Čovječanstva sa drugih planeta – Prvi dio

Stefania Caterina nam govori o svojem iskustvu sa „Čovječanstvima sa drugih planeta“

 

Predraga braćo i sestre, pozdravljam vas. Dobro došli na našu stranicu, ako ste s njom povezani. Pozdravljam vas i želim vam u ovom videu govoriti o mojim iskustvima sa čovječanstvima sa drugih planeta. Ovo je izuzetno aktualan i vruć argument iz onog što se može vidjeti, čuti preko medija –ne postoji jedna recimo, opsežna informacija. Postoje mnoge djelomične informacije, ali nedostaje jedan okvir za orijentaciju. Ono što vam ja želim dati u ovom videu, upravo je ovaj okvir za orijentaciju polazeći od mojih iskustava, koja ću kratko izložiti za one koji me ne poznaju.

Dakle, ja od djetinjstva imam izvanredna iskustva; preko unutarnjeg govora, viđenja Isusa, Marije, drugih sredstava iznad svega Arkanđela koji su me vodili kroz moj život i pojašnjavali mi puno toga, između ostalog i ono što se tiče života u svemiru. Izjavljujem da je moje iskustvo, kršćansko iskustvo, ja sam kršćanka, praktična katolkinja, dakle, u mojem iskustvu u centru je Isus Krist koji je za mene Jedini Spasitelj, Jedini Posrednik između Boga i ljudi. Izuzetno je važno da pođemo od ovoga, da pođemo od Presvetog Trojstva; Oca, Sina i Duha Svetog koje je Isus došao objaviti na Zemlji. Isus Krist, Druga Osoba Presvetog Trojstva, donio nam je objavu o jedinom i pravom Bogu.

Ja sam osoba posvećena Bogu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu darovala sam moj život Isusu; nisam časna sestra kako mnogi misle, ja sam osoba koja se posvetila u jednostavnosti svakodnevnog života Isusu. Cijeli moj život položila sam u njegove ruke i njemu na službu. Za mene je ovo važno.

Dolazeći do ovih iskustava o životu u svemiru, ona su za mene započela u 1984. godini kada su mi se započeli predstavljati u viđenjima neki muškarci i žene koji dolaze sa jednog planeta iz konstelacije Alfa Kentaur. Moram  vam isto tako reći da ja nisam teologa, niti ufologa, ovo je važno jer možda moji termini nisu korektni iz ove točke gledišta, stoga vas molim da ovaj govor uzmete kao jednostavni govor, kako bi me razumjeli. Svakako u 1984. godini su se predstavila braća i sestre koji dolaze iz konstelacije Alfa Kentaur; oni su se ovako predstavili: Alfa Kentaur, te su mi objasnili da je u stvari ime planeta posebno teško za nas bilo zapamtiti, bilo izgovoriti, stoga mi da pojednostavimo govorimo o Alfa Kentauru znajući ipak da je Alfa Kentaur jedna konstelacija. Predstavili su mi se kao braća i sestre te su mi tada pojasnili neke općenite stvari, o životu u svemiru govoreći da smo svi djeca Božja, svi stvoreni na sliku i priliku Božju, da je Isus Krist došao na Zemlju spasiti čovječanstvo ali u korist sviju. Dakle, otkupljenje, Isusova žrtva na Zemlji vrijedi za sve u svemiru.

Ova početna iskustva su malo po malo sazrijevala u meni, paralelno sa mojim ljudskim i duhovnim rastom, jer sam trebala napraviti jedan hod, jedan hod svetosti. Pojasnimo dobro ovdje, svetost ne u smislu aureole, nešto kao…ne: jedna svetost koja se očekuje od svih kršćana, jedan sveti život po zakonima Božjim, po Evanđelju. Bog je od mene ovo tražio, tražio je vjernost Njemu i njegovu Evanđelju i tako sam išla naprijed. Moja iskustva su se proširila u različitim aspektima božanskog života i života čovječanstva. Naime, moja iskustva, recimo, sa čovječanstvima drugih planeta su malo po malo rasla, sazrijevala i proširivala se.

