Pripajanje novog naroda Zemlje narodu svemira

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić nam govore o pripajanju novog naroda na Zemlji narodu svemira

 

Stefania Caterina: Predraga braćo i sestre, pozdravljamo vas. U današnjem videu želimo vam govoriti o pripajanju novog naroda na Zemlji narodu svemira. To je jedan izuzetno važan argument koji zahvaća sve u ovom vremenu.

Otac Tomislav: Tema našeg današnjeg razmišljanja danas je pripajanje novog naroda cijelom svemiru. Kada govorimo o pripajanju novog naroda, danas ćemo govoriti o još konkretnijem sadržaju.

Mi se nalazimo u 2016 godini. Ovo što vam donosimo kao sadržaj, – prošlo je već nekoliko godina – poruku koju ćemo citirati „Presveta Marija, suotkupiteljica“[1] koja je dana 2008, zatim poruka o novom svećeništvu za novi narod[2], koju ćemo čuti u drugoj epizodi, a dana nam je 2012, znači da je  to jedan hod. Što se dogodilo u ovom hodu? Na poseban način u 2013, kada je započela evangelizacija srednjeg svemira, puno toga se dogodilo: novi narod se povećao. Narod srednjeg svemira se savršeno sjedinio sa narodom visokog svemira, u ovoj trojstvenoj sili. Novi narod se povećao i, u ovoj godini, već je pet mjeseci od kako je započela evangelizacija niskog svemira; dakle, narod se neprestano povećava. Na kraju evangelizacije niskog svemira Zemlja će biti direktno dotaknuta, u međuvremenu je već bilo rečeno da će sa evangelizacijom niskog svemira već započeti potresanje Zemlje. Dakle, nalazimo se u tom vremenu. Mi vam želimo otvoriti oči.

Što se dogodilo? Dogodilo se da inicijativa Isusa Krista brzo napreduje i, iza Njega, su se formirali oni koji ga prihvaćaju kao Sina Božjeg, kao Spasitelja, kao Vladara cijelog svemira. Zatim, s druge strane, tu je Lucifer, koji slijedi Božje programe na suprotan način, i njegovi sljedbenici – puno smo vam pojašnjavali knjigu „Svemir i njegovi stanovnici“[3], na poseban način ono što se dogodilo od početka prošlog stoljeća sve do naših vremena, Konfederacija svjetlosti, što znači saveznici Luciferovi između Zemlje i planeta niskog svemira koji također brzo napreduju, jer su u krizi. Svjesni su da ne mogu ništa učiniti Bogu, ipak zlo je zlo,ne pokorava se, čini zlo, uništava. Možete i sami vidjeti posljedice također i u našim vremenima.

Međutim postoji jedno drugo određivanje: to su osobe koje ne izabiru ni jedno ni drugo. Ove osobe ne može koristiti niti Bog, niti Lucifer, međutim ova masa ljudi bit će razbacana na sve strane. Onda pitanje svima vama, svima nama je: što ste izabrali, ako ste izabrali? I što sada činiti?

Stefania Caterina: naime, da bi odgovorili na ovo pitanje donosimo vam još jedan odlomak iz knjige „Svemir i njegovi stanovnici“ na 337 stranici. Govori Duh Božji: „Stigli smo do vaših dana; vidite koliko se toga dogodilo u svemiru od onoga dalekog trenutka stvaranja. Koliko toga je Bog učinio za vas i koliko toga će još učiniti! Ova pripovijest vam je pomogla da shvatite da čovječanstvo na Zemlji nije jedino u svemiru, nije to nikada bilo. Nije niti najbolje, daleko od toga! Jedno je sigurno: Bog ga je uvijek ljubio. Ljubio je ljude na Zemlji nježnom ljubavlju koju Otac gaji prema svojoj najslabijoj djeci. Zato je bio toliko strpljiv: poslao vam je svoga Sina Isusa Krista; u njegovo ime vam je dao Duha Svetoga. Dao vam je Majku, Blaženu Djevicu Mariju, koja vas ljubi na tako poseban način, i dobro vas razumije jer je dijete vašeg čovječanstva. Stavio je pokraj vas anđele da vas štite, okružio vas je molitvama svetih iz Raja; dao vam je toliku braću u cijelom svemiru. Dao vam je izvanredna sredstva u ovom vremenu.

