Povijesni razvoj SVEĆENIŠTVA – Svećeništvo Kristovo – Prvi dio

Otac Tomislav Vlašić nam govori kako se razvijalo svećeništvo u povijesti, u centru sa svećeništvom Isusa Krista u cijelom svemiru

Dobar dan svim slušateljima, i svim gledateljima, vama predraga braćo i sestre. Ja nastavljam, tamo gdje se zaustavila Stefanija, u njezinom videu. Ona je predstavila jedan okvir života u svemiru. Ja se uključujem sa temom „Svećeništvo Kristovo u cijelom svemiru“. U ovoj godini počevši od jeseni prošle godine, razvijali smo temu „ U Presvetom Trojstvu – Živi i pravi Bog“. Naše iskustvo je da u Presveto Trojstvo, u život Božji postoji samo jedan pristup: svećeništvo Isusa Krista, i ovo vrijedi za cijeli svemir. Ja, u ovoj mojoj emisiji, nemam namjeru govoriti o doktrinalnim aspektima Kristova svećeništva, pretpostavljam da ste vi informirani. Želim radije donijeti naše iskustvo, Stefanije Caterine i mene, o onom što nam je Bog povjerio.

Oprostite mi poradi nedostatka preciznih izraza na talijanskom, ponekad nisu precizni, ovo je za mene neizbježna granica.

Govorit ću vam u različitim emisijama. Ova prva emisija podrazumijeva povijesni razvoj svećeništva. Naravno svećeništvo je jedino u Isusu Kristu, ipak, preko svih događaja u svemiru, ima svoj razvoj i svoju povijest. Već je Stefanija govorila o Luciferovoj izdaji, da je izišao iz zakona Božjih i uznemirio svemir. Na njegovo mjesto, pred Bogom, došao je Sveti Mihael Arkanđeo sa šest velikih Arkanđela. Nakon istočnog grijeha čovječanstva, čovječanstvo je bilo potreseno i proživjelo je jednu podjelu. Naime, izvorno svećeništvo, koje je bilo prisutno u Božjoj pameti, da anđeli i ljudi surađuju s Njim i služe ovom skladu cijelog stvorenja u cijelom svemiru, tada je ova povlastica iščeznula jer su neki ljudi ostali ravnodušni prema Bogu. Ljudi iz niskog svemira su ostali buntovni i Zemlja je ušla u poseban savez sa Luciferom, učvršćen krvlju. Od tog trenutka vjerna braća u visokom svemiru, na nekim planetima koja su ostala vjerna kao i anđeli, u skladu sa sedam velikih Arkanđela i sa anđelima služili su Bogu, surađivali s Bogom.

Svećeništvo braće vjerne Bogu je posebno jer je sačuvalo izvorne povlastice. Uključeno je u kontekst civilizacije,  u narod. Na planetima visokog svemira nije prihvatljiva medicina, znanost bez prisutnosti svećenika jer sva otkrića i sav napredak tog planeta vezani su uz zakone čistog Duha, tako, nakon istočnog grijeha vjerna čovječanstva su jako puno napredovala ali također i svećeništvo, na ovom planetu je napredovalo, međutim,  nedostajala je punina. Bilo anđeli, bilo braća vjerna Bogu očekivali su Spasitelja svijeta, u njima je bilo jasno da će se Božja obećanja ispuniti. Uključuju se naime, u ono što je očekivanje Zemlje od Spasitelja svijeta, sa razlikom da su ljudi vjerni Bogu i anđeli, Arkanđeli snažno radili, često nevidljivi, u dimenziji duha, ali ponekad, kako znamo iz Starog i Novog Zavjeta, radili su s pojedincima, s narodom, otvarajući im put.

Dolaskom Isusa Krista promijenjeno je sve u svemiru. Isus Krist je Spasitelj cijelog svemira, onda je također i njegovo svećeništvo za cijeli svemir. On je utemeljio svoju Crkvu sa dvanaest apostola, komunicirao je svoje svećeništvo narodu preko krštenja – opće svećeništvo – komunicirao je ministerijalno svećeništvo apostolima koje se  preko njih se proširilo u cijelu Crkvu.

