„U Presvetom Trojstvu – Živi i pravi Bog“

Razmišljanje 

Posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu

Tomislav Vlašić i Stefania Caterina

Predraga braćo i sestre, mi nastavljamo s našim razmišljanjem u kontekstu „U Presvetom Trojstvu-Živi i pravi Bog“. Zadnji smo put govorili o Gospinim ukazanjima u Međugorju, te o važnosti Gospinih ukazanja na poseban način na Zemlji, ali i u cijelom svemiru. Skoncentrirali smo se na poseban način na ukazanja Kraljice Mira u Međugorju u kontekstu događaja u koje ulazimo i koji nas očekuju.

Danas nastavljamo govoriti i razmišljati o marijanskoj tematici koja je svima dobro znana: posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu, ali uvijek u kontekstu naše teme koja nas vodi u život Presvetog Trojstva. Već smo citirali šesto poglavlje Svetog Ivana apostola. U svom Evanđelju Isus kaže da nitko ne može doći k njemu u vjeri, ako ne sluša Oca i ne biva poučen od Oca.[1]

Zašto od Sina treba doći svaka duša? Stoga što se svaka duša, svaki čovjek treba susresti s Isusom Kristom. Sveti Ivan nam to pojašnjava na početku Evanđelja: „Na početku bijaše Riječ-Riječ velikim slovom-ona bijaše s Bogom, ona je bila Bog. On je od početka bio s Bogom: po Njemu, Bog je sve stvorio, Bez njega ništa nije stvoreno. On je bio Život i život je bio svjetlost za svijet“. To su prva četiri retka iz prvog poglavlja Ivanova Evanđelja.

Za nas je temeljno razumjeti, tko je rekao ‘da’ u trenutku začeća Ocu, jasni ili slabi ‘da’, biva usmjeren prema Sinu, jer je po Sinu sve bilo stvoreno, svatko od nas po Njemu pronalazi svoj identitet u Bogu i svoje poslanje. Ovo je sada jako važno razumjeti, kao i u temama koje će slijediti kako bismo razumjeli život u Trojedinom Bogu. Mi smo rekli da smo od početka, od trenutka našeg stvaranja, usmjereni prema Kristu.

Druga točka je: Krist se ukazao među nama, pokazao nam je put i očitovao svoju snagu, svoju pobjedu nad grijehom, nad smrću i mi ga vidimo u slavi i želimo ga dostići u slavi, sudjelovati u slavi.

Treća točka je: On će se očitovati u svoj njegovoj slavi i primit će sve koji budu uglavljeni u Njega, povest će ih u novo stvaranje. Ovo je gibanje prisutno  u cijelom svemiru, mikrokozmosu, jedna snažna dinamika koja zahvaća sve, a mi se nalazimo u tim vremenima.

Kako Bog Otac usmjerava jednu dušu, jednu osobu prema Isusu Kristu, sve tri osobe Presvetog Trojstva djeluju jedinstveno, savršeno, u savršenom redu. Duh Sveti poučava dušu, poučava je iznutra, daje joj poticaje, ali temeljno je sada razumjeti gdje nas pokreću poticaji; pokreću nas prema Isusu Kristu da bismo dosegli mistično jedinstvo s Kristom, kako bismo ušli s Njim u slavu, te bili uglavljeni u Njega. Zatim Duh Sveti po Isusu Kristu- po njegovoj žrtvi, smrti i uskrsnuću – djeluje u svoj sili u jedinstvu s Kristom i vodi nas da se podložimo zakonima čistoga Duha, da se podložimo Bogu Ocu. Ovaj orijentir je jako važan za primanje poticaja Duha Svetog i razumijevanje gdje oni vode. Inače se osobe lako gube u intuicijama, u nekim poticajima koji nisu dobro usmjereni, niti razumljeni. Ovaj aspekt bih htio produbiti u jednoj od sljedećih tema jer je to jako važno u ovoj konfuziji koja je danas prisutna.

Duh Sveti djeluje i daje poticaje, ali djeluje također i Sotona, djeluju antikristi, djeluje duh antikrista i recimo također duh Antikrista velikim slovom onog koji dolazi. Ovo su vremena koja pripremaju Antikrista. Kako se možemo obraniti, kako možemo hoditi sigurni iznutra, kako možemo biti sigurni u našoj preobrazbi, u našem sveopćem zajedništvu? U tu točku se uključuje cjelokupno Mistično Tijelo Kristovo. O Mističnom Tijelu Kristovu ću govoriti na specifičan način u jednoj temi koju ću razviti, ali večeras želim da uđemo u dublju spoznaju posvete našoj Bezgrešnoj Majci Mariji i Svetom Josipu. Oni su uzvišena sredstva koja nam pomažu voditi naprijed čovječanstvo prema Kristu te da mi sami napredujemo i razlikujemo, da budemo iznutra zaštićeni kako bismo shvatili poticaje Duha Svetog.