Prije svega, oduvijek vas je pozvao da budete dio njegovog naroda, jednog jako velikog naroda koji će se od jednog kraja svemira do drugog okupiti oko svoga Pastira Isusa Krista i činiti jedno stado. Jedan Bog i jedan narod. Jedan svećenički narod, bezgrešan, prikazan Bogu, koji će jednog dana jednoglasno podići pjesmu hvale Bogu svome Stvoritelju.

Ako budete motrili ove stvarnosti izdići ćete se iznad Zemlje i njezinih tjeskoba. Vaše čovječanstvo je pritisnuto okovima materijalne bijede, instinktivnih potreba koje zauzimaju previše mjesta u dušama i sve ih više pritišću. Došlo je vrijeme da uzdignete pogled! Pozvani ste kao svi drugi sudjelovati u slobodi i slavi djece Božje. Vi niste manje vrijedni u odnosu na vjernu braću iz svemira; svi ste bili stvoreni na sliku i priliku Božju i braća ste Kristova.

Što vam još nedostaje? Nedostaje vam nesebična ljubav prema Bogu i vjernost Stvoritelju, koji je uvijek bio pravedan prema vama, a vi niste uvijek bili takvi prema njemu. Često ste igrali prljave igre, često ste namještali igru, niste bili odani. Ali znajte da se Boga ne može prevariti; ako to pokušate ranjavate se.

Nedostaje vam odluka da pripadate samo Bogu i da zatvorite vrata neprijatelju; on vam pruža samo dim i dimom vas osljepljuje. Otvorite oči i srca! Bog vas čeka na vratima svoje kuće da vas učini kraljevskim narodom. Odlučite se dakle prije nego što bude kasno i vrata njegove kuće se pred vama zatvore.

Bog je uvijek poštivao vašu slobodu. Ali jednog dana će doći Božji sud koji će označiti kraj vremena. Onda će se od vas tražiti račun za vašu slobodu; ona je jedan veliki talent koji vam je Bog dao. Nastojte ga dakle dobro uložiti (Mt 25,14-30).“

Onda vidite ovo je put koji nam Bog pokazuje da bi se pripojili narodu koji već postoji u svemiru, koji živi, koji služi Bogu, koji se povećava preko evangelizacije. Ova  naša cjelovitost, ova naša sposobnost da se otvorimo Bogu i zatvorimo zlu, može nas pripojiti narodu svemira; ipak, s naše strane, mi se trebamo gibati, trebamo se prije svega probuditi i gledati stvarnost oko nas onakvom kakva jeste, trebamo se truditi vidjeti Božjom pomoću prevaru zla. Potrebno je otvoriti oči prema situaciji Zemlje koja je nažalost,sva natopljena Luciferovim duhom, te vidjeti također situaciju kršćana koji su na Zemlji prije svega postali mlaki. Čak što više prilagodili su i oni njihov duh duhu svijeta: traže zemaljske stvari, brinu se koliko i drugi, i još više za prolazne situacije, za materijalne potrebe, za financijsku krizu, za sve ono što danas pritišće čovječanstvo. Međutim mi znamo da uzdižući oči k Bogu i budeći se, Bog nam daje način da iziđemo također iz materijalnih potreba, jer Bog sve proviđa. S naše strane, ipak trebamo staviti na vrh naših vrijednosti Kraljevstvo Božje, traženje Njega i iskrene ljubavi prema Njemu.

