Novo svećeništvo u novom narodu

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić nam govore o novom svećeništvu u novom narodu

Stefania Caterina: Predraga braćo i sestre, dobro došli na našu stranicu. Nastavljamo sa našim razmišljanjem govoreći danas o novom svećeništvu u novom narodu.

Otac Tomislav:  Na početku ove godine rekli smo da su u tijeku tri velika događaja za cijeli svemir. Prvi događaj je evangelizacija niskog svemira; nakon završetka evangelizacije niskog svemira, bit će evangelizacija Zemlje. Glede evangelizacije Zemlje ona nije u kontrastu s onim što je učinila Crkva na Zemlji, kako smo rekli, nego sve ide prema savršenosti, prema punini. Tada će također doći i do evangelizacije Zemlje, s onom silom koju nose izvanredna sredstva. Dakle, trebamo primijetiti da je Zemlja posljednji scenarij za sukob i posljednju bitku, gdje se narod priprema, na kraju, – narod Zemlje zajedno s narodom svemira – za slavni Kristov povratak. Onda, kako rekosmo, stigli smo do točke da vjerna braća i nova Crkva iz svemira evangelizira niski svemir i očituje ovu snagu također i na Zemlji. Vremena su brza.

Druga točka, koja prati ovu prvu, je novo svećeništvo, uključujući i svećenički narod i svećenike poslužitelje u narodu, svećenike.

Treći element, koji ovisi o gibanju ova prva dva elementa, je da će se očitovati Antikrist i Lažni Prorok. Potrudimo se onda povezati ova prva dva elementa: evangelizacija niskog svemira, Zemlje; novo svećeništvo u svemiru pa i na Zemlji.

Novi narod ne može biti kompletan, u Bogu, ako nije onaj svećenički; ne može postati svećenički narod ako nema svećenika. Dakle, novi narod treba imati nove svećenike koji prate narod i tako narod, sjedinjen sa ovom trojstvenom silom u narodu u cijelom svemiru, pogurat će van Antikrista i Lažnog Proroka, neće se moći skrivati. Lucifer će trebati uzeti zadnju kartu koja mu ostaje: očitovanje Antikrista

Stefania Caterina: Onda vi shvaćate kako su novom narodu potrebni svećenici koji žive vrijednosti Kraljevstva Božjeg, koji žive autentične kršćanske vrijednosti, da su prije svega uglavljeni u Kristu, tj. da su stavili cijeli njihov život, cijele sebe u Krista, u službu Kristu te da stoga budu sposobni pratiti narod prema novom stvaranju. Sada, naravno ovdje govorimo o svećenicima ministrima, poslužiteljima. Vi znate da je poslužitelj onaj koji služi, etimološki ministar je poslužitelj. Danas, nažalost, kada mi mislimo na nekog ministra, odmah nam dolaze važne osobe u vladama, u Crkvi itd. Ali, u stvarnosti, ministar je poslužitelj, onaj kojem je temeljna briga upravo služiti narodu, ali služiti na koji način? Ne u smislu jednog menadžera koji organizira narod i upravlja računima u banci, ovo nije ministar Božji, nego ministar Božji je onaj koji poslužuje milost u narodu, čini da rastu pojedinci, narod u svjetlosti, u milosti Božjoj, prati hod svakoga pojedinačno i cijelog naroda prema onom što je ostvarenje Božjeg nauma, tj novog stvaranja. S druge strane, ako je istina da jedan novi narod ne može ne imati nove svećenike, isto tako je istina da jedan novi svećenik ne može djelovati ako ne u novom narodu jer je narod pozvan pratiti svog svećenika jednako koliko je i svećenik pozvan pratiti narod. Svećenik sam, izoliran, ako ne može računati na prikazanje naroda, ako ne može računati na njegovu blizinu, njegovu pratnju, ostaje sam, ostaje individualac koji ne može izraziti svu onu snagu koju je Bog stavio u njega. Dakle, svećenik i narod se međusobno prate.

