„ U Presvetom Trojstvu – Živi i pravi Bog“

Razmišljanje 

Biti Očevi i Majke novog čovječanstva

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre, tema s kojom ćemo se večeras suočiti je  „Biti Očevi i Majke novog čovječanstva“. U našem zadnjem razmišljanju donijeli smo Gospino iskustvo pod križem; sjedinjena s Kristom Spasiteljem, njezinim Sinom, u Njoj je eksplodirao cijeli njezin život, sva ljepota. Znamo da Crkva svjedoči da je u svjetlu Muke, smrti i Kristova uskrsnuća Ona začeta bez istočnog grijeha. Pod križem, sjedinjena s Kristom, primila je takvu silu Duha Svetoga da su svi darovi, koji su stavljeni u njezinu dušu od trenutka začeća i u trenutku kada je primila Isusa Krista i kasnije kroz njegov hod na Zemlji, učinili da je sve unutra uskrsnulo.

Danas mi gledamo Mariju koja pjeva.[1] Mariju sa Josipom vidjet ćemo u jaslicama, vidimo Majku Gospodinovu; razmislimo, bez majke nema života, ne rađa se čovjek. Svjedočili smo u našim knjigama da Majka nije samo ona koja prenosi fizički život, nego ona prenosi Božji život. Bez majke ne može doći život ali niti bez oca; Sveti Josip iako poočim Isusov primio je onaj život koji je Marija nosila u utrobi, te odričući se svega ostalog, posvetio je cijeli život Isusu zajedno s Marijom kako bi štitio i promovirao ovaj život. Stoga želim da za ovaj Božić možemo otkriti očinstvo i majčinstvo koje Bog daje čovječanstvu, na poseban način majčinstvo Marijino i očinstvo Svetog Josipa.

Bog je stvorio Mariju Bezgrešnu, novu Evu, kako bi mogla primiti život Božji. Bog Otac komunicirao je preko Arkanđela Gabrijela svoju volju, svoju želju da se utjelovi njegov Sin u krilu Majke Marije. Duh Sveti se spustio na Mariju u svoj svojoj svemogućnosti i Bog je ušao ne samo u utrobu Marijinu, nego u cijeli njezin život; cijelim svojim bićem Ona je prigrlila Trojedinog Boga. Majka je bila pripremljena za novo  čovječanstvo i bez Majke čovječanstvo ne može postati novo, ne može ući u novo stvaranje. Crkva ju naziva „Majka“, naravno, ali mi ovdje razmišljamo kako bismo potpuno preuzeli odgovornost da ju primimo kao Majku koja prethodi velike događaje i, na poseban način, priprema djecu Božju na Zemlji i u cijelom svemiru za prihvaćanje slavnog očitovanja njezinog Sina, našeg Gospodina Isusa.

Poslušajmo jedan odlomak koji je objavljen u knjizi „ Svemir i njegovi stanovnici“. Poslužit će nam za bolje razumijevanje onog što želimo reći.

Odlomak koji ćemo čitati  je na 192 stranici:

 Ženino Potomstvo i zmijino potomstvo

Dolaskom Isusa Krista, na Zemlji je započela jedna nova povijest; ne datirate vi slučajno povijest izrazima “prije Krista” i “poslije Krista”. Od tada su se na Zemlji počeli rađati drugačiji ljudi, koji su se osjećali djecom Boga Oca, vjerovali u Isusa Krista, Sina Božjega i željeli živjeti po zakonima Duha Svetoga. Nije to više bio samo planet saveza s demonima kao do tada; počeo je biti i planet novog saveza s Bogom. Mnogi sveci su se rodili na Zemlji; prolazili su i još uvijek prolaze stazama vašeg čovječanstva.

