Razmišljanje „Budite milosrdan i pravedan narod“

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, sretan nastavak hoda s Uskrslim Kristom.

Mi smo vas informirali da Uskrsli Isus Krist posjećuje planete visokog svemira. Zašto ih posjećuje? Stoga što su ostali vjerni Bogu i njegovu Kristu od početka. Sve je bilo stvoreno po Isusu Kristu i oni su zadržali ovu vjernost, nose jedan dio posljedica istočnog grijeha, međutim sa jednom živom vjerom su očekivali utjelovljenje Isusa Krista i otkupljenje po njemu. Prihvatili su Ga kad je rođen, slijedili su Ga u duhu tijekom njegova hoda na Zemlji, ostali su sjedinjeni  s Njim u Muci i u uskrsnuću i sada uživaju u posjetima proslavljenog Krista.

Stanovništvo srednjeg svemira, nakon obraćenja, prima proslavljenog Krista jer su se obratili od  njihove ravnodušnosti, neodlučnosti; ne za Krista, ne za Lucifera. Sada, zajedno sa braćom i sestrama iz visokog svemira, evangeliziraju niski svemir.

Ima jedno pitanje: zašto mi na Zemlji, gdje je Isus Krist živio, umro i uskrsnuo, zašto mi nismo posjećivani od Njega? Pitanje ima jednostavan odgovor: jer smo se udaljili od Njega i od njegova slavnog uskrsnuća i uzašašća na nebo. Tko živi svaku nedjelju uskrsnuće Gospodinovo? Koliki kršćani se susreću s Uskrslim Kristom svake nedjelje? Koliki žive s Njim Uskrslim u svakoj Misi, na kojoj sudjeluju? Odgovor je na svakomu od nas.

Kako znamo, Isus, uskrsnuo od mrtvih, ukazao se ženama, apostolima. Prošli tjedan u Svetoj Misi čuli smo Evanđelje, odlomke iz Evanđelja koje nosi svjedočanstvo Uskrslog Krista koji posjećuje apostole, i učenike.[1] I što se dogodilo u tom periodu i kasnije u periodu sve do Pedesetnice, kroz pedeset dana? Kroz četrdeset dana Uskrsli Isus Krist bio je s apostolima, s učenicima. Ozdravio ih je od njihovih sumnji, od strahova, od pomutnji, uklonio je njihove grijehe. Koje grijehe? Možda  se nama to čini kao nešto što se podrazumijeva, jednostavno zatajenje Isusa u Muci od strane apostola,kao da nije ništa, ali to je veliki grijeh. Isus Krist je uskrsnuo apostole i kada su bili oslobođeni iznutra, kada su potpuno prionuli uz Uskrslog Krista, tada se spustio Duh Sveti na njih da bi mogli živjeti u Duhu Svetom, u vjeri, živu prisutnost Uskrslog Krista.

Isus je imao nakanu proslijediti sa prvom kršćanskom zajednicom i, kako vidimo u Djelima Apostolskim, bila je živa prisutnost Duha Svetog u kršćanskim zajednicama. Ali malo po malo, u zajednice se ubacio Sotona, preko onih koji su ušli površno, sa ambicijama, kako kaže Sveti Ivan, ušli su mnogi antikristi[2]. Onda se postavlja pitanje, također i u teologiji, zašto su apostoli očekivali brzo slavni dolazak Uskrslog Krista? Stoga jer su imali jednu živu želju. I Isus Krist bi zaista došao u slavi da su kršćanske zajednice prihvatile program sjedinjenja s vjernom braćom, i evangelizacije svemira kako je neprestano gurao Sveti Pavao; kao što su se braća i sestre iz srednjeg svemira sjedinila sa braćom i sestrama iz visokog svemira prihvaćajući program uglavljenja u Kristu i primili su proslavljenog Krista. Napravili smo ogromnu rupu, jedan ponor između nas i Uskrslog Isusa Krista. Ali novi narod je pozvan živjeti s Uskrslim Gospodinom, prije svega u vjeri, uskrsnuti iznutra s njegovom prisutnošću u vjeri.

U tom svjetlu mi smo iskusili na dan Božanskog Milosrđa živu prisutnost Isusa Krista među nama i njegovu riječ koju nam je uputio i prenosimo vam ovu riječ; ne samo riječ, nego Uskrsli Isus Krist želi biti s vama, želi započeti jedan hod i želi da novi narod sa Zemlje, u niskom svemiru sjedinjen sa svom ostalom braćom i sestrama u svemiru, postane spreman primiti proslavljenog Krista.

Stefania Caterina: Isusova poruka od

23. travanj, 2017. – Nedjelja Božanskog Milosrđa

Budite milosrdan i pravedan narod

„Predraga djeco, narode moj, mir vama!

Donosim vam radost uskrsnuća kao što sam je nosio apostolima. To je ista radost, onda kao danas. I radost je koja će se protezati sve do kraja vremena i onkraj vremena, jer u novom stvaranju ćete uživati sa mnom puninu radosti uskrsnuća.

Danas se spominjete Božanskog Milosrđa. Ja sam Očevo Milosrđe koje se utjelovilo i spustilo na Zemlju.

