„Orijentacija novog naroda“

Razmišljanje 

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre, kako rekosmo u ovoj ćemo Korizmi imati dva razmišljanja tjedno; utorak i petak, kako bi pojačali hod pripreme novog naroda, te ga uključili u evangelizaciju svemira. Naša današnja tema je „Orijentacija novog naroda“. Govorili smo o ulozi anđela, o braći vjernoj Bogu u svemiru, o Centralnoj Jezgri, o posebnom sudjelovanju ljudi, kršćana na Zemlji. Danas želimo vidjeti scenarij koji se otvorio u svemiru i na Zemlji, te mjesto novog naroda i Crkve na Zemlji u ovom svemirskom scenariju. Stoga ćemo još jednom čitati jedan odlomak iz knjige „Svemir i njegovi stanovnici“ . Stoga jer nam je ovo osim svjetla koje smo primili kroz ove godine dalo također iskusiti ono što se rađa u dušama, u nama, među nama, što se rađa u svemiru. Poslušajmo.

Čitamo odlomak na 331 stranici.

 Odlučujući izbor 2012. godine

To je bila jedna posebna godina. Bog je odlučio dati čovječanstvu na Zemlji i osobito Crkvi posljednju priliku da se odluči prihvatiti poslanje evangelizacije svemira.

Bog je čekao da papa napokon navijesti prisutnost života u svemiru. Čekao je da se kršćani probude.

Treba reći, međutim, da se Crkva na početku 2012. nalazila u puno drugačijim prilikama u odnosu na prije: stupanjem na scenu tri izvanredna sredstva ona je nužno prešla u drugi plan.

Važno je da dobro shvatite ovo: dok Bog nije stavio u igru tri izvanredna sredstva, Papa je predstavljao ključnu figuru cijelog plana uglavljenja svemira u Kristu. Oko njega bi se okupili drugi narodi svemira; anđeli i vjerna čovječanstva bi podržavali djelovanje Pape i Crkve na Zemlji. To je uostalom odgovaralo poslanju koje je Isus dao apostolima: „Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta. (Mt 28,19-20)“.

Bog je dugo čekao da Crkva prihvati svoje poslanje također u korist svemira. Vidjeli smo nažalost da Crkva od početka nije uzimala u obzir taj aspekt evangelizacije, ograničavajući se samo na djelovanje na Zemlji; štoviše, pitanje svemira je bilo potpuno zanemareno. Iz tog razloga je Bog pozvao na djelovanje tri izvanredna sredstva: nije više mogao dopustiti da čovječanstva niskog svemira ne znaju za istinu. I ona su trebala doći do spasenja i do spoznaje pravoga Boga; a to se ne može dogoditi osim po Isusu Kristu.

Stoga kada je 2012. Crkva bila ponovno pozvana na sveopće poslanje, scenarij je bio uvelike drugačiji. Ovaj put, da su Papa i Crkva na Zemlji odgovorili pozitivno, oni bi samo sudjelovali u djelu evangelizacije svemira u zajedništvu sa izvanrednim sredstvima i s narodom koji se okupljao oko tih sredstava. Ne više na čelu misije uz pomoć vjerne braće, kao na početku, nego kao obični sudionici. Središnja figura više nije bio Papa, nego Sveti Mihael Arkanđeo. No i obično sudjelovanje Crkve bilo bi svakako vrijedno u očima Božjim; čovječanstvo na Zemlji bi imalo velike dobrobiti od pozitivnog odgovora Crkve. Djelovanje zla bilo bi znatno ograničeno.

Bog je predvidio da poslanje evangelizacije svemira svakako započne, bez obzira na odgovor Crkve, kojoj je udijelio vrijeme od godinu dana. Kroz cijelu 2012. godinu Duh Sveti je neprestano djelovao u Crkvi i u pojedincima.