Otac Tomislav: Ono što vam sada predstavljamo jedan je dugi hod koji smo mi proživjeli u odnosu sa članovima Centralne Jezgre, u odnosu sa svim onim što se giba u cijelom svemiru. Primili smo pojašnjenja Tri Osobe Presvetog Trojstva, Oca, Sina i Duha Svetog; primili smo svjedočanstva svetih. Mnogi sveci su nam govorili o hodu svećeništva tijekom puta na Zemlji, gdje su prisutni uspjesi, i promašaji. Puno nam je rečeno ali danas se koncentriramo na temeljne elemente.

Prije svega u ovom periodu, od kada sam se povukao, od kada smo se povukli, Bog je produbio ovu temu i želimo vam predstaviti nužne elemente. Prije svega, posljedice i plodovi Božjeg djelovanja u ovom periodu su mnogi, za vas ne jako vidljivi, za nekoga vidljivi. U cijelom svemiru su vidljivi jer promoviranje novog svećeništva prati evangelizaciju cijelog svemira također ovdje na Zemlji u onim dušama, u onim osobama koje su se u duhu pridružile ovim programima.

Izuzetno je važno razumjeti da Centralna Jezgra ima u sebi sedam jezgri, da svaka jezgra pokriva jedan egzistencijalni aspekt čovječanstva i svemira i svatko, sjedinjen sa drugim jezgrama, pokriva sve aspekte trojstvenog života i života darovanog cijelom svemiru. Ja se nalazim u jezgri Svetog Rafaela zajedno sa Stefanijom, specifičnoj  jezgri u smislu promoviranja novog svećeništva i svećeničkog naroda, svetog Božjeg naroda. Naravno, naš zadatak je djelovati u dimenziji duha, ali naš je zadatak isto tako pokazivati put na Zemlji, ono što Gospodin želi  u ovim vremenima i tako pomoći onima koji se pridružuju da bi postali novi narod, i onima koji se osjećaju pozvani vršiti službu svećenika poslužitelja ili svećenicima koji su već u Crkvi te se pridružuju i pripremljeni su od Gospodina prihvatiti ove programe.

Dakle mi prolazimo faze ovih smjernica danim nam od Gospodina i čitat ćemo vam sa jednim kratkim komentarom i sa zaključkom, i vi ćete moći pronaći ove poruke na našoj stranici, u našim knjigama.

Stefania Caterina: Želimo vam ipak precizirati da novo svećeništvo, o kojem govorimo, nije ništa drugačije od onog što je Isus Krist ustanovio na Zemlji; ovdje trebamo biti jako jasni,  mi ne demoliramo svećeništvo Kristovo, sasvim suprotno. Moramo vam reći da Isusovo svećeništvo ustanovljeno na Zemlji upravo na Zemlji nije još uvijek našlo ono potpuno ostvarenje prema željama Srca Isusova, ne samo poradi svećenika i poradi naroda, ne. Postojali su i postoje sveti svećenici na Zemlji, ali upravo situacija na Zemlji koja je jako ograničena jer ovo čovječanstvo, nažalost, ne prihvaća darove Božje, umanjuje ih, odbija, prlja pa se tako i svećeništvo na Zemlji, onakvo kakvo je Isus želio, našlo u sukobu  protiv duha ovog svijeta, protiv ograničenosti Zemlje i došlo je do toga da se nije moglo potpuno izražavati. Upravo sada Bog želi povratiti ovo u puninu svećeništva eliminirajući one zapreke koje su ga do sada sprječavale. Dakle, novo svećeništvo da, ali ne u smislu nečega drugačijeg, nego novo u smislu onog što se do sada ostvarilo, novo u smislu Duha Svetog, nove snage duha koja će upravo biti utisnuta u svećeništvo koje mi nazivamo novo upravo u ovom smislu, drugačije od onog što je sada na Zemlji a koje nije potpuno ostvareno.

