiljnost  ovog vremena, situacije čovječanstva na Zemlji”: čovječanstvo Zemlje  usmjerilo se upravljati samim sobom  bez Boga, ali u ovoj situaciji je prisiljeno preživljavati, i biva vođeno prema  samo jednoj vladi. S druge strane Lucifer sa svim napastima preko moćnika na Zemlji, preko režima nije uspio iskorijeniti religioznost u čovjeku, i  sada teži samo jednoj jedincatoj religiji; jedinstvenoj: svatko ima svoj razlog, svatko ima svoga Boga. Tu je prisutna također jedna pomutnja u vjernicima koji ne nalaze svoj identitet u Duhu Svetom i ne mogu se uzdignuti.

Kriza Crkve je već prisutna, kriza podjele Crkve koja je u mnogim, odvojenim zajednicama, ali ne samo, također i katolička Crkva, najveća kršćanska zajednica je podijeljena u sebi. Ne čini li vam se  u vašim župama, u vašim zajednicama, kolike  kontradiktorne misli postoje. Ne možemo reći da je jedna župa jedan cenakul,  gdje su jedno srce, jedna duša vjernici koji bi trebali biti. Naime, Crkva kao instrument spasenja svijeta i svemira, je slaba, kažemo da je slaba, ali Bog ne gleda na to, nego djeluje. Prije godinu dana je uveo ostatak naroda u cijelom svemiru u kozmičku Pedesetnicu. Ova kozmička Pedesetnica ne stoji na ljudskim strukturama, nego stoji na životu Presvetoga Trojstva, na zakonima čistog Duha, Duha koji povezuje Oca sa Sinom, i svoj djeci  Božjoj koja  se pridružuju i žele ući u mistično jedinstvo s Kristom te  biti uzdignut k Ocu.

U poruci je ponovljeno da je Crkva jedna jedina u cijelom svemiru, Crkva Kristova  u svemiru. Naglašeno je : „Vi ste iskre, nova Crkva, onaj dio Crkve koji želi boraviti u Presvetom Trojstvu, biti uređena od Presvetog Trojstva, vođena Duhom Svetim po Isusu Kristu i uzdignuta k Ocu.” Govorili smo i ponavljali da se drži na tri stupa: prikazanje života Isusu po Bezgrešnom Srcu Marijinu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu vjernici ulaze u bezgrešnost i kao plod zadobivaju cjelovitost života, i kao takvi spontano se sjedinjuju jedni s drugima u istom duhu. Dakle, cijeli svemir je predodređen ući u ove zakone čistoga Duha, postati jedno srce, jedna duša.

Mi smo vam govorili o jezgrama, prirodnim jezgrama polazeći od  jednog kršćanskog  para, od jedne  kršćanske obitelji, i gdje ove jezgre ne funkcioniraju, trebale bi biti male crkve, male jezgre, gdje osobe koje su  razumjele ova  vremena, željne primiti milosti, usmjeravaju se jedne prema drugima da bi formirale jedan cenakul sjedinjen  s cijelim svemirom u kozmičkoj Pedesetnici. To nas dovodi do one snage od koje drhti pakao.

„Budite svjesni svega ovog i odgovornosti koju vam danas povjeravam, ali budite isto tako svjesni snage milosti kojom ćete biti pomazani bilo vi koji ste danas ovdje prisutni, bilo oni koji su povezani u duhu. Ova snaga spustit će se  preko vas na vaše kuće, na vaše obitelji, na vaše narode. Spustit će se  na ovu kuću i na sve kuće koje će ovaj narod nastaniti. Gdje god bude jedan član novog naroda, tamo će biti narod iz svemira, obećavam vam! S vaše strane očekujem vjernost, prozirnost, hrabrost, spremnost naviještati svugdje istinu. Istina je Isus Krist, ne postoji druga istina u cijelom svemiru i nikada neće biti neka druga.[4]

 Ova istina čini da se trese pakao. Stoga će se pakao tresti pred vama, no vi se nemojte tresti pred paklom, nemate nikakvog motiva. Tko hodi sa mnom ničega se ne boji i pobijedio je smrt. Stoga, hrabro narode moj! Sada započinje za vas vrijeme izlaska iz svih „Jeruzalema zidina“ koje su sagradili oko vas, izvan svih onih zidova koji su vas tlačili, i nisu dopustili da zasja u vama ljepota Božja. Ja sam ljepota Božja i želim zasjati u vama. Bit ću uvijek s vama.  Bit ću uvijek u vama, pred vama, preko vas, iznad vas da vas vodim, ljubim i štitim.“[5]

Što su ovi Jeruzalemski zidovi? U razdoblju nakon Velikog jubileja 2000. godine, Sveti Mihael je objavio paklu nekoliko točaka koje možete pročitati u knjizi „Svemir i njegovi stanovnici[6], između ostalog, rekao je da će to biti jedan brzi proces uzdizanja vjernika u duhu i potom u  cijelom svemiru će biti brzo odvajanje od struktura koje sprječavaju neposrednu spoznaju Boga. Onda pravi vjernici koji žele stajati na nogama u ovom vremenu, i imati ovu snagu u sebi, trebaju biti probuđeni, živi sa živim Bogom u Duhu Svetom, sa Isusom Kristom, a po Njemu  u  Duhu  Svetom s Ocem. To je nadilaženje religioznosti, nadilaženje svih masonskih manevara, svih manevriranja čovjeka koji se uhvatio čovjeka koji je povezan za Zemlju i svakako je  usmjeren prema zlu.