U 1992. godini upoznala sam Oca Tomislava Vlašića s kojim sam započela jedan hod produbljenja svih ovih iskustava i također smještaj svih drugih različitih iskustava u područje jednog jedinog okvira, okvir spasenja nošenog od Isusa Krista. Počevši od 1998. godine Isus i njegova sredstva, iznad svega Sveti Rafael Arkanđeo, ali također i Gospa, drugi sveci, započeli su mi oslikavati jedan puno širi plan: plan uglavljenja u Kristu svega stvorenog, onog na nebu i onog na Zemlji; o čemu govori Sveti Pavao u poslanici Efežanima u prvom poglavlju. Što to znači? Znači da sva stvorena stvarnost treba biti vraćena Isusu Kristu, kako bi je Isus Krist poveo jedinom Bogu; Isus Krist, Jedini Posrednik između Boga i ljudi. Što se traži od svih nas, od čovječanstva i od stvorenja? Traži se da budemo uglavljeni u Kristu, da dopustimo biti sjedinjeni s Kristom da bi mogli potpuno ući u spasenje, ući u živi odnos sa živim Bogom i tako biti uglavljeni, vraćeni u izvornu čistoću. Onda razumijete da iskustva sa muškarcima i ženama s drugih planeta nisu cilj samima sebi nego se potpuno uključuju u ovaj okvir. Ovi muškarci i ove žene kao i mi dio su istog čovječanstva stvorenog od Boga koje treba  ponovno biti JEDNO u cijelom svemiru, jedan narod koji je Božji narod, od jedinog Boga, Trojedinog Boga.

Naime, polazeći od ovog uvoda, polazimo s onim što su pojašnjenja koja sam primila. Ja vas jednostavno vodim prema onom što sam primila bez ikakvog dodavanja i oduzimanja. Vi ćete vrednovati u vašoj slobodi, u vašoj savjesti i znat ćete sigurno razlikovati. Ograničavam se dati vam informacije onako kako sam ih primila. Ne činim to jer vas želim uvjeriti, niti jer želim vršiti prozelitizam ili da bi istaknula sebe samu. To činim jer vjerujem da vam može pomoći da imate jedan okvir života u svemiru, gdje se također i vi možete smjestiti na bolji način, također otvarajući jednu puno širu viziju koja je meni osobno kao i mnogim drugima donijela jednu življu vjeru i življu nadu.

Krećemo naime sa iskustvima. Međutim, da bismo pošli od temeljne točke, trebamo se vratiti daleko unazad, trebamo se vratiti na trenutak kada je Bog stvarao svemir. Ovo je jedna temeljna i izuzetno važna točka. Prije svega Bog je stvorio anđele, anđele koji su čisti duhovi, bestjelesna bića, jako moćna, inteligentna, puna svjetlosti. Ova bestjelesna bića, anđeli, bili su predodređeni surađivati s nama i Bog je imao na pameti već stvoriti također i čovjeka, da bi i anđeli i ljudi mogli zajedno surađivati i voditi do ispunjenja djelo Božje u stvorenju. Bog, dakle, kao prve stvara anđele. Među njima jako važno mjesto zauzimao je Lucifer, najmoćniji među anđelima, nositelj svjetlosti kako govori njegovo ime. Anđeli su živjeli u ovoj lijepoj dimenziji, harmoničnoj, prozirnoj, čistoj, neuprljanoj i u ovu dimenziju bi bio uključen također i čovjek sa svom osjetljivom stvarnošću, dakle sa svijetom, svemirom, rajem zemaljskim, nazovimo ga kako želimo kako bi razumjeli, gdje bi ljudi i anđeli bili zajedno smješteni.