U međuvremenu su se aktivirala braća iz svemira vjerna Bogu. Već početkom siječnja 2012. stigla su u niski svemir i uputila se prema Alfa Kentauru kako bi odredili načine intervencije u slučaju pozitivnog odgovora Crkve na Zemlji. Smjestili su se u bazama koje imaju u niskom svemiru kao i na Zemlji. Bili su spremni početi djelovati na najmanji pozitivan znak od strane Crkve. Još jednom je sve bilo spremno i nedostajao je samo odgovor Crkve. Ali opet ga nije bilo. Kao što je Bog odredio, Božji plan uglavljenja u Kristu cijelog svemira ovaj put nije bio zaustavljen niti usporen. Bog je bio i previše strpljiv s Crkvom na Zemlji.

 

 Godina 2013. i Trojstveno Djelovanje

Krajem 2012. slika svemira je bila ovakva:

1) Crkva na Zemlji nije prihvatila Božji poziv da navijesti postojanje života u svemiru, niti su to učinili predstavnici vlada; veliki dio čovječanstva na Zemlji je bio neinformiran;

2) oni kršćani na Zemlji koji su osjetljiviji i koji su povjerovali u postojanje života u svemiru i prihvatili izvanredna sredstva, molili su i trpjeli u 2012. Uzalud su čekali jedan preokret službene Crkve i sad su se našli sve više izolirani i marginalizirani, progonjeni od samih kršćana; unatoč tome mnogi drugi su se probudili i odlučili prikazati sami sebe Bogu za njegov plan;

3) čovječanstva planeta niskog svemira nisu primila navještaj spasenja i trpjela su stisnuta Luciferovim kandžama;

4) i čovječanstva srednjeg svemira također nisu primila navještaj spasenja; imali su kontakte s vjernim čovječanstvima visokog svemira i nisu bili u potpunom neznanju; ali jedna prava evangelizacija srednjeg svemira nikada nije započela;

5) Lucifer i Konfederacija svjetlosti djelovali su u niskom svemiru; bili su u kontaktu sa saveznicima i Iluminatima na Zemlji, spremni na bilo kakvu invazivnu i destruktivnu akciju kako bi slomili otpor naroda. Luciferov plan da se dokopa niskog svemira brzo se odvijao. Situacija je došla do kritične točke.

Početkom 2013. Bog je odlučio definitivno započeti završnu fazu svog plana uglavljenja cijelog svemira u Kristu.

Počeo je uvelike pojačavati svoje djelovanje: od tog trenutka na dalje tri Božanske Osobe će skladno i sve prodornije djelovati kako bi utrle put trima izvanrednim sredstvima i narodu koji se oko njih okupljao.

Tako je započelo vrijeme snažnog djelovanja Trojstva usmjereno ostvarenju najvećeg Božjeg djela za koje čovječanstvo zna, koje se može usporediti samo s djelom stvaranja i otkupljenja. Bog je tako započeo djelo novog stvaranja.“

Naš zadatak kao članova Centralne Jezgre je svjedočiti vam da je srednji svemir cijeli evangeliziran i sav je narod prihvatio Isusa Krista i sada ova braća i sestre sudjeluju u misiji u niskom svemiru uz braću vjernu Bogu. Započela je faza evangelizacije niskog svemira kao što znate, početkom ove godine. Pokrenula su se sva izvanredna sredstva sa posebnim milostima i zadacima u provođenju ove duboke evangelizacije, o kojoj ćemo vam govoriti kroz Korizmu. Sada je jako važno da se novi narod zna smjestiti u ovoj situaciji. Evangelizacija se nastavlja u niskom svemiru i na kraju će doći i do dijela visokog svemira sa braćom vjernom Bogu i anđelima također i na Zemlju. Zašto? Jer je Bog procijenio da čovječanstvo na Zemlji, i Crkva neće izići iz tunela u kojem se nalazi. Stoga poziva jedan narod koji želi odgovoriti i uključiti se u evangelizaciju na Zemlji koja je automatski pomoć za evangelizaciju niskog svemira.

