„U Presvetom Trojstvu – Živi i pravi Bog“

Razmišljanje

Vaše poslanje na Zemlji

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre, poslali smo poruku Svetog Mihaela u kojoj naviješta početak evangelizacije niskog svemira, dali smo isto tako smjernice u zadnjem razmišljanju. Na dan Bogojavljenja, 06.siječnja ove godine, Isus nas je pozvao na evangelizaciju Zemlje i ovu  poruku ćemo vam večeras dati. Imat ćete ju napisanu. O tome želimo govoriti.

Mi se nalazimo u jubilarnoj godini, izvanrednoj u godini milosrđa. Što očekujete da se dogodi u vama? Očekujete da se Bog vrti oko vaših malih problema? Očekujete da prođete kroz vrata milosrđa da bi uklonili neki teret sa savjesti, kakvu utjehu? Ovo nije dovoljno. U ovoj godini milosrđa Bog iznenađuje, i upravo u ovoj godini je naviještena evangelizacija niskog svemira i vi ste također pozvani sudjelovati. Bog iznenađuje, iznenađuje u donošenju većeg dobra koje mi ne možemo niti zamisliti. Sva proroštva, sva tumačenja, sve intuicije iz Starog Zavjeta, svi pismoznanci, učitelji Zakona, svi upravitelji, svi svećenici iako pozvani pripremiti se za susret sa Gospodinom Isusom, nisu ga mogli staviti u okvir vlastitih misli jer je puno veći od njih, bio im je iznenađenje. Zakon i proroci su se ispunili u Isusu Kristu i proroštva su razumljena.

Danas smo u Liturgiji čuli Samuela[1], tužnog proroka, ožalošćenog, zatvorenog u bol; nije vidio put izlaska nakon Božjeg odbijanja Šaula i Bog se pokazao puno većim, pokazao je da vodi povijest i poznaje sve što je narodu potrebno. Bog iznenađuje sve proroke. Kako kaže Sveti Pavao da su proroštva gledanje u ogledalu, u malo razbijenom ogledalu, ali punina istine će biti kasnije očitovana[2]. Naš stav naime, u ovoj godini treba biti jedan stav poniznosti, da Gospodin ispiše povijest u svakome od nas, te da ispiše povijest na Zemlji i u cijelom svemiru. Vjerujete li da je On Gospodin koji upravlja svemirom? Vjerujete li da On je jedini Gospodin? Vjerujete li da on može uspjeti? Ako dopustite da on piše u vašim srcima, onda će budućnost biti svijetla za vas i imat ćete velika iznenađenja svakog dana, neprestano. Gospodin vam ne želi udijeliti  milosrđe samo da bi vas utješio, nego vam daje samog sebe i svu snagu da vas promovira te da upravljate zajedno s Njim cijelim svemirom, te nam je darovao na poklon evangelizaciju niskog svemira.

Znate iz samog početka povijesti Crkve, kako su nam je posvjedočili Sveti Petar i Sveti Pavao u porukama[3] , plan je bio da se apostoli i kršćani na Zemlji sjedine sa braćom u svemiru vjernom Bogu, poradi evangelizacije svemira. Narod nije bio spreman i sve je palo u prazninu. Danas se ide naprijed i više se ne zaustavlja; ne zaustavlja se više, prisutno je jedno ubrzanje sve do očitovanja Sina Božjeg u slavi. Mi smo pozvani ići prema svjetlosti, prihvatiti svjetlost i sve je više očitovati drugima. Sada ćete čuti poruku u kojoj Isus između ostalog govori: „Prepustite se da vas ponese val ove milosti i snage koja će vas zahvatiti“. Kada vi odlučite sudjelovati u životu, u milosti Božjoj u ovim vremenima evangelizacije, tada se milost pokreće u vama i povećava se svakim danom u mjeri u kojoj u njoj sudjelujete. Poslušajmo.

Isusova  poruka od 06.siječnja 2016 – Bogojavljenje

Vaše poslanje na Zemlji

„Predraga djeco,

želim vas blagosloviti u ovom danu koji je svečan za cijeli svemir, jer danas započinje sasvim nova faza ljudske povijesti. Vi niste do kraja svjesni, jer vidite malo u odnosu na druga čovječanstva. Međutim ovo nije važno. Postoji jedan puno dublji pogled a to je onaj u duhu, a u duhu vi možete uvijek sudjelovati u svim događajima, jer ću vam ja to omogućiti.

Mojim današnjim blagoslovom započinje vaše poslanje na Zemlji što se odražava na niski svemir. U isto vrijeme, poslanje vjerne braće u niskom svemiru se odražava na vas. Sjetite se da iza njihova djelovanja stoje molitve, prikazanje i ljubav svih vjernih čovječanstava, svih svetih i svih izvanrednih sredstava. Stoga moj narod, sveti Božji narod, posjeduje jednu snagu kojoj se nitko ne može oduprijeti. Prepustite se dakle, da vas ponese snaga ovog moga djelovanja u svemiru; prepustite se da vas ponese ovaj val milosti i snage koja će vas zahvatiti.