Otac Tomislav: Krećemo dakle od točke: svi krštenici formiraju sveti svećenički narod.

Stefania Caterina: Evo mi ćemo vam čitati, kako je rekao Otac Tomislav, jednu izuzetno važnu Isusovu poruku od 05. Travnja 2012, gdje Isus govori o novim svećenicima za novi narod.[1]

U trenutku krštenja bili ste pomazani da budete svećenici, proroci i kraljevi. Radi toga moj narod je svećenički narod, proročki i kraljevski. Svećenički je narod jer sudjeluje u mome svećeništvu. Ja sam doista Veliki Svećenik, onaj koji je prikazao Ocu žrtvu vlastitog života za spasenje svakog  čovjeka. Poradi toga, tko god se prikaže meni, svećenik je zajedno sa mnom. Razmislite dobro o tome: svatko od vas, muškarac i žena, ako me iskreno ljubi i želi mi se darovati, sudjeluje u punini u mome svećeništvu“[2]

Otac Tomislav: Isus kaže „muškarac i žena“, onda su također i žene svećenici, ne svećenice, one su dio svećeničkog naroda. U društvu temelj zajedništva je obitelj, par koji je Bog stvorio kao jedno, muškarca i ženu. Iz ovog sklada, učinjenog u trenutku stvaranja čovjeka, udaljili smo se preko istočnog grijeha i, između muškarca i žene, se stvorila napetost. Dobro nam je znano i vidimo danas na Zemlji izopačenost, vidimo sve posljedice braka koji ne funkcionira, u djeci, u generacijama. Sada Isus želi povratiti ovo zajedništvo na njezin izvor i dati puni sjaj ovom elementu zajedništva, usklađivanja čovječanstva, neovisno o tome je li jedna žena vjenčana ili posvećena; u novom narodu treba doseći potpuno usklađivanje na isti način i muškosti i ženstvenosti žene, očinstva i majčinstva koji također trebaju biti izraženi.

Stefania Caterina: Isus o tome govori: „U zakonu života stoji napisano da je Bog stvorio muško i žensko i zapovjedio im je da se plode i množe. Tu se nije radilo samo o pozivu da se sjedinjuju radi rađanja i time održavanja ljudske vrste. Bilo je to nešto mnogo veće: to je bila Božja želja da muškarac i žena zajedno čuvaju i odgajaju život u svim njegovim oblicima, i da ga prenose svemu stvorenome. Život je temelj svemira; on dolazi od Boga kao njegov dar, a može se prenositi samo preko muškarca i žene sjedinjenih sa mnom, sjedinjenih u meni u Marijinom Srcu. Odavde također proizlazi misija cijelog čovječanstva, ono što je trebalo biti od početka, a što je istočni grijeh iskrivio: vladati svemirom uz Boga, darujući Božanski život svim stvorenjima. Razmislite, muškarci i žene sa Zemlje, vidite koliko ste daleko od svega ovoga i kako je jadno vaše stanje!

Otac Tomislav: Ovaj odlomak je uzet iz poruke „Presveta Marija, Suotkupiteljica čovječanstva.“[3] Što se tiče svećenika poslužitelja Isus govori:“ Oni među vama koji su ministerijalni svećenici kao što su biskupi, župnici, itd. oni vrše službu posluživanja zajednici vjernika predvodeći euharistijsko slavlje. Njihov prvi zadatak je da se prikažu meni za narod. Ja sam Pastir koji je dao život za svoje ovce; svaki pastir treba darovati svoj život meni, za ovce. Ministerijalni svećenici bi trebali duhovno pratiti narod, vodeći ga prema spoznaji svoga svećeničkog poslanja; pomažući mu da dođe do punine zrelosti i svijesti obavljanja kraljevskog svećenstva. Ministerijalno svećeništvo ne razlikuje se od svećeništva naroda, naprotiv, kraljevsko svećenstvo naroda temelj je službe ministerijalnog svećenstva.“ [4]

Sav narod slavi Euharistiju. Nije teško primijetiti, čuti, kako kršćani govore: „Svećenik slavi“. Svećenik predvodi. Ako narod ne sudjeluje, ako narod ne slavi sa ministrom ostaje pasivan, ne odgovara na Isusov poziv; u isto vrijeme izlaže svećenika da čini sam od sebe, da se uzda u sebe i lako upada u obred, te ne vodi narod Kristu. Poslušajte.

