„U Presvetom Trojstvu Živi i pravi Bog“

 Razmišljanje 

Duh Sveti nas vodi prema Isusu Kristu

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre, u posljednje vrijeme smo puno govorili o poticajima Duha Svetoga i njegovu vodstvu u nama. Temeljna stvar  je da nas Duh Sveti vodi prema Isusu Kristu da bismo mogli razumjeti Isusa Krista, prihvatiti Isusa Krista, te  da nas vodi s Isusom Kristom, u Isusu Kristu i po Isusu Kristu Bogu Ocu, da bi bili podređeni Bogu Ocu. Tada je djelovanje Duha Svetog silno u nama, ali ne samo u nama: Bog stavlja pred nas također i događaje, velike događaje u povijesti i daruje nam milost da bi ih mogli razumjeti. Međutim, možemo razumjeti događaje u svjetlu Isusa Krista koji je naj uzvišeniji događaj u cijeloj povijesti spasenja. On je bio poslan od Oca da bi preuzeo čovječanstvo dobre volje, te ga povratio Ocu, očitovao se na Zemlji da bi očitovao lice Boga Oca i snagu Duha Svetoga, da bi pokazao da nas Duh Sveti poučava o svemu onom što je Isus objasnio, obećao i uvodi nas također i u nove stvari koje nadolaze. Uskrsli Isus Krist se uzdigao i otišao k Ocu, sjedi s desne Ocu i obećao se vratiti u svojoj slavi; ovo je hod koji Duh Sveti čini također i u nama, da bi nas poveo putem Sina Božjeg te da bismo bili djeca Božja.

U ovim danima u liturgiji se govori o Kraljevstvu Božjem, govori se o posljednjim stvarima, o kraju vremena. Naglašeno je da se ne zna dan dolaska Sina Božjeg, ne znaju ga niti anđeli, niti On sam, samo Otac koji upravlja svojom mudrošću cijelim svemirom; ipak u isto vrijeme Isus je pojasnio da mi možemo čitati znakove, shvatiti znakove da bi razumijeli njegov dolazak, stoga smo pozvani biti djeca svjetlosti, kako često ponavlja Sveti Pavao i tama nas ne može obuhvatiti. Da bismo razumijeli znakove vremena, kako smo pojasnili zadnji put „Na tragovima apostola“[1], trebamo biti potpuno svučeni i mistično sjedinjeni s Kristom kako bi iskusili iznutra uskrsnuće. Sve ovo nas čini raspoloživim i sposobnim prihvatiti vodstvo Duha Svetog, razumjeti sve događaje.

Kao što znate, govorili smo vam, Bog nam je objavio jedan dio povijesti svemira i dinamičnost borbe između Boga i Zla, između Isusa Krista i Lucifera. Pozvao nas je sudjelovati u trojstvenoj akciji, biti zahvaćeni u djelovanju trojstvene sile koja djeluje po Isusu Kristu u Duhu Svetom u ovim vremenima; sudjelovati da bi ubrzali vrijeme sve dok se ne ostvari Kraljevstvo Božje što prije, te čovječanstvo iz cijelog svemira, ono koje je dobre volje, koje prihvaća Isusa Krista, bude povedeno u novo stvaranje.

Liturgija donosi odlomke iz Biblije koje smo slušali, tko sudjeluje u liturgiji, u Svetoj Misi. Ovih smo dana pratili jedan bolni događaj u Francuskoj, tragediju koja je pogodila cjelokupno čovječanstvo. Čuli smo analize, političke govore, vojne, socijalne, briga za izbjeglice,…postavljam jedno pitanje: na globalnoj razini netko je smjestio ovaj događaj, današnje događaje u svijetlo velikog događaja: borba između dobra i zla, između Isusa Krista i Lucifera? Bilo vam je pojašnjeno? Mi smo vam donijeli jedan dio povijesti svemira i jedan dio temeljne akcije Božje u ovom vremenu u svemiru i na Zemlji. Ako prionete uz ove programe, ne možete ostati u tami, trebate razumjeti događaje, staviti ih na pravo mjesto, interpretirati ih na pravi način, prionuti uz djelovanje Presvetog Trojstva, onu svemogućnost Božju kojoj se ništa ne odupire; naravno ako prionete uz ove programe otvorenih srdaca, željni obraćenja.

Onda poslušajmo zaključni odlomak iz knjige „Ispisati povijest“[2] koja je bila objavljena prošle godine da nas podsjeti na ono što je istina koja bi trebala osvijetliti ove događaje.

Odlomak je na 339. stranici

Slavni dolazak Isusa Krista i novo stvaranje

 Dan žetve

„Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo“ (Dj 1,11).

Isus će se opet vratiti i svi će ga vidjeti kao što je rekao: „Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom“ (Mk 13,26).