Paralelno ćete vidjeti Zemlju kako se strovaljuje u nered. Djeca koja ne slijede moje zakone a koja su buntovna, izopačena, i izdajice sve će se više strovaljivati. Ipak, postoje na Zemlji mnoge malene duše, jednostavne i dobre volje koje žele pripadati ovom narodu ali ne znaju gdje i kako ići. Pojačajte vašu molitvu i vaše prikazanje  u korist ovih duša! Ponavljam vam: to su jednostavne, malene duše koje su rekle DA Bogu i imaju potrebu za očevima i majkama. To je vaša velika misija sada. Onako kako vjerna braća pripremaju jedan narod u niskom svemiru, tako  vi pripremajte jedan narod na Zemlji. Vaša je misija temeljna jer će Zemlja biti scenarij moga povratka. Djelujte  tako da ja mogu pronaći jedan narod kada se vratim. Trudite se da ne idete više za pričama i brigama ovoga svijeta. Idite pravo vašim putem, vedri, sretni i ništa vam neće nedostajati, obećavam vam.

Danas vas potpuno predajem mojoj Majci i Svetom Josipu. Njihova srca će vas poučavati, voditi, i štititi vas. Neće vam biti potrebno mnogo poruka i riječi jer će vas moje duboko djelovanje u Duhu Svetom savršeno poučavati. Ono što tražim od vas je da ne dopuštate nikakav prostor đavlima među vama: ne dijelite se među vama iz nikakvog razloga, čuvajte uvijek jedinstvo duha koje je veza mira, inače ćete biti jako slabi.

Idite naprijed! Nije važno gdje ste, što činite; ako ste sjedinjeni s ovim narodom, smatrajte se sjedinjeni zauvijek. Ne raskidajte ovu vezu jer biste upali u prazninu. Govorim vam za vaše dobro. Vi ste slobodni u svakom trenutku ići, ali ova sloboda bi vas preskupo koštala, a ja vas ne želim vidjeti izgubljene. Tko danas pređe  na drugu stranu imat će malo mogućnosti da se vrati. Znam da za vas nije tako, ali želim vam to reći jer ja sam uvijek pošten prema vama.

Blagoslivljam vas i čuvam. Molim vas da budete sjedinjeni sa mnom, tada ću ja moći sve činiti u vama i preko vas. Blagoslivljam također cjelokupno čovječanstvo Zemlje da se može na neki način sjediniti sa ovom velikom misijom, preko svakoga od vas i preko ovog naroda.

Blagoslivljam vas u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga“.

U ovoj poruci na poseban način izranja naše zajedništvo sa braćom vjernom Bogu u svemiru, koja su na čelu misije u niskom svemiru. Ako ponovno pročitate zadnji dio knjige „Svemir i njegovi stanovnici“, na poseban način kronologiju događaja zadnjih godina, vidjet ćete da je ova misija, evangelizacije jedan korak naprijed. Isus se trudio pripremiti jedan narod na Zemlji koji bi odgovorio sjedinjen sa narodom visokog svemira, sa braćom i sestrama vjernim Bogu. Dok oni izražavaju svu snagu koja zrači iz njihove vjernosti Bogu, mi sa Zemlje trebamo biti svjedoci velikih događaja, prisutnosti našeg Gospodina Isusa Krista, te svjedočiti njegov život pobjeđujući zlo, pobjeđujući smrt. Ovaj bratski zagrljaj ići će brzo naprijed ako budete otvoreni u vašim srcima, jer Bog ubrzava događaje i ovaj će zagrljaj dovesti da budemo svi jedna obitelj u cijelom svemiru, djeca Božja, te  će nas malo po malo pripremiti za kozmičku Pedesetnicu.

Kada se govori o događajima, često čujete govoriti o događajima kao o katastrofama. Ne upijajte lažna proroštva. Bog pokreće događaje u korist svog naroda kako je učinio za Židove u Egiptu, kako je učinio u prvom dolasku Isusa Krista. Sve teži prema probuđenju svakoga od nas, preobrazbi svakoga od nas u novo stvorenje kako bi nas mogao povesti u novo stvaranje. Bog sve čini dobro. Tko je sjedinjen sa Isusom Kristom moći će čitati veličanstvene događaje, kako je govorila Presveta Marija, nema se čega bojati.