Tekst govori da centralna točka nije više Papa – ovo je delikatna točka, ali je trebamo pojasniti. Tekst izričito govori da je od sada i ubuduće centralna točka Sveti Mihael Arkanđeo koji okuplja cjelokupan narod u svemiru da bi ga poveo prema uglavljenju u Kristu i, preko uglavljenja u Kristu, u novo stvaranje. Recimo, Sveti Mihael sa izvanrednim sredstvima vrši jednu misiju pravog milosrđa Božjeg u korist Zemlje, niskog svemira i cijelog svemira da bi poveo čovječanstvo u jednu uzdignutu dimenziju kako bi doseglo cilj za koji je stvoreno.

Stefania Caterina: Htjela bih vam reći samo nekoliko riječi glede ove evangelizacije u niskom svemiru onako kako nam je pokazana. Prije svega situacija je jako različita u usporedbi sa srednjim svemirom koji se recimo masovno obratio, jer se ova čovječanstva nisu pobunila protiv Boga. Prije se radi o neodlučnim čovječanstvima, krhkim ali ne zlim. Dobro su prihvatili navještaj, razumjeli su, dakle obratili se. Niski svemir predstavlja sasvim drugačiju situaciju jer su se čovječanstva pobunila protiv Boga. Nalaze se u svemiru gdje su jako velike distance, stoga nikada nije bilo puno kontakata među planetima, osim ratova koje su međusobno vodili.

Dakle, braća ovako napreduju, započeli su posjećivati najudaljenije planete, najmanje, one najizoliranije kroz ova tisućljeća koji su u stanju straha i napetosti. Nisu moćni, nemaju velike tehnologije, nemaju niti su posebno poželjni za Lucifera, stoga su više-manje napušteni i braća su započela od tamo. Njihova se evangelizacija sastoji u posjetu ovim narodima, nošenju svjedočanstva, te ako budu prihvaćeni ostaju s njima određeni period i dijele s njima život onako kako je Isus rekao: „Kada idete u jednu kuću i bivate prihvaćeni, jedite ono što vam je ponuđeno“[1], itd.itd. Dakle, oni prate ove različite faze i u međuvremenu, pomažu ovim narodima, upravo kako je Isus govorio, ozdravljaju bolesnike[2], pomažu na svim životnim razinama.

Što se tiče onog što je Otac Tomislav prije napomenuo o Svetom Mihaelu kao centralnoj figuri, trebate razumjeti da je u povijesti vjernih čovječanstava ovo oduvijek prisutno, jer su vjerna čovječanstva oduvijek surađivala sa anđelima, kako smo i mi trebali činiti od početka. Dakle, Sveti Mihael je oduvijek ova centralna figura, stoga to nije ništa novo u svemiru, više je novo za nas na Zemlji.

Otac Tomislav: Želio bih još specificirati da je Sveti Mihael jedan čisti duh; sa sedam velikih Arkanđela stoji pred licem Božjim, zrači i očituje svjetlost Božju. Kroz povijest spasenja je vodio Izraelski narod, otvarao put. Znate dobro da su anđeli i Arkanđeli otvarali put narodu Božjem[3], znate dobro da su otvorili put Svetom Petru kada je bio u zatvoru[4], i anđeo je nekoliko puta otvarao put u prihvaćanju pogana[5], itd. itd.

Ovo je jako važno jer je danas Crkva na Zemlji racionalna i stavila je u drugi plan anđele, na stranu. Danas kada se govori o anđelima, na Zemlji je prisutna strašna pomutnja. Pravo svjetlo, svjetlo preko ovih sredstava služi nama na Zemlji; bez njih mi ne možemo niti vršiti našu misiju upravljanja s Bogom. Ovo je naime, Crkva koja se spušta sa prijestolja Božjeg, anđeli i zajedno s njima ova braća vjerna od početka. To nam govori da ćemo svi mi, sva djeca Božja,  biti uzdignuti u onu dimenziju potpunog zajedništva sa anđelima i suradnje s Bogom u upravljanju cijelim svemirom.

