„ U Presvetom Trojstvu – Živi i pravi Bog“

Razmišljanje

Prikazanje Kristu

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre, u zadnjem razmišljanju govorili smo o jubilarnoj godini, godini oproštenja. Predstavili smo i zaključili da tražiti oproštenje nije nešto prolazno, niti površno, niti je nešto za pokriti grižnju savjesti, nego prihvaćanje Isusa Krista živoga da nas povede u život Presvetog Trojstva. Na poseban način ovu jubilarnu godinu Bog je htio i uključio u dinamiku milosti ovog vremena, milost koja djeluje u cijelom svemiru.

Danas govorimo o prikazanju života Kristu. Nit vodilja našeg propovijedanja u svim ovim godinama je uglavljenje u Kristu koje nas vodi u novo stvaranje. Uglavljeni u Kristu znači biti mistično sjedinjeni s Kristom na način kako je sjedinjena naša Bezgrešna Majka; Ona od začeća, mi od krštenja, ipak svi se mi trebamo pojaviti pred križem, na najvećem križu našeg zemaljskog života: smrti koja je izvor svih naših križeva jer je isprovocirala raspadljivost u našem životu. Naime, govorimo o ovom programu da budemo uglavljeni u Kristu, osposobljeni po Isusu Kristu u Duhu Svetom te biti podložni volji Očevoj, zakonima čistoga Duha.

Kada se govori o životu prikazanom Bogu, to ljude plaši. Prvi koncept prisutan u ljudskoj pameti je da nam Bog šalje kazne, boli – nije ovo. Bog nas priprema da se suočimo sa događajima našeg života, te da pobjeđujemo sve prepreke prolazeći kroz događaje. Čovjek na Zemlji nema povjerenja u Boga, uvijek drži neke distance. Ovo je posljedica istočnog grijeha, nema povjerenja, skriva se, maskira, interpretira Božji Zakon na svoj način, trudi se prilagoditi ga vlastitoj volji. Ova kušnja je prisutna u svim dušama, također i u onim dušama koje su primile velike objave, mistična iskustva; uvijek postoji napast interpretacije na vlastiti način, udomaćiti Gospine i Božje poruke prema vlastitoj volji, vlastitoj interpretaciji. Osobe se boje umrijeti sebi. Vi znate da je smrt neizbježna za svakoga od nas, ali ako umirete podnoseći smrt, gdje ćete završiti? Zatvoreni u svoju ljušturu, nedostaje vam orijentir, nedostaje vam snaga da uskrsnete, nedostaje vam Božja snaga da budete preobraženi. Potreban vam je netko tko vam komunicira ovu snagu, ovu svjetlost, ovo razumijevanje.

Postoji jedan drugi strah, strah preuzimanja dužnosti, odgovornosti za vlastito spasenje pred Bogom, truditi se biti preobraženi, truditi se biti otvoreni također i pod križem, također i u grobu djelovanju Svemogućeg Boga da bi bili preobraženi. Ovaj trud uključuje naše svlačenje od sebičnosti, smrti, duhovno svlačenje. Ovdje možemo također intuirati odgovor zašto se prikazujemo: prikazujemo se da budemo u Božjim rukama; iz Božjih ruku nitko nas ne može ugrabiti. Ovo je rekao Isus za samog sebe, rekao je također za Oca da je veći od Njega, iz Očevih ruku nitko nas ne može ugrabiti[1]. Dakle naše prikazanje, naše darivanje treba biti jasnije, prozirnije i potpuno.

Jedno veliko svjetlo nam je dala Gospa u poruci „Moć križa“[2]. Tamo pronalazimo različite prolaske koji obasjavaju naš unutarnji hod kako bi naš stav bio sjajan. Sada poslušajte ovaj odlomak koji je koristan za naše razmišljanje.

„Isus me je povjerio Ivanu pod križem i povjerio Ivana meni. U tom trenutku, moje majčinstvo je eksplodiralo u svoj svojoj sili. Majčinstvo je bilo jedan dar koji mi je namijenjen od trenutka začeća, ali križ, smrt i uskrsnuće moga Sina učinili su djelotvornim ovaj moj dar u meni; isto se dogodilo i u Ivanu i mnogim drugima tijekom vjekova. Sve milosti koje vam je Bog dao, u trenutku začeća i krštenja, ne bi bile nikada aktivne u vama  bez ove snage koja izvire iz križa Gospodinova. Križ je puno više od nekog simbola, koji podsjeća na  žrtvu moga Sina; iz njega izvire snaga Božja koja je djelotvorna po Isusovoj žrtvi. Stoga je križ postavljen iznad oltara: on svjedoči djelotvornu snagu  koja djeluje u sakramentu po žrtvi Kristovoj. Za kršćane križ nije simbol smrti, nego on djeluje u svjetlu uskrsnuća.