Već u Otkrivenju u 12. poglavlju predstavljena je Žena u borbi sa zmajem. Crkva vidi samu sebe u toj ženi, ali vidi u toj ženi i Majku Božju na poseban način jer je uzvišeni član Mističnog Tijela Kristova, i jer je Majka Crkve. Naime, naša posveta, naše predanje Bezgrešnom Srcu Marijinu je jako važno. Ako pratite trag Gospinih ukazanja u Lurdu preko Fatime i Međugorja, njezin bezgrešni život je predstavljen na posebno opipljiv način Crkvi, kršćanima, te je naglašena posveta Njezinom Bezgrešno Srcu.

Ali što znači biti posvećeni Bezgrešnom Srcu Marijinu? Ja donosim dva primjera: prvi primjer je Sveti Josip. On je prihvatio život Božji u Mariji, Marijin identitet i njezino poslanje. Sjedinio se s Njom da bi zaštitio ovaj život, promovirao ovaj život, i kako smo pojasnili više puta, tako je on sam ušao u njezinu bezgrešnost. To je velika stvar. Netko tko se uroni u bezgrešnost ne dopušta Sotoni da uđe s njegovim poticajima u dušu.

Drugi primjer blizak svima nama: Ivan Pavao II- Totus Tuus, o Marijo. Zašto Totus Tuus, o Marijo? Razmislite odnos između jednog djeteta i njegove majke. Trebala bi biti jedna harmonija, gdje teče život. Mi smo sjedinjeni sa Bezgrešnim Srcem Marijinim, željni sudjelovati u toj bezgrešnosti, primiti tu bezgrešnost, posvetiti se toj bezgrešnosti, truditi se posvetiti naš život toj bezgrešnosti da bismo primili onaj život koji je u Mariji. Koji život? Bog je u Mariji i Marija je uznesena u Bogu. Onda to nije samo neka jednostavna recitacija, nego je jedna živa želja da pripadamo Mariji, živa želja da Marija štiti naše biće, brani nas od zla, da Marija upravlja našim životom na najbolji način kako bi nas povela Isusu Kristu. Tko od stvorenja ljubi više Isusa Krista od Marije? Nema usporedbe. Dakle, u njezinom Srcu smo osigurani ako prianjamo, ako mi sudjelujemo da budemo zaštićeni, promovirani i povedeni u Srce Isusa Krista.

Posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu je bila snažno preporučena u prošlom stoljeću u Fatimi. Za jednu i pol godinu slavit ćemo stogodišnjicu ukazanja u Fatimi. Od Crkve je bila tražena posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu Rusije, te da se Njezinom Srcu posveti cijeli svijet. Posveta Mariji je snažno oružje. Sotonisti to dobro znaju; kršćani nisu svjesni ove snage. Stoga vam donosim jedan tekst iz knjige „Svemir i njegovi stanovnici“, neki od vas su ga čuli ali u ovom kontekstu je jako važno čuti ga ponovo, također kako bismo došli do odluke i vlastitog poslanja. Poslušajmo.

Odlomak je na 302 stranici.