Što se dogodilo? Dogodio se da je Lucifer, ovaj tako moćni anđeo, želio nešto za sebe, želio je biti veći od Boga, želio je biti u centru sve pažnje i sveg stvorenja i nije podnosio to što je Bog htio stvoriti čovjeka. Bog je očitovao anđelima svoju nakanu da stvori čovjeka. Evo, Lucifer nije ovo tolerirao jer bi čovjek narušio, zauzeo njegov primat, bio bi inferiornije stvorenje od njega s kojim bi on trebao surađivati. U toj točci Lucifer se otvoreno pobunio protiv Boga, s njim, mnogi su ga anđeli slijedili. Ova pobuna je odredila jedan veliki problem u stvaranju, odredila je pravu katastrofu. Anđeli su se podijelili: Lucifer na čelu buntovnih anđela; Sveti Mihael Arkanđeo, drugi jako moćni anđeo, stavio se na čelo anđelima vjernim Bogu. Buknula je velika bitka. Vjerni anđeli su pobijedili i Lucifer, sa svojim četama je bio udaljen iz ove čiste dimenzije, netaknute, dimenzije čistog duha, ali ovo ćemo bolje vidjeti kasnije.

U međuvremenu Bog je stvorio čovjeka, ali što se dogodilo? Dogodilo se da nije postojao samo Bog u svemiru, u stvaranju, postojalo je također i zlo jer je Lucifer svojom pobunom začeo u sebi zlo, izdaju, pobunu prema Bogu što je dovelo do onog do čega je dovelo, i vidimo posljedice također i danas. Čovjek je trebao odabrati na kojoj će biti strani i napraviti svoj odabir kako su učinili i anđeli. Tada Bog nije stvorio samo jednog čovjeka i jednu ženu. Mi znamo iz Biblije da se govori o Adamu i Evi, u stvarnosti Bog je stvorio jednu jezgru čovječanstva, različite parove koji bi mogli nastaniti, recimo, dimenziju koja je bila predviđena, bila je to jedna dimenzija koju mi poznajemo kao Eden, kao zemaljski raj, jedno mjesto netaknuto zlom. Ipak, u tom smislu čovjek je trebao napraviti svoj odabir, trebao je odlučiti želi li služiti Bogu, dobru ili Luciferu, zlu. I ovdje se čovječanstvo podijelilo. Jedan dio ovih praroditelja odabrao je ostati vjeran Bogu i vjerno služiti njegovim zakonima, pomoći surađivati sa vjernim anđelima kako bi vodili naprijed stvorenje u ime Božje. Drugi dio čovječanstva je ostao neodlučan, ne buntovan ali strašljiv, nesposoban opredijeliti se ni na jednu ni na drugu stranu. Treći dio, nažalost, najveći dio se otvoreno pobunio protiv Boga; pobunio se protiv Boga dopuštajući se prevariti od Lucifera koji je obećao ovim praroditeljima čast, slavu, moć, te da će ih učiniti poput Boga, da će kraljevati u cijelom svemiru. Jedan dio praroditelja učinio je još više, išli su još dalje: ne samo da su se pobunili protiv Boga nego su ušli u savez sa Luciferom i demonima: ja ti dajem moj život, u zamjenu ti mi daj moć i zajedno ćemo dominirati svemirom. Isto tako ovdje jedna vrsta suradnje između demona i ljudi kako je trebalo biti između anđela i ljudi.