 Danas vas pozivam da obnovite vašu vjernost prema mome Sinu koji djeluje u vama po snazi križa. Svatko od vas je pozvan nositi vlastiti križ ne zato da bude pritisnut njime, nego da bude ispunjen snagom koja izvire iz njega i uvodi vas izravno u uskrsnuće, naravno ako križ nosite iz ljubavi prema mome Sinu.

Prikažite na oltar sve darove koje ste primili od Boga da moć križa obnovi i oživi te darove u vidu posebnih vremena koja vas očekuju; vremena  bogata milostima, ali također i bitkama, i teretima preko kojih trebate proći da bi pobijedili. Govoreći  vam ovo  ne želim vas uplašiti; nemate se čega bojati jer Bog će vam uvijek dati snagu za sve ono što od vas bude tražio.

Kao prava Majka želim vas upozoriti  da vas očekuju teška vremena; jedna majka nikada ne skriva od svoje djece opasnosti koje su pred njima, iako bi ih to moglo uznemiriti. Ponašajte se tako da vas uvijek prati moć križa, budite sjedinjeni s Isusovim križem, jer bez njega vaši darovi se neće moći probuditi i djelovati u situacijama koje vas očekuju. Bez snage križa ne može se osloboditi snaga uskrsnuća.

U nadolazećim vremenima, doći će do neizbježnog sukoba sa duhom svijeta; prije ili kasnije će se do toga doći. Kada ne bi bilo tako, ne biste bili jasan znak kontradikcije; sjećajte se da ste znak kontradikcije za svijet, tako kako je bio i Isus, stoga će vas svijet smatrati jako neugodnim. Bit ćete sve vidljiviji i sve veći znak kontradikcije. U stvari, Bog djeluje u srcima ljudi dobre volje kako bi formirao novi narod, koji će mu biti do kraja vjeran; taj će narod biti veliki znak kontradikcije. Sukob između novog naroda, obnovljenog u Duhu Svetom, i onog starog koji se drži vlastitih interesa, bit će neizbježan.

Također i u Crkvi će biti velike suprotnosti između onih koji budu otvoreni novosti vremena i onih koji to ne budu. Pravedno je da se to dogodi, jer samo tako će Bog moći obnoviti svoju Crkvu. Crkva ne može biti neka udruga u kojoj su osobe povezane iz religioznih motiva, stoljećima nepromjenjiva. Crkva je živi narod koji vodi Duh Sveti i neprestano oblikuje, u kojoj su  osobe međusobno sjedinjene ljubavlju Kristovom, kako bi svjedočile svijetu tu istu ljubav, na slavu Očevu.“

Gospa govori za sebe: „Isus me je povjerio Ivanu pod križem. U tom trenutku, moje majčinstvo je eksplodiralo u svoj svojoj sili,“ sjedinjena sa Kristom na križu. Krist na križu je bio potpuno podložen Ocu u Duhu Svetom. U ovom jedinstvu eksplodirao je život u Svetom Ivanu, kako on kaže: „Dotaknuli smo ga, vidjeli“ [3], u svima onima koji su prihvatili Isusa Krista. Naše jedinstvo s Kristom na križu je uvjet da u nama eksplodira život, naš identitet od trenutka začeća, identitet u Bogu, da eksplodira naš kršćanski identitet te se pokrene kršćansko poslanje danas, onako kako je pojašnjeno više puta, za cijeli svemir. Samo sjedinjeni sa izvorom mi možemo imati svu svjetlost, svu energiju, sve darove Duha Svetog. Izvor je Otac kojem nas vodi Isus Krist u Duhu Svetom, ali On ne može voditi nikoga ako mu osobe ne dolaze, ako nemaju povjerenja u njega, ako mu se ne predaju.

Naše  prikazanje djeluje u svjetlu uskrsnuća i poslanja. Apostoli su trebali proći sve zapreke, sve strahove da bi se sjedinili sa Mukom Kristovom, te duhovno uskrsnuli. Tada se Duh Sveti spustio na njih i započelo je njihovo poslanje. Ovo je put za svakoga od nas i za sva vremena. Kada smo podložni zakonima čistoga Duha, volji Očevoj kako mu je podložan Isus Krist u Duhu Svetom, tada postajemo očevi i majke novog čovječanstva, djeca Božja. Bez ovoga nijedno propovijedanje nema snagu Duha Svetog. Propovijedanje u kojem nema Kristovog prolaska preko križa, u kojem nema dara Duha Svetog koji izvire iz žrtve Kristove, ne vodi nigdje. Mi smo predodređeni biti očevi i majke čovječanstvu u duhovnom smislu.

