„Isus Krist je Bogo-čovjek, Sin Božji“

Razmišljanje 

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre, zadnji smo put govorili o obraćenju Živom Bogu. Cjelokupni hod čovječanstva je hod prema živom Bogu, susret sa živim Bogom. U svim kulturama, u svim razdobljima, na svim planetima ostala je želja i očekivanje jednog spasitelja. Isus Krist je došao u punini vremena. On je Bogo-čovjek, Sin Božji utjelovljen u jednom čovjeku. Nijedan čovjek nije mogao ukloniti posljedice istočnog grijeha, trebao je biti Bog, Sin Božji koji se prikazao za nas. Došao je na Zemlju u korist čovječanstva cijelog svemira i u korist svih stvorenja; jednom zauvijek se žrtvovao za nas i stoji s desne Očeve, zagovara za svoju djecu. On je jedini Spasitelj. Crkva ga ispovijeda Sinom Božjim, Jedinim Posrednikom, savršenom slikom Božjom. Svi ćemo naime proći preko ove slike i prilike da bi se pojavili pred Bogom Ocem i nema drugog puta.

Vjerujem da ste gotovo svi koji slušate ova razmišljanja kršćani, pripadnici kršćanske religije. Ali samim tim ne znači da je u vama Isus Krist živ. Čovječanstvo i kršćani vidjeli su Isusa Krista živog u Svetom Franji Asiškom, u velikim svecima i povijest je nazvala Svetog Franju „Alter Cristus“. U mističnom jedinstvu s Kristom, Krist postaje živ u nama i u našem izričaju. Prema ovom cilju svi idemo.

Postoje lažne forme pripadnosti Kristu. Jedna od lažnih formi je identificirati pripadnost Kristu sa pripadnošću jednoj religiji. Tako se lako ono što je pokvareno u čovjeku pokriva sudjelovanjem u obredima na površan način, ponekad licemjerno, lukavo s interesima. U kršćanima često susrećemo neraspoloživost za promjenu koja je u stvari pravo obraćenje. Ne može se biti statični i pripadati živom Kristu.

Danas u cijelom svijetu prevladava misao o jedinstvenoj religiji. Sa različitim nijansama ćete je naći u kulturi, u demokraciji, u lijepim stvarima koje se predstavljaju, u prirodi, animizmu, itd itd.  Međutim i u Crkvi postoji prisutnost ove ideje koja truje. Trebamo razumjeti jednu stvar: kroz povijest su različiti sistemi, režimi htjeli iskorijeniti religiju. Ja sam svjedok komunističkog režima u Ex – Jugoslaviji. Po njihovom projektu 1953 godine je trebala nestati religija, ali su se prevarili. Što  se onda čini danas? Danas, svjesni da je religioznost ukorijenjena u čovjeka i ne može se iskorijeniti, ona  se  udomaćuje, stavlja se u sisteme duha ovog svijeta i ovog vremena, i ovo je najpoželjniji ambijent kroz koji prolaze lažni proroci i antikristi. Jedno pitanje za vas, za sve nas: možda u ovom trebamo očekivati Lažnog Proroka i Antikrista. Razmislimo dobro.

Mi ispovijedamo kao novi narod da je Isus Krist Gospodin, Kralj svemira, da će sve biti uglavljeno u Njega i po uglavljenju u Njega, sa njegovim slavnim dolaskom, sva će njegova djeca proći u novo stvaranje. Ovo je već proces koji mi svjedočimo i poznajemo. Nit vodilja našeg svjedočanstva je da možemo pripadati živom Isusu Kristu koji je živ po našem prikazanju Njemu po Bezgrešnom Srcu Marijinu. Zašto po Bezgrešnom Srcu Marijinu? Osjetit ćemo akciju anđela, vjerne braće, njihovu akciju evangelizacije cijelog svemira, ali Marija je puno više od jednog brata, jedne sestre vjerne Bogu: Ona je novo stvorenje, bezgrešno, savršeno sjedinjeno s Kristom; živi po Kristu u Trojstvu, uznesena je za nas da bi zagovarala, štitila svoju djecu jer je naša Majka. Dakle povjeravam vam ove tjedne koji vode prema Uskrsnuću Gospodinovom da slijedite ove tragove sa unutarnjim prianjanjem kako bi iskusili istinu i pripadnost živome Kristu.