Želim da postanete svjesni da narod slavi Svetu Misu, u jedinstvu sa svećenikom koji predvodi slavlje. Poradi toga u trenutku prikazanja, svatko se od vas, preko ruku ministerijalnog svećenika i u zajedništvu s njim, uzdiže Bogu sa svim onim što nosi u srcu. Razmišljajte o ovome: imate mogućnost da budete svećenici, tj. oni koji uglavljuju u Kristu radosti, boli, dobra djela, sam život u ime cijelog čovječanstva, koje svatko od vas u tom trenutku predstavlja pred Bogom. Koliko osoba, koliko situacija možete prinijeti u svetoj Misi, moleći Boga da spusti svoje milosti na one koji su ih potrebni! Da li ste svjesni toga, jesu li vas o tome poučili? Meni se ne čini, sudeći po vašim hladnim, rastresenim, brzim, euharistijskim slavljima, koja doživljavate kao neki dosadni obred u kojemu pasivno sudjelujete, zato što morate ili iz navike. Za mnoge od vas, crkve su postale mjesta za površne susrete i priče koje uznemiruju druge, a ne sveta mjesta šutnje i molitve. Ne dječice, ne činite to! Naprotiv shvatite vašu svećeničku ulogu, započnite drugačije živjeti svetu Misu; uđite u crkvu svjesni veličine vašeg svećeničkog poslanja.“

Sveta misa nije neki obred, na poseban način nije neki magični obred, u kojem možemo pasivno sudjelovati i misliti da smo ispunili našu dužnost prema Bogu ulazeći u crkvu i ostajući tamo pasivni. Sveta Misa je sredstvo, po kojem se u naš život unosi Kristov život. Naime narod je pozvan biti narod Žive Euharistije.

„Svećeničko poslanje naroda ne završava krajem euharistijskog slavlja, nego se nastavlja u životu svakoga pojedinca, prikazanjem vlastitog života Bogu po Bezgrešnom Srcu Marijinu. U svakom trenutku, u hramu vaše osobe, na oltaru vašeg duha, prikažite Bogu vaše tijelo i vašu krv, kao kruh i vino za slavljenje produžene Mise, Mise vašeg života, žive liturgije koja se događa u svakome od vas ako ste darovani Bogu.“

Isus u svojoj dobroti želi preobraziti svećeništvo, želi ga dovesti do točke da svećenici poslužitelji budu u stanju pratiti narod prema uglavljenju u Kristu svega u svemiru, pratiti narod prema slavnom očitovanju Kristovu, te u novo stvaranje. Poslušajte.

Juda je bio preteča Antikrista; pripremio mu je put u Crkvi. Nakon njega, mnogi antikristi su se očitovali u mom narodu nastavljajući razarajuće djelo koje je Juda započeo. Na kraju će se očitovati Antikrist koji će doći sabrati sve što su antikristi sijali kroz povijest.

Juda je bio pozvan na novo svećeništvo koje sam ustanovio na Zemlji; novo jer je potpuno drugačije od onog koje je do tada djelovalo u izabranom narodu. Juda si je oduzeo taj zadatak odlučivši me slobodno izdati i predati velikom vijeću. Juda me prodao, ali prodajući mene prodao je sve darove koje je od mene primio, uključujući i dar novog svećeništva. Jedna velika rana otvorila se u Crkvi i još i danas vidite njezine posljedice: mnogi svećenici tijekom vjekova su prodavali i prodaju same sebe i njihovo svećeništvo neprijatelju, nadajući se postići moć i povlastice. Traže ljudsko kraljevstvo, poput Jude.“[5]

Stoga Isus budi novo svećeništvo, novo u smislu potpune pripadnosti svećeništvu koje je On ustanovio, u kojem svaki svećenik prikazuje samog sebe i živi prikazanje te da svaki svećenik poučava vjernike da ne mogu biti pravi vjernici ako ne prikazuju same sebe. Ovo je sudjelovanje u žrtvi Kristovoj koja nas vodi u uskrsnuće.