Dok je umirao na križu, Isus Krist je dao svoju Majku čitavom ljudskom rodu; učinio je to povjeravajući je apostolu Ivanu i povjeravajući Ivana svojoj Majci: “Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: «Ženo! Evo ti sina!» Zatim reče učeniku: :«Evo ti majke!». I od toga časa uze je učenik k sebi” (Iv 19,26-27). Tim je riječima Gospodin zauvijek postavio majčinstvo Blažene Djevice Marije kao bitan orijentir na duhovnom putu svakog kršćanina i kao temelj svetosti čitavog njegovog naroda. Blažena Djevica Marija je ušla u život svakog vjernika kao u Ivanov i obrnuto. Isus nije proglasio samo majčinstvo svoje Majke nego također njezino kraljevsko dostojanstvo. Marija je Majka i Kraljica, u neraskidivom jedinstvu sa svojim Sinom. To znači da se nitko ne može zvati pravim kršćaninom ako ne priznaje Marijino majčinstvo i njezino kraljevsko dostojanstvo. Tko prihvaća Krista nužno prihvaća i njegovu Majku.

Čovječanstva vjerna Bogu su u potpunosti prihvatila Marijino majčinstvo i njezino kraljevsko dostojanstvo; morat će ih prihvatiti sva čovječanstva u svemiru. Isus nije darovao svoju Majku samo čovječanstvu na Zemlji nego svakom čovjeku u svemiru; ne može biti drugačije, jer sve što je Isus rekao ili učinio na Zemlji ima kozmički značaj. Cijelo čovječanstvo u svemiru će biti uglavljeno u Kristu, sjedinjeno s njim po Bezgrešnom Srcu Marijinom. Kao što je Isus put prema Ocu, tako je Blažena Djevica Marija put prema Isusu.

Po majčinstvu Blažene Djevice Marije su se rodila mnoga djeca Božja; ona su Ženino potomstvo koje se suprotstavlja Luciferovoj djeci, narodu tame, zmijinom potomstvu. Na Zemlji žive zajedno ta dva potomstva, borba među njima je neprestana i takva će biti do kraja vremena, ali djeca Marijina će na kraju pobijediti, baš kao što je pisano: »Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu« (Post 3,15). Nitko od vas neće moći pobijediti u borbi protiv Lucifera, zmije, bez majčinske ljubavi i zaštite Blažene Djevice Marije. Neka to znaju oni koji je preziru i vrijeđaju njezino sveto ime.“

Ove riječi su pravo bogatstvo za naše razmišljanje. Sigurno vi ćete se zaustaviti u razmišljanju nad nekim dijelovima. Ja želim ponoviti samo:  „Marija je Majka i Kraljica, u neraskidivom jedinstvu sa svojim Sinom.“ Mi se pripremamo za Božić. Božić i svi božićni blagdani, nova godina, prolazne su svetkovine ali mi idemo prema cilju, prema susretu sa proslavljenim Gospodinom koji će doći očitovati se u cijelom svemiru. Prethodi ga Majka, Kraljica; u događajima koji nas očekuju, bit će među nama Majka sa svojom djecom koja će pomoći djeci hoditi prema njezinu Sinu, našem Gospodinu Isusu. Rekla nam je: „U vremenima koja nadolaze, moći ćete me osjetiti uz vas u duhu, samo ako ste sjedinjeni s Bogom“[2], i mi ćemo razmišljati kako biti sjedinjeni s Bogom.

Protiv silnog pritiska sila zla sami ne možemo ništa. S nama ostaje Majka i Kraljica, Majka koja upravlja životom, Majka koja je rodila mnoštvo generacija djece Božje, inače je ne bismo nazivali Majkom. Majka kao nitko drugi prati djecu prema veličanstvenim i strašnim događajima, kako je sama rekla. Kraljica nam  je rekla: „Ja sam Kraljica jer sam Majka“[3], Kraljica jer je u neraskidivom jedinstvu s Kristom, nosi njegov život u sebi i komunicira ga nama. Bog je ušao u njezinu utrobu, u dušu, u tijelo Majke da bi bio živ među nama i Ona ostaje s nama sve dok se ovaj život ne razvije u nama. Što čini majka? Daje tijelo, krv, vlastiti život djetetu, komunicira također svoj duh. Prima ga u trenutku začeća, upravlja njime, i svaka majka, i to posebno Presveta Majka, stoji uz svoju djecu kada trpe, kada su razapeti, kada su kušani. Majka Marija i zajedno s njom  Sveti Josip primili su zadatak da štite Božji narod, promoviraju Božji život u narodu.