Zašto će se vratiti? Da požanje ono što je Bog posijao u svim vremenima i što je njegov narod strpljivo uzgajao. Sve dobro koje su ljudi učinili bit će sakupljeno u Božje žitnice. Oni koji su činili dobro i tražili pravednost, koji su bili milosrdni i djelovali iz ljubavi, koji su ljubili Boga iznad svega i iznad sviju i dopustili da ih on ljubi, dobit će na dar novi život u novom stvaranju.

Isus će doći okupiti svoj narod iz svih dijelova svemira. Sveti Mihael zajedno sa svim anđelima dovest će pred Isusa sve ljude koji su bili vjerni Bogu[3]. Isus je to rekao: „I razaslat će anđele i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba“ (Mk 13,27).

Vidjet će se plod svega onoga što je Bog posijao; ni jedno dobro djelo, koliko god malo bilo neće biti zaboravljeno. Otkrit će se misli i djela svakog čovjeka od prvog do zadnjeg.

Isus će se očitovati slavan na Zemlji, ali njegova slava će se istovremeno objaviti cijelom svemiru i u svim dimenzijama: od prijestolja Božjeg do podzemlja, njegovo svjetlo će biti sjajno i nitko se neće moći praviti da ga ne vidi. Ona ista Zemlja koja ga je vidjela kako trpi na križu, umire i uskrišava, vidjet će ga kako se vraća u svojoj moći kao Kralj Svemira.

I zlo će se morati očitovati; ni jedno zlo neće ostati nekažnjeno. Onaj koji se borio protiv Boga i djece Božje naći će se licem u lice s onim koji Jest. Ni jedna sjena, ni jedan grijeh neće biti skriveni od očiju Božanskog Suca.

Svi ljudi iz svih vremena sa svih planeta skupit će se pred njim; mrtvi će uskrsnuti. Isus Krist će suditi svakome i jednom zauvijek će odijeliti sinove svjetlosti od sinova tame. „I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni“ (Mt 25,46).

 Novo stvaranje

Gdje će ići oni kojima će Isus suditi i koji će biti smatrani pravom djecom Božjom? Za njih je pripremljeno novo stvaranje, vječno Božje Kraljevstvo.

Kao na početku, nakon pada vaših praroditelja, kada je Bog preoblikovao stvorenje, tako će se dogoditi na kraju vremena. Bog će sve učiniti novim za svoju djecu: dat će im jednu novu dimenziju gdje će zauvijek živjeti s Ocem sjedinjeni s Isusom Kristom u Duhu Svetom.

Novo stvaranje će biti neusporedivo ljepše od onog na početku, koje je također bilo prelijepo. Bit će naime obogaćeno svetošću ljudi koji su živjeli za Boga, koji su trpjeli za njega, koji su sijali dobro i mir. Njihove zasluge i njihova ljubav izlit će se na novo stvaranje i učinit će ga predivnim.

U toj novoj dimenziji bez vremena i prostora, bez suza i boli, živjet će Božji narod. Bit će to sveti grad, novi Jeruzalem, svetište Jaganjca, Isusa Krista.

U novom stvaranju svi će sjati i njihova svjetlost će biti originalna, jedinstvena, bit će odraz Božanskog svjetla. Božji grad će biti osvijetljen Božjom svjetlošću i svjetlošću djece Božje. Sjat će poput čistog zlata koje je vjera; ukrašena dragim kamenjem koje su kreposti. „Ali u nj neće unići ništa nečisto i nijedan tko čini gadost i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jaganjčevoj knjizi života“ (Otk 21,27).

Gdje će se nalaziti novo stvaranje? Iznad Velike Barijere Neba. To će biti jedna preobražena dimenzija koja se sastoji od duha i materije: tijela ljudi i životinja i cijelog stvorenja bit će preobražena. Sve će biti slično Kristovoj naravi koji je prošao kroz nebesa svojim slavnim tijelom; sva djeca Božja bit će uzdignuta u slavu njihove Majke, uznesene na nebo dušom i tijelom.“

Ovih  godina na poseban način u citiranoj knjizi, predstavili smo vam mnoge događaje koji čine jedan mozaik Božjeg djelovanja: veliki događaj Gospinih ukazanja u Fatimi, u Međugorju, dar Božanskog Milosrđa, veliki sveci iz prošlog stoljeća; predstavili smo vam također  izvanrednu Božju intervenciju preko izvanrednih i uzvišenih sredstava. Predstavili smo vam također da je Crkva u svemiru napredovala, srednji svemir se sjedinio sa visokim svemirom, te je donesen navještaj o evangelizaciji niskog svemira. Ne mojte misliti da će to biti pričanje teorija o Isusu Kristu- bit će Božja svemogućnost ona koja djeluje u toj Crkvi. Naime sve Božje snage se gibaju u tom pravcu kako bi povele u uglavljenje u Kristu sav svemir. Božja svemogućnost je svemogućnost dobra koja poštiva čovjekovu slobodu, svemogućnost koja ne pritišće, nego je obilježava milosrdna pravednost.