„Od posljednje večere i poslije, svećenik više nije trebao biti onaj koji prikazuje samo žrtvu životinja, nego onaj koji prikazuje samog sebe, u jedinstvu s mojom žrtvom za spasenje svih ljudi, a ne samo onih na Zemlji. Novi svećenik bi bio „onaj koji uglavljuje“ sve stvoreno u mene.“

Već smo rekli da novo svećeništvo potpuno djeluje u Centralnoj Jezgri. Oko Centralne Jezgre su rođeni svi novi svećenici u cijelom svemiru gdje postoje kršćani. Dakle, novo će svećeništvo biti sjedinjeno sa svećeništvom u Centralnoj Jezgri, gdje su prisutni sedam velikih Arkanđela, na čelu sa Svetim Mihaelom Arkanđelom, koji vrše službu u nebeskoj Liturgiji kao sredstva, zajedno sa Centralnom Jezgrom, pred prijestoljem Božjim, prikazuju cjelokupno čovječanstvo Bogu.

Vratimo se sada na govor o novom svećeništvu, koje sam došao ustanoviti na Zemlji, u korist cjelokupnog čovječanstva svemira. Ovo se svećeništvo još uvijek nije potpuno razvilo na Zemlji, unatoč svetosti mnogih, poradi neprijateljstva vašeg planeta prema Bogu, te uvlačenja zla u Crkvu, zbog Judine izdaje i drugih nakon njega. Novo svećeništvo potpuno djeluje u Centralnoj Jezgri i predodređeno je da dođe do punine u svem svemiru.“

Sveti Ivan apostol nam je prenio neke izuzetno važne elemente, pojašnjavajući nam kako bi svaki svećenik trebao živjeti i ponašati se. Kaže Sveti Ivan: Ministerijalno (služiteljsko) svećeništvo je put kojim cijeli narod pristupa Kristovu svećeništvu, sve do novoga vremena i konačne uspostave Kraljevstva Božjega  po slavnome Kristovu dolasku.

Isus je na zemlju svojim prvim dolaskom donio Kraljevstvo Božje, no ono još nije postalo konačnom zbiljom. Isus će ponovno doći u svojoj slavi. Kao što je već došao prvi put, i drugi put će doći na Zemlju, ali na dobrobit cijeloga svemira. Tada će se Kraljevstvo Božje konačno ustanoviti, jer će Sotona biti prognan.

Božji sluga ima zadaću da narod uvede u Kristovo svećeništvo. Tako nastaje svećenički narod. Imajući to u vidu, svećenikova osoba nije puko sredstvo, nego i sama postaje eshatološkom zbiljom. On je onaj koji potpuno stupa u Kristovo svećeništvo. To je cilj koji mora dosegnuti sav Božji narod.

Svećenik se mora potpuno podrediti Kristu, kao što se Isus potpuno podređuje Ocu. Ministerijalni svećenik vodi narod k jedinome Pastiru te se Njemu i sam podređuje. Ocu će narod predati Veliki Svećenik Isus Krist, i sam mu se podređujući. Tada će nastati novo stvorenje.”[6]

Novi svećenici će biti promovirani od Boga i od novog naroda. U tome je Božja inicijativa i odgovornost novog naroda da novi narod prima milosti i sve ono što Isus Krist čini u narodu.

