Naše opće svećenstvo u Centralnoj Jezgri – Pri dio

Stefanija Caterina i Tomislav Vlašić nam govore o njihovu svećenstvu u Centralnoj Jezgri

Stefania Caterina: Predraga braćo i sestre, pozdravljamo vas. Kako vidite, danas smo zajedno jer vam želimo govoriti, u ovom videu, o našem općem svećeništvu u Centralnoj Jezgri. Znate da smo se u prethodnim videima suočili sa različitim izuzetno važnim argumentima, između kojih život na drugim planetima, svećeništvo u Centralnoj Jezgri Tomislava Vlašića, univerzalno Kristovo svećenstvo. Danas govorimo o našem općem svećenstvu.

Mi već puno godina obavljamo zajednički zadatak koji je služba u Centralnoj Jezgri, svećenička služba i o tome ćemo vam govoriti. Naravno govorit ćemo vam ukratko, ne možemo ulaziti u detalje, jer bi argument bio predugačak. Međutim, tko želi produbiti ove argumente može potražiti u našim knjigama i na stranici[1], gdje će pronaći pojašnjenja i produbljenja.

Sada predajem riječ Ocu Tomislavu koji će vam govoriti i započeti ovaj naš video.

Otac Tomislav: Krštenjem je svaki kršćanin pomazan za svećenika, proroka i kralja. To je opće svećeništvo vjernika koje je u temelju svećeništva, bilo ministra koji je poslužitelj naroda, bilo u narodu. Ovo svećeništvo, je ono svećeništvo koje sudjeluje u jedinom svećeništvu Isusa Krista, Jedinog posrednika u cijelom svemiru i ovo svećeništvo se preobražava u službu cijelog naroda. Kada narod uđe u novo stvaranje, nestat će služba, onakva kakvom je vidimo na Zemlji i ući će se u zajedništvo s Bogom u Duhu Svetom, gdje se izražava svačija originalnost po Božjem programu, na službu svemu stvorenom zajedno sa anđelima.

Stefania Caterina: Vračajući se korak unazad u trenutak stvaranja, trebamo razumjeti da kada je Bog stvorio muškarca i ženu, zamislio ih je zajedno u svećeničkoj službi, tj. u službi neprestanog prikazanja stvorenja Bogu, na način da ga neprestano preporađa. Naime u ovom smislu muškarac i žena su zamišljeni od Boga kao svećenici i ovo je svećeništvo u misli Božjoj onakvo kakvo je bilo na početku. Ovdje, na ovaj način vidimo kako na Zemlji ovog nema; nema ga jer je istočni grijeh na neki način uprljao izvorni Božji naum, tako da je Isus Krist došao povratiti sve ono što je bilo na početku u Božjoj misli. Dakle, ovo naše svećeništvo, u Centralnoj Jezgri, u generalnoj liniji je novo svećeništvo o kojem ćemo vam govoriti, koje upravo ima zadatak povratiti u onu početnu puninu te povratiti svećeništvo koje je bilo pokvareno istočnim grijehom.

Naime, što se tiče mojeg osobnog iskustva, već sam vam rekla da sam osoba posvećena Bogu i, u ovom smislu, kako ste čuli preko krštenja ja sam se uključila u svećeništvo jer sa krštenjem  mi postajemo svećenici. Po ovoj krsnoj milosti, dakle, svećeništvo potpuno djeluje u meni. Ovdje se ne radi o ženskom svećeništvu, onako kako je shvaćeno u nekim ambijentima protestantizma, itd. Ovdje govorimo o kraljevskom svećeništvu, tj. narodu Božjem, kraljevstvu Božjem. Upoznala sam naime, mnoge svećenike u mom životu,  od kojih su me neki direktno vodili, pomagali mi ići prema Kristu i stoga mogu reći da sam prikazivala život Bogu uvijek po jednom svećeniku, po rukama jednog svećenika.

Što se tiče iskustva zadnjih godina i susreta sa Ocem Tomislavom, ovdje se stvorilo nešto još specifičnije: prikazanje života za njega i njegovo prikazanje za mene, da bi se na kraju zajedno prikazali za jedan poseban zadatak, koji se zatim konkretizirao u našoj pripadnosti Centralnoj Jezgri.