Dobro nam je znano da su anđeli bili prisutni kod Isusova rođenja, bili su prisutni u njegovoj agoniji, bili su prisutni također i u prvim koracima u Crkve, u životu apostola, otvarali su put apostolima. Također i ovo je jedan dio svećeništva sedam velikih Arkanđela, koji su prethodili i pratili apostole. Jedna stvar je nedostajala: nedostajalo je zajedništvo između rađajuće Crkve na Zemlji, predodređene nositi ovaj navještaj smrti, uskrsnuća Kristova u cijelom svemiru, u suradnji sa anđelima i sa vjernom braćom. O ovome smo govorili, pojašnjavali puno u našim knjigama, na poseban način možete vidjeti svjedočanstvo Svetog Petra i Svetog Pavla u knjizi „2012 – Odlučujući izbor čovječanstva“[1], gdje dvojica apostola pojašnjavaju kako su prihvatili vjernu braću koja su došla među njih, neposredno nakon Pedesetnice, te su im ponudili suradnju. Apostoli su bili spremni surađivati, ipak se pokazalo da narod nije bio u stanju prihvatiti prisutnost ove braće. Tako su također apostoli, poradi razboritosti rekli braći da ne mogu prihvatiti ovu suradnju.

Nažalost ovo se protegnulo na dva tisućljeća i nije se stvorila nikakva suradnja između Crkve na Zemlji i braće vjerne Bogu. Što se dogodilo? Na poseban način smo vam predstavili, na zadnjih sto stranica u knjizi „Svemir i njegovi stanovnici“, o snažnom djelovanju i suradnji sotonista u niskom svemiru i na Zemlji koji su stvorili Konfederaciju svjetlosti, također vojnu, sa moćnim medijima koji su djelovali na pamet, na ljudski mozak. Nakana Lucifera je bila blokirati svaki kontakt na Zemlji sa braćom vjernom Bogu. Vi znate iz snimaka, koje možete pronaći na internetu i na televiziji, da se uopće ne govori o braći vjernoj Bogu; govori se o križanim ljudima i vanzemaljcima koji nisu slika vjerne braće u visokom svemiru.

Naime, započela je također Božja inicijativa; prije svega sa Gospinim ukazanjima u Fatimi i preko svih milosti koje je Isus darovao, koje je htio darovati preko Milosrđa Božjeg raširenog preko Svete Faustine Kowalske i idući naprijed, sve do naših dana, do Gospinih ukazanja u Međugorju. Vi znate da su napisane razne studije glede treće Fatimske tajne koja se onako kako je predstavljena u službenoj Crkvi ne čini kompletna, autentična. Nama su pojašnjene sve ove stvari, kako su išle, kao i Gospina ukazanja u Međugorju i došli smo do 2000 godine do Jubileja, Velikog Jubileja Božjeg i slavljenja na Zemlji. Bog je očekivao odgovor od službene Crkve u ovim vremenima. Iz našeg svjedočanstva, ovaj odgovor je nedostajao na službenoj razini. Mi nikoga ne osuđujemo. Je li službena Crkva mogla, nije mogla, nije htjela – ovo je tajna u dušama, tajna Božja ali mi nosimo naše svjedočanstvo na koje, u ovom trenutku, Bog nije mogao više čekati. Povijest čovječanstva u cijelom svemiru, na poseban način situacija na Zemlji, postala je toliko teška da je Bog morao intervenirati.

Govorili smo vam da je Bog stvorio Centralnu Jezgru zajedno sa druga dva izvanredna sredstva, anđelima i vjernom braćom,da bi započeli zajedno surađivati. Ova suradnja je započela 2004 godine, sa svim pripremama koje je Bog učinio, u svjetlu nedovoljnog odgovora Crkve na Zemlji. Ova sredstva započela su raditi i Bog je odlučio ne dopustiti više kašnjenje njegovih programa. O ovim izvanrednim sredstvima i njihovoj važnosti smo vam govorili i na poseban način su predstavljena u knjizi „Svemir i njegovi stanovnici“, na posljednjim stranicama.[2] Izuzetno je važno naglasiti da je Isus objavio Stefaniji kako ova sredstva ne zamjenjuju Crkvu koja je temeljno sredstvo, redovno sredstvo, nego izvanredna sredstva su na pomoć narodu, da bi intervenirala, bila na službu. Ovaj je aspekt izuzetno važan.