Ima jedan drugi poseban aspekt: da je liturgija koju slavi Crkva na Zemlji sudjelovanje u onoj koju Sveti Mihael zajedno sa Arkanđelima i svima svetima slavi na nebu. Ovo je milost milosrđa, koja privlači čovječanstvo, uzdiže ga, čini da izlazi iz tog tunela jer je Bog procijenio da se čovječanstvo Zemlje i niskog svemira nalaze na rubu ponora.

Moje pitanje sada je: kako se uključuje novi narod u ovaj scenarij? Prva stvar,  da je točka orijentir Sveti Mihael i izvanredna sredstva, te kada smo sjedinjeni s njima i sa svima koji su na nebu,oni su sposobni uzdignuti ovaj narod, uzdignuti nas. Ovaj će nas proces naime voditi da svi u Raju, svi u novom stvaranju budemo jedan narod, jednostavno izvanredna i  redovna sredstva jedan jedini narod.

Stefania Caterina: Ovo je jedna jako važna točka, jer izvanredna sredstva nisu nešto posebno, privilegirano – oni su dio naroda; bivaju poslani u ovom vremenu izvršiti jedan poseban zadatak, da otvore put svima onima koji slijede jer narod Božji je složen od puno različitih razina i stoga je važno da put bude otvoren. Kao što svaka vojska ima svoje jurišne postrojbe, tako i Bog u svojim redovima ima ove jurišne postrojbe koje su onda dio Božjeg naroda. Na kraju vremena neće više biti ovog, onog, bit će samo jedan narod, tj.izvanredna sredstva će biti dio takvog naroda, kao što će biti i Sveti Mihael, anđeli, vjerna braća, bit ćemo svi jedno.

Otac Tomislav: Druga točka je pitanje kako se ovaj novi narod uključuje na Zemlji, u Crkvi? Evo, potrudit ću se odgovoriti. Prije svega ne postoji niti jedna istina vjere koja brani vjerovati u postojanje ljudi u svemiru. Postoje temeljne istine naše vjere: uglavljenje u Kristu svemira, slavni Kristov dolazak, novo stvaranje cijelog svemira i Zemlje, i one nas obvezuju. Koji onda stav zauzima novi narod? Stav svakog sveca. Svaki svetac probuđen Duhom Svetim u  svojoj nutrini krenuo je posvetiti se, predati se sav Bogu. Tako je krenuo Sveti Ante pustinjak, tako je krenuo Sveti Franjo Asiški, Sveta Klara, itd.itd. nisu čekali na priznanje, niti na neki dekret „Budi’ svet“, jeste li razumjeli? Ovaj narod, svjestan velikih milosti koje je Bog dao, svjestan da nas vodi u susret s Kristom u slavi, u novo stvaranje trudi se; želi biti sveti narod, odgovoran, truditi se do kraja, zašto? Stoga da svi vjernici koji su dobre volje, svi vjernici u Crkvi u svim religijama, i nevjernici koji su dobre volje, pronađu otvoren put s milošću koja dolazi od Boga. Onda preuzimaju odgovornost u korist cijele Crkve, ne kao sekta koja se izolira, nego kao kvasac koji buja u nošenju svetosti. Narod odabire služiti Isusu Kristu bez kompromisa, u vjernosti kao što su krenuli apostoli nakon iskustva Pedesetnice.