Od moje mladosti imala sam dakle, duhovne voditelje, nazovimo ih tako iako ja više volim govoriti o duhovnim pratiteljima, od Oca Bonaventure Marije Raschi iz Genove, jednog doista svetog svećenika, jakog u duhu, zatim Don Valdemaro Boggiano Pico iz Rapalla s kojim sam doista napravila jedan veliki hod prema Isusu. U trenutku u kojem sam upoznala Oca Tomislava, Isus je tražio da prikažem moj život direktno za njega i ja sam onda stavila sve, također i darove koje mi je Bog dao, položila sam u njegove svećeničke ruke sve dok naše zajedničko prikazanje nije došlo do vrhunca sa pripadnošću Centralnoj Jezgri, jer nas je Gospodin u određenom trenutku pozvao  da oboje budemo članovi Centralne Jezgre. Dakle, naše se svećeništvo uključuje također u svećeništvo Centralne Jezgre.

Otac Tomislav: Sada ću malo govoriti o Centralnoj Jezgri. U Centralnoj Jezgri svaki član prikazuje svoj život za sve članove Centralne Jezgre, tako se Sveti Mihael prikaže za nas sve do posljednjeg, najslabijeg recimo –  mi na Zemlji smo najkrhkiji – i mi prikazujemo život za njega, za sve Arkanđele, za sve svećenike i sestre majke, koje su u Centralnoj Jezgri. Bezuvjetno prikazanje našeg života, po Bezgrešnom Srcu Marijinu zajedno sa Svetim Josipom, Pravednikom nad pravednicima, garantira otvorenost Jezgre čistom djelovanju Duha Svetog. Vi znate iz iskustava apostola da su trebali postati dionici muke, smrti i uskrsnuća Kristova kako bi primili dar Duha Svetog. Ovo je naglašeno u Centralnoj jezgri tako da svaki član treba biti potpuno vjeran Bogu u prikazanju jedno za drugo. Ovo garantira funkcioniranje zakona Duha Svetoga, čistoga Duha za misiju u Centralnoj Jezgri. Naravno ovo ne oduzima krhkost osoba i ne oduzima da svatko u ambijentu u kojem se nalazi, treba napredovati, napredovati da bi bili preobraženi u duši i tijelu i postali ono što je Bog predvidio za svakoga od nas.

Jako je važno naglasiti da Centralna Jezgra na apsolutan način prakticira autonomiju. Citirala sam zadnji put Isusovu poruku[2] u kojoj je ovo rekao. Što znači apsolutna autonomija?Ne ulazi se u Centralnu jezgru i ne izlazi se iz Centralne Jezgre jer je to jedno sredstvo predodređeno nositi do ispunjenja djelo Božje, i apsolutno je autonomno. Razlikovanje članova Centralne Jezgre je unutar Centralne Jezgre. Neprestana razmjena, protok života u Duhu Svetom između svih članova, komplementarnost, zakon Duha savršeno funkcionira između Svetog Mihaela i drugih šest velikih Arkanđela i svih članova Centralne Jezgre, kao i naše prikazanje na Zemlji sa našim karakteristikama gdje svjedočimo i živimo Kristovu smrt u nama i očitujemo njegovo uskrsnuće. Ovo je jako važno za razumjeti.

Treba pojasniti neke koncepte: biti u Centralnoj Jezgri, biti u zajedništvu sa članovima Centralne Jezgre, sa Centralnom Jezgrom, kontaktirati. Najprije izraz kontaktirati: u ufologiji su često korišteni ovi izrazi „kontaktisti“; također i Sotona kontaktira. Isto tako i mi možemo kontaktirati jednog sveca i ne mijenjati se, ne biti u zajedništvu. Ovo želim precizirati da se osobe ne varaju jer kontakti mogu poći iz jedne sebične duše i projektiranja. Kontakt, kada dolazi od Boga, neizbježno vodi u zajedništvo, u razmjenu. Naime sve jezgre koje budu formirane, koje su formirane i svi koji žele biti uglavljeni u Kristu, oni se pripajaju Centralnoj Jezgri prema zakonima predodređenim Duhom Svetim, ali ne ulaze u Centralnu Jezgru. Centralna Jezgra ostaje autonomna  kao prva stanica. To je prva stanica, autonomna, stanica model koja pridružuje, koja služi kao poveznica. Ovo je jako važno. Naime, pripajajući se Centralnoj Jezgri na način kako ćemo pojasniti, ulazi se u zajedništvo i onda svećeništvo, svećenici poslužitelji koji djeluju u Centralnoj Jezgri sabiru sve i prikazuju Kristu.