Vraćamo se na Isusove riječi: Od danas ću sve više privlačiti k sebi svećenike koje sam izabrao, od krila majčina za poslužitelje u novom narodu. Bit će to novi svećenici u službi novog naroda. Svećenici, potpuno sjedinjeni sa mnom, cjeloviti i sposobni živjeti u pravom zajedništvu s mojim narodom. Pozvat ću ih, probuditi, liječiti i poslati u moj narod. Jedan novi i sveti narod imat će svećenike po mom srcu.“

Oni koji više budu htjeli ostati pasivni, koji budu imali strah od novosti ovog vremena, oni koji se budu držali za staro koje je predodređeno nestati, koji ne budu znali ostaviti svoje sebične interese, bit će stavljeni po strani. „Stari“ narod će biti podijeljen od onog novog. Nijedan „stari“ svećenik neće posluživat novi narod koji sa svoje strane neće više prihvaćati „stare“ svećenike. Novo vino bit će konačno stavljeno u nove posude.[7]

Novi svećenici rodit će se iz Duha Svetog i iz naroda. Ovdje se vraćamo na prvi koncil u Jeruzalemu kada su apostoli proglasili: Duh Sveti i mi“.[8]

„Novi svećenik će se roditi iz naroda i bit će od njega prepoznat. Bit će pomazan od mene od trenutka začeća. Otac mi je naredio da pomažem svećenike jer sam Veliki Svećenik. Od trenutka pomazanja Duh Sveti preuzima prostor i započinje djelovati u onom koji je bio pomazan: vodi ga, poučava i u isto vrijeme vodi i poučava narod u kojem će svećenik djelovati. Tako će se svećeničko pomazanje očitovati u svoj svojoj snazi u onom koji je izabran, ako taj isti prihvati dar svećeništva i, ako je odlučio dati mi svoj život za narod. Narod će, sa svoje strane, pratiti budućeg svećenika u njegovu rastu molitvom i prikazanjem. U pravom trenutku, Duh Sveti će učiniti vidljivim svoje djelovanje u toj osobi; narod će prepoznati svećeništvo, potvrdit će ga i postavit će novog svećenika u službu. Na taj način će svećenik i narod jednoglasno razumjeti volju Božju. Novo svećeništvo će biti dakle plod djelovanja Božjeg i zajedničkog odgovora svećenika i naroda. Sve će biti vođeno Duhom Svetim.“

Ovo pretpostavlja prisutnost novog naroda, prikazanog, bezgrešnog, cjelovitog, u zajedništvu sa cijelim svemirom, onda, ne bilo kakvog naroda, nego naroda vođenog Duhom Svetim, tada će svećenici biti pomazani od Boga i od naroda.

Novi svećenik neće više imati potrebu za hijerarhijskom investiturom jer će prepoznavanje  doći odozdo, od samog naroda. Između ostalog biskup koji položi ruke na jednog kandidata u trenutku ređenja, trebao bi to činiti u ime Crkve, tj. naroda. Na žalost, on to često čini u ime strukture koja se zove Crkva. Novi svećenik će biti izričaj živog naroda, a ne neke strukture.“

Novi svećenici su neophodni novom narodu poradi sveg ovog razvoja i poradi ostvarenja koje je predviđeno tj. uglavljenja svega u svemiru u Kristu, pripreme naroda za slavni dolazak Kristov i ulaska u novo stvaranje.

„Tako će novi narod hoditi prema novom stvaranju. Na kraju vremena, moje će svećeništvo ostati jedino u cijelom svemiru. Ja ću biti jedini Pastir u samo jednom neizmjernom narodu, koji će se sabrati sa svih strana svemira. Za sada, još uvijek je nužno prisustvo svećenika među vama. Ponavljam vam: doći će nova vremena, pripremljena za novi narod koji će slobodno disati, te iz kojeg će izroniti novi svećenici jaki u Duhu Svetom.“