Zatim, sada ćemo vidjeti, čuti od Stefanije kako se giba evangelizacija u cijelom svemiru. To je jedno posebno iskustvo za večeras.

Stefania Caterina: Pozdravljamo vas predragi slušatelji, sada ćemo napraviti jedan mali uvod. Vi znate da sve do stvaranja svemira Bog je predvidio da ljudi i anđeli zajedno surađuju u upravljanju svemirom. Nažalost istočni grijeh je intervenirao i recimo prekinuo ovaj početni naum Božji, međutim Bog je u tom trenutku povjerio upravljanje stvorenjem, anđelima i braći koja su ostala vjerna Bogu i tako je išla naprijed ova akcija. Nakon dolaska Isusa Krista na Zemlju, Crkva je trebala nastaviti ovo duboko djelo suradnje s anđelima i isto tako naviještanje Kristova dolaska, njegova djela otkupljenja, ali znamo da nije išlo tako iz različitih motiva, što bi bilo predugo da ih sada ovdje nabrajamo. Možete pogledati u  knjizi  „Svemir i njegovi stanovnici“, gdje su ove točke obrađene na poseban način. Međutim danas  kao danas vjerna braća i anđeli nastavljaju njihovu suradnju u korist cijelog svemira i danas vi znate da je evangelizacija u punom razvoju u niskom svemiru. Evangelizacija se nastavlja iako više u sporijem ritmu, jer su čovječanstva niskog svemira buntovna čovječanstva koja se ne podlažu lako, koja niti ne mogu do kraja shvatiti domet ovog događaja. Ipak prije evangelizacije niskog svemira se izvršila evangelizacija srednjeg svemira koja je označila jednu izuzetno važnu etapu, jer se srednji svemir obratio Isusu Kristu.

Donosim vam onda svjedočanstvo baš od jednog brata iz srednjeg svemira koji nam je dugo govorio. Govorio nam je o onom što su živjeli ovi narodi za vrijeme evangelizacije vjerne braće. Naime, ovaj brat ima jedno ime koje se ne može izgovoriti, zato vam ga ne prenosim, rekao mi je da je jako slično našem Ivanu, onda ga svakako zovimo Ivan. Naime ovaj je brat prije svega rekao da je akcija evangelizacije bila prethođena masovnom akcijom anđela koji su se pojavili, očitovali se, govorili prije svega sa svećenicima tih naroda. Znate da srednji svemir nema buntovnih čovječanstava nego je sastavljen više neodlučnim čovječanstvima, koja ne znaju što činiti od trenutka stvaranja i odgovora Bogu. Dakle, recimo da je drugačija situacija u odnosu na niski svemir. Naime,ovi narodi su primili vjernu braću i poslušali su ih, te u kratkom vremenu – rekao mi je, rekao nam je taj brat –u kratkom vremenu dogodio se upravo jedan ogroman skok u kvaliteti za cjelokupno čovječanstvo tog planeta i drugih planeta; jedan skok u kvaliteti prije svega duhovni jer su braća duboko prodrla u njihov duh, poučili su ove ljude jednoj dubokoj komunikaciji na razini duha, te se dogodila sve finija komunikacija između čovječanstva srednjeg i visokog svemira u Duhu Svetom. Bio je to također i fizički skok u kvaliteti. Braća su intervenirala da bi pomogla narodima nadići neke hendikepe,  određene bolesti, ozdravljali su djecu, djelovali su na toj razini. Bio je to također i jedan znanstveni napredak jer mnoga otkrića i dosegnute razine vjerna čovječanstva su podijelila s ovom braćom, pošto u njima nema ljubomore da bi držali za sebe neke spoznaje; oni žele prenijeti, pa i u tehnološkom smislu.

Sve ovo ih je dovelo do vlastitog skoka u životnoj kvaliteti i također do evolutivnog skoka ovih čovječanstava srednjeg svemira koji je isto tako odredio sve bliže približavanje među čovječanstvima  visokog i srednjeg svemira. Ovo što se dogodilo na planeti ovog brata, dogodilo se kasnije i na drugim planetima, jer svi oni koji su slušali, napredovali su, prihvatili. Danas su se recimo puno približila ova dva svemira sve dok gotovo nije nestala razlika među njima; u stvari postoji samo jedan svemir jer ta čovječanstva žive u istom duhu i u tom smislu se premještaju iz jednog u drugi svemir. Upravo ovaj tehnološki i znanstveni skok u kvaliteti dopustio je narodima srednjeg svemira da se premještaju također i u visoki svemir, a što im je donedavno bilo zabranjeno.