Stefania Caterina: Važno je razumjeti da svetost nije neki privilegij za mali broj ljudi, to je poziv svima nama. U ovom je i Gospa u Međugorju bila jasna: svetost je za sve, pozvala nas je na svetost, čak što više svetost je konačni kršćanski cilj. Ako mi ne postanemo sveti, ako nismo, ako ne živimo kao sveti, nema niti smisla biti kršćanima. Mi trebamo objavljivati svetost koja je u nama. Mi smo sveti ne zato što činimo velika djela nego što smo stvoreni na sliku i priliku Onoga koji je tri puta svet i pozvani smo očitovati njegovu svetost. Dakle, narod je skup svetih; ovo je bilo jasno prvim apostolima, prvim kršćanima. Pozdravljali su jedni druge kao “sveti ove, one crkve“. Pozvani smo na ovo. Mislim da trebamo malo izbaciti iz glave ideje o svetima koje smo si stvorili, koje su nam usadili kroz godine, povijest, odgoj koji smo primili kao skoro nedostižnu kategoriju osoba, ponekad čudake ili fanatike. Ne! Svetost je put kojim možemo svi ići, po prikazanju života Isusu, jer Isus je onaj koji nam dopušta da budemo sveti, On sa svojom svetošću živi u nama ako mu darujemo naše živote i po Duhu Svetom nas uzdiže u Božju svetost.

Otac Tomislav: Mi se od nikoga ne dijelimo, samo od duha zla; ne suprotstavljamo se nikomu, ali se suprotstavljamo duhu zla; ne kritiziramo nikoga ali želimo jasno vidjeti gdje je put dobra, a gdje put zla. Ne želimo koristiti nikakvo nasilje niti moralno ni duhovno, nijednu kategoriju, niti  kritizirati druge. Želimo se koncentrirati na to da smo djeca Božja onako kako nas Evanđelje uči, kako nas uči cijelo Pismo. Ovo je jako važno za sve nas, da bismo bili ona pozitivnost Božja koja ljubi sve.

Danas se govori o jednom dijalogu, ali vi znate da je pravi autentičan dijalog kada se poštiva različitost. Naša kršćanska originalnost je: da je Isus Krist Gospodin u cijelom svemiru, da je Isus Krist jedini Spasitelj, da je Isus Krist savršena slika Božja, da će Isus Krist biti također i sudac svemiru i svim ljudima, također i ateistima, svima koji će se ogledavati nakon smrti u onoj savršenoj slici koju su mogli susresti, upoznati na Zemlji, te se ovisno o njihovim odabirima usmjerit na kraju. Ovo je jako važno.

Kada se radi o svecima, o njihovu odabiru, znate dobro da se nisu zaputili prema svetosti pomoću priznanja ili s nekim dekretom, nisu doživjeli pljesak, naprotiv bili su progonjeni, neshvaćeni. Ovo je dio za one koji trebaju otvoriti put, otvoriti nove horizonte. Tko je zatvoren u vlastiti oklop ne vidi prijeko i uznemirava se ako netko ide prijeko, ako otvara put. Naša nas vjera otvara sve do nošenja punine.

Stefania Caterina: pitamo se zašto jedan sveti narod? Zašto Bog ima potrebu za jednim svetim narodom? U stvarnosti Bogu nitko nije potreban, dovoljan je samom sebi, ali Bog želi da njegova stvorenja surađuju u spasenju. Kako naime, danas izvanredna sredstva otvaraju put narodu koji želi biti svet, tako jedan sveti narod treba otvoriti put mnogim muškarcima i ženama dobre volje koji postoje ali su ponekad skriveni iza njihovih strahova, slabosti – trebaju biti oslobođeni. Bog nas šalje osloboditi zatvorenike i da bi to činio ima potrebu za jednim svetim narodom, jer nije dovoljno proglasiti jednu istinu, potrebno je da osobe vide da netko živi ovu istinu, da postoji jedan narod koji živi po različitim zakonima.