Sjećate se da smo vam rekli da se parovi kod braće vjerne Bogu u svemiru formiraju već u djetinjstvu, jer Duh Sveti savršeno usmjerava jedno prema drugom. Tamo nema bračnih tragedija, razdora, abortusa, ništa. Tamo se formacija vrši iznutra, ne izvana. Nažalost na Zemlji formacija se vrši izvana. Osobe na Zemlji ispunjavaju većinu egzistencijalnog prostora učenjem za profesiju, ne da budu djeca Božja. Pitamo se je li naša teologija, naš vjerski odgoj imaju jedan hod sa osobama tako da budu poučene u Duhu Svetom kako bi ono što je posijano na krštenju, u trenutku začeća, u sakramentima eksplodiralo u svoj sili. Čini mi se da puno još nedostaje.

Prikazujući se Isusu Kristu i po Isusu Kristu u Duhu Svetom Bogu Ocu, Očevoj volji, svatko od nas pronalazi svoj identitet, svoje poslanje koje je jedna unutarnja snaga. Ne dolazi od pravne, hijerarhijske moći, nego od sile Duha Svetog. U tome kršćanin nalazi svoj pravi identitet i postaje svjestan da je dijete Božje, da je svećenik, da je prorok, da je kralj. Ovo je bilo utisnuto u trenutku krštenja. U tom smislu, ovaj pravac je jedini pravac u kojem će novo čovječanstvo pronaći svoje novo lice, identitet u Bogu i svoje poslanje. Ovo nas vodi direktno u novo stvaranje, gdje ćemo surađivati s našim Spasiteljem u upravljanju cijelim svemirom. Bez prolaska preko križa nema ničega.

Gospa u poruci kaže da trebamo biti znak kontradikcije, pravi Božji narod; novi narod treba biti jedan zid protiv Lažnog Proroka i protiv Antikrista. Tko je Lažni Prorok? Mnogi od vas su pripremljeni, i moći ćete shvatiti tko je Lažni Prorok samo ako ste otvoreni Kristu, ako ste njemu prikazani i s Njim u Duhu Svetom Ocu. Inače ćete također i vi biti lažni proroci sa vašim interpretacijama, sa vašim darovima koje koristite iz vas samih, sa ambicijama, sa stavom da stavite u vaše interpretacije ono što Bog Otac želi. Novi narod treba biti jedan zid protiv Antikrista, protiv Lažnog Proroka. Naime, ovo je trenutak da se svatko od vas potrudi, svaka grupa, svaka jezgra, svaki kršćanin neka se ozbiljno potrudi u prepuštanju da bude probuđen, jer vremena su blizu. Inače ćete ući u vremena tame, nećete znati razlikovati i čut ćete mnoštvo glasova: ovaj je, onaj je, ovaj je Lažni Prorok, onaj je Lažni Prorok, ovaj je Antikrist…Antikrist se neće očitovati kao neki matematički, geometrijski zaključak; prepoznat će se iznutra, iz duha. Novi narod treba sada izrasti kao jedan zid, probuditi se, ne ostati pasivan. Vrijeme je evangelizacije. Brzo će biti evangelizacija niskog svemira, onda će također i Zemlja biti potresena.

Ova vremena su vremena preko kojih mi idemo prema punini. Jedan djelomičan odgovor Isusu Kristu ne rješava, ne daje vam mogućnost da prođete kroz kušnje koje vas očekuju: kušnje će biti u svijetu ali također i unutar Crkve jer sve treba izroniti van.

Zašto se trebate prikazati? Da biste dali odgovor Isusu Kristu da vas povuče preko vaših granica. Mi smo ograničena stvorenja ali još više smo ograničeni poradi istočnog grijeha, naših grijeha, kolektivnih grijeha. Mi nismo u stanju pobijediti smrt, vedro ju gledati i znati što je unutra; nismo u stanju pobijediti naš grijeh. Sjećate se vapaja Svetog Pavla: „Milošću smo spašeni“[4], ali milost tamo djeluje, gdje mi nismo sposobni, stoga je naše prikazanje jedno darivanje da Onaj koji može pobijediti smrt, grijeh pobijedi u nama: a to je Isus Krist, Sin Božji. Ali gdje je križ kojem se trebamo klanjati i sjediniti se? Mi smo naviknuti gledati križeve u crkvama i na raskršćima, ali ja vam pokazujem križeve na kojima se trebate sjediniti sa Kristom: vaše svakidašnje križeve. Ako vjerujete, prikazani Njemu, Isusu Kristu da se On prikazuje Ocu na svakom vašem križu, sjedinite se s Njim. Svaki će vas križ voditi naprijed, preko svakog križa će se otvoriti jedan novi horizont, poteći će nove milosti, nova snaga. Inače ćete ostati zatvoreni u kušnje, vaše slabosti, vaše računice. Savjetujem vam za vaše dobro: prikažite se, predajte se bez mjere, i bez mjere će vam biti dano. Prikažite se Njemu da On pobijedi neprijateljstvo smrti, križa na svakom vašem križu, da vam otvori prostor da vidite preko, kako ga je otvorio u duši svoje Majke.