Otac Tomislav: Govorimo o pripajanju. Pripajanje  nije pripajanje neke mase. Stefania je koristila izraz probudite se. Kada govorimo o probuđenju, temeljno probuđenje je u dubini našeg bića, kao jedna biljka, kada se u svojoj biti budi u proljeće; tako i kršćani, djeca Božja, oni koji su u trenutku začeća rekli da apsolutnoj istini, Bogu, u ovim vremenima osjećaju milost, osjećaju poticaje. Onda probuđenje prije treba biti u osobi tako da se odluči za Boga. Drugi korak je sjediniti se sa bratom, sa sestrom. Isus je rekao: „Gdje se nađu dvojica ili trojica u moje ime, ja sam s njima“[4],ali danas je teško pronaći osobe, dvije, tri koje su u jedinstvu s Bogom. Teško je pronaći ovaj sklad koji je Bog htio između muškarca i žene, između muškarca i muškarca, između prijatelja jer pokvarenost je prodrla u čovječanstvo i osobe su ranjene unutra, zatvorene prema drugima. Naime, pripajanje je uvijek u onom temeljnom zakonu: ljubiti Boga cijelim svojim bićem i ljubiti bližnjeg kao sebe samog, s ovom ljubavlju Božjom[5]. Pripajanje se zbiva preko prvih koraka ulaska u zajedništvo sa bližnjim, muž-žena, roditelji – djeca, djeca – roditelji, kršćani međusobno. Ovo pripajanje koje je danas u Crkvi, često je pripajanje mase a, u masi, se ne može otvoriti u intimnosti. Onda ono teče preko malih koraka promoviranja ovog zajedništva među osobama. U tom smislu smo govorili o jezgrama, jer hodeći u jednoj jezgri, kao u jednoj obitelji, doseže se povjerenje i otvaraju se novi prostori i napreduje se, jer za hod naprijed nisu dovoljne niti jezgre; jezgre mogu biti zatvorene u sebe, i onda postaju sekta, ali suprotno tomu se napreduje u zajedništvu kako bi se formirao narod. Dakle, svaka jezgra, u ovom zajedninštvu s narodom, uzdiže se, napreduje, obogaćuje se i tako jezgre formiraju jedan narod koji je temelj zajedništva sa narodom cijelog svemira.

Ovo je jako važno, promovirati ove korake, jer kako rekosmo, sada nije dovoljna svetost i odgovor samo jedne osobe. Zemlja treba doći do toga da formira jedan narod koji odgovara i sjedinjuje se sa novim narodom cijelog svemira, želeći biti novi, osobe, djeca Božja, kompletna, plemenita kako bi dosegli onu baštinu o kojoj govori Sveta Biblija.

Stefania Caterina: Ovo je upravo sada centralna točka, formacija ovog naroda. U stvarnosti Isus je, pri ustanovljenju Crkve, želio stvoriti jedan narod na Zemlji, ali već ranije Bog se trudio u Izraelskom narodu. Iskustvo vjernih čovječanstva je da svako čovječanstvo bude jedan narod koji se sjedinjuje sa drugim narodima. Dakle formacija naroda je esencijalna u ovom vremenu, jedan narod koji odgovara Bogu, jednodušno, jedno srce i jedna duša.

Dakle, narod prije svega treba biti svet, što ne znači da treba biti savršen, nego jedan narod koji teži prema svetosti,tj. teži živjeti po zakonima Božjim i biti svet kao što je Bog svet; dakle, da ne bude pokvaren, nego cjelovit, cjelovit narod koji se ne spušta u saveze i kompromise sa svijetom, sa lažnim istinama, evo. I zatim, svećenički narod, tj. narod koji je sjedinjen sa Velikim Svećenikom Isusom Kristom, koji uzdiže k Bogu žrtvu i to se događa iznad svega, za nas na Zemlji, u euharistijskom slavlju, gdje narod sjedinjen sa svećenikom koji predvodi kako ćemo kasnije vidjeti, uzdiže k Bogu cijelu stvarnost, i vraća je Kristu. Kada svatko od nas sudjeluje u ovoj euharistijskoj žrtvi, uzdiže cjelokupno čovječanstvo koje predstavlja i  to je svećeništvo naroda.

