„U Presvetom Trojstvu – Živi i pravi Bog“

Razmišljanje 

Pratiti istaknute točke

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre siguran sam da ste dobro proživjeli božićne blagdane; sada smo u novoj godini. Želim vam da nastavite primati sve milosti koje će biti u ovoj godini, a  bit će obilne.

Ovo razmišljanje nazvali smo „Pratiti istaknute točke“. 05.siječnja ove godine primili smo poruku Svetog Mihaela[1] u kojem je naviještena evangelizacija niskog svemira koja će zahvatiti također i Zemlju.

U uvodu želim objasniti jednu stvar: javlja se  pitanje, kako možemo provjeriti proroštva? Proroštva se prepoznaju kada se ostvare na razini duhovnog hoda pojedinca i zajednice. Kao što nam je dobro znano iz Evanđelja, oni koji su slijedili Isusa Krista provjeravali su stvari u njima. Ova provjera preobražava osobe i vodi ih do točke razumijevanja tajni, tajne se otvaraju i osobe vide u pravoj svjetlosti događaje. Postoji jedan vanjski aspekt, stvarnost da se proroštva ostvaruju. Sva proroštva Božja teže prema ostvarenju prema onom što je Bog odredio, na način i u vrijeme u kojem je Bog odredio. U tom smislu, tko ide duhovnim putem treba provjeravati samog sebe – isto tako i Crkva –hodi li u skladu sa željom Božjom ili pravi pogrešne korake, nekompletne, tada proroštva ne mogu biti provjerena u vremenu i trenutku u kojem mi želimo.

Ova poruka Svetog Mihaela nije pala s neba u magičnom smislu, niti je plod nekog ljudskog zamišljanja. Ona se uključuje u kroniku događaja koje smo vam predstavili: na poseban način u knjizi „Svemir i njegovi stanovnici“ počevši od Gospinih ukazanja u Fatimi, prije jednog stoljeća, preko ključnih događaja za čovječanstvo na Zemlji i zatim na poseban način počevši od velikog kršćanskog Jubileja 2000 i dalje. U Događajima koje smo vam predstavili uključila su se i izvanredna sredstva u plan Božji, jer je Zemlja krhka, slaba, puna djelovanja duha zla. Želim onda ponoviti posljednje događaje koji se nadovezuju na ovu poruku Svetog Mihaela da imate jedan okvir i vidite da su se neke stvari ostvarile, već odavno naviještene. Samim tim što je čovječanstvo Zemlje u poteškoći, Lucifer je želio svjetski rat; ne mogavši stvoriti svjetski rat, odlučio je vršiti terorizam koji nam je danas pred očima. To su stvari koje su već naviještene i obistinjuju se. U ovaj okvir je jako važno uključiti poruku Svetog Mihaela, zatim ćemo pojasniti istaknute točke.

Odlomak je na 335 stranici.[2]

U sljedećoj poruci od 17. ožujka obratio se novom papi i svim kršćanima:

– govorio je o istinskom papinskom autoritetu koji proizlazi iz djelovanja Duha Svetoga sjedinjenom s vjerom naroda i o onome što danas predstavlja za čovječanstvo na Zemlji;

pozvao je kršćane na jedinstvo, da Krist bude središte njihovog svjedočanstva;

pozvao je narod na molitvu, blagoslivljanje i krštenje svih naroda, također u duhu kako je bio poučen[3];

pozvao je još jednom papu i Crkvu na Zemlji da se napokon prizna djelom Božjeg naroda koji je prisutan u svemiru;

pozvao je katoličku Crkvu da proglasi svijetu istinu o postojanju života u svemiru, da ju više ne prešućuje;

na kraju je pozvao Crkvu da proglasi s uvjerenjem da je Krist Gospodin, iako bi se takav navještaj mogao pokazati nezgodnim.