U ovom trenutku ja se bavim samo Centralnom Jezgrom, jer u Centralnoj Jezgri svećenička služba je potpuno djelotvorna za ova vremena u svjetlu događaja uglavljenja u Kristu cijelog svemira, u svjetlu njegova slavnog očitovanja, u svjetlu novog stvaranja, gdje je pozvano čovječanstvo cijelog svemira, muškarci i žene vjerni Bogu, gdje će biti vođeno također i stvorenje, u novu dimenziju.

Čitat ću vam neke riječi napisane u knjizi „2012- Odlučujući izbor čovječanstva“. Isus je govorio o redovnim sredstvima, o izvanrednim sredstvima, o budućnosti svog naroda u svemiru[3]. Ovdje se odnosim, prije svega, na Centralnu Jezgru. Kaže da ima četrdeset devet članova Centralne Jezgre, četrdeset dva muškaraca i žena i sedam velikih Arkanđela. Oni su podijeljeni na: tri para, muškarci i žene i jedan Arkanđeo. Imaju posebnu zaštitu Bezgrešne Majke i Svetog Josipa i u posebnom su  odnosu s njima. Svi članovi su podijeljeni u sedam jezgri i svaka jezgra pokriva jedan aspekt dinamičnosti svemira. Osobno ja kao svećenik zajedno sa Stefanijom, koja me prati svojim objavama i prikazanjem, uključen sam u grupu svetog Rafaela Arkanđela zajedno sa Ocem Piom i Majkom Terezom, Arisom i Maristelom- Aris je kralj od planeta u konstelaciji Alfa Kentaur – i radimo zajedno. Sveti Rafael ima zadatak formirati novo svećeništvo, ono svećeništvo koje je došlo na Zemlji u Isusu Kristu ali koje se treba dinamizirati u cijelom svemiru kako bi vodilo u uglavljenje u Kristu cijelog svemira.

Centralna Jezgra djeluje prije svega u dimenziji čistoga Duha. Što je čisti Duh? Mislim da je nemoguće objasniti čovjeku na Zemlji jer se ne može staviti u ljudske kategorije, može se govoriti u sličnostima. Ja ću vam govoriti, idući naprijed, prije svega pokazujući vam put jer nitko ne može objasniti drugome „ovo je“. Ovdje se gube i lokucije, karizme, sve nestaje, ostaje samo čisti Duh. Nije slučajno Sveti Pavao u drugoj poslanici Korinćanima, u 11-om poglavlju je rekao, kada je govorio o ovim stvarima, da govori kao luđak, govoreći o svojim iskustvima da je bio nošen u treće nebo.

Ovdje se nadodaje jedan drugi element na poseban način za nas na Zemlji. Mislim na sve članove Centralne Jezgre, da prikazuju život Isusu Kristu kao žrtvu za cjelokupno čovječanstvo. U ovom se harmoniziraju dva aspekta: djelovanje čistoga Duha koje uvijek neizbježno prolazi preko križa, preko umiranja sebi i življenja za Boga; ono što smo mi primili od apostola, svjedočanstvo Muke, smrti i uskrsnuća Gospodina Isusa Krista i uranjajući se u ovu dimenziju, ispunjeni su silom Duha Svetog. Ovo vrijedi za cijeli svemir, za razliku od vjerne braće, koja skoro ne dotiču patnju, i oni se dive nama koji živimo  kako imamo snagu suočiti se sa križevima koji su prisutni na Zemlji, ipak svi oni, svi članovi Centralne Jezgre prikazuju život Isusu po Bezgrešnoj Majci Mariji.

Želio bih citirati ono što je Isus rekao Stefaniji: U članovima Centralne Jezgre djeluju maksimalno duhovno očinstvo i majčinstvo. Oni su očevi i majke čovječanstava, jer se preko njih silno izlijeva Božji život i komunicira se brojnim dušama. Stoga žive u posebnom zajedništvu sa Presvetom Djevicom Marijom i Svetim Josipom; pozvani su ljubiti  svakog čovjeka bez obzira na različitosti naroda i rasa. Svako dijete Božje povjereno je njihovom očinstvu i majčinstvu bez ikakvih privilegija.“[4] Želim primijetiti: duhovno očinstvo i majčinstvo u Bogu je Božje stvaralaštvo koje svi trebamo doseći; svećenici i narod cijelog svemira, kako bi sudjelovali u životu Božjem i očitovali ga drugima. Vidite ovaj aspekt da svi članovi Centralne Jezgre dodiruju sve, od prijestolja Božjeg sve do Pakla, dodiruju sve duše, sva stvorenja i ništa se ne može sakriti, ne postoje barijere, zašto? Stoga što je svatko predodređen susresti se sa istinom Božjom, sa svojim životom i svatko je predodređen moći izabrati život ili smrt. Vidite kad se govori o dijalogu gdje ne postoje barijere među narodima, nacijama, ovo je pravi dijalog u Isusu Kristu.