„Ivan Pavao II je još jednom naišao na protivljenja mnogih biskupa. Međutim, imao je veličanstveno nadahnuće: ako se Crkva na Zemlji kroz osobe mnogih biskupa pokazivala podijeljenom i nepovjerljivom prema činu posvete Mariji, taj čin će biti izvršen u zajedništvu s Crkvom, Mističnim Tijelom Kristovim. Mistično Tijelo Kristovo se ne odnosi samo na Crkvu na Zemlji nego obuhvaća i druge stvarnosti: anđele, svece, duše u čistilištu, čovječanstva vjerna Bogu. Crkva ne Zemlji je dio Mističnog Tijela na čelu koje je Krist, njezina Glava. Papa je to dobro znao i znao je da će Bog rado prihvatiti posvetu u zajedništvu sa stvarnošću cijelog svemira. Ondje gdje su kršćani Zemlje i biskupi propustili sudjelovati, uključit će se drugi. Majka Božja, koja je znala za ljubav svoga sina Pape, silno se obradovala zbog tog čina koji je pokrenuo snagu univerzalnog zajedništva: anđeli, sveci, duše iz čistilišta i čovječanstva vjerna Bogu započeli su neprestanu molitvu Bogu da posveta bude primljena kao čin zadovoljštine i podložnosti Zemlje i kao priznanje posredničke moći Bezgrešnog Srca Marijina. Njihova molitva se sjedinila s molitvom Pape, biskupa koji su željeli posvetu i mnogih vjernika na Zemlji, u traženju da čovječanstvo na Zemlji bude pošteđeno ogromne tragedije nuklearnog rata. I Bog je primio jednodušnu molitvu Mističnog Tijela Kristovog. Sovjetski Savez je bio sve odlučniji napasti Zapad. Lucifer se već veselio istrebljenju kojim je namjeravao uništiti osobito zapadnu Europu koja je još ispovijedala svoju kršćansku vjeru. U planovima Lucifera i Iluminata, komunizam u Europi je trebao trijumfirati i izbrisati svaki trag kršćanstva. Situacija je došla do svoje granice i Bog je odlučio intervenirati. Dao je zapovijed vjernoj braći da onesposobe za djelovanje sovjetski vojni potencijal; od sovjetskih raketnih baza je naime trebao započeti nuklearni napad na Zapad.

Krenula su braća s Alfa Kentaura, planeta najbližeg Zemlji. 13. svibnja 1984., na godišnjicu ukazanja u Fatimi, vjerna braća su intervenirala prema Božjem nalogu. Detonirali su sovjetski vojni arsenal Severomorsk, u Sjevernom moru. Ondje je bio smješten raketni arsenal sposoban dominirati Atlantikom. Bez njega Sovjetski Savez nije imao nikakvu nadu u pobjedu; bio je prisiljen odustati od bilo koje vojne opcije. Posveta iz 1984. i prisutnost Blažene Djevice Marije u Međugorju, na istoku Europe, ne samo da su spriječili nuklearni rat, nego su također zadali smrtni udarac komunizmu i hladnom ratu. U roku od nekoliko godina uslijedili su drugi događaji koji su odredili konačni slom sovjetskog carstva, od dolaska Gorbačova do rušenja Berlinskog zida 1989.“

Snaga posvete Bezgrešnom Srcu Marijinu od strane Ivana Pavla II pokrenula je sveopću silu Mističnog Tijela Kristova. Svatko od nas i ovaj narod koji vjeruje u posvetu Bezgrešnom Srcu Marijinu sjedinjuje se s Mističnim Tijelom Kristovim. Svatko od nas u jednostavnosti svaki dan posvećujemo sve ono što vidimo oko nas; jednom riječju, pogledom, jednom misli predajemo Mariji i podlažemo njezinoj vlasti u zajedništvu sa cijelim Mističnim Tijelom Kristovim.

Napravimo još jedan drugi korak: svake subote Sveti Mihael zajedno sa Centralnom Jezgrom posvećuje cijeli svemir Bezgrešnom Srcu Marijinu sa velikom pobožnošću i zahvalnošću prema Mariji.

Ako se ovaj narod sjedini sa molitvom Svetog Mihaela kako smo vam preporučili, a koju možete naći u knjižicama „Hod novog naroda“ objavljenu[2], od Fondacije Utvrda Bezgrešne[3], onda također i ovaj novi narod koji vjeruje u posvetu , u snagu posvete bit će moćno sredstvo koje se sjedinjuje s ovom sveopćom snagom Crkve cijelog svemira.

Želio bih da možemo zaključiti ovo razmišljanje jednom jednostavnom odlukom, kao našim odgovorom na konfuziju koja se širi, na velike opasnosti na Zemlji i da vlastitom odgovornošću pripremimo djecu Božju na događaje cijelog svemira koji su pred nama.

Ja vas blagoslivljam zajedno sa Presvetom Marijom, Bezgrešnom Majkom, da imate zaštitu njezina Bezgrešnog Srca. Blagoslivljam vas da se posvetite njezinu Srcu, te da boravite u njezinu Srcu sjedinjeni s njenim duhom, tako će vam Duh Sveti lako dati one poticaje koji vas vode Kristu na ovom putu uglavljenja u Kristu koji nas vodi u novo stvaranje, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

 

 

 

[1] Usp. Iv 6,45

[2] Usp. „Preko Velike Barijere“, na 275-278 str.

[3] Usp. izdanje Markras, Međugorje