Koliko ste vi prikazani bez računice, bez lukavosti, bez laži, toliko vas Krist oslobađa da bi bili podloženi volji Očevoj u Duhu Svetom i vi ulazite u trojstveni život, vi ulazite u zajedništvo sa Trojedinim Bogom, živim i pravim Bogom o kojem govorimo sve ovo vrijeme.

Tada možete shvatiti veličinu vazmenog prolaska koji se ne događa samo u slavljenju Uskrsa nego u svakoj Misi, u svakom vašem mističnom sjedinjenju s Kristom; tamo gdje teku suze, gdje je napast beznađa, zabrinutosti – sve su to izuzetno važni prolasci da vi postanete živa Euharistija, da se Isus Krist u vama može neprestano prikazivati Ocu i pomagati vam nadići sve zapreke. Tada u vama teče čisti Božji život, uzvišeni, nema ničega prljavog. Tada su u vama darovi Božji čisti, niste više vi oni koji ih koriste, nego Isus Krist u vama, Bog u vama. Ovo uklanja od vas svaku ambiciju, svaku laž, svaku lukavost, licemjerje, navezanost na praznu religioznost, svaku navezanost na vjerske figure umjesto sjedinjenja sa Kristom, živim Bogom. Kažem vam, to su vremena kada će sve ove negativne stvari, lažne biti izbrisane, neće ih više biti. Ne gubite vrijeme, dopustite da vas čisti vatra Duha Svetog koja je dar koji se spušta s križa, ponavljam sa svakog križa koji vi nosite kada ste prikazani Isusu Kristu i On se prikazuje za vas. Sve lažno i sva interpretacija teologije, duhovnog života koje vas ne vode Isusu Kristu, potpuno Isusu Kristu i u Duhu Svetom po Isusu Kristu Ocu, lažno je i prazno. Ne bojte se zbog toga, to je za vaše uskrsnuće, da bi bili plemenita djeca Božja, da bi mogli proći kušnje koje vas očekuju, zašto očekuju? Lako je shvatiti: ako želite popraviti vašu kuću, popraviti nešto, koliki trud, kolike poteškoće se pojavljuju; preobraziti cijeli svemir, preobraziti palog čovjeka, pokvarenog – to je zadatak koji može samo Bog izvršiti. Ne gledajte poteškoće. Predodređeni ste proći kroz događaje uzdignute glave, s osmjehom, u nadi jer Isus Krist je onaj koji vas vodi u novo stvaranje.

Dakle, pozivam vas da se ne zadovoljite formalnim izjavama da pripadate Isusu Kristu, niti da krivotvorite vašu savjest: ja pripadam Crkvi, učinio sam sve što je potrebno po pravu – ne varajte se.

Ovo su prolasci gdje narod treba uskrsnuti po Isusu Kristu i to su vremena kada Bog stišće, vidjet ćete.

Želio bih vas moliti za ovaj Božić da odlučite primiti Isusa Krista, ne samo jedno djetešce koje vas miluje nego Kralja koji upravlja vašim životom, koji upravlja svemirom i vodi cijeli svemir u novo stvaranje. Primite ovo bogatstvo i vidjet ćete kolike će milosti poteći iz vaše nutrine!

Ja vas blagoslivljam da se snaga križa spusti u vaše duše i sila Duha Svetog koja teče iz Isusova probodenog boka, gdje je pobijeđena smrt, gdje je pobijeđen grijeh, poništen, gdje vam biva dana svaka mogućnost da prođete kao pobjednici. Blagoslivljam vas  da se odlučite biti svjedoci ove pobjede u vama i za druge, da koristite sva sredstva koja su vam dana, sve upute. Blagoslivljam vas  da Presveto Trojstvo boravi u vama i upućuje vas u svakom koraku da bi bili preobraženi te da definitivno uđete u novo stvaranje, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Iv 10, 28-29

[2] Usp. Poruka od 14 rujna 2012 objavljena također na http://www.premanovomstvaranju.org

[3] Usp. 1 Iv 1, 1-2

[4] Usp. Ef 2,5