 

  1. svibnja 2013. Gospa se obratila Crkvi[4]. Njezine riječi su pružile jednu jasnu sliku o njezinim ukazanjima u Fatimi i Međugorju i onome što je Bog htio preko njih ostvariti.

Podsjetila je Crkvu da je potrebno da odabere hoće li ili ne navijestiti prisutnost druge braće u svemiru. Ako bi to odbila učiniti Bog će se svakako na neki drugi način za to pobrinuti.

U studenome 2013. Sveti Mihael Arkanđeo se u jednoj novoj poruci[5] posljednji put obratio čovječanstvu na Zemlji:

navijestio je da će Bog dovršiti svoj plan uglavljenja svega u Kristu i da se taj plan već provodi u svemiru;

obznanio je da si je Bog formirao jedan mali ostatak na Zemlji, jedno malo stado koje će rasti i preko kojeg će ostvariti svoje planove. To je novi narod u koji su svi pozvani uključiti se, svlačeći sa sebe svaki oblik sebičnosti i ambicije;

govorio je o teškoj situaciji na Zemlji, gdje je Lucifer vrlo jak;

podsjetio je da čovječanstvo na Zemlji neće moći izići iz tunela u kojem se našlo bez pomoći vjerne braće i tri izvanredna sredstva;

– najavio je vrijeme kušnje za Crkvu na Zemlji;

pozvao, po tko zna koji put, papu i hijerarhiju svih kršćanskih crkava da priznaju i navijeste postojanje života u svemiru; da priznaju i postojanje i djelovanje triju izvanrednih sredstava; da priznaju autoritet Preteče slavnog Kristovog dolaska i vođe Božjeg naroda u ovim posljednjim vremenima;

konačno, pozvao je sve, vjernike i one koji to nisu, djecu Božju i također Luciferove sluge da se obrate podsjećajući sve da je vremena malo. Od malog stada na Zemlji tražio je jednostavnost, poniznost, molitvu i potpuno predanje Bogu.

 

Sveti Mihael je još u poruci od 19. studenoga 2013. sažeo poslanje evangelizacije koje su vjerna braća provodila u 2013. Nakon što je rekao da je srednji svemir već bio posjećen od vjerne braće, kao što smo vidjeli, izjavio je:

– vjerna braća su bila u očekivanju Božjeg naloga da uđu u niski svemir, kako bi i tamo izvršili njihovo djelo evangelizacije;

– da će ulazak vjerne braće u niski svemir i početak njihovog snažnog svjedočanstva rezultirati teškim posljedicama na Zemlji;

– da će Zemlja biti posljednji planet u niskom svemiru kojeg će vjerna braća posjetiti. Oni će međutim biti u zajedništvu s malim ostatkom naroda na Zemlji koji vjeruje u njihovo postojanje i čeka ih; doći će posjetiti i poučiti pojedince i jezgre dobro pripremljene i štitit će djecu Božju;

– u odgovarajuće vrijeme, Bog će zapovjediti vjernoj braći da se otvoreno pokažu cijelom čovječanstvu na Zemlji.

Stigli smo do vaših dana; vidite koliko se toga dogodilo u svemiru od onoga dalekog trenutka stvaranja. Koliko toga je Bog učinio za vas i koliko toga će još učiniti!“

Sa porukom Svetog Mihaela Arkanđela od 05.siječnja započinje jedna sasvim nova epoha za cjelokupno čovječanstvo, za čovječanstvo svemira; također i naše sudjelovanje treba biti različito. Trebalo je biti sudjelovanje u djelovanju Božjem koje snažno prodire također i na Zemlju, te traži naš odgovor na Zemlji. Onda također i naše propovijedanje uzima ovaj smjer. Ne želimo ponavljati, ponavljati, ponavljati; ne želimo pozivati, pozivati, pozivati, ali želimo služiti, komunicirati, upućivati i svjedočiti ono što Bog čini.

Poruka Svetog Mihaela je usmjerena prema vama koji ste odlučili pripadati jednom novom narodu. Fondacija „Utvrda Bezgrešne“ napisala je jednu knjižicu koja upućuje na bit hoda novog naroda, pokazane su naše kuće u Fondaciji, jer su točke orijentir, točke zajedništva, ne da bi se stvorila jedna struktura, nego da budu točka orijentir bratskog sučeljavanja. Vama će  naime, biti upućivana naša razmišljanja za vaš duhovni hod.

Za druge, one koji ne žele slijediti ovaj put i neće vas razumjeti, kaže Sveti Mihael: „ Ne diskutirjate ni s kim  i ne trudite se uvjeravati nikoga tko ne želi promijeniti život“. Ove osobe trebamo povjeriti Bogu i ljubiti.

Centralna točka poruke je obraćenje živom i pravom Bogu u Isusu Kristu. Mi smo svjedoci da u ovom vremenu Isus ima slobodne ruke i Bog Otac mu  je dao svu moć vođenja cijelog svemira uglavljujući ga u Kristu i podlažući ga Bogu Ocu. Stoga uzvišena sredstva, Presveta Marija, Sveti Josip, izvanredna sredstva, stavljeni su direktno pod vodstvo i autoritet Isusa Krista da djeluje u svoj snazi. Novi narod je pozvan ući u ovaj odnos sa Isusom Kristom, živjeti ovaj odnos da bi bili upravljani od Njega živoga i djelotvornog u narodu u cijelom svemiru.

Isto tako i redovne službe koje su u Crkvi trebale bi se malo po malo podređivati direktnom vodstvu Isusa Krista. Na kraju, sav će narod biti poveden u ovaj odnos sa Isusom Kristom da bi živio sa živim i pravim Bogom. Sav će narod biti poveden na razinu mističnog jedinstva s Kristom i ovdje se očituje slava Božja i proslavljeni Krist koji će povesti  narod u novo stvaranje.

Sav će narod biti s sjedinjen s Kristom poput Presvete Marije i po njezinu Bezgrešnom Srcu. Što ovo znači, što donosi? Nije dovoljna pasivna pripadnost religioznim strukturama; niti religiozne strukture mogu zauzeti centralnu točku. Centralnu točku treba zauzeti Isus Krist koji nas neprestano u Duhu Svetom uvodi u Očev život. Ovaj je put obavezan ako se želi ući u novo stvaranje; jedan hod koji treba biti ostvaren. Nije dovoljna kršćanska površnost, nije dovoljno ni kršćanstvo kao jedan dio religioznog svijeta, u kojem su sve religije iste. Druga stvar je poštivanje i ljubav prema svima, ali kršćanski identitet treba isticati i očitovati živoga Krista. To je kršćansko svjedočanstvo.

U tom smislu se traži slobodan odgovor svakoga u prianjanju uz ovaj program, prionuti osobno i u bratskom zajedništvu jer nije dovoljan samo individualan odgovor. U stvaranje ćemo svi zajedno ući. Naime, u ovom hodu odnosi među kršćanima trebaju naći svoju centralnu točku: Duh Sveti, Duh Kristov.

Nitko neće moći biti ravnodušan. Trojstveno djelovanje preko Isusa Krista pogurat će sve prema vrhuncu kako bi poveo djecu Božju u novo stvaranje. Isto tako će  i Lucifer  preko Lažnog Proroka, preko Antikrista gurati rat protiv onih koji žele doseći novo stvaranje. U stvarnosti ove dvije akcije, osjećat će se u cijelom svemiru i nosit će posljedice. Sve duše bit će dotaknute, dobre i zle; svi će trebati napraviti odabir i stoga je važan, temeljan i nužan jasan odabir, proziran, kako vam je predstavljeno u tri stupa: prikazanje života preko Bezgrešnog Srca Marijina; bezgrešan život, cjelovit, korektan pred Bogom; bratsko zajedništvo. Ova akcija nas sve više približava slavnom Kristovu dolasku ali u isto vrijeme neizbježno vremenima očitovanja Lažnog Proroka, Antikrista. Bilo Lažni Prorok, bilo Antikrist već su prisutni, ali djelovanje Božjeg naroda koji odabire Isusa Krista, kako vam je rečeno pogurat će Antikrista da iziđe. Ovaj događaj evangelizacije niskog svemira je zadnji događaj koji će izbacit van Antikrista.

Sveti Mihael se obraća cijelom čovječanstvu, ljudima dobre volje; obraća se vjernicima, obraća se kršćanima, obraća se također i kršćanskim predstavnicima jer religiozna struktura na Zemlji je takva da je do sada sve prolazilo, sve je bilo delegirano Crkvenim predstavnicima i narod je ostajao pasivan. Ovako više ne može biti. Narod treba biti aktivan, inače se ne preobražava, ne postaje zreo, konstruktivan, pozitivan. Kao posljedica, također i predstavnici kršćanskih vjeroispovijesti ne mogu dobro funkcionirati, kao što je dobro objasnio Sveti Mihael u porukama koje smo citirali.

U ovoj poruci Svetog Mihaela prisutna je jedna jako ozbiljna stvar, proročka za ovu godinu. Sveti Mihael za crkvene predstavnike, za kršćane govori: „Trebat će izabrati između Isusa Krista i svojih ambicija, između Svemogućega i moćnika. Ako to ne budu učinili ili ako naprave pogrešne odabire, Katolička Crkva će se rascijepiti i druge vjeroispovijesti će se strovaliti u totalni nered. Naprotiv, kršćani koji ljube i vjerno služe Isusu Kristu, bilo kojoj vjeroispovijesti pripadali, bit će privučeni k novom narodu koji se stvara u cijelom svemiru i to će biti Crkva Božja, jedina u cijelom svemiru, bez ikakvih podjela i prijetvornosti. Drugi će slijediti onaj put koji su odabrali, ali kažem vam da će biti laki plijen Antikristu i njegovu Lažnom Proroku.“ Evo, imat ćete mogućnost provjeriti ovaj navještaj Svetog Mihaela u ovoj godini. Želim vam da ne kasnite, da vam ne promakne ovaj događaj, da se ne nađete u ovom događaju a da ne znate odabrati. Pokrenite se odmah.

Što želi reći Sveti Mihael? Sveti Mihael nije nikoga kritizirao. Puno puta je pozivao, nanovo pozvao. Osim Presvete Marije, on je na poseban način pozvao Crkvu na Zemlji, kršćane na Zemlji i čovječanstvo. Stvar je u tome da se svi trebaju direktno podložiti živome Kristu; isti je zakon za sve, za prvog i posljednjeg u Crkvi, za sve je isti! Od posljednjeg do prvog, od prvog do posljednjeg. To su zakoni duha jer Crkva, i kao posljedica čovječanstvo, trebaju biti povedeni u jednu drugu dimenziju, te će imat skok u kvaliteti. Sav narod, ne samo predstavnici, zborno, svjesno, slobodno, podsvjesno trebali bi izraziti ovu podređenost Isusu Kristu i svjedočanstvo Isusa Krista. Ovdje ne vrijede ljudska pravila. Isus Krist će  se očitovati  živ, ukazat će se živ. Bio je živ među nama, živi u nama po vjeri. Sada je vrijeme da sve više ulazimo u sve dublji odnos da bi se mogli suprotstaviti silama zla.

Ovaj put nas vodi u našu sudbinu, sudbina je da svaki kršćanin, svaka zajednica dosegne neposrednu spoznaju Boga[6], da dosegne ovu blaženu viziju Boga i njegova djelovanja: kontemplirati Boga, kontemplirati njegovo djelovanje u cijelom svemiru. U proljeće, kad se probudi priroda, jedan poljoprivrednik ne ide od jedne do druge biljke, te joj govori: „Ti trebaš činiti ovo ili ono“; biljka zna, ima svoju biološku memoriju. Kršćani trebaju upoznati njihova Boga, Spasitelja i živjeti njegovu živu prisutnost da bi je mogli prenijeti drugima, svjedočiti drugima. U svakom kršćaninu se treba razvijati ona božanska kreativnost koja nas vodi u novo stvaranje i sudjelovanje sa Spasiteljem za sva stvorenja, upravljanje s Bogom.

Glede našeg sudjelovanja, našeg poslanja, molim vas, vi koji pratite ove programe, ne smatrajte se  podijeljenom Crkvom, nego narodom koji želi živjeti Isusa Krista onako kako se objavio čovječanstvu Zemlje, tako kako želi voditi cjelokupno čovječanstvo svemira do ostvarenja njegovih obećanja. Sva obećanja trebaju biti ostvarena, On je Istinit Svjedok. Neka vaš stav onda bude da živite kršćanskim životom, ne samo da živite, služite da bi se služili Bogom, nego služiti Bogu i služiti se njegovim zakonima te živjeti po njegovim zakonima. Ovaj narod treba postati jedan živi narod u Bogu.

Ovaj hod su vršili svi sveci i trebali su se boriti. Nitko nas ne može poštedjeti od borbe, kao što nitko nije mogao skinuti svece sa križa. Veličina svetih je bila što su bili vjerni Bogu, također i kad su bili pod križem.

Budite pravi kršćani, hodite ozbiljno tako da vas Isus Krist može preobražavati i na kraju vas uvesti u novo stvaranje. Osjećajte se odgovornim dionicima u djelovanju Isusa Krista po njegovim svjedocima u cijelom svemiru. U zajedništvu s njima možete ići ovim putem. Mi smo vam blizu u molitvi i bit ćemo uvijek u davanju našeg svjedočanstva, pokazivanja događaja te pomaganju da idete prema Isusu Kristu živom. Neka se nitko ne stavlja u vašu dušu na mjesto Isusa Krista! Makar imali sveta imena, nitko neka ne zauzima mjesto u vama koje pripada Isusu Kristu koji upravlja cijelim svemirom. Svi poslužitelji, sve strukture trebale bi pomagati u ovom smjeru. Neka vam se ne dogodi da se na kraju zalijepite za sredstva, a ostavite Gospodara svemira izvan vašeg života. To bi bila katastrofa za vas.

Ja vas blagoslivljam da vam Duh koji izlazi od Oca i Sina udijeli obilje milosti, te  On koji je vođa duša, i svega Božjeg naroda neka bude prisutan i snažno vas povede živom Isusu Kristu i sa Isusom Kristom, Bogu Ocu. Neka Duh Isusa Krista u ovim vremenima bude onaj koji vas vodi u razlikovanju, te vas brani od zla. Također i mi se prikazujemo za to i razvijamo zajedništvo sa svima kako bi se uzdigao naš zajednički odgovor Isusu Kristu  sa Zemlje u zajedništvu sa svom djecom Božjom u svemiru, u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.

 

[1] Usp. Poruka pod naslovom: „Evangelizacija niskog svemira“, objavljena na http://www.premanovomstvaranju.org

[2] Usp. Iz knjige „Ispisati povijest- svezak II – Svemir i njegovi stanovnici“, izdanje „Markras“

[3] Fil 3,8

[4] Usp. Gospina poruka od 25. svibnja 2013. naslovljena: „Gospin plan u Međugorju“, objavljena na stranici http://www.premanovomstvarnju.org

[5] Usp. Poruka Sv. Mihaela Arkanđela od 19. studenog 2013. naslovljena: „Ne boj se stado malo“ objavljena na stranici http://www.premanovomstvarnju.org

[6] Usp. za produbljivanje teme neposredne spoznaje pogledati knjigu „Ispisati povijest – svezak I – U Božjoj misli“, poglavlje 5.