Nasuprot ovoj akciji stoji Lucifer, citiram iz knjige „Svemir i njegovi stanovnici“, na 342 stranici: No prije nego se to dogodi Lucifer će doći do vrhunca svoga ludila i svoje okrutnosti. Odigrat će svoju posljednju kartu: Antikrista koji će se pojaviti na Zemlji, ali će biti poznat u cijelom svemiru i mnoge će povući u propast. Poput zarobljene zvijeri koja zna da ne može pobjeći Lucifer će gristi na sve strane nastojeći uništiti sve što može. Požnjeti će mnoge žrtve. Zemlja će biti jako kušana. Već sada možete vidjeti da razina zla raste na vašem planetu, ali to je samo početak.“

Vijesti iz svijeta govore o Papi Franji koji je rekao da je ovo što se događa u svijetu Treći Svjetski Rat. Ja vam kažem iz našeg iskustva da je ovo međuplanetarni Rat. Predstavili smo Božje djelovanje  koje je čista ljubav, čista pravednost, čisto milosrđe koje će prodrijeti u svaki kut svemira i dat će mogućnost svakom čovjeku dobre volje odabrati dobro. S druge strane čuli ste da postoji Lucifer koji mrzi čovjeka, mrzi čovječanstvo, želi ga uništiti, želi ga odvući.

Naše razmišljanje zaključujemo pozivom na ozbiljno razmišljanje i odabir dobra, živoga Boga koji će vas učiniti sposobnim razumjeti događaje, smjestiti ih na pravo mjesto u dinamičnosti svemira, te da budete obasjani nastavljajući na putu svjetlosti koji vodi prema novom stvaranju.

Došli smo do točke da je već sada za mnoge kasno. Naš je poziv probuditi se da svi oni koji su raspršeni duhom  ovog svijeta mogu primiti svjetlost, pravo pojašnjenje. Kršćanski narod na Zemlji ne može čekati dolazak Isusa Krista kao neki magični čin, pozvan je sudjelovati u njegovom djelovanju, otvoriti se milosti Božjoj kako se otvorila Majka Božja, sjediniti se s Isusom Kristom kako se Ona sjedinila.

Ovih se dana govori o godini milosrđa koje započinje svetkovinom Bezgrešne. Pazimo: milosrđe nije jedan bombon, nije nešto čime netko može raspolagati i djelovati kako želi, koristiti kako želi. U ovom vremenu na poseban način milosrđe će biti milosrdna pravednost koja želi voditi čovječanstvo cijelog svemira u Božji red, podvrgnuti se zakonima čistoga Duha koji garantiraju ulazak u novo stvaranje. Bez dubokog obraćenja, bez darivanja života, prikazanja života Isusu Kristu po Bezgrešnoj Majci ne može se sudjelovati u događajima, na način da njima upravljamo Božjom milošću. Ne možemo biti pravi kršćani pomiješani s masom ljudi koja diskutira o ratovima, političkim i socijalnim rješenjima. Kako i u svakome od nas Bog je onaj koji spašava, ako smo otvoreni, tako i u ovom trenutku, trebamo podići oči k Isusu Kristu ali raspoloživi primiti ga, zazivati ga molitvama i prikazanjem života.

Mi ćemo se truditi pratiti vas i u buduće temama koje bude vašu vjeru. Isusu je sada potreban nov narod koji želi biti nov, neprestano „nov“ sve do postizanja one novosti u novom stvaranju. Vremena su brza i ne može se sjediti i razmišljati, kao o nekoj teoriji, hipotezi, nego je potrebno odlučno krenuti! Pozivam vas da budete sjedinjeni u duhu sa cijelom sveopćom Crkvom koja je na djelu, kako bi sudjelovali u trojstvenom Duhu koji bi trebao biti prisutan u svim sljedbenicima Isusa Krista.

Ja vas blagoslivljam da svjetlost Božja prodre u cijelo vaše biće, otjera tamu, strahove, nesigurnosti, ljudske računice, da otjera kršćansku površnost. Blagoslivljam vas da možete ući u Srce Isusovo. On se prikazao za sve ljude, nije podijelio ljude po religijama. Svi oni koji su dobre volje, mogu ući u njegovo Srce, On prikazuje svoj život za sve, također i mi ulazimo u ovaj duh. Ja vas blagoslivljam da u vama bude ovaj Duh, Duh neizmjerne Božje dobrote, Božje pravednosti, Božje istine da biste živjeli  kako je Isus Krist živio, očitovali njegovo lice, te dopustili da djeluje u vama i preko vas, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Razmišljanje od 10. Studenog 2015 objavljeno na http://www.premanovomstvaranju.org

[2] Usp. Svezak II, „Svemir i njegovi stanovnici“

[3] Usp. „Preko Velike Barijere“, pogl. 15. Izd. Luci dell’Esodo