Povijesni razvoj SVEĆENIŠTVA – Moje svećeništvo u Centralnoj Jezgri – Drugi dio

Otac Tomislav nam govori o svojem svećeništvu u Centralnoj Jezgri, u centru sa svećeništvom Isusa Krista u cijelom svemiru

Pozdravljam vas predraga braćo i sestre. Nastavljamo s našim programom. Današnja je tema mog razmišljanja, ili bolje, moga svjedočanstva  „Moje svećeništvo u Centralnoj Jezgri“. Zašto sam u Centralnoj Jezgri? Bog zna, ja ne znam. Bog me pozvao, ja sam se opirao poput Jona, jer nisam imao ambicija, gledao sam druge oko mene,  bolje od mene. Na poseban način, kada se predstave ovi programi svatko od nas, kao Petar, osjeti i kaže: „Idi od mene jer sam grešnik“, ali Bog je insistirao, i ja sam prihvatio. Kada je tražio od mene da prikažem život Njemu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu, bio sam u Međugorju, to sam rado prihvatio. U hodu s Njim, svaki put kada Bog daje milost, nešto nas iznutra gura, ali hod, svaki hod ide uvijek kroz tamu, često u nadi protiv svake nade, nadati se u Bogu poput Abrahama. Kako rekoh u zadnjoj emisiji, kada se radi o djelovanju Duha Svetog potrebno se svući sve, svući se od svega, biti spreman biti svućen kao Isus, sve do križa. Prihvatio sam i sav put koji prolazim, put je u vjeri, u nadi i u Božjoj ljubavi. Naravno u cijelom tom hodu Bog daje pojašnjenja, Bog daje svjetlost ali hod je uvijek u vjeri, u nadi i u ljubavi.

Moj poziv u mojem svećeničkom pozivu započeo je u Međugorju i dao sam odgovor Bogu i, upravo zato, on me povukao van, daleko, da bi išao jednim putem. Prošao sam hod prije svega da bi ušao u ovaj poziv koji nije nešto što se podrazumijeva sa teološkim studijem, niti sa duhovnim vježbama, sa svim onim što Crkva na Zemlji nudi. Trebam napraviti sintezu. Kada je došao trenutak da uvjeti u kojima sam se našao nisu bili odgovarajući za ovu službu koju je Isus od mene tražio, On me stavio direktno pod svoj autoritet i tražio od mene da se povučem kako bi mogao bolje ući u ovu dimenziju službe. Tako sam prvih godina bio u šutnji, u razmišljanju, u molitvi. Zatim, kako znate započeo sam govoriti preko interneta, ali ne samo. Postoje osobe koje su odmah na početku došle, i malo po malo su dolazile jer su tražile jasnoću, pojašnjenja, imale su poticaje od Boga i htjele su biti praćene od nekoga na ovom putu. Tako se također formirao jedan narod oko Fondacije „Utvrda Bezgrešne“, formirali su  se također i suradnici u tom smislu. Narod se širio preko interneta, preko komunikacija i narod traži pojašnjenja, traži svećenika koji može uputiti narod u ovu dimenziju.

Moja i Stefanijina služba uključena je u Centralnu Jezgru. Što to znači? Prije svega se uključuje u dimenziju duha. Moja služba kao svećenika, svećenička je služba, kakvu poznajete i kako je pojašnjeno od strane Crkve na Zemlji, ali poneseno u dimenziju duha, po čistoj milosti, djeluje u ovoj dimenziji sa svim članovima Centralne Jezgre. Moj zadatak je, kao što bi trebao biti i zadatak svakog svećenika, prikazati samog sebe u prikazanju Kristu po Bezgrešnom Srcu Marijinu, prikazati u meni sve situacije, sve osobe, sve ljude, cjelokupno čovječanstvo i sva stvorenja Bogu. Naravno ovdje se nalazim pred slobodom u dušama ljudi i ne mogu preći granicu, jer Bog to ne dopušta, trebam poštivati slobodu ali se nalazim također pred neprijateljem dobra i očekuje me borba dan i noć. Iz iskustava svetih možete intuirati koji procesi očekuju jednu osobu koja se potpuno daruje Bogu.

Moje djelovanje je svećeničko djelovanje dok Stefanija kao žena, majka, izražava onu osjetljivost i sposobnosti koje ima jedna majka. Možete zamisliti jednu majku ako joj se dijete nađe u poteškoći, skače adrenalin i spremna je započeti rat sa cijelim paklom. Bog upravo u Centralnoj Jezgri, koristi majke da bi obranio život u svemiru, da bi bio blizu onima koji trpe, koji su u potrebi i kažem vam da su upravo one, majke u Centralnoj Jezgri one koje drže granicu s Paklom. Žena na Zemlji, ali također i u Crkvi, je podcijenjena. Na početku svećeništvo muškarca i žene bilo je zajedničko, naravno u originalnosti koja pripada muškarcu i ženi, ali u potpunom skladu.