Što se dogodilo? Dogodilo se da su se ovi narodi krstili, cijele planete su se krstile,te su se dobrovoljno, slobodno potpuno podložili Isusu Kristu. To je bio svečani trenutak rekao je ovaj brat: „Došla su braća iz visokog svemira i krstila nas, i mi smo od tog trenutka željeli potpuno služiti Isusu Kristu, potpuno prihvatiti Isusa Krista, potpuno prihvatiti djelo evangelizacije, sudjelovati u evangelizaciji niskog svemira prema onom što su bile naše mogućnosti“. Nakon krštenja Isus je posjetio ova čovječanstva posjetio ih je i pojasnio im mnoge stvari, također ono što se odnosi na brak, na odnos između muškarca i žene. Također i ovdje malo po malo čovječanstva srednjeg svemira započela su živjeti odnos muškarac-žena, roditelji – djeca na drugačiji način sve više sličan onom čovječanstva vjernih Bogu.

Što je još važno rekao ovaj naš brat? Rekao je da oni gledaju u novi narod na Zemlji, gledaju na ovaj novi narod i smatraju ga potpunim dionikom djelovanja Crkve u svemiru; iako smo mi ovdje na ovoj Zemlji, ipak našom odlukom da pripadamo novom narodu mi smo sve više uključeni u ovo poslanje iako još uvijek ne možemo sudjelovati i fizički, ne znamo što će Bog predvidjeti u budućnosti. Iako mi trenutno ostajemo na Zemlji, unatoč tome naš duh sudjeluje.

Ova braća potpuno prepoznaju  snagu svetosti ovog novog naroda, zadivljeni su svetošću autentičnih kršćana na Zemlji koji podnose sve pogrde, nasilja, mnoge kušnje u ime Kristovo, koji podnose također i mučeništvo; mnogi kršćani još danas umiru iz ljubavi prema Kristu. Iznad svega jedna je stvar jako važna, prepoznaju snagu euharistijskog slavlja. Kada narod slavi Euharistiju ovaj brat je rekao: „Vi niste svjesni snage koja se oslobađa iz svega ovog“. Ovo obnavljanje, ovaj Spomen čin Muke, smrti i uskrsnuća Kristova izaziva ogromnu snagu u cijelom svemiru koja se osjeti sve do visokog svemira, stoga, recimo da je naše živo istinsko sudjelovanje u euharistiji od velike pomoći, i s druge strane je naša prava, velika ispovijest živoga Krista.

Evo, činilo se da je dobro donijeti vam ovo iskustvo jer se nalazimo pred jednim doista velikim, masovnim obraćenjem cjelokupnog svemira.

Otac Tomislav: Ovaj novi narod je vođen naprijed i Bog želi da uđe u živi odnos sa Živim Isusom Kristom. Kako prije rekoh, ovi tjedni koji nas pripremaju za uskrsnuće jako su važni. Uskrs nije samo spomen nekog povijesnog trenutka nego je spomen čin u kojem se u nama ostvaruje uskrsnuće, prolazak iz duhovne smrti u život. Svi smo mi pozvani i pokrenuti doći tamo, gdje su došli apostoli: imati u sebi uskrslog Krista, znači prionuti  kako su prionuli apostoli i Presveta Marija, to znači primiti misao Kristovu u našem duhu, to znači ispovijedati Isusa Krista u svakoj situaciji, košta koliko košta.

Ovdje ću se zaustaviti ali nakana mi je, nakana nam je nakon Uskrsa nastaviti s ovim produbljivanjem koje nas vodi u razumijevanje Isusa Krista u Duhu Svetom i s Njim ući u zajedništvo s Bogom Ocem, izvorom našeg života. Mi ćemo vas naime slijediti, pratiti ali molim vas da se svatko od vas probudi unutra i primi trojstvenu silu koja djeluje u svoj djeci Božjoj koja su dobre volje u svakoj dimenziji u kojoj se nalaze u visokom svemiru ili ovdje na Zemlji.

Ja vas blagoslivljam da svjetlost Božja obasja vaša srca, otvori put u vama i pred vama za susret s uskrslim Kristom, za susret u kojem se cijelo vaše biće sjedinjuje s Njim, te da On može biti živ u vama, živ i djelotvoran na vaše dobro, na dobrobit cjelokupnog čovječanstva, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.