Nastavljam sa citatom: “Centralna Jezgra ne postavlja se iznad nikoga niti zamjenjuje Crkvu, tj. narod Božji, nego je jednostavno pozvana da se prikaže Bogu i da djeluje prema njegovim željama, i tako daje poticaj i vitalnost životu cijele Crkve, otvarajući uvijek nove prostore za poslanje mog naroda.“ Sveti Mihael je jako lijepo objasnio – sjećate se njegove poruke od 10. Rujna 2010[5] kada nam je komunicirao da je podijelio čovječanstvo godinu dana ranije, te da započinje još finija podjela – možete bar malo razumjeti, kako se giba Centralna Jezgra, kako se gibaju anđeli i gdje idemo, te da će cjelokupno čovječanstvo biti vođeno do odabira. Na kraju tko izabere Isusa Krista bit će vođen od Njega i s Njim u novo stvaranje, tko ga odbaci završit će s Luciferom i njegovom sudbinom.

Naime Centralna Jezgra je stanica temeljnog djelovanja, kako se Isus izrazio u ovoj poruci, jer djeluje u srcu naroda, jedna stanica koja daje život i otvara nove prostore. Postavlja se pitanje: „Za hijerarhiju na Zemlji, je li ova Crkva koja se formira u svemiru nešto poput sekte?“, postavlja se pitanje: „Ovi ljudi u svemiru trebaju biti podređeni hijerarhiji na Zemlji?“ – ne! Dali smo odgovor u knjizi „Svemir i njegovi stanovnici“ da je Crkva u svemiru Kristova Crkva, na poseban način vjerna braća koja su ostala vjerna Trojedinom Bogu od početka. Prostori između Crkve na Zemlji i svemira su neizmjerni. Objasnit ću vam još  jednu stvar: sa Centralnom Jezgrom usko surađuju dvanaestorica apostola. Ono što je Isus Krist započeo u apostolima biva ispunjeno, preko njih, u Centralnoj Jezgri, tako i apostolsko nasljedovanje, o kojem se govori u svećeništvu, savršeno je u Centralnoj Jezgri i izražava se preko Svetog Mihaela, i preko predstavnika Centralne Jezgre.

Evo za ovo Isusova odgovora: „Centralna Jezgra štiti i stoji uz narod Božji, ali nije nikakva hijerarhijska institucija, jer živi po čistim zakonima Duha, koji se ne odnose na hijerarhije nego na službe. Izvršava jednu službu, ali ne daje nikome naredbe, osim silama zla, koje se trebaju pokoriti pred snagom koja izbija. Isto tako ne prima naredbe od nikakve ljudske hijerarhije, jer je pod mojom direktnom vlašću, i ja je koristim po mojoj volji. Ne mogu li to možda činiti?Ne zazivate li me Gospodine? Dopustite onda da činim ono što trebam.“

Razmišljajte, naše svjedočanstvo je svjedočanstvo sijanja, govorenja istine koju smo proživjeli. Ostavimo sve ono što je obaveza, tako da svatko od vas može odgovoriti, u slobodi, pred Bogom i pred neprijateljem čovječanstva. Ja vas blagoslivljam, u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. poruka Svetog Petra apostola od 21. Kolovoza 2012 pod naslovom „Univerzalno poslanje Crkve“ , te od Svetog Pavla apostola od 30. Kolovoza 2012 pod naslovom: „Novo vrijeme za Crkvu Božju“, objavljena na  http://www.premanovomstvaranju.org

[2] Usp. Peti dio, drugo poglavlje, na 317 stranici

[3] Usp.  Isusova poruka od 05.rujna 2011 pod naslovom: „Božja sredstva za ovo vrijeme“, objavljena na stranici i u knjizi

[4] Usp. vidi notu 3

[5] Usp. Poruka Svetog Mihaela pod naslovom „Centralna Jezgra“, objavljena u knjizi „2012 – Odlučujući izbor čovječanstva“, te na http://www.premanovomstvaranju.org