Među braćom vjernom Bogu ovaj sklad je bračni ali i duhovni. Za Zemlju je drukčije. Stefanija i ja nismo jedan bračni par, mi smo dva komplementarna aspekta poslanja u Kristu u korist cjelokupnog čovječanstva. Kako smo vam pojasnili noseći na poseban način mistično jedinstvo s Kristom od  Gospe, Presveta Marija  je model za sve žene u svemiru, i žene visokog svemira se uvijek posvećuju Gospi. Ovaj model predstavlja put za cjelokupno čovječanstvo jer Presveta Marija, nova Eva, sjedinjena potpuno sa svojim Sinom, našim Gospodinom Isusom Kristom, novim Adamom, je ušla u potpuno zajedništvo i dosegla je slavu u Bogu. Ovo je put novog svećeništva gdje sve treba biti vrednovano. Temelj svećeništva od Krista je ujediniti  i nositi sve u Bogu kako bi sve bilo podređeno zakonima čistoga Duha.

Naša služba u Centralnoj Jezgri nas je vodila u puninu, ipak kažem ne do savršenosti, do punine jer po Milosti Božjoj mi osjećamo svu snagu Božju u nama, sigurnost, da sve ono što se očekuje za cjelokupno čovječanstvo dođe do neposredne spoznaje u Bogu, intelektualne spoznaje, jednog pravog, mističnog jedinstva – pošto je Centralna Jezgra po milosti Božjoj na službi svima vama. I naš zadatak je otvoriti put, pokazati put prema višim dimenzijama sve do novog stvaranja.

Centralna Jezgra, kako je rečeno, djeluje pretežno u dimenziji duha. Zatim, živimo u godini proglašenoj Milosrđu Božjem, godini  Milosrđa. Ja vam kažem da ne možete zamisliti što Bog čini u svemiru. Otvorena su mnoga svetišta u svemiru, gdje je dopušten ulazak svakoj duši dobre volje, ne kao neki kozmički turizam. Postoje svetišta u koja ulaze osobe, samo osobe koje su spremne dati život Bogu, biti mistično sjedinjene s Bogom i na kraju, svi oni koji žele ući u novo stvaranje, podređeni čistom Duhu, trebaju proći kroz ova svetišta. Kada se govori o dimenzijama tame, svjetlosti, u dimenziji duha djelovanje je jako konkretno i daje se prilika svima. Kažem vam jednu stvar koja vas može podići: distanca između Pakla i Čistilišta postaje sve veća jer Božje djelovanje preko njegovih sredstava pritišće Pakao, udaljuje Pakao. Ne izgleda tako jer je situacija na Zemlji ružna. Znate zašto? Zato što  Lucifer ludi, jer vidi da mu Božji narod izmiče i uzdiže se. Nažalost, Zemlja ovo ne osjeća jer je uronjena u konfuziju i nedostaje joj potpuna vizija Kristova svećeništva u njegovoj cjelovitosti, u njegovoj punini. Na ovo su pozvani svi svećenici koji žele služiti Kristu jer će svi imati milost, ako žele, potpuno sudjelovati u svećeništvu Kristovu. Ovo ću pojasniti u drugim emisijama jer su to nužni elementi. Možete pronaći u svim Crkvenim dokumentima, ali to nije dovoljno, nužan je jedan duhovni hod.

Ovo djelovanje novog svećeništva – novog u smislu da na poseban način poslužuje Centralnu Jezgru one dimenzije koje je Bog otvorio članovima  Centralne Jezgre – vodi u završetak vremena. To je posebna  dinamičnost koja se u teologiji naziva dinamičnost eshatološke stvarnosti. Mi smo vam rekli da su prisutna tri elementa ovih događaja: novo svećeništvo; evangelizacija niskog svemira, uključujući i Zemlju, cijeli svemir; vremena Antikrista i Lažnog Proroka. Mi ulazimo u vremena i jesmo u vremenima, gdje se trebaju napraviti odabiri, ali iznutra, ne stoga jer netko kaže: „Ovako je, onako je“. Novi svećenici trebaju voditi narod u svjetlost. Presveto Trojstvo nije tama, nego je tajna ali tko želi ući i služiti Bogu ulazi u svjetlost i ovo je naš zadatak.

Zašto vam govorim o mom svećeništvu? Stoga što mi je naredio Isus, jer na Zemlji trebaju biti poučene osobe koje se žele potpuno staviti na raspolaganje Bogu, u ovim vremenima, da bi pratili narod prema novom stvaranju. Moj zadatak nije uvjeravanje nekoga, nego zadatak mi je prikazati se za vas, moliti za vas. Isto tako čini Stefanija i svi moji suradnici, onaj narod koji se već formirao i zajedno s njima je cijelo Mistično Tijelo Kristovo.

Ja vas blagoslivljam, u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.