Stefania Caterina: Ovo što Tomislav govori jako je važno jer kroz ove godine puno osoba koje su dolazile govorile su: „Također i mi ćemo biti dio Centralne Jezgre, ući ćemo, bit ćemo članovi, članovi smo“,evo, ovo su stvari koje nisu dobre u smislu da Centralna Jezgra nije nešto gdje se ulazi i izlazi kako se kome sviđa, prema vlastitim idejama. Centralna Jezgra je već sastavljena, bit će objavljena kada Bog bude htio, ostat će ovakva sve do novog stvaranja. Kad bi smo i nas dvoje trebali, na primjer umrijeti, nastavili bismo naše djelovanje u duhu, stoga nema promjena.

No, vratimo se na naš početni argument, na naše svećeništvo, recimo da svećeništvo onakvo kakvim ga je Bog predvidio i koje mi nazivamo novo, djeluje potpuno u Centralnoj Jezgri. Nije novo u smislu da je nešto drugačije od onog koje poznajemo, koje je Isus Krist utemeljio – ne: svećeništvo je jedno i to je Kristovo svećeništvo koje se aktualizira preko svećeničkog naroda i novih svećenika. To je svećeništvo kakvo je trebalo biti, već smo rekli i ovo svećeništvo se širi u cijeli svemir, progresivno se širi i treba se širiti također i na Zemlji, također i na Zemlju trebaju doći novi svećenici. Zašto ovo govorim? Jer nažalost na Zemlji svećeništvo, onakvo kako smo ga opisali, nije potpuno ostvareno, nije u potpunosti ono što je Isus želio, iako je kroz povijest bilo jako puno svetaca; ovo ne oduzima ništa svetosti svećeništva na Zemlji. Ono što je nedostajalo prije svega je sveopće zajedništvo, tj. nedostajao je spoj sa Crkvom koja djeluje u svemiru s drugim svećenicima, sa drugim svećeničkim narodom koji živi i djeluje u svakom dijelu svemira. Ovo znamo iz onog što nam je rečeno, trebalo se dogoditi; univerzalno poslanje Crkve, njezino naviještanje Evanđelja cijelom svemiru, trebalo je biti već na početku. Svećenici na Zemlji trebali su biti u zajedništvu sa svećenicima u ostatku svemira, već od početka, samim tim što su braća vjerna Bogu posjetila apostole i učenike sabrane u cenakulu već nakon Pedesetnice kako bi im ponudili potpunu suradnju u nošenju ovog univerzalnog poslanja. Nažalost Crkva nije bila spremna, kao cjelina prihvatiti sve ovo i univerzalno poslanje Crkve se zaustavilo. Ostalo je poslanje vezano isključivo za Zemlju; kao posljedica, također i svećenici na Zemlji uvijek su djelovali na području Zemlje. Stoga, pošto je nedostajala ova univerzalna dimenzija, svećeništvo takvo kakvo je danas, nije se moglo razvijati u svoj svojoj snazi.

Otac Tomislav: Govorimo o novom svećenstvu, novim svećenicima, novom narodu. Što to znači? Znači da ova nova sredstva, nove službe trebaju biti za nove programe. Novi narod je onaj narod koji želi ući u novost. O kojoj novosti govorimo? Ako želite ovo produbiti, pratite Liturgiju ovih dana, doista sada čitanja iz Evanđelja vode unutra, u dimenziju duha, pripremaju Kristovo uzašašće na nebo, gdje vidimo našu domovinu. Također i mi ćemo biti nošeni, preobraženi. Vodi nas u Pedesetnicu i cijeli svemir treba ući u kozmičku Pedesetnicu. Zatim na kraju mi slavimo, u katoličkoj Crkvi, Presveto Trojstvo. Ali ove svetkovine nisu godišnje svetkovine, da nam prođe vrijeme, ove svetkovine nisu godišnji obredi za obaviti: to su milosti, trebao bi biti jedan hod Božjeg naroda prema uzdignuću, preobrazbi i služenju kako bi čovječanstvo bilo preobraženo.

Novo svećenstvo se uključuje u ovu dinamiku u cijelom svemiru, kako bi cijeli svemir napredovao, sva djeca Božja, svi ljudi dobre volje i sva stvorenja da bi bili preobraženi, uglavljeni u Kristu, nošeni prema kozmičkoj Pedesetnici, ulasku u novo stvaranje. U novom stvaranju, kako smo rekli, ostaje Jedini Svećenik, Jedini Posrednik Isus Krist i cijeli narod postaje dionikom ove službe zajedno sa anđelima u suradnji sa svojim Stvoriteljem u upravljanju cijelim svemirom.