Dječice, želim da svatko od vas i sav ovaj narod bude milosrdan narod, izvor milosrđa cijelom čovječanstvu. Milosrđe se rađa iz pravednosti. O kojoj pravednosti govorim? Ne o onoj na koju ljudi misle koja je često osveta, oko za oko, zub za zub; to nije božanska pravednost. Pravednost, u misli Božjoj, je živjeti u pravdi, tj. po Božjim zakonima i u istini. Ja sam Istina. Ako ostanete sjedinjeni sa mnom, živite u pravednosti Istine; u toj pravednosti postajete sposobni biti milosrdni.

Ako čovjek ne živi kao pravednik, ne može niti darovati milosrđe niti ga može primiti jer je njegovo srce zatvoreno. Ja sam vas naučio opraštati. Oproštenje je jedan veliki dio milosrđa, ali milosrđe znači također prignuti se nad patnicima: pravedan i milosrdan čovjek ne opravdava grijeh, već se prigiba nad grešnikom, pruža mu ruku kao što ja puno puta činim s vama. Molim vas da budete pravedan narod, koji živi po pravdi i hodi u istini, koji se prigiba nad patnicima i grešnicima, nosi moju riječ te je duboko sjedinjen sa mnom. Na taj način ćete postati milosrdan narod.

Danas mnogi govore o milosrđu, ali često se radi o milosrđu koje je odvojeno od pravednosti i daleko od istine. To nije milosrđe, to je jedan oblik ljudskog sažaljenja, zakrpa koja se stavlja tu i tamo. Ne, ponavljam vam da to nije milosrđe. Samo pravedan čovjek, koji živi u istini, rađa milosrđe oko sebe. U svome milosrđu rađa također pravednost i istinu koji, s druge strane rađaju milosrđe i tako dalje, u jednom neprestanom krugu ljubavi. Stoga su, pravednost i milosrđe međusobno sjedinjeni i podržavaju jedno drugo. Zajedno tvore onaj predivni mozaik Božjeg života, koji oprašta uvrede i nikoga ne vrijeđa.

Dječice, Zemlja ima potrebu za milosrđem; a tako i kršćani, pa i svećenici imaju potrebu! Zemlja ima prijeku potrebu za milosrđem, ali za pravednim milosrđem, koje nije poput nekog čišćenja zala spužvom, nego jedno istinsko uskrsnuće u pravednosti. Ja ne ljubim vaš grijeh nego ljubim vas. Opraštam vam, poradi ljubavi koju gajim za vas. I vi trebate tako činiti: trebate ljubiti Boga i braću da bi postali jedan pravedan narod. Ako budete imali u sebi ovu ljubav, bit ćete izvor milosrđa. Opraštajte uvrede, zaboravite nepravde, ne opravdavajte zlo, nego ugasite razdore; ne borite se, ne svađajte se, pustite da Bog bude onaj koji rješava vaše sporove. Pustite da umru vaše pravde i uđite u pravu pravednost koja je istina, koja je živjeti onako kako sam vas naučio.

U toj pravednosti postići ćete milosrđe i darovat ćete milosrđe. Isto tako i vaši problemi i vaše bolesti će se umanjiti. Mnoge od vaših bolesti rađaju se iz nedostatka pravednosti i milosrđa u vama. Vi obolite kada ne prihvatite istinu i ne vidite se onakvima kakvi jeste, kada ne ljubite i ne opraštate, kada odgađate za sutra vašu odluku živjeti po Božjim zakonima.

Onda, narode moj, tražim od vas jedan veliki korak: tražim od vas da živite. Živite sve ono što sam vas naučio, provedite u djelo i postanite pravedni muškarci i žene, narod pravedan. Budite izvor pravednog milosrđa i milosrdne pravednosti. Tako ću vas moći poslati kao janjce među vukove. Ipak znajte, dječice, da janje nije nikad slabo. Janje je jače od vuka. I uvijek je jako, također i kada umre, jer janje nosi u sebi pravednost i milosrđe Božje koji ga čine jačim od neprijatelja, od bilo kojeg neprijatelja.

Pozivam vas na ovo i blagoslivljam vas. Želim da ostanete jedan trenutak u tišini i ja ću proći između vas i položit ću svoje ruke na svakoga od vas. Dajte mi sve vaše bolesti, slabosti, boli i grijehe. Pustite da vas obuhvatim u svojem milosrđu, dopustite da vas obnovim i odaberite biti novi muškarci i žene.

Ja vas blagoslivljam i čuvam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“

Otac Tomislav: I također i ja vas blagoslivljam da ova poruka, ove riječi koje smo izrekli ne budu za vas samo jedna racionalna informacija. Isus Krist želi biti sa svakim od vas, dotaknuti vaše dubine, ozdraviti korijene vaše bolesti, vaše nevjere, vaše odvojenosti od Njega poradi kojeg dolaze strahovi, nesposobnost staviti u praksu njegovu riječ. Ja vas blagoslivljam da u vama kraljuje šutnja od svega onog što vam ne dopušta osjetiti prisutnost Uskrslog Krista. Blagoslivljam vas da vas sila Uskrslog Krista koja je prisutna na poseban način u braći i sestrama iz visokog svemira, srednjeg svemira, svetima obuhvati i probudi u vašoj nutrini želju za jednim neprestanim kontaktom sa Uskrslim Isusom Kristom koji je Gospodin i Kralj svemira, u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.

 

[1] Usp. Mt 28,8-15; Iv 20, 11-18;Lk 24, 35-48; Iv 21,1-14; Mk 16, 9-15

[2] Usp. 1 Iv 2, 18-19