Ali narod je pozvan također biti proročki narod; onako kako svatko od nas treba biti i jest, od trenutka krštenja, svećenik, prorok i kralj, u isto vrijeme narod je formiran od mnogo različitih pojedinaca koji ipak trebaju imati proročki duh. Onda, ovdje trebamo prije svega, precizirati da biti proroci ne znači, kako mnogi misle, predviđati budućnost ili proreći neke događaje. Prisutan je i ovaj dio u proroštvu, ali sami smisao proroštva je govoriti u ime Božje. Prorok je onaj koji prenosi ono što mu Bog diktira, što mu govori. Onda, u tom smislu, jedan proročki narod je narod koji naviješta Božje stvari, koji živi zajedništvo s Bogom, prima od Boga objavu i nosi je u svijet, svjedoči svijetu. Mislim da ste i sami zapazili da je danas jako teško vidjeti u kršćanima onakvima kakvi su danas na Zemlji svjedoke Kristove, prave, autentične, ne toliko da govore da je Krist njihov Bog nego da su raspoloživi svjedočiti da je  Krist Jedini Spasitelj svijeta, Jedini po kojem nam je darovano spasenje. Nema puno bogova, Isus Krist nije jedan od mnogih bogova na ovoj Zemlji, nije Isus Krist Kršćanski Bog: Isus Krist je Bog svih ljudi, jedini Spasitelj, nije utemeljitelj kršćanske religije. Vidite, ovo je izuzetno važno, jer ako ga mi ne naviještamo čovječanstvu zemlju, također i onima koji pripadaju drugim religijama( mi ne odgovaramo- nismo onaj aktivni dio novog naroda – čovječanstvo Zemlje ostaje nesvjesno,prepušteno na milost i nemilost  duhu svijeta;). Mi ne idemo protiv nikoga, ali imamo obavezu reći da znamo, ono što znamo i što su nam apostoli posvjedočili i sveci da je Isus Krist jedini Spasitelj i da je Gospodin, nije neki jednostavni apstraktni Bog. Isus Krist je došao na Zemlju da bi učinio vidljivim nevidljivog Boga i sada ljudi nemaju opravdanje govoreći: „Ma nismo ga nikada vidjeli, ne znamo tko je, gdje je…“ ne, Isus Krist je došao, ostavio je svjedoke i ovi smo svjedoci mi, stoga trebamo početi shvaćati da neće biti, ne može postojati jedna jedina svjetska religija, u kojoj će svi služiti jednom Bogu koji zadovoljava sve ali nikoga ne spašava. Mi nismo ovi: mi naviještamo Isusa Krista, umrlog i uskrslog, koji u slavi sjedi s desne Ocu, koji je Bog i Gospodin.

Posljedično Božji narod je kraljevski narod jer tko sudjeluje u Kristovu kraljevstvu, koji je Kralj svemira, ne može ne biti kraljevski narod; kraljevski narod znači narod koji kraljuje sa svojim Gospodinom. Sada vas pitam pogledajte oko sebe i recite mi možemo li danas čovječanstvo definirati kraljevskim čovječanstvom koje kraljuje sa svojim Gospodinom? Postoje oni koji kraljuju sa svojom gospodinom, i oni kraljuju sa Luciferom. Ali govorimo o čovječanstvu u općenitom smislu. Danas je čovječanstvo u ropstvu, ovisno o tisuću stvari: ovisno je o novcu, o užicima, ovisno je o prodornoj tehnologiji koja daje ritam našem životu. Mi nismo slobodni, čovječanstvo Zemlje nije slobodno! Ali tko nije slobodan ne može kraljevati, kraljuju samo oni koji su slobodni. Mi smo naime, pozvani biti kraljevski narod, tj. slobodan koji ulazi u dostojanstvo svoga Gospodina te koje s Njim kraljuje, tj. upravlja, upravlja s ljubavlju, ne tiranizira nikoga nego upravlja stvorenjem i svojim životom i životom jednog naroda preko zakona ljubavi Božje, milosrđa i pravednosti. Sve ove stvari danas nažalost nedostaju na Zemlji jer nedostaje jedan kraljevski narod.

Otac Tomislav: Stigli smo do zaključka ove epizode, u kojoj smo predstavili da vas ovo sudjelovanje u procesu pripajanja novom narodu cijelog svemira čini svećenicima, prorocima i kraljevima, čini vas plemenitima, dostojanstvenim kao djecu Božju, otvara vas za nadu koja je u vama tako da sve pozitivno bude promovirano, također i oni misteriozni aspekti koje će Bog prosvijetliti i staviti na svoje mjesto.