Stefania Caterina: Kada nas je Isus pozvao da budemo članovi Centralne Jezgre, tražio je da budemo raspoloživi biti očevi i majke čovječanstva. Puno je naglašavao ovu točku jer su očinstvo i majčinstvo ono sredstvo preko kojeg naše svećeništvo djeluje. Ovako je bilo od početka, jer su muškarac i žena trebali biti u Božjem programu, očevi i majke koji daruju život, koji rađaju ali ne samo na fizičkoj razini, prokreativnoj, nego upravo na duhovnoj razini, tj. u rađanju života, rađanju života Božjeg. Dakle, što se tiče nas dvoje, očinstvo i majčinstvo su apsolutno neodvojivi od svećeništva.

Moje osobno iskustvo zajedno sa Majkom Terezom iz Kalkute i Maristelom sa Alfa Kentaura – to su dvije sestre iz moje grupe, grupe Svetog Rafaela – naše majčinstvo kako rekoh, nešto je izuzetno važno, ne samo za naše poslanje, nego upravo za duše koje susrećemo. U majčinstvu naše svećeništvo doseže puninu. Prije nekoliko godina Isus mi je pojašnjavao da je otac onaj koji pokazuje put djeci, otvara put, pokazuje, ali majka je ona koja hodi zajedno sa djecom, napreduje zajedno s njima, blizu je djeci koja su u hodu i prati ih s ljubavlju, nježnošću. Za sve sestre iz Centralne jezgre, na poseban način za našu grupu Svetog Rafaela, Marijino majčinstvo je osnova za naše poslanje. Žena treba težiti obrani života, da ga štiti, velikodušno ga daruje i pomaže da raste, stoga mi kao sestre djelujemo u cijelom svemiru. Na poseban način nas tri, u našoj grupi, nalazimo se na jednom mjestu, u jednoj posebnoj duhovnoj dimenziji, skoro u kontaktu s Paklom, između Čistilišta i Pakla, gdje su sile zla na poseban način prisutne i mi imamo zadatak direktno se suočiti s ovim silama zla, ohrabriti ove duše koje se tamo nalaze kako bi zaštitili život od napada zla. Ovo je izuzetno važno poslanje koje oslabljuje Lucifera i njegove čete i, u isto vrijeme, daje mogućnost dušama koje žele ući u hod svetosti, hoditi bez negativnih utjecaja.

Vidite, dakle da sve ovo vodi u vršenje svećeništva koje je jako konkretno, koje dodiruje poteškoće u dušama i služi da bi ih uzdiglo i povelo pred Boga.

Otac Tomislav: Vjerujem da vas ne iznenađuje ovo što vam je Stefanija pojasnila, da se one suočavaju sa silama zla na dnu Čistilišta i u Paklu. Poznato vam je da se Isus spustio nad Pakao. Na kraju vremena cjelokupan se narod treba spustiti, na čelu sa Svetim Mihaelom, zatvoriti Pakao i reći: „Dosta! Mi smo Božji, podređeni smo Bogu“ te otjerati Pakao u kozmičko ništavilo. Dakle, ovo je sudbina ovog naroda: narod koji prianja uz ove programe biva neprestano uzdignut, dok narod koji se dopustio povuči od Sotone, neprestano ide dolje.

Govorim naime o mojoj ministerijalnoj, svećeničkoj službi i o svećenicima ministrima u Centralnoj Jezgri. Naš zadatak je biti uvijek podređeni zakonima čistoga Duha; primiti sve ono što svećenici nose, pa i oni koji su jednako tako vjerni, iz općeg svećeništva naroda; primiti ovo, nositi, prikazati ovo Bogu, moliti Boga, vapiti Bogu za potrebe naroda. Naš zadatak je također ispuniti prazninu koja je prisutna u svećenicima, prikazati se kao zadovoljština za grijehe svećenika, sve dok svi oni koji žele ući u ovu novost mogu ući kako bi trojstvena sila na poseban način djelovala u zajedništvu u Centralnoj Jezgri kao jedan vir koji privlači sve one koji su dobre volje.