Želim naglasiti još jednu točku, koju danas trebamo jasno vidjeti: možemo pratiti jedan proces u cijelom svemiru nakon 2009, kada je Arkanđeo Mihael podijelio čovječanstvo i postepeno se nastavlja jedna sve finija podjela: čovječanstvo koje ide k Bogu Ocu po Isusu Kristu u Duhu Svetom i čovječanstvo koje je odabralo Lucifera. Postoji  i ono čovječanstvo koje će ostati neodlučno  i ono će jako trpjeti, predlažem vam da napravite jasan odabir, bistar. Usmjerite se prema Trojedinom Bogu kako vas je učila Crkva kroz tisućljeća i uči vas danas. Poslušajte.

„Neprekidno djelovanje Presvetog Trojstva u ovom vremenu vodi u novo stvaranje i novo stvaranje se rađa preko jednog novog naroda. Danas ja želim učiniti od vas jedan novi narod. Stoga je ovo za vas jedan veliki dan. To je jedan svečani dan jer danas se ja spuštam na vas u istoj sili kojom sam se spustio na prvu Crkvu. Spuštam se također u cijeli svemir na svako dijete Božje, da bi od svakog djeteta Božjeg načinio jedan živi hram. Sva djeca Božja u svemiru formirat će zajedno novi narod.“

U našem zaključku ponavljam da  svetkovina Duhova nije neka pobožnost, puno je više: to je život u Duhu Svetom s Ocem i Sinom, i taj se život očituje kao novost, a vi znate da svaka novost pozitivna i negativna provocira reakcije. Novost Duha Svetoga provocira Sotonu, provocira protivljenje, ali oni koji vjeruju u vječni život, u nadzemaljsku dimenziju, u uskrsnuće tijela, već na Zemlji žive u duhu novog stvaranja, novost. Ona ne može biti skrivena, pogotovo sada kada mi nismo osamljeni, nismo niti neka grupica na Zemlji, mi smo dio kozmičke Pedesetnice  i univerzalno zajedništvo nas grli i daje nam priliku da postanemo novi ljudi te očitujemo   novo lice Isusa Krista u Crkvi i u čovječanstvu.

Vremena su takva, kao što smo rekli da se nastavlja jedno fino odvajanje na razini duha između onih koji su izabrali Lucifera ili su jednostavno napustili, odbacili Boga, i onih koji su odlučni i hode prema novom stvaranju. Ovo odvajanje će biti sve brže, jako brzo s ulaskom vjerne braće na Zemlju. Tko se odluči za  Boga po Isusu Kristu u Duhu Svetom osjeća Trojstvenu silu u sebi. Kada se jedna jezgra, jedna grupa, jedna obitelj odluče za Isusa Krista, u Duhu Svetom, oni osjećaju ovu silu  i nitko ih ne može zaustaviti.

Uzdignimo onda naše glave, naša  nada  je ulivena u nas po ljubavi Duha Svetoga koji je izliven u nas . Uzdignimo se iz naših strahova, iz naših ljudskih niskih govora, iz govora jedne plitke religioznosti, koja je odbacila živoga Isusa Krista među nama. Duh Sveti sići će na nas.

U ovom slavljenju bdijenja sjedinjeni smo s cijelim svemirom. Također sutra u slavlju Svete Mise nađimo se s cijelim svemirom, da cijeli svemir bude  natopljen  Duhom Svetim kao prva Crkva.

I ja vas blagoslivljam da se sila Presvetog Trojstva spusti na vas, usmjeri sav vaš život prema onoj visokoj dimenziji svemira. Onaj kojeg vi odaberete brinut će se za vaš svakodnevni život, za sve što nam je potrebno ako imate povjerenja. Ja vas blagoslivljam za svijest da Majka Božja i svi sveci, svi anđeli, sva vjerna braća jesu među vama, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

 

 

[1] Usp. Poruka Duha Svetog od 15. Svibnja 2016 pod naslovom „Kozmički prolazak“ , objavljenoj na http://www.premanovomstvaranju.org

[2] Usp. Iv 16, 12-19

[3] Usp. Rim 8, 22-27

[4] Usp.  Iv 8,12; Iv 8, 31-32; Heb 1, 1-3; Otkr 20, 7-10

[5] Usp. Dj. 1, 4-5

[6] Usp. str.309, izdanje „Markras“