Ovdje trebam naglasiti jedan aspekt koji smo već predstavili ali koji, u ovom kontekstu, je izuzetno važno naglasiti: Centralnu Jezgru zajedno sa izvanrednim i uzvišenim sredstvima. Rekli smo: u Centralnoj Jezgri se ostvaruje, usavršuje apostolsko nasljeđe. Centralna Jezgra radi sa apostolima, ali zajedno s njima nosi i promovira i ono što Crkva nije prihvatila, nije shvatila sve do sada. Postoji mnogo elemenata koji su ostavljeni po strani i u ovom vremenu treba sve izroniti. Kao što je u svakome od nas prisutan jedan dio podsvijesti, ali u podsvijesti naše biće i naši korijeni se poistovjećuju, isto tako i u Božjem narodu prisutne su puno stvari koje se skrivaju ispod maski osoba i ispod osrednjosti, recimo također i ispod krhkosti Zemlje, koja nije mogla razumjeti, shvatiti, prihvatiti. Ovo je prisutno pred našim očima. Samo sveci ovo iskreno prepoznaju da u svjetlosti Božjoj vide i njihove granice, u tom smislu Sveti Pavao govori: „Milošću ste spašeni“.[6] Sada milost snažno djeluje preko Centralne Jezgre, preko Apostolskog Zbora i promovira čovječanstvo prema punini i vodi novi narod prema ostvarenju.

Mi nosimo svjedočanstvo da Centralna Jezgra djeluje u cijelom svemiru. Mi smo naviknuti gledati crkve, znamo gdje se okupljaju kršćani, ali mi znamo da je Bog u cijelom svemiru uspostavio svetišta, gdje duše u duhu mogu sudjelovati i mogu biti usmjerene prema Isusu Kristu. Ovdje snažno djeluju izvanredna sredstva, anđeli koji prodiru na razini duha, vjerna braća u suradnji sa anđelima koja napreduju noseći navještaj u cijeli svemir, cijelo Mistično tijelo Kristovo, podržano u molitvi, liturgijskom slavlju svih svetih i na kraju Presvetom Marijom, Suotkupiteljicom cjelokupnog čovječanstva zajedno sa Svetim Josipom. Naime, kada pozivamo narod Zemlje da se pripoji, pozivamo ga da se usmjeri u ovom smjeru.

Jezgre, kuće u kojima žive osobe iz novog naroda, u kojima vrše službu, su prava svetišta. Već prije dvadesetak godina Gospa nas je poučila u Međugorju, da gdje god bude jedna jezgra, jedno bratstvo, jedna grupa koja se prikazuje Isusu po Bezgrešnoj Majci, cijeli kraj će osjetiti utjecaj. Dakle, pripajajući se novom narodu cijelog svemira, ulazite u izvanrednu snagu koja djeluje u vama, i preko vas, u korist cijele Crkve na Zemlji, svih ljudi  na Zemlji i svih stvorenja. I ovo je po nama jedina nada koja se otvara pred nama.

Ovisi o vašoj odluci na kojoj ćete biti strani, na strani Isusa Krista i tamo ne može se više biti licemjerni, ne može se hladno stajati, ne može se površno stajati: prionuti osobi Isusa Krista osobno i Božjem narodu ili odabrati Lucifera. Nažalost postoji i treći odabir ostati između, ne izabrati ni jedno ni drugo; ipak znajte da tko tamo ostane je odabrao duh svijeta koji pripada Sotoni.

Ja vas blagoslivljam da Duh Sveti obasja vaš život i vaš duh, dušu i tijelo. Neka vam udijeli snagu i milost da možete napraviti pravi odabir, biti sjedinjeni sa novim narodom u cijelom svemiru, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Poruka objavljena u knjizi „Ispisati povijest – svezak I – U Božjoj misli“ i na http://www.premanovomstvaranju.org

[2] Usp. Isusova poruka od 5.travnja 2012 pod naslovom „Novi svećenici za novi narod“, objavljena u knjizi „2012- Odlučujući izbor čovječanstva“, i na našoj stranici

[3] Usp. Izdanje „Markras“

[4] Usp. Mt 18,20

[5] Usp. Mk 12, 30-31

[6] Usp. Ef 2,5