Važno je također reći da je poslanje nas dvoje, poslanje svjedočanstva. Izloženi smo više od drugih živih članova Centralne Jezgre na Zemlji, da bi svjedočili, jasno govorili o Božjem programu. Novo svećenstvo, također i ministerijalno, razvilo se maksimalno u Centralnoj Jezgri, djeluje u punini, ne po unutarnjoj snazi nas koji smo u Centralnoj Jezgri, nego po sili Božjoj koja nam biva komunicirana u milosti. Naime, preko Centralne Jezgre, razvija se također i ministerijalno svećeništvo i ono od naroda u isto vrijeme biva promoviran preko Centralne Jezgre. Centralna Jezgra još uvijek nije potpuno objavljena po Božjoj mudrosti kako ne bi izložio svoje programe interpretacijama,nepoštenom upravljanju ljudi, ali bit će objavljena i očitovana u punini. Novo svećenstvo treba ući u zajedništvo sa Centralnom Jezgrom bilo svećenici ministri, bilo svećeništvo naroda. Nema drugog puta. Ovo trebamo ponoviti da je moj zadatak, posebno kao svećenika ministra, pokazivati put narodu koji napreduje i pratiti narod koji napreduje.

Stefania Caterina: Da, vraćam se na ono što je Tomislav rekao. Centralna Jezgra će biti objavljena, to nije neko tajno udruženje, Bog nema tajni za svoju djecu, ima svoje razloge ,po pravdi, po mudrosti da poštiva do pravog trenutka, ali će očitovati. Sve ovo što vam mi govorimo, sav ovaj program koji smo vam pojasnili kroz ove godine bit će potvrđen od Boga u pravo vrijeme i na pravi način. Od nas se tražilo kroz ove godine da otvaramo put i vodimo vas u spoznaju  ovih stvari, kako biste bili spremni, kako bi događaji išli naprijed u svemiru, te da se novi narod ne nađe nepripremljen jer bi to donosilo produženje vremena i također bi dovelo u opasnost mnoge duše. Stoga će sve biti u pravo vrijeme potvrđeno bilo u dušama, bilo izvana na načine koje Gospodin smatra potrebnim.

Mislim da se ovdje možemo zaustaviti u ovoj emisiji  jer su ovo jaki argumenti.

Otac Tomislav: Želio bih nadodati, mi ovdje vam doista ne možemo sve pojasniti ako se vi ne potrudite. Preporučujem vam na poseban način knjigu „2012 – Odlučujući izbor čovječanstva“[3]. Prvih stotinjak stranica su dokumenti, dokumenti Svetog Mihaela, gdje do detalja pojašnjava Centralnu Jezgru. Zatim su to poruke, gdje Isus govori o budućnosti svog naroda, govori o svojem svetom narodu, o izvanrednim sredstvima[4], te postoje poruke, svjedočanstva Svetog Petra, Svetog Pavla o onom što je trebalo krenuti na početku Crkve i nije krenulo glede univerzalnog zajedništva[5]. Knjiga koja na poseban način govori o današnjoj aktualnosti je „Svemir i njegovi stanovnici“,[6] zadnjih sto stranica govore o našim vremenima, što se događa u ovom vremenu.

Evo, ja vas blagoslivljam da blagoslov Božji obasja vaš duh, dušu i tijelo, sve moći kako bi se obasjani i pogurani milošću Božjom, mogli truditi i učiniti vaš život sposobnim hoditi putem koji vas vodi u svjetlost, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Stefania Caterina: Hvala, do skorog slušanja.

[1] http://www.premanovomstvaranju.org

[2] Usp. Isusova poruka od 5.rujna 2011 pod naslovom: „Božja sredstva za ovo vrijeme“, ova poruka je objavljena također u knjizi „Prema novom stvaranju“, i na http://www.premanovomstvaranju.org

[3] Izdanje Markras

[4] Usp. Isusova poruka od 05.rujna 2011 pod naslovom: „Božja sredstva za ovo vrijeme“; od 08.rujna pod naslovom „Budućnost mog naroda“, i od 12 studenog 2010 pod naslovom „Vi ste moj sveti narod“. Ove su poruke također objavljene u knjizi „Prema novom stvaranju“ i na stranici http://www.premanovomstvaranju.org

[5] Usp. poruka Svetog Petra apostola od 21.kolovoza 2012 pod naslovom: „Univerzalno poslanje Crkve“, zatim od Svetog Pavla apostola od 30. Kolovoza 2012 pod naslovom: „Novo vrijeme za Crkvu Božju“, objavljene u knjizi „2012- Odlučujući izbor čovječanstva“ i na stranici http://www.premanovomstvaranju.org

[6] Izdanje Markras 2015