Vidite ovdje kako Isus Krist vodi povijest i vodi sve u život Božji. Vidite, nijedno sredstvo nije u centru pažnje – ni svećenik, ni jedan vidioc, niti netko tko nosi neku poruku – u centru je Isus Krist i oni koji se sjedinjuju sa Isusom Kristom ulaze u puninu, komuniciraju puninu, iz punine osobe, njezina života. Mi vam naime donosimo naše svjedočanstvo, ne vežemo nikoga za nas. Želim vam samo dati svjedočanstvo da je Isus u svojoj inicijativi, učinio veliki napredak prema novom svećeništvu. Mi smo naviknuti na jedan stil svećenika na Zemlji, u Crkvi i Isus  budi nove svećenike, bilo između onih koji su bili zaređeni od Crkve, bilo od onih koji nisu bili zaređeni, nego su pomazani od Njega i ovo vrijeme je vrijeme svećeničkog promoviranja. To će činiti Isus među nama na Zemlji, već to čini, i savršeno će činiti, On je Vladar. Otvorite oči.

S ovim mi zaključujemo ovaj ciklus koji smo započeli u jesen sa temom „U Presvetom Trojstvu, Živi i pravi Bog“; zatim ovaj Vazmeni ciklus „Svećeništvo Isusa Krista u cijelom svemiru“. Sada sve prepuštamo vama. Puno smo vam govorili, imate puno materijala, ovisi sve o vašoj odluci. Ostavljamo vam vremenski prostor bez ikakvih utjecaja, jer ne želimo nikoga vuči. Sada je odgovor na vama.

Što ćemo mi činiti? Činit ćemo ono što nam Gospodin kaže; davat ćemo vam sve važne informacije. Od jeseni ćemo krenuti sa ciklusom svjedočanstava koja će produbljivati ovaj hod. Na našoj stranici, preko videa, mi ćemo govoriti za javnost, ipak vam savjetujemo da se pokrenete kako bi ušli u zajedništvo među vama; novi narod se treba upoznati. Fondacija „Utvrda Bezgrešne“, koja upravlja također i izdavačkom kućom Luci dell’Esodo, stavila je na raspolaganje tri kuće; u Međugorju, u Ghedi provincija Bresce, i  Finale Ligure u Liguriji, i vršit će službu pratnje za one koji žele ići ovim putem; ove će kuće biti točke orijentir za one koji žele biti informirani, povezani. Podsjećamo da istinski napredujemo kada vršimo jedan hod. Onda moji suradnici, članovi Fondacije stavljaju se na raspolaganje da bi vam pomogli i prenijeli iskustva svima onima koji žele vršiti ovaj hod i koji dolaze crpsti, tražeći informacije kako bi ušli u bratsko zajedništvo. Ovo nije neka nova struktura, ovo je bratsko zajedništvo. Rekli smo vam da je u ovom vremenu skok čovječanstva Zemlje od struktura do zajedništva u Duhu Svetom i mi ćemo se truditi svom snagom da se promovira zajedništvo sve djece u cijelom svemiru u Duhu Svetom. Zaključujemo naime, da smo predodređeni ući u kozmičku Pedesetnicu. U ovoj Pedesetnici se sada giba cijeli svemir.

Ja vas blagoslivljam, pratim vas i pratim sve zajedno našim prikazanjem i našom neprestanom molitvom za Božji narod, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

 

 

[1] Usp. Poruka pod naslovom „Novi svećenici za novi narod“, objavljena u knjizi „2012 – Odlučujući izbor čovječanstva“, i http://www.premanovomstvaranju.org

[2] Usp. Isusova poruka od 12. Studenog 2010 pod naslovom „Vi ste moj sveti narod“, objavljena u knjizi „Prema novom stvaranju“ 2012, te u knjizi „2012 – Odlučujući izbor čovječanstva“

[3] Usp. Isusova poruka od 22. Ožujka 2008 objavljena u knjizi „Ispisati povijest – svezak I – U Božjoj misli“, te na našoj stranici

[4] Usp. nota 2

[5] Usp. nota 1

[6] Usp. iz knjige „Preko velike barijere“ na 207 str.

[7] Usp. nota 1

[8] Usp. Dj 15,28