Otac Tomislav:  Ovdje dotičemo jednu jako važnu točku: rekli smo da živimo u vremenima Antikrista. Nije se još očitovao Antikrist, niti Lažni Prorok ali to ne znači da ne djeluju. Svakako su vremena Antikrista, možemo ih svi dotaknuti, prisutan je pritisak sotonskog duha svijeta. Novi narod je pozvan upaliti ovo svjetlo, povećati ovu svjetlost da sva djeca koja se danas gube u ovoj pomutnji, imaju put svjetlosti. Onda ova svjetlost stavlja u krizu tamu i kao posljedica, princ tame treba iskočiti van sa svojom posljednjom kartom. Posljednja karta na koju on igra  je  Antikrist, zašto? Stoga što Lucifer ne može činiti neke stvari bez stvorenja, bez čovjeka, onda treba uložiti jedan dio svoje snage u jednog čovjeka koji će biti jak, čudesan, koji će se nametnuti kako je definirano u poruci Isusa Krista u 2012[6].  Tada započinje kraj Luciferova kraljevstva, zašto? Jer se Lucifer ispuhuje, gubi snagu, jer je i on samo stvorenje koje se ne preporađa; naprotiv Bog se neprestano preporađa. Kao posljedica također i njegove sljedbenike Antikrist ne preporađa i sve degradira kao i oni koji ih slijede. Božji novi narod treba promovirati i privući sve ono što je bilo izgubljeno, što se želi podići. Onda, vidite jako važnu ulogu naroda; novi narod treba krenuti sa svojom odgovornošću u ovim vremenima u korist Crkve, u korist čovječanstva na Zemlji i cijelom svemiru.

Stefania Caterina: Nadovezujem se na ovo što Otac Tomislav kaže. Vidite da se danas puno govori o Bogu Ocu sviju; postoji jedan Bog koji je Otac sviju i to je istina. Bog je Otac sviju, ipak za nas je prije svega Otac Isusa Krista i u Isusu Kristu mi smo prava djeca Božja, jer samo u Isusu Kristu mi možemo nadići onu veliku barijeru istočnog grijeha koji nas je podijelio od Boga. Dakle, ako je Antikrist onaj koji negira da je Isus Krist Sin Božji, vi vidite da smo danas na putu Antikrista, jer je Isus već za mnoge samo poglavar jedne religije, utemeljitelj religije, ali Isus Krist je za nas Sin Božji. Problem nije prepoznati da Bog postoji, problem je prepoznati da je Isus Krist Bog! Ovo je jedna stvar puno drugačija,  i mi to svjedočimo, ako to ne svjedočimo nismo kršćani.

Otac Tomislav: U zaključku, neka ove riječi pomognu svima vama upaliti svjetlost u vama, jer Duh Sveti želi upaliti svjetlost u svakome od nas. Jako je važno biti svjesni da se ovaj novi narod uključuje u narod cijelog svemira, onda potrudimo se biti svjesni da postoje također na Zemlji djeca Božja koja vjeruju, koja stavljaju u praksu; malo po malo ova probuđena djeca Božja sve više će se tražiti i biti u odnosu. Njihov odgovor, također pojedinačan nosit će tako jedno ubrzanje evangelizacije niskog svemira i dolazak vjerne braće koja će pomoći i biti uz novi narod u njegovoj misiji na Zemlji. Ova je naime Korizma za nas jako važna, da svi vi koji se osjećate ovim dodirnuti i vjerujete u ovo, da se osjećate sjedinjeni. Mi vas neprestano prikazujemo pred prijestoljem Božjim i molimo za sve vaše potrebe, a vi molite za nas i molimo za sve one koji se bude na Zemlji i u svemiru.

Ja vas blagoslivljam da vam Duh Sveti udijeli svjedočanstvo istine o kojoj govorim. Neka vam da znak, prave poticaje.  Neka vam da mudrost razlikovanja i snagu odluke kako biste živjeli sveto kršćanski život u zajedništvu sa svom braćom i sestrama u cijelom svemiru. Neka vam udijeli odgovornost za ostatak ljudi koji nisu spoznali Isusa Krista iz različitih razloga, da mogu imati svjetlost i milost da Ga dosegnu, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

[1] Usp. Lk 10,8

[2] Usp. Mt 10, 8

[3] Usp. Ez 14,19

[4] Usp. Dj 12,7-11

[5] Usp. Dj 10

[6] Usp. Poruka pod naslovom „Antikrist se treba očitovati“ od 06. Kolovoza 2012 objavljenoj u knjizi „2012 – Odlučujući izbor čovječanstva“ i na http://www.premanovomstvaranju.org