Isus kaže u ovoj poruci: „Danas vas potpuno predajem mojoj Majci i Svetom Josipu“; čemu ovo ‘potpuno’ kad je On prisutan? On je Bog i njegovo Mistično Tijelo se treba probuditi u svim udovima u onom redu koji je Bog predvidio. Nije slučajno Isus nekoliko puta rekao: „Moja Majka je vaša Majka“, a Svetog Josipa naziva ocem, ne u biološkom smislu, nego u duhovnom, jer su oni doista otac i Majka života Božjeg za nas, i potpuno nas predaje njima. Tako će biti probuđena sva djeca Božja u cijelom svemiru u onom redu koji je Bog utvrdio, predvidio. U tom smislu se mi gibamo prema kozmičkoj Pedesetnici kako bi uzvišena sredstva, Presveta Marija i Sveti Josip, zajedno sa izvanrednim sredstvima otvorili put, štitili nas, bili blizu u duhu svima onima koji žele sudjelovati u misiji evangelizacije Zemlje i nošenju jednog novog vjetra na Zemlji.

Ova novost koju trebamo nositi na Zemlji, također i među kršćanima, ne sastoji se u pobjedi nad nekim, da budemo veći od drugih. Kako je rečeno, ovo je kvasac novog života, milosti koja prolazi preko svih onih koji sudjeluju u korist duša dobre volje. Svaki je svetac u svoje vrijeme bio kvasac za Crkvu, za kršćane, svaka zajednica koja se posvetila i živjela sveto je postala jedan kvasac, sada ni ovo više nije dovoljno: sav narod treba postati jedan sveti narod, svećenički, proročki i kraljevski i u tome je snaga, te preko otvorenosti naroda snažno djeluje Duh Sveti.

U tom kontekstu Isus naglašava nužnost prianjanja uz ove programe, da se više ne kasni u ulasku u ovo zajedništvo sveopće Crkve. Što Isus Krist traži od nas? Da budemo sveti, da budemo onakvi kršćani kakve je On želio. Puno toga ne znamo o svemiru nismo sposobni shvatiti niti nam Bog može pojasniti jer nam nedostaje sposobnost razumijevanja; naše je biće propalo i malo po malo treba biti preobraženo, te će nam  biti komunicirane istine malo po malo kako se razvija sveopće zajedništvo u Duhu Svetom. Ovdje smo pozvani živjeti kao jedan narod u zajedništvu prije svega u duhu. Nitko od nas ne misli staviti sve osobe da žive zajedno, niti svesti jezgre na neki model, to bi bila jedna nova struktura; nego se misli na jedan bratski odnos. Za bilo koji uspjeh u životu mi imamo potrebu za nekim. Ulazimo u zajedništvo s nekim, stvaramo savez. Ovaj narod koji je raspršen po Zemlji u različitim grupama, organizacijama, pojedinci, prije svega sve se treba gibati u duhu; zatim kako nam je prikazano u knjizi „Hod novog naroda“ postoje točke orijentir, isto tako i ova web stranica je jedna točka orijentir i mi trebamo tražiti jedni druge da bi komunicirali život koji nam je darovan. U svim ovim temama trudit ćemo se ići naprijed i razvijati s vama različite aspekte kako bi u ovoj godini narod rastao, bivao pripajan, povećavao se tako da Duh Sveti može djelovati u ovom narodu, da ga može poučavati i sjedinjavati. Naša evangelizacija ide u ovom smjeru.

Mi ćemo vas pratiti i nastavljamo razmišljati zajedno s vama pokazujući vam put, sve ono što osjetimo da je nužno za vas. Molimo vas da idete, sudjelujete i napredujete. Nitko vam ne može dati rješenje ako ne napredujete, ako ne dopustite biti preobraženi. Ako vi napredujete i dopustite biti preobraženi, Duh Sveti će vas voditi, usmjeravati jedne prema drugima.

Ja vas blagoslivljam da se Duh Sveti spusti na vas i ono što je Isus htio dati svima vama, da vi  možete primiti sa trojstvenom silom, da to možete utjeloviti u malim stvarima, u svakidašnjici da bi bili u stanju prenositi drugima; neka vam Gospodin udijeli svjetlost i razumijevanje i svijest da svaka vaša promjena prodire u promjenu drugih. Vaša misao, vaša ljubav prodire u cijeli svemir. Neka vas Duh Sveti vodi i štiti, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

[1] Usp. Čitanja od utorka drugi tjedan kroz godinu: 1Sam 16, 1-13a

[2] Usp. 1 Kor 13,12

[3] Usp. Poruka Svetog Petra apostola od 21.kolovoza 2012 „Poslanje Univerzalne Crkve“ i poruka Svetog Pavla apostola od 30. Kolovoza 2012 „Novo vrijeme za Crkvu Božju“; obje objavljene u knjizi „2012- Odlučujući izbor čovječanstva“ i na stranici www. premanovomstvaranju. org