U tom smislu naime, vidjevši odabire čovječanstva, Bog je trebao brzo popraviti, te je trebao postaviti barijeru između dobra i zla, između duha i čiste netaknute dimenzije i dimenzije u kojoj djeluju također i pokvareni ljudi –  Bog je postavio Veliku Barijeru na nebu koja također i danas dijeli dimenziju čistoga duha, u kojoj žive anđeli i u kojoj će se zatim susresti sveti, blaženi, također i duše u čistilištu- i ono što se nalazi ispod Velike Barijere, tj. dimenzije također materijalne, fizičke, gdje se nalaze planeti, gdje žive ljudi. Bog je ponovno oblikovao stvorenje, trebao ga je oblikovati prema odabirima ljudi i tako od onog originalnog stvaranja svemira, zemaljskog raja, zovite ga kako želite, Bog je stvorio tri različita svemira jasno razdvojena: visoki svemir koji je ono što se nalazi najbliže dimenziji čistog duha, dakle najbliže Velikoj nebeskoj Barijeri, gdje žive čovječanstva koja su ostala vjerna Bogu;  srednji svemir, gdje su bile smještena čovječanstva koja su ostala neodlučna; niski svemir, gdje se nalazi također Zemlja, svemir najdalje od Barijere svjetlosti, svemir, gdje prevladava materija u odnosu na duh i gdje su ljudi napravili odabir da se pobune protiv Boga, dakle jedna dimenzija koja se nalazi puno dalje od Boga u odnosu na druga dva svemira. Ipak Bog, prije nego je postavio čovječanstva u različite svemire, dao je svima veliko obećanje: obećanje Spasitelja, obećao je da bi trebao doći Spasitelj, te da bi se utjelovio preko jedne žene sa Zemlje, najbuntovnije planete, naj neprijateljske planete prema Bogu kako bi poveo čovječanstvo na onu originalnu čistoću, kako bi ga poveo u živi odnos s Bogom.

U tom smislu čovječanstva su započela njihov hod, svatko u svom svemiru. Vjerna čovječanstva su nastavljala njihovu suradnju s anđelima, podložena božanskim zakonima doprinijeli su njihovim djelovanjem u upravljanju stvorenjem. Bog ih je koristio za mnoge misije, također izvan njihova svemira jer poznaju dobro zakone stvaranja, poznaju zakone koji upravljaju svemirom i u stanju su lako se gibati u sva tri svemira. Zatim čovječanstva, recimo, neodlučna nastavila su njihov hod u srednjem svemiru u biti ravnodušna bilo prema Luciferu, bilo prema Bogu, zatvorena u vlastiti svijet, potpuno usmjerena na spašavanje samih sebe. Niski svemir, naprotiv je upoznao puno življe djelovanje, ipak također ovdje je Bog postavio granicu Luciferovoj nadmoći. Na koji način? Postavio je u ovaj svemir planet koji se nalazi u Alfa Kentauru, postavio je jedno vjerno čovječanstvo predodređeno živjeti u visokom svemiru, smjestio je u niski svemir i ova braća su prihvatila živjeti u jednom tako neprijateljskom svemiru da bi poremetili Luciferovo djelovanje te pomogli slabijim čovječanstvima. Na isti način Bog je smjestio u niski svemir planet Rael, koji se nalazi u konstelaciji Lava, a koji bi trebao biti predodređen za srednji svemir, neodlučno čovječanstvo, ali čovječanstvo koje bi moglo po Božjim planovima dati pomoć ovim najslabijim i najbuntovnijim čovječanstvima.

Dolazimo do naše Zemlje, što se dogodilo sa Zemljom? Nakon istočnog grijeha, nakon istjerivanja iz zemaljskog raja – govorim vam o zemaljskom raju da možete razumjeti – planet Zemlja je bio zahvaćen mnogim katastrofama, mnogim tragedijama, mnogim nevoljama, isto tako čovjek nije se nalazio u puno boljim uvjetima jer je nazadovao, toliko nazadovao skoro do razine životinja. U tom smislu započeo je niz posjeta od strane drugih čovječanstava ovom planetu Zemlji kako bi pomogli našem jadnom čovječanstvu povratiti se od šoka istočnog grijeha, ali ovo je argument koji ćemo obraditi u drugom dijelu.

U međuvremenu vas pozdravljam i zahvaljujem vam.