Uskoro se vraćam na svijet

15. travnja, 2017. – Uskrsno bdijenje 

Isusova poruka

 

„Predraga djeco,

želim provesti ovaj trenutak ovdje s vama, blagosloviti vas, zahvaliti vam što vi iščekujete da se još jednom moja svjetlost vrati na ovaj svijet i vratit će se. Djeco, ja ću se vratiti brzo i želim da vi budete spremni.

Svijet vjeruje da sam ja u grobu, ali taj grob će se otvoriti i ovaj put to će biti zauvijek. Nitko više neće moći držati u ropstvu moj narod u mnogim grobovima iskopanim na ovoj Zemlji i u niskom svemiru.

Očekuju vas veličanstveni dani, ali i teški dani, no vi se ne trebate bojati: vrijeme ide k svome kraju. Ne kažem da će to biti sutra, no vremena je malo jer ja se vraćam na svijet u korist cijelog svemira, kao što sam već jednom došao, ali ovaj put ću sabrati svoj narod i povesti ga sa sobom u svoje Kraljevstvo bez kraja, u Kraljevstvo gdje će svjetlost biti vječna i gdje noći više biti neće, gdje će blistati život u ljudima, u stvorenjima.

Vi ste prvina čovječanstva i ja sam vas odabrao u ovom svijetu i povjerio sam vam veliki zadatak, da održite živim sjećanje na moj povratak. Baš kao što je Izraelski narod morao držati živim sjećanje moga prvog dolaska, tako vi morate držati živim sjećanje moga povratka, jer sam obećao da ću se vratiti i vratit ću se. Svijet, ali isto tako i velik dio Crkve zaboravio je na ovu istinu, no ja ću se vratiti i pozivam vas da budete onaj narod koji uvijek drži svjetiljku upaljenu, koji ima opasane bokove, štap u ruci, spreman ići i naviještati moj život koji se rađa, koji raste i koji nikada ne umire.

Blagoslivljam vas, večeras polažem svoje ruke na svakoga od vas, na sve ono što iznutra nosite. Ostavite sve ono što je staro, ostavite sve i bacite se jednom zauvijek u novost mojega života onako kako je rečeno: Hodite u novosti života. Ja sam uz vas, ja sam uvijek uz vas, u vama sam, nad vama sam da bih vas vodio naprijed. U mom narodu svatko od vas ima svoje mjesto, svatko od vas ima svoju službu, svatko od vas ima puninu jer ja sam vas na to pozvao. Učinite da zasjaje moji darovi u vama i ja ću biti sretan kada vi budete sretni. Moje Srce se raduje kada moja stvorenja žive puninu.

Blagoslivljam vas zajedno sa cijelim Mističnim Tijelom, u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.