Rekli smo da Crkva naziva Mariju „Majka“ ali također Crkva naziva samu sebe majka. Kršćani žive ono što kažu za Crkvu, „Majka“, ako su očevi i majke novog čovječanstva, ako  sjedinjeni sa Presvetom Marijom kao djeca Božja prenose onaj život koji prolazi preko svake majke, svakog oca, preko svake žene, preko svakog muškarca, ne samo u biološkom smislu nego u smislu Duha Božjeg, života Božjeg koji se utjelovljuje. Pozvani smo u ovom vremenu primiti život Božji koji se spušta sa svom Božjom svemogućnošću u naše duše te očituje ovaj život čovječanstvu. Pozvani smo biti, kako kaže Pismo, bezgrešni, besprijekorni pred licem Božjim.[4] Tko nam pomaže ako ne Majka koja je pobijedila sve bitke stojeći pod križem u nadi protiv svake nade? Ako su apostoli imali potrebu za Onom koja otvara put prema mističnom jedinstvu s Kristom, onda  su i sva druga djeca Božja pozvana ući u zajedništvo s Njom da bi ušla u Mistično jedinstvo s Kristom. Ona nas poziva u ovim vremenima izabrati Isusa Krista, pozvani smo proći kroz teška vremena ali lijepa, slavna za nas. Rekla nam je da želi ostati s nama, ako smo mi sjedinjeni s Bogom, ali što znači biti sjedinjeni s Bogom? Postoji jedan stav koji oslikava „djecu Božju kreposnu, svetu“; oni su služili Bogu. Služiti Bogu u radosti, u ljubavi znači upravljati Božjim životom u sebi, u drugima, prenositi Božji život drugima. To je duhovno očinstvo i majčinstvo. To su očevi i majke novog čovječanstva. Postoji jedan drugi stav u vjernicima: služiti se Bogom, tražiti od Boga ono što služi za ovu Zemlju. Bog u svome milosrđu daruje također i ono što nam je potrebno kako bi promovirao svoju djecu na svim razinama, ali ako djeca Božja prepoznaju dobrotu Božju i ne mijenjaju stav, ne žele postati djeca Božja, gube milosti i onda Bog ne može dati niti druge milosti, niti znakove ovoj djeci.

Nalazimo se u ovom vremenu i trebamo gledati u Majku koju kontempliramo ovih dana, koja nosi Sina u utrobi, pozvani smo primiti njezina Sina po Njoj, pozvani smo isto tako živjeti Sinov život te prenositi ovaj život čovječanstvu. Tako možemo postati očevi i majke i rađati novo čovječanstvo.

Ja vam želim Sretan Božić, sretne Božićne blagdane, sretnu godinu punu svjetlosti, milosti. Blagoslivljam vas da se u vama probudi ona duboka potreba da budete očevi i majke Božjeg života, da prenosite ovaj život drugima, da ne dopustite da se ovaj život u vama nikada ugasi. Sjedinjeni sa Majkom Božjom i sa Svetim Josipom moći ćete se suočiti sa svim provokacijama duha svijeta i Sotonina duha, biti pobjednici i život će u vama trijumfirati, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Evanđelje od 22. prosinca: Lk 1, 46-55

[2] Usp. Gospina poruka od 14.rujna 2012: „Moć križa“, objavljena na stranici http://www.premanovomstvaranju.org

[3] Usp. „Preko Velike Barijere, drugo poglavlje,  na 41 str.

